Piatok, 14. máj, 2021 | Meniny má BonifácKrížovkyKrížovky

Stavebná inšpekcia dala občanom za pravdu

Rok a pol bojujú niekoľkí Námestovčania proti stavbe, ktorá rok postupovala bez načierno. Ich márna snaha však len ukazuje, aký deravý je náš stavebný zákon. A kto jeho „skuliny“ pozná, je na koni.

Odporcovia reštaurácie na Ulici Červeného kríža hľadali porozumenie u primátora Námestova Jána Kaderu.Odporcovia reštaurácie na Ulici Červeného kríža hľadali porozumenie u primátora Námestova Jána Kaderu. (Zdroj: MELÁNIA PASTVOVÁ)

Od jari 2008 zvádzajú obyvatelia Ulice Čedrveného kríža v Námestove boj proti stavbe, ktorá rok postupovala bez platného stavebného povolenia. Všetky ich kroky však zatiaľ len dokazujú, aký deravý je náš stavebný zákon. A kto jeho „skuliny" pozná, je na koni.

NÁMESTOVO. „Ja nie som Thurzo, aby som mohol na stavbu poslať vojsko a vyhnať z nej robotníkov. Ani si nemôžem dovoliť rozhodovať podľa známosti.Zákon stanovuje postup, ako má úrad v prípade čiernej stavby konať. Žiaľ, občania znalí zákona využívajú medzery vňom vo svoj prospech." Tieto ľahko zapamätateľné vety vyriekol primátor Námestova Ján Kadera v októbri minulého roka. Jeho vyjadrenie sa týkalo stavby, ktorá prebiehala na Ulici Červeného kríža bez platného stavebného povolenia a proti ktorej občania spísali petíciu. Minulý týždeň, ani nie rok po prvej petícii, obyvatelia Ulice Červeného kríža odovzdali na mestský úrad ďalšiu petíciu. Za žiadnu cenu nechcú, aby medzi ich rodinnými domami vznikla reštaurácia, ktorá podľa ich slov znehodnotí bývanie vo svojom bezprostrednom okolí.

Rekapitulácia

Stavebné práce prebiehajú na budove bývalej predajne Jednoty, ktorú dnes vlastní Libor Beňadik ml. z Dolného Kubína. Ten sa pôvodne so susedmi dohodol, že rekonštrukcia a nadstavba budovy bude kopírovať jej pôvodný vzhľad. Nestalo sa. Stavebník si nadstavbu urobil inak, takže podľa susedov zasahuje do ich súkromia. L. Beňadik začal na nadstavbe pracovať aj napriek tomu, že nedostal platné stavebné povolenie. To mu Stavebný úrad mesta Námestovo dodatočne vydal 2. septembra minulého roku. Keďže účastníci stavebného konania - susedia - sa voči povoleniu odvolali, nenadobudlo právoplatnosť. Stavebný úrad v Námestove však neskôr odvolacie konanie zastavil. Stavebník medzitým postavil takmer celú nadstavbu - argumentoval tým, že krov budovy je v havarijnom stave a musí byť odstránený. Stav krovu však neprekážal tomu, aby ho stavebník opätovne použil na stavbu novej strechy. Stavebný úrad v Námestove napokon 16. januára tohto roku dodatočné stavebné povolenie vydal. Susedia sa odvolali na Krajský stavebný úrad v Žiline. Nepochodili. Úrad však uložil stavebníkovi podmienku, že musí ešte pred podaním žiadosti o kolaudačné rozhodnutie doriešiť odstavné a parkovacie plochy v súlade s § 8 zákona 532/2002. Medzi tým všetkým došlo medzi stavebníkom a susedmi dokonca k niekoľkým fyzickým stretom, z oboch strán padlo viacero trestných oznámení. V súčasnosti majiteľ stavby požiadal o zmenu jej účelu - a naozaj tam chce reštauráciu, ako pred rokom prorokovali susedia. Tí v auguste požiadali prokuratúru o prešetrenie zákonnosti doterajšieho postupu zainteresovaných úradov, pretože ich upodozrievajú z korupcie. Odpoveď by mali dostať do polovice októbra. Obrátili sa aj na stavebnú inšpekciu.

