Streda, 12. máj, 2021 | Meniny má PankrácKrížovkyKrížovky
MY ORAVSKÉ NOVINY, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

SPRAVODAJ Č. 35/2007-2008

I. Športovo – technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 22. kola I. a II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Kontumuje výsledok MFZ 20. kola II. triedy Mutné - Habovka v prospech TJ Habovka, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: neoprávnený štart hráča TJ Mutné
3. Kontumuje výsledok MFZ 30. kola II. tr. Or. Polhora – Vasiľov v prospech TJ Vasilov, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0.
Dôvod: inzultácia R hráčom TJ Or. Polhora
4. Nariaďuje odohrať MFZ 25. kola II. triedy Liesek – Hruštín dňa 1. júna o 12.00 h. a MFZ Mútne – Vasiľov dňa 1. júna o 14.00 h.
5. Upozorňuje R Badára na úplné vypisovanie údajov do zápisu z MFZ.
6. Na základe šetrenia a predložených dôkazových materiálov, ŠTK navrhuje DK zrušiť udelený trest ŠK Olympia Bobrov zverejnený v Spravodaji OFZ č.33.

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 20. kola I. a II. tr. dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách. 2. Schvaľuje výsledky MFZ 20. kola a 14. kola (dohrávka) I. a II. triedy SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
3. Schvaľuje výsledky 5. turnaja MŽ sk. B tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku, okrem zápasov FC Or. Podzámok.
4. Schvaľuje výsledky 6. turnaja MŽ sk. B a D tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
5. Schvaľuje výsledky turnajov Prípravky sk. C – 6.turnaj, sk. B – 5. turnaj, sk. E – 5. turnaj tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem zápasov TJ Vasilov.
6. Kontumuje výsledky 5. turnaja MŽ sk. B FC Or. Podzámok v prospech súperov TJ Zuberec, TJ Habovka, OŠK Bziny, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo FC Or. Podzámok na turnaj nepricestovalo. KM prípad odstupuje DK.
7. Kontumuje výsledky 5. turnaja Prípravky sk. E T Vasiľov v prospech súperov ŠK Tvrdošín, TJ Zuberec, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo TJ Vasiľov na turnaj nepricestovalo. KM prípad odstupuje DK.
8. Berie na vedomie žiadosť a ospravedlnenie družstva Prípravky FK Nižná. Žiadosť pre objektívne príčiny akceptuje.
9. Berie na vedomie žiadosť TJ Párnica o preloženie MFZ I. tr. dorastu , ktorú považuje za bezpredmetnú vzhľadom k tomu, že 24. kolo družstvo dorastu má odohrať MFZ v Or. Polhore.

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia
predseda Anton Piaček)
D-I-164 Miroslav Podstrelený 911218 ŠK Beňadovo, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta.2008 /DP-1-5a/, D-I-165 Roman Melicherik 850718 TJ Liesek, 1 MFZ podmienečne do 31.8.2008 /DP-1-5a/, D-I-166 Jaroslav Batuna 711029 OŠK Bziny, 3 MFZ nepodmienečne od 16. mája. 2008 /DP-1-3b/, D-I-167 Zdenko Hellebrandt 930628 MŠK Námestovo, 4 MFZ nepodmienečne od 16. mája 2008 /DP-1-3b/, D-I-168 Martin Rypák 900406 TJ Mútne, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta 2008 /DP-1-5a/, D-I-169 Lukáš Kanderka 880103 ŠK Podbiel, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta 2008 /DP-1-5a/, D-I-170 Patrik Bakoš 941019 OŠK Breza, 4 MFZ nepodmienečne od 16. mája 2008 /DP-1-3b/, D-I-171 Jozef Grácik 880724 TJ Or. Polhora, 5 mesiacov nepodmienečne od 7. mája /DP-1-6-3a/. Zaplatiť poplatok 150 Sk. D-I-172 Štefan Kosmeľ, ved. družstva TJ Mutné, 2 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 16. mája 2008 /DP-1-9-2b/. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-173 Štefan Kapičák, tréner družstva TJ Mutné, 2 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 16. mája /DP-1-9-2b/. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-174 Michal Labdík 820807 TJ Mútne, 2 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva v MFZ od 16. mája /DP-1-9-2b/. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-II-29 DK trestá TJ Or. Polhora (dospelí) peňažitou pokutou 3000 Sk a zastavením činnosti na 1 MFZ, za inzultáciu hl. rozhodcu /DP-2-1d/. Zaplatiť poplatok 200 Sk za prejednanie previnenia. D-II-30 DK na návrh ŠTK trestá družstvo dospelých TJ Mútne peňažitou pokutou 12000 Sk za úmyselný neoprávnený štart hráča na cudzí reg. preukaz /RS OFZ/. Zaplatiť poplatok 200 Sk za prejednanie previnenia. D-II-31 DK trestá FC Or. Podzámok (MŽ) peňažitou pokutou 1 000 Sk, za zavinené nenastúpenie na turnaj MŽ. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-II-32 DK trestá TJ Vasiľov (Prípravka) peňažitou pokutou 1000 Sk, za zavinené nenastúpenie na turnaj. Zaplatiť 150 Sk za prejednanie. Na základe návrhu ŠTK, DK ruší trest č.D-II-22 (Sprav.č.33) pre ŠK Olympia Bobrov. Šetrením DK sa nepreukázalo porušenie DP zo strany ŠK Podbiel. DK nariaďuje ŠK Podbiel zabezpečiť, na požiadanie R, parkovanie auta v areáli štadióna. Zastavenie činnosti na 1 MFZ 4 žk od 16. mája Patrik Murín 790722 TJ Dlhá, Zdenko Bartoš 890824 TJ Lokca, Jozef Stahoň 770123 TJ Klin, Florek Róbert 830219 TJ Zákamenné – zaplatiť 150 Sk. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22. mája o 16.00 h z MFZ Babín – Breza (žiaci): HR – Volf Karol, A1 Milan Melicherčík
HU – Bukovský Jozef, TJ Babín vedúci hostí – Stanislav Hládek, OŠK Breza. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Komisia rozhodcov
(predseda Tibor Paňko)
1. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22. mája o 15.30 h. R Karola Volfa.
2. Pozýva na svoje zasadnutie dňa 22. mája o 16.00 h. pána Františka Bandíka.
3. Upozorňujeme rozhodcov, že v poslednom období evidujeme nepresnosti a rozdiely medzi skutočne udelenými osobnými trestami na hracej ploche a ich zaznamenaním v zápise o stretnutí. Boli tiež avizované pokusy FK a oddielov o navádzanie na zaznamenávanie nepravdivých údajov. Dôrazne preto upozorňujeme rozhodcov, FK a FO na dôsledné a precízne dodržiavanie všetkých platných noriem a predpisov. Preukázané nedostatky podobného charakteru budú podľa povahy a zavinenia považované tiež ako pokus, či narúšanie regulárnosti súťaže, a preto môžu mať za následok vyvodenie najprísnejších disciplinárnych dôsledkov voči previnilcom.

