Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky
MY ORAVSKÉ NOVINY, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

SPRAVODAJ Č. 38/2008-2009

I. Športovo - technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledok dohrávaného MFZ 14. kola II. triedy Or. Lesná – Podbiel tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku.
2. Schvaľuje výsledky MFZ 20. kola I. triedy, 18. kola II. triedy a 17. kola III. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
3. Kontumuje výsledok MFZ 15. kola II. triedy Zákamenné – Vasiľov v prospech TJ Zákamenné, ktorej priznáva tri body a aktívne skóre 3:0.
Dôvod: mužstvo hostí sa na stretnutie dostavilo s nízkym počtom hráčov – MFS sa nehralo.
4. Vyhovuje žiadosti TJ Or. Polhora odohrať nasledovné MFZ na umelej tráve v Námestove:
19. kolo Or. Polhora – Krušetnica dňa 23. 5. 2009 (sobota) o 17.00 h
20. kolo Or. Polhora – Medzibrodie dňa 31. 5. 2009 o 17.00 h
11. kolo Or. Polhora – Istebné dňa 6. 6. 2009 (sobota) o 17.00 h
Upozorňuje FO Or. Polhora na povinnosť uhradiť poplatok v zmysle RS OFZ (MFZ Or. Polhora - Medzibrodie) do 20. 5. 2009.
Rovnako upozorňuje FO Or. Polhora na uhradenie poplatku - zmena termínu MFZ Or. Polhora
Rabčice.
5. Nariaďuje odohrať MFZ I., II. a III. triedy nasledovne:
22. kola I. triedy Leštiny – Krivá dňa 24. 5. 2009 o 14.30 h
20. kola II. triedy Vasiľov – Habovka dňa 24. 5. 2009 o 14.00 h
11. kola III. triedy Mútne – Rabčice dňa 7. 6. 2009 v ÚHČ
11. kola III. triedy Krušetnica – Medzibrodie dňa 6. 6. 2009 (sobota v ÚHČ)