Prešli sme susedov

Najväčším odporcom zriadenia reštaurácie v budove je tesný sused Karol Kurtulík. Argumentuje nielen nezákonným postupom začatia a pokračovania stavby, ale vyslovuje aj závažné podozrenia na adresu štátnych a mestských úradníkov z toho, že nadŕžajú stavebníkovi. Tiež tvrdí, že ho „sused" pri rekonštrukcii stavby pripravil o 60 cm pozemku. Čo hovorí na reči, že budovu chcel kúpiť on a preto robí prieky? „Keby som bol vedel, že sa to predáva aj s pozemkom za necelý milión, asi by som neváhal, aj so susedom by sme to asi boli kúpili, no ani sme to netušili. Až neskôr sme sa dozvedeli, že to bolo vlastne predané po známosti."

Prešli sme aj ďalších susedov. Mária Zimáňová sa už dávnejšie vyjadrila, že noci v tejto lokalite sa stávajú neznesiteľnými, pretože hlučná hudba z neďalekého nočného baru nedovolí susedom spať, nehovoriac o hulákajúcich návštevníkoch baru v nočných uliciach. Podľa nej ďalší podobný podnik v susedstve by úplne znehodnotil bývanie v okolitých domoch. Hlučnosť baru nám potvrdila aj Blažena Jackulíková, hoci býva o kúsok ďalej. Proti slušnej reštaurácii však nič nemá: „Len nech to nie je ďalšia špinavá krčma, do ktorej by mohol vliezť hocijaký ožran! Drahšia reštaurácia mi nebude vadiť."

Vladimír a Viera Hvolkovci sú však so silami na dne. „Nie dosť, že si na nás vymýšľajú a podávajú trestné oznámenia, ešte mi aj muža skoro zabili a chcú nás pripraviť o 40 cm mizurky na okraji nášho pozemku. Ja som chorý človek, a predstavte si - oni ma celý deň kamerujú, len čo sa vonku ukážem. Veď to je psychický teror!" Dodáva, že oni ako susedia zásadne nesúhlasia so zvýšením strechy rekonštruovaného objektu, ani s tým, aby tam bola reštaurácia.

bcvv

Bývalý obchod Jednoty sa v súčasnosti mení. Podľa slov majiteľa tu má byť kaviareň vyššej cenovej kategórie.

Čo na to stavebník?

Libor Beňadik ml., ktorého počas dlhej neprítomnosti v konaniach aj v jednaní a sporoch so susedmi zastupoval väčšinou otec, Libor Beňadik st., nám najprv osobne sľúbil zodpovedať naše otázky mailom, no nedočkali sme sa. Preto sme ho minulý týždeň navštívili priamo na stavbe po druhý raz. Vnútorné priestory reštauračného zariadenia už boli takmer hotové, L. Beňadik ml. s pomocníkom práve kládli plávajúcu podlahu.

„Už pri kúpe budovy od Jednoty som sa zmluvne zaviazal, že tu neotvorím obchod, ako tu bol dovtedy, ale priestor využijem pre reštauračné služby. Susedia museli s niečím podobným rátať, veď žijú v centrálnej mestskej zóne. Nezhody? Áno sú, no myslím, že ich počiatky sú skôr v tom, že budovu s pozemkom sa nepodarilo odkúpiť práve susedovi Kurtulíkovi, ale mne. Pozrite, ja som po ich námietkach napríklad zamuroval všetky okná, ktoré viedli do ich dvorov, a urobil som okná do ulice. Opravil som za vlastné aj verejný chodník pred budovou. A že som začínal načierno? Nezačínal," tvrdí Libor Beňadik ml. „Budova bola v havarijnom stave, a tak som začal opravovať podkrovie a krov na základe oznámenia. Potom som požiadal o vydanie dodatočného stavebného povolenia. Susedia teraz všade hovoria, že tu bude krčma alebo bordel, čo vôbec nie je pravda. Sama vidíte, že interiér pripravujem pre kaviareň vyššej cenovej úrovne."

