Utorok, 11. máj, 2021 | Meniny má BlaženaKrížovkyKrížovky
MY ORAVSKÉ NOVINY, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

SPRAVODAJ Č. 40/2008-2009

I. Športovo-technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 22. kola I. triedy, 20. kola II. tried a 19. kola III. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ I. triedy Zubrohlava - Veličná.
2. Schvaľuje výsledok MFZ 19. kola II. triedy Párnica – Podbiel tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku.
3. Kontumuje MFZ I. triedy Zubrohlava – Veličná v prospech TJ Veličná, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: neoprávnený štart hráča.
4. Upozorňuje FO TJ Mútne na dodržiavanie FN – včasný príchod na stretnutie. Pri opakovanom porušení prípad odstúpi DK.
5. Upozorňuje TJ Or. Polhora na dodržiavanie FN – včasné predloženie zápisu o stretnutí do kabíny R.
Pri opakovanom porušení prípad odstúpi DK.
6. Žiadosti TJ Lokca vyhovuje a nariaďuje odohrať MFZ 24. kola I. triedy Or. Poruba – Lokca v sobotu 6. 6. o 17.00 h. Dôvod: vzájomná dohoda.
7. Nariaďuje odohrať MFZ 26. kola I. triedy Or. Poruba – Klin 21. 6. 2009 o 14.00 h
8. Nariaďuje odohrať MFZ:
24. kola I. triedy Breza – Veličná 7. 6. 2009 o 14.00 h
24. kola I. triedy Rabča – Vavrečka 7. 6. 2009 o 12.00 h
11. kola III. triedy Mútne – Rabčice 7. 6. 2009 o 12.30 h
9. Žiadame funkcionárov FO, v prípade, že majú návrhy pre doplnenie resp. úpravu Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2009/2010, aby tieto písomnou formou poslali poštou, e-mailom príp. faxom na sekretariát OFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 22. kola I. triedy dorastu a 20. kola II. triedy dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Schvaľuje výsledky MFZ 22. kola I. triedy SŽ a 20. kola II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
3. Schvaľuje výsledky MFZ Prípravky sk. A, B a E 7. turnaja tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
4. Kontumuje MFZ 19. kola II. triedy dorastu Ťapešovo – Istebné v prospech OŠK Istebné, ktorému priznáva 3 body. Výsledok MFZ 0:4 ostáva v platnosti. Dôvod: neoprávnený štart hráča. Prípad odstupuje DK.
5. Po prerokovaní námietky TJ Veličná (dorast) z MFZ 20. kola Zubrohlava – Veličná, túto pokladá za bezpredmetnú. Dôvod: neskoršie ukončenie predzápasu SŽ.
6. Žiadosti OŠK Hruštín vyhovuje a nariaďuje odohrať MFZ 24. kola I. triedy dorastu Lokca – Hruštín
5. 6. 2009 (piatok) o 17.30 h. Dôvod: dohoda súperov.
7. Oznamujeme FK, FO, že záverečné turnaje MŽ a Prípravky o získanie titulu Víťaz Oravy v súťažnom
ročníku 2008/2009 sa uskutočnia v sobotu 13. 6. 2009:
MŽ – futbalový štadión TJ Roháče Zuberec
Prípravka – futbalový štadión OŠK Breza
Organizačné pokyny budú zverejnené v nasledujúcom Spravodaji.