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky dohrávok: MFZ 16. kola I. triedy dorastu Or. Lesná – Vavrečka 3:1, MFZ 15. kola Mútne – Vasiľov 3:0 (kont.), MFZ 16. kola I. triedy SŽ Zákamenné – Zuberec 5:0, Or. Lesná - Zubrohlava 4:1 a výsledok MFZ 19. kola (predohrávka) II. triedy SŽ Bziny – Žaškov 4:1.
2. Schvaľuje výsledky MFZ 20. kola I. triedy dorastu a 18. kola II. triedy dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Istebné – Podbiel (nedošiel zápis) a Vasiľov – Habovka.
3. Schvaľuje výsledky MFZ 20. kola I. triedy SŽ a 18. kola II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ I. triedy Krušetnica – Vavrečka (nedošiel zápis)
4. Schvaľuje výsledky MFZ Prípravky sk. E – 6. turnaja tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku.
5. Kontumuje MFZ 15. kola II. triedy dorastu (dohrávka) Mútne - Vasiľov v prospech TJ Mútne, ktorej priznáva tri body a aktívne skóre 3:0.
Dôvod: hostia na MFZ pricestovali s nedostatočným počtom hráčov. Prípad odstupuje DK.
6. Kontumuje MFZ 18. kola II. triedy dorastu Vasiľov - Habovka v prospech TJ Habovka, ktorej priznáva tri body a aktívne skóre 3:0.
Dôvod: Domáci na MFZ nenastúpili. Prípad odstupuje DK.
7. Dôrazne upozorňujeme družstvo dorastu OŠK Babín, že v prípade opakovaného neskorého nástupu družstva na MFZ, KM odstúpi prípad DK.
8. Podľa č. 19 a 108 SP vylučuje družstvo dorastu TJ Družstevník Vasiľov zo súťaže (II. triedy) v súťažnom ročníku 2008/2009. Prípad odstupuje DK.
Družstvá II. triedy dorastu, ktoré mali podľa vylosovania odohrať MFS s družstvom TJ Vasiľov majú voľno. Tabuľka bude upravená v zmysle SP.
9. Vyhovuje žiadosti TJ Or. Polhora a nariaďuje odohrať MFZ nasledovne:
I. trieda SŽ
22. kola Or. Polhora – Novoť dňa 22. 5. 2009 o 15.00 h
23. kola Or. Polhora – Krušetnica dňa 31. 5. 2009 o 15.00 h
24. kola Or. Polhora – Klin dňa 7. 6. 2009 o 15.00 h
25. kola Or. Polhora – Babín dňa 14. 6. 2009 o 12.00 h
I. trieda dorast
22. kola Or. Polhora – Novoť dňa 23. 5. 2009 (sobota) o 17.00 h
23. kola Or. Polhora – Hruštín dňa 30. 5. 2009 o 17.00 h
24. kola Or. Polhora – Dlhá dňa 7. 6. 2009 o 17.00 h
25. kola Or. Polhora – Lokca dňa 14. 6. 2009 o 10.00 h
MFZ sa odohrajú na Um. tráve v Námestove.
10. Nariaďuje odohrať MFZ 20. kola II. triedy dorastu Istebné – Mútne dňa 23. 5. 2009 o 14.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia
(predseda Anton Piaček)
D-I-140 Vladimír Klimčík 760602 TJ Zákamenné, 2 MFZ nepodm. od 15. 5. 2009 /DP-1-3a/
D-I-141 Jozef Konhauser 620119 TJ Rabčice, 1 MFZ podm. do 31. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-I-142 Jozef Suľa 920917 TJ Dlhá, 3 MFZ nepodm. od 15. 5. 2009 /DP-1-3a/
D-I-143 Marek Janidžár 940709 OŠK Babín 1 MFZ podm. do 31. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-I-144 Marek Hojo 920906 OŠK Babín, 1 MFZ podm. do 31. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-I-145 Martin Kovalčík 901108 ŠK Podbiel, 4 MFZ nepodm. od 15. 5. 2009 /DP-1-3b/
D-I-146 Miroslav Dolník 911114 ŠK Podbiel, 1 MFZ podm do 31. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-I-147 Marek Bandík 920212 TJ Rabčice, 5 MFZ nepodm. od 15. 5. 2009 /DP-1-6-1b/
D-II-26 Na návrh KM trestá družstvo Prípravky OŠK Sihelné peňažitou pokutou 80 eur, za nedostavenie sa na turnaj Prípraviek dňa 2. 5. 2009. Zaplatiť 5 eur za prejednanie previnenia.
D-II-27 Na návrh KM trestá družstvo dorastu TJ Družstevník Vasiľov peňažitou pokutou 300 eur, za vylúčenie družstva zo súťaže. Zaplatiť 5 eur za prejednanie previnenia.
Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 ŽK
Peter Jašica 880518 TJ Novoť, Ľubomír Jašica 840107 TJ Novoť, Anton Jadroň 871009 TJ Klin,
Lukáš Svetlošák 920202 „D“ TJ Klin, Jozef Brienik 761011 Or. Podzámok, Filip Brontvaj 920621 TJ Ťapešovo, Ľudovít Kudry 700928 TJ Veličná – zapl. 6 eur, Ľudovít Zajac 890122 OŠK Hruštín –zapl. 6 eur

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Trénersko – metodická komisia
(predseda František Čajka)
1. Oznamuje FK, FO, že dňa 18. 5. 2009 (pondelok) o 17.00 h naUm. tráve v D. Kubíne sa
uskutoční výber hráčov ročníka 1997, ktorí budú reprezentovať Oravu na medzioblastnom turnaji MŽ Orava – Liptov – Turiec dňa 26. 5. 2009 v Martine. Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
Zodpovední tréneri: František Čajka č. t. 0915 809 568, Pavol Bača č. t. 0907 025 062
2. Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov, ktorí budú reprezentovať Oravu na VIII. ročníku medzinárodného turnaja Fragaria Cup 2009 v Prešove (2. – 7. 7. 2009) sa uskutočnia nasledovne:

