Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky
MY ORAVSKÉ NOVINY, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

SPRAVODAJ Č. 35/2007-2008

I. Športovo – technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 22. kola I. a II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Kontumuje výsledok MFZ 20. kola II. triedy Mutné - Habovka v prospech TJ Habovka, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: neoprávnený štart hráča TJ Mutné
3. Kontumuje výsledok MFZ 30. kola II. tr. Or. Polhora – Vasiľov v prospech TJ Vasilov, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0.
Dôvod: inzultácia R hráčom TJ Or. Polhora
4. Nariaďuje odohrať MFZ 25. kola II. triedy Liesek – Hruštín dňa 1. júna o 12.00 h. a MFZ Mútne – Vasiľov dňa 1. júna o 14.00 h.
5. Upozorňuje R Badára na úplné vypisovanie údajov do zápisu z MFZ.
6. Na základe šetrenia a predložených dôkazových materiálov, ŠTK navrhuje DK zrušiť udelený trest ŠK Olympia Bobrov zverejnený v Spravodaji OFZ č.33.

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 20. kola I. a II. tr. dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách. 2. Schvaľuje výsledky MFZ 20. kola a 14. kola (dohrávka) I. a II. triedy SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
3. Schvaľuje výsledky 5. turnaja MŽ sk. B tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku, okrem zápasov FC Or. Podzámok.
4. Schvaľuje výsledky 6. turnaja MŽ sk. B a D tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
5. Schvaľuje výsledky turnajov Prípravky sk. C – 6.turnaj, sk. B – 5. turnaj, sk. E – 5. turnaj tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem zápasov TJ Vasilov.
6. Kontumuje výsledky 5. turnaja MŽ sk. B FC Or. Podzámok v prospech súperov TJ Zuberec, TJ Habovka, OŠK Bziny, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo FC Or. Podzámok na turnaj nepricestovalo. KM prípad odstupuje DK.
7. Kontumuje výsledky 5. turnaja Prípravky sk. E T Vasiľov v prospech súperov ŠK Tvrdošín, TJ Zuberec, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo TJ Vasiľov na turnaj nepricestovalo. KM prípad odstupuje DK.
8. Berie na vedomie žiadosť a ospravedlnenie družstva Prípravky FK Nižná. Žiadosť pre objektívne príčiny akceptuje.
9. Berie na vedomie žiadosť TJ Párnica o preloženie MFZ I. tr. dorastu , ktorú považuje za bezpredmetnú vzhľadom k tomu, že 24. kolo družstvo dorastu má odohrať MFZ v Or. Polhore.

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia
predseda Anton Piaček)
D-I-164 Miroslav Podstrelený 911218 ŠK Beňadovo, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta.2008 /DP-1-5a/, D-I-165 Roman Melicherik 850718 TJ Liesek, 1 MFZ podmienečne do 31.8.2008 /DP-1-5a/, D-I-166 Jaroslav Batuna 711029 OŠK Bziny, 3 MFZ nepodmienečne od 16. mája. 2008 /DP-1-3b/, D-I-167 Zdenko Hellebrandt 930628 MŠK Námestovo, 4 MFZ nepodmienečne od 16. mája 2008 /DP-1-3b/, D-I-168 Martin Rypák 900406 TJ Mútne, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta 2008 /DP-1-5a/, D-I-169 Lukáš Kanderka 880103 ŠK Podbiel, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta 2008 /DP-1-5a/, D-I-170 Patrik Bakoš 941019 OŠK Breza, 4 MFZ nepodmienečne od 16. mája 2008 /DP-1-3b/, D-I-171 Jozef Grácik 880724 TJ Or. Polhora, 5 mesiacov nepodmienečne od 7. mája /DP-1-6-3a/. Zaplatiť poplatok 150 Sk. D-I-172 Štefan Kosmeľ, ved. družstva TJ Mutné, 2 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 16. mája 2008 /DP-1-9-2b/. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-173 Štefan Kapičák, tréner družstva TJ Mutné, 2 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 16. mája /DP-1-9-2b/. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-174 Michal Labdík 820807 TJ Mútne, 2 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva v MFZ od 16. mája /DP-1-9-2b/. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-II-29 DK trestá TJ Or. Polhora (dospelí) peňažitou pokutou 3000 Sk a zastavením činnosti na 1 MFZ, za inzultáciu hl. rozhodcu /DP-2-1d/. Zaplatiť poplatok 200 Sk za prejednanie previnenia. D-II-30 DK na návrh ŠTK trestá družstvo dospelých TJ Mútne peňažitou pokutou 12000 Sk za úmyselný neoprávnený štart hráča na cudzí reg. preukaz /RS OFZ/. Zaplatiť poplatok 200 Sk za prejednanie previnenia. D-II-31 DK trestá FC Or. Podzámok (MŽ) peňažitou pokutou 1 000 Sk, za zavinené nenastúpenie na turnaj MŽ. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-II-32 DK trestá TJ Vasiľov (Prípravka) peňažitou pokutou 1000 Sk, za zavinené nenastúpenie na turnaj. Zaplatiť 150 Sk za prejednanie. Na základe návrhu ŠTK, DK ruší trest č.D-II-22 (Sprav.č.33) pre ŠK Olympia Bobrov. Šetrením DK sa nepreukázalo porušenie DP zo strany ŠK Podbiel. DK nariaďuje ŠK Podbiel zabezpečiť, na požiadanie R, parkovanie auta v areáli štadióna. Zastavenie činnosti na 1 MFZ 4 žk od 16. mája Patrik Murín 790722 TJ Dlhá, Zdenko Bartoš 890824 TJ Lokca, Jozef Stahoň 770123 TJ Klin, Florek Róbert 830219 TJ Zákamenné – zaplatiť 150 Sk. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22. mája o 16.00 h z MFZ Babín – Breza (žiaci): HR – Volf Karol, A1 Milan Melicherčík
HU – Bukovský Jozef, TJ Babín vedúci hostí – Stanislav Hládek, OŠK Breza. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Komisia rozhodcov
(predseda Tibor Paňko)
1. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22. mája o 15.30 h. R Karola Volfa.
2. Pozýva na svoje zasadnutie dňa 22. mája o 16.00 h. pána Františka Bandíka.
3. Upozorňujeme rozhodcov, že v poslednom období evidujeme nepresnosti a rozdiely medzi skutočne udelenými osobnými trestami na hracej ploche a ich zaznamenaním v zápise o stretnutí. Boli tiež avizované pokusy FK a oddielov o navádzanie na zaznamenávanie nepravdivých údajov. Dôrazne preto upozorňujeme rozhodcov, FK a FO na dôsledné a precízne dodržiavanie všetkých platných noriem a predpisov. Preukázané nedostatky podobného charakteru budú podľa povahy a zavinenia považované tiež ako pokus, či narúšanie regulárnosti súťaže, a preto môžu mať za následok vyvodenie najprísnejších disciplinárnych dôsledkov voči previnilcom.