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia
(predseda Anton Piaček)
D-I-152 Ján Ondrek 920114 ŠK Beňadovo, 1MFZ podm. do 30. 9. 2009 /DP-1-1a/. Zaplatiť 6 eur.
D-I-153 Filip Brontvaj 920621 TJ Ťapešovo, zmena trestu 1 MFZ nepodm. + 1 mesiac nepodm. od
22. 5. 2009 /DP-1-9-1b/. Zaplatiť 6 eur.
D-I-154 Stanislav Bakaľa, vedúci družstva dorastu TJ Ťapešovo, 1 mesiac podm. do 30. 9. 2009
/DP-1-9-2b/. Zaplatiť 6 eur.
D-I-155 Stanislav Bugaj, tréner družstva dorastu TJ Ťapešovo, 1 mesiac podm. do 30. 9. 2009
/DP-1-9-2b/. Zaplatiť 6 eur.
D-I-156 Ľuboš Hrubjak 861130 TJ Mútne, 1 MFZ podm. do 30. 9. 2009 /DP-1-1b/
D-I-157 Štefan Lach 841130 TJ Párnica, 3 MFZ nepodm. od 29. 5. 2009 /DP-1-3b/
D-I-158 Silvester Slosarčík 771222 TJ Párnica, 1 MFZ podm. do 30. 9. 2009 /DP-1-4a/
D-I-159 Pavol Žuffa 901111 ŠK Podbiel, 1 MFZ podm. do 30. 9. 2009 /DP-1-5a/
D-I-160 Adam Mikulášik 910410 ŠK Podbiel, 1 MFZ podm. do 30. 9. 2009 /DP-1-5a/
D-I-161 Jozef Chovančák 900725 TJ Liesek, 1 MFZ podm. do 30. 9. 2009 /DP-1-5a/
D-II-28 DK trestá TJ Lokca pokutou 100 eur, za nedostatočnú usporiadateľskú službu /DP-2-1b/
Zaplatiť 10 eur za prejednanie.
Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 ŽK
Milan Mordel 841115 TJ Zubrohlava
Michal Holmík 861217 TJ Vavrečka
Jozef Pisarčík 810212 TJ Klin
Matúš Jendreas 880829 TJ Rabča
Milan Horvát 880901 OŠK Leštiny
Adam Uradník 940318 „ž“ TJ Klin
Miroslav Verníček 890131 OŠK Breza – zapl. 6 eur
Roman Kadavý 721002 TJ Lokca – zapl. 6 eur
Jozef Hew 901013 „D“ TJ Mútne – zapl. 6 eur
Ivan Kondela 900127 „D“ TJ Novoť – zapl. 6 eur
DK dňom 29. 5. 2009 zastavuje činnosť hráčovi TJ Sokol Zubrohlava Ľubošovi Mordelovi 870414 až do vyriešenia previnenia a zároveň žiada menovaného o písomné vyjadrenie k svojmu previneniu.
DK zahajuje disciplinárne konanie voči ŠK Olympia Bobrov a TJ Slovan Magura Vavrečka a zároveň dňom 29. 5. 2009 zastavuje činnosť hráčovi TJ Vavrečka Petrovi Srnčíkovi 781121 a trénerovi družstva ŠK Bobrov Jozefovi Parížkovi.
Predvoláva na svoje zasadnutie 4. 6. 2009 z MFZ Bobrov – Vavrečka hraného dňa 24. 5. 2009:
o 16.00 h – R Rastislav Bajdich, A1 Karol Kubolek, A2 Peter Balák
o 16.10 h z ŠK Bobrov
Tomáš Belvončík 850412, kapitán družstva
Milan Lavor, vedúci družstva
Jozef Parížek, tréner družstva
Jozef Kurjak, hl. usporiadateľ
o 16.30 h z TJ Vavrečka
Michal Hrkeľ 781230, kapitán družstva
Peter Srnčík 781121, hráč
Pavol Holmík, vedúci družstva Účasť menovaných nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Komisia rozhodcov
(predseda Mgr. Július Kubáni)
1. Žiada rozhodcov, ktorí rozhodujú stretnutia žiakov SsFZ, aby rešpektovali RS SsFZ:
- štart hráčov – platnosť RP sa automaticky predlžuje do 30. 6. 2009 (bez záznamu v žp)
- zápisy zo stretnutia posielať na SsFZ trojmo (originál + 2 kópie)
2. Upozorňujeme R, aby v zápisoch vypisovali ŽK – ČK v zmysle pokynov na seminári – min.,
ŽK, ČK, číslo hráča, meno, priezvisko (pri ČK aj č. reg. preuk. + popis priestupku).

V. Trénersko–metodická
komisia
(predseda František Čajka)
1. Dňa 26. 5. 2009 (utorok) sa v Martine uskutočnil medzioblastný turnaj MŽ Výberov Oravy, Liptova a Turca, na ktorom Výber Oravy získal 1. miesto.
Nominovaným hráčom – Samuel Ratičák, Matúš Čiernik, Tomáš Košút, Jakub Železňák, Matej Matejčík, Ľuboš Kocúr (MŠK NO), Erik Krivulčík, Stanislav Meľo, Erik Kurjak, Eduard Bugan, Michal Briestenský, Andrej Hojo (MFK DK), Filip Bakoš, Michal Lajš (ŠK TS), Ľubomír Jaššo (OŠK Hruštín), Martin Polák (TJ Or. Jasenica) Oravský futbalový zväz ďakuje za vzornú reprezentáciu.
2. Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov, ktorí budú reprezentovať Oravu na VIII. ročníku medzinárodného turnaja Fragaria Cup 2009 v Prešove (2. – 7. 7. 2009) sa uskutočnia nasledovne:
Ročník 1998
4. 6. 2009 o 16.30 h na futb. ihrisku v Or. Jasenici:
okres Dolný Kubín a hráči:
Miloš Pleva, Marián Mores (FK Nižná), Richard Florek, Andrej Laštik, Erik Madleňák,
Tomáš Farský (TJ Or. Jasenica), Gregor Jesenský, Vladimír Bugaj, Adam Matejčík (MŠK NO), Matej Lajš, Pavol Dreveňák, Ľubomír Gerát (ŠK TS), Peter Barčák (ŠK Bobrov), Stanislav Grobarčík (OŠK Sihelné), Jakub Banas (TJ Zubrohlava)
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
Zodpovedný tréner: František Čajka č. t. 0915 809 568
Vedúci družstva: Július Kubáni č. t.0908 916 566
Ročník 1999
5. 6. 2009 o 18.00 h na futb. ihrisku v Nižnej 19. 6. 2009 o 18.00 h na futb. ihrisku v Námestove
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
Zodpovedný tréner: Andrej Stašiniak č. t. 0918 686 812
Vedúci družstva: Anton Piaček č. t. 0908 510 111
Ročník 2000
8. 6. 2009 o 16.30 h na futb. ihrisku v Kline
Zodpovedný tréner: Eduard Bugan st. č. t. 0915 603 449
Vedúci družstva: Eduard Bugan ml. č. t. 0905 423 925