Čo parkovanie, veď tu nemáte ani jedno parkovacie miesto? - pýtame sa.

„V centre Námestova funguje viac podobných zariadení, ktoré sú na tom rovnako. A idú. Blízko je napríklad parkovisko pri cintoríne, ale miesto je aj v okolitých uliciach," odpovedá L. Beňadik. Ako sme sa dozvedeli, podnikateľ navrhol mestu, že si prenajme parkovisko pri cintoríne, no to jeho žiadosť s ohľadom na ostatné občianske záujmy neakceptovalo.

Čo na to primátor?

Primátor Ján Kadera trvá na tom, čo povedal aj pred rokom - on, lepšie povedané stavebný úrad, nemôže konať nad rámec zákona. „Právnici ma upozornili, že nemôžem brzdiť podnikateľské aktivity pána Beňadika, ak sú v súlade zo zákonom alebo ak ich dodatočne do súladu dá." Primátora sme sa spýtali aj na jeho januárové vyjadrenie pred občanmi, že ak to bude v jeho moci, reštaurácia tam nebude. „Áno, povedal som to. No zistil som, že v rámci zákona to v mojej moci nie je. Začali sme však konať vo veci osadenia dopravného značenia, aby nebolo možné stáť na ulici, kde zariadenie má byť, pretože ide o jednu z najdôležitejších dopravných tepien mesta. Na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva budeme prejednávať aj nariadenie, ktorým sa pravdepodobne sprísnia pravidlá pre stanovenie prevádzkových hodín reštauračných a podobných zariadení v meste. Pre pokoj v meste sa takéto zariadenia sústreďujú hlavne na Nábrežie Oravskej priehrady. Čo sa týka zmeny účelu stavby - ak pán Beňadik dodrží zákon, nemôžeme mu odmietnuť. Zmena podlieha len kolaudačnému konaniu, kde susedia nie sú účastníkmi. Námietky a výhrady pána Kurtulíka, Hvolku a ostatných dalo zastupiteľstvo preskúmať aj kontrolórovi mesta."

Čo na to stavebná inšpekcia?

Minulý utorok vydala Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) stanovisko k sťažnosti Vladimíra a Viery Hvolkovcov. Sťažnosť sa týkala stavebných priestupkov, ktorých sa mal L. Beňadik dopustiť pri realizácii prestavby. Z oznámenia SSI vyplýva, že počas kontroly zo 16. septembra t.r. „boli zistené skutočnosti, ktoré vykazujú známky podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty stavebného priestupku podľa stavebného zákona. Bc. Libor Beňadik pri stavbe vykonal zmeny, ktoré podliehajú povoleniu stavebného úradu ešte pred ich uskutočnením".

Čo to znamená? - spýtali sme sa stavebného inšpektora Ing. Súlovca, ktorý vec prešetroval.

„Znamená to, že príslušný stavebný úrad musí začať v tejto veci podľa nášho nálezu konať. On jediný je na to oprávnený. Môže od stavebníka žiadať aj vykonanie potrebných zmien pre vydanie dodatočného povolenia, samozrejme, s príslušnou sankciou, vyplývajúcou z legislatívnych predpisov."

Päťročnú štatistiku riadnych a čiernych stavieb v Námestove nájdete tu.

Vyjadrenie kontrolóra

Hlavný kontrolór mesta Námestovo Martin Slovík podnet občanov preskúmal a konštatoval, že dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom. Pri posudzovaní žiadosti Libora Beňadika o dodatočné stavebné povolenie bolo zistené, že stavbou ani jej budúcim používaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a záujmy účastníkov konania, teda ani susedov.