V. Trénersko – metodická komisia
(František Čajka)
1. Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov, ktorí budú reprezentovať Oravu na VII. ročníku medzinárodného turnaja žiakov Fragaria Cup 2008 v Prešove (2. – 7. júla 2008) sa uskutočnia nasledovne: 20. mája (utorok) o 15.30 h – hráči narodení v r. 1999 a mladší na futbalovom ihrisku v Istebnom. Zodpovedný tréner: Andrej Stašiniak, kontakt: 0918 686812, vedúci družstva: Anton Piaček, kontakt: 0908 510111, 26. mája 2008 (pondelok) o 16.30 h – hráči narodení v r. 1997 na futbalovom ihrisku v Dlhej n/Or., zodpovedný tréner: Mgr. Pavol Bača, kontakt: 0907 025062, vedúci družstva: Bc. Ľubomír Hlatký, kontakt: 0904 333737, hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
2. Nominácia hráčov (1996) na medzioblastný futbalový turnaj MŽ: Rastislav Ťapaják, Andrej Pavelek, Ján Kostroš, Filip Meško (MFK D. Kubín), Richard Pajta, Samuel Kurtulík, Andrej Kornhauser, Lukáš Čecho, Lukáš Kubica, Jaroslav Iliev (MŠK Námestovo), Tomáš Bublák, Adam Ladňák (TJ Rabča), Martin Latka (FK Nižná), Tibor Mudroň (TJ Dlhá), Peter Rypák (OŠK Istebné), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Jozef Habáň (OŠK Bziny), Marián Gočal (TJ Or. Veselé). Zraz nominovaných hráčov je 27. mája (utorok) o 9.00 h na futbalovom štadióne v Nižnej. Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj a registračný preukaz.

VI. Matričná komisia
predseda Milan Hančiak)
Upozorňuje funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/9 poslali na SsFZ najneskôr do 15. mája 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu v rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane, doklad o úhrade poplatku (1 kus á 100 Sk). V prípade, že hráč nebol registrovaný ako žiak, je potrebné potvrdenie od MK OFZ (sekretariát OFZ).

V Dolnom Kubíne 15. mája
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 2. Magazín SME Ženy už v predaji
 3. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 4. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 5. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 6. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 7. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 035
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 24 278
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 18 812
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 219
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 882
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 14 104
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 339
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 350
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 304
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 11 175
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Ak stavebník nechce na povolenie čakať, musí pomôcť

Najviac stavebných povolení v okrese vydáva Rabča. Obecný rozpočet nestíha za domami.

Výstavba v časti Grúň.

Hern má krízovú radu aj stopovačov. Strojárne otestovali všetkých zamestnancov

V Herne majú za sebou už šieste kolo testovania na COVID-19. Vedenie strojární odporúča firmám testovanie zamestnancov.

Ilustračné foto.

Najlepší strelec mohol ostať v Dlhej, rozhodol sa pre Babín

Marcel Kunocha si vyskúšal všetky pozície. Najlepšie sa cíti v útoku.

Marcel Kunocha (pri lopte) strelil na jeseň 13 gólov.

Chceme, aby mali mladí futbalisti pamiatku

Po skvelých odozvách z minulých rokov sme sa opäť rozhodli spustiť obľúbenú rubriku Predstavujeme futbalové nádeje.

Ukážka z minulých rokov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie na Covid-19 v liptovských mestách.

Už ste čítali?