VI. Matričná komisia
(predseda Milan Hančiak)
Správy z vyšších orgánov
1. Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní
družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch
klubov zaslať doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája 2009 (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu) ;
1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov;
2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR;
3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení. Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady.
V zmysle registračného poriadku futbalu, hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou.
2. Upozorňujeme funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu RP hráčov
prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súťažnom ročníku 2009/2010 zaslali na matriku SsFZ najneskôr do 22. mája 2009 (riadne vyplnená prihláška k registrácii, doklad na overenie r. č. (kópia RL, OP, preukazu poistenca a pod.), fotografia o rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršia ako rok s uvedením mena na zadnej strane, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 eur/1 hráč (poplatok
za všetkých hráčov je možné uhradiť na jednej poštovej poukážke SsFZ).
FK po ukončení súťažného ročníka 2008/2009 zašle žiacke preukazy hráčov (žiadateľov) matrike SsFZ, ktorá obratom zašle nové preukazy FK.
Matrika SsFZ zároveň upozorňuje, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) bude považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

VII. Sekretariát
Správy z vyšších orgánov
Dňa 6. 6. 2009 sa na štadióne ŠK Slovan Bratislava uskutoční kvalifikačný zápas o postup na MS 2010 Slovensko – San Marino. Slovenský futbalový zväz oznamuje FK, FO, že mládežnícke družstvá budú mať na zápas vstup zdarma (v počte 20 detí + 1 dospelý ako doprovod).
V prípade záujmu je potrebné poslať zoznam s telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu prípadne e-mailom na office@futbalsfz.sk alebo faxom 02/ 49249595 do 2. 6. 2009.
V Dolnom Kubíne 28. 5. 2009
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 2. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 3. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 4. Poistkou dlhej životnosti kúpeľne je hydroizolácia
 5. Zhodnotenie o desiatky percent. Toto sú najlepšie investície
 6. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 7. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 8. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 9. S kvalitným poistením sú finančné následky vážnej choroby menšie
 10. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 1. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 2. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 3. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 4. Posúvajú svet k lepšiemu: Sociálni inovátori
 5. Kupujete nový spotrebič? V PLANEO Elektro naň dostanete zľavu
 6. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 7. Poistkou dlhej životnosti kúpeľne je hydroizolácia
 8. New financial contribution for meals vs. meal vouchers
 9. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 10. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 1. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 16 118
 2. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 13 687
 3. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 11 114
 4. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 10 571
 5. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 9 503
 6. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 7 980
 7. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 6 974
 8. Deti sa počas pandémie vrátili dozadu, hovorí pedagogička 6 950
 9. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 6 829
 10. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 6 392
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Vodič tejto Mazdy dostal šmyk, narazil do dvoch áut.

Rýchla jazda na kabriolete sa skončila v protismere, doplatili na to nevinní ľudia.

4 h
Rozkvitnuté nábrežie očami fotografa.

Výsadbu sa vždy snažia rozptýliť v rámci celého mesta, najviac jej zatiaľ pribudlo v okolí amfiteátra a nábrežia.

8 h
Všetci fanúšikovia na Orave veria, že 16. septembra uvidia v záverečnej rovinke so zdvihnutými rukami Petra Sagana.

V Dolnom Kubíne bude finišovať svetová elita.

9 h

Vypočujte/pozrite si dynamický prehľad domácich aj zahraničných športových aktualít doplnený o exkluzívne informácie z regionálneho šport a prihláste sa na odber.

13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Policajti namerali 58 ročnej žene v dychu takmer dve promile alkohol.

10. máj

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

10. máj

Redakcie týždenníkov MY sa rozhodli uverejňovať unikátny seriál o živote v bývalom Československu.

24 h

Policajný zbor v Trnave žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po piatich odsúdených osobách.

7. máj

Už ste čítali?