Pondelok