Ročník 1998
19. 5. 2009 o 16.30 h (okres Tvrdošín, Námestovo) na futbalovom ihrisku v Zubrohlave
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
Zodpovedný tréner: František Čajka č. t. 0915 809 568
Vedúci družstva: Július Kubáni č. t. 0908 916 566

Ročník 1999
27. 5. 2009 o 17.30 h na futbalovom ihrisku v Istebnom
5. 6. 2009 o 18.00 h na futbalovom ihrisku v Nižnej
19. 6. 2009 o 18.00 h na futbalovom ihrisku v Námestove
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
Zodpovedný tréner: Andrej Stašiniak č. t. 0918 686 812
Vedúci družstva: Anton Piaček č. t. 0908 510 111

Ročník 2000
25. 5. 2009 o 16.30 h na futbalovom ihrisku v D. Kubíne
Zodpovedný tréner: Eduard Bugan st. č. t. 0915 603 449
Vedúci družstva: Eduard Bugan ml. č. t. 0905 423 925

V. Matričná komisia
(predseda Milan Hančiak)
Správy z vyšších orgánov
1. Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní
družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch
klubov zaslať doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája 2009 (rozhodujúci je odtlačok
pečiatky poštového úradu) ;
1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov;
2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu
o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR;
3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR(ak boli schválené Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení.
Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady.
V zmysle registračného poriadku futbalu, hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou.
2. Upozorňujeme funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu RP hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súťažnom ročníku 2009/2010 zaslali na matriku SsFZ najneskôr do 22. mája 2009 (riadne vyplnená prihláška k registrácii, doklad na
overenie r. č. (kópia RL, OP, preukazu poistenca a pod.), fotografia o rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršia ako rok s uvedením mena na zadnej strane, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 eur/1 hráč (poplatok za všetkých hráčov je možné uhradiť na jednej poštovej poukážke SsFZ).
FK po ukončení súťažného ročníka 2008/2009 zašle žiacke preukazy hráčov (žiadateľov) matrike SsFZ, ktorá obratom zašle nové preukazy FK.
Matrika SsFZ zároveň upozorňuje, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako
materským (bez upozornenia) bude považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

VI. Sekretariát
Oravský futbalový zväz pozýva zodpovedných zástupcov FK, FO na pracovné stretnutie
v súvislosti s pripravovanou reorganizáciou mládežníckych súťaží v rámci SFZ. Pracovné
stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 21. 5. 2009 o 17.00 h v zasadačke OFZ.
Keďže v mesiaci jún je potrebné vyjadriť záväzné stanoviská oddielov na Rade SsFZ, žiadame zainteresované oddiely - D. Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Trstená, Dlhá, Habovka, Istebné, Rabča,Or. Veselé, Or. Jasenica, Lokca, Nižná, Zuberec, Liesek i ostatných, aby sa vo vlastnom záujme tohto stretnutia zúčastnili.

V Dolnom Kubíne 14. 5. 2009
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Zelená Bratislava
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 501
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 13 947
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 179
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 950
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 246
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 360
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 854
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 945
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 779
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 758
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Vedenie strojární odporúča firmám testovanie zamestnancov

V Herne majú za sebou už šieste kolo testovania na COVID-19.

Testovanie v strojárňach.

Armáda posilnila odberové tímy, čakanie na odbery by sa malo skrátiť

Minister obrany prosí ľudí z okresov mimo Oravy a Bardejova, aby nechodili na testovanie.

V Dolnom Kubíne pri mestskom kultúrnom stredisku sa už na testovanie nečaká.

Záujem o testovanie je veľký aj v sobotu

Ľudia začali vytvárať rady ešte pred otvorením odberných miestností.

Polovica z radu v Záskalí.
V Osádke už vykonali viac odberov ako má dedina obyvateľov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V piatok zachytili takmer 1 700 pozitívnych (minúta po minúte)

Na Orave sa začala pilotná časť celoplošného testovania na Covid-19.

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Už ste čítali?