V. Trénersko – metodická komisia
(František Čajka)
1. Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov, ktorí budú reprezentovať Oravu na VII. ročníku medzinárodného turnaja žiakov Fragaria Cup 2008 v Prešove (2. – 7. júla 2008) sa uskutočnia nasledovne: 20. mája (utorok) o 15.30 h – hráči narodení v r. 1999 a mladší na futbalovom ihrisku v Istebnom. Zodpovedný tréner: Andrej Stašiniak, kontakt: 0918 686812, vedúci družstva: Anton Piaček, kontakt: 0908 510111, 26. mája 2008 (pondelok) o 16.30 h – hráči narodení v r. 1997 na futbalovom ihrisku v Dlhej n/Or., zodpovedný tréner: Mgr. Pavol Bača, kontakt: 0907 025062, vedúci družstva: Bc. Ľubomír Hlatký, kontakt: 0904 333737, hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
2. Nominácia hráčov (1996) na medzioblastný futbalový turnaj MŽ: Rastislav Ťapaják, Andrej Pavelek, Ján Kostroš, Filip Meško (MFK D. Kubín), Richard Pajta, Samuel Kurtulík, Andrej Kornhauser, Lukáš Čecho, Lukáš Kubica, Jaroslav Iliev (MŠK Námestovo), Tomáš Bublák, Adam Ladňák (TJ Rabča), Martin Latka (FK Nižná), Tibor Mudroň (TJ Dlhá), Peter Rypák (OŠK Istebné), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Jozef Habáň (OŠK Bziny), Marián Gočal (TJ Or. Veselé). Zraz nominovaných hráčov je 27. mája (utorok) o 9.00 h na futbalovom štadióne v Nižnej. Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj a registračný preukaz.

VI. Matričná komisia
predseda Milan Hančiak)
Upozorňuje funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/9 poslali na SsFZ najneskôr do 15. mája 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu v rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane, doklad o úhrade poplatku (1 kus á 100 Sk). V prípade, že hráč nebol registrovaný ako žiak, je potrebné potvrdenie od MK OFZ (sekretariát OFZ).

V Dolnom Kubíne 15. mája
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chcete mať pasívny príjem vďaka investovaniu? Ako začať?
 2. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 3. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 4. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 5. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 6. Toto je budúcnosť dopravy. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 8. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 9. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 10. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 1. Čerstvá dvojnásobná mamička porovnáva pôrod v Nemecku
 2. Tretia generácia očných špecialistov prichádza do Košíc
 3. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 4. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 5. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov
 6. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 7. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 8. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 9. Posúvajú svet k lepšiemu: Sociálni inovátori
 10. Kupujete nový spotrebič? V PLANEO Elektro naň dostanete zľavu
 1. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 15 764
 2. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 13 957
 3. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 11 460
 4. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 11 328
 5. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 7 021
 6. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 6 995
 7. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 6 949
 8. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 6 781
 9. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 6 439
 10. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy 5 725
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Róbert Judiak sa stal juniorským majstrom Slovenska.

Až deväť našich športovcov sa postavilo na štart majstrovstiev Slovenska v kros duatlone, ktorý kombinuje bežeckú i cyklistickú časť. Jeden si hovorí aj slovenský šampión.

1 h
Divadelné predstavenie poľských detí si tie slovenské môžu pozrieť prostredníctvom internetu.

Slovensko poľská spolupráca detí úspešne pokračuje.

29m
Poslanci oslobodili podnikateľov od platenia dane za zriadenie terasy na verejnom priestranstve aj tento rok.

Oravské mestá sa vlani aj tento rok snažili pomôcť gastropriemyslu. Prevádzkovateľov od platenia dane za terasy úplne oslobodili alebo sadzbu znížili na minimum.

4 h

Potravinári označujú zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami za jeden z kľúčových legislatívnych predpisov.

4 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Rýchla jazda na kabriolete sa skončila v protismere, doplatili na to nevinní ľudia.

20 h

Nevinní ľudia doplatili na rýchlu jazdu mladíka.

15 h

Ihrisko za plotom malo slúžiť aspoň deťom, respektíve vnúčatám majiteľov susedných pozemkov. Taká bola dohoda s cirkvou. Na prenajatom trávniku však žiadne hracie prvky nie sú.

11. máj

Auto po zrážke odhodilo do priekopy.

23 h

Už ste čítali?