Kontrolór nám potvrdil, že 19. augusta bol na stavebný úrad doručený Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby - aby bola budova, zapísaná doteraz ako „budova pre obchod a služby, vrátane autoservisu a čerpacej stanice" prepísaná na nové užívanie stavby „pre reštauračné služby". Ako nám M. Slovík povedal minulý piatok, 25. septembra, vo veci ešte nebolo vytýčené konanie. Aj kontrolór však bol zvedavý, ako dopadla žiadosť Ľ. Beňadika o schválenie prevádzky u okresného hygienika.
Melánia Pastvová

Vyjadrenie hygienika

Riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne Jozef Kereškéni nám k problematike povedal: „Z hygienického hľadiska pri reštaurácii nie sú potrebné parkoviská, no možno z iného hľadiska áno, ale to už nespadá do našej kompetencie. Len ako obyčajný človek môžem povedať, že si to dosť dobre neviem predstaviť. Ak pán Beňadik splní stanovené podmienky pre vydanie nášho súhlasu s otvorením prevádzky, musíme mu ho vydať. Na základe obáv obyvateľov okolitých domov sme však požiadali stavebníka o dodanie hlukovej štúdie pre plnú prevádzku, ktorú musí urobiť akreditovaný odborník. Ak vysvitne, že hluk by bol nadmerný, súhlas s prevádzkou nevydáme. V opačnom prípade áno. Pána Beňadika sme upozornili už pred rokom, že otvorenie reštaurácie na takomto mieste nebude jednoduché."

Čo keby podnikateľ prevádzku otvoril bez platného súhlasu hygienika? - pýtame sa.

„V takom prípade sa vystavuje riziku, že mu vyrubíme pokutu až do pol milióna korún, teda do cca 16 600 eur," konštatuje Jozef Kereškéni.

Melánia Pastvová

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 2. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
 3. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 4. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 5. Zhodnotenie o desiatky percent. Toto sú najlepšie príležitosti na investície
 6. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 7. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 8. Vyberte sa s nami na vandrovku, navštívime Spišský hrad a Levoču
 9. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 10. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 1. Ľudia vymieňajú autá za elektrobicykle. Záujem v Trenčíne rastie
 2. Opäť štartuje projekt Futbal v meste
 3. Videli ste, čo sa stane s vašim SUV po 100.000 kilometroch?
 4. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 5. Atos stavia v Bulharsku nový špičkový superpočítač EuroHPC
 6. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 7. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 8. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 9. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
 10. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 1. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 15 700
 2. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 11 729
 3. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 10 152
 4. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 9 447
 5. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 8 654
 6. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér 6 894
 7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 6 793
 8. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus® 6 181
 9. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné 5 555
 10. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 5 458
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Núdzový stav na Slovensku sa skončí uplynutím 14. mája.

Podľa vlády už nie je potrebný. Súčasťou je zrušenie zákazu vychádzania a zhromažďovania.

7 h
V autobusoch spoločnosti ARRIVA je možné na Orave a Liptove platiť mobilom.

Novinka je ďalším benefitom v modernizácii verejnej dopravy. Má pomôcť prilákať cestujúcich na Orave späť do autobusov.

8 h
Futbal na Orave fanúšikom chýba.

Oravský futbalový zväz bude chcieť uzavrieť aspoň polovicu súťaže. Je to najspravodlivejšie.

8 h
Rozkvitnuté trávniky v Dolnom Kubíne.

Podobnú výzdobu nemá žiadne mesto na Slovensku.

10 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Medvedica s dvomi malými prechádzala cez pole.

13. máj

Nad mestom sa šíri čierny dym. Oheň hasia hasiči z Levíc a Vrábeľ.

9 h

Ligová licencia pre budúcu sezónu? Vraj určite áno!

23 h

Uzávierka potrvá niekoľko dní. Známa je už obchádzková trasa.

13. máj

Už ste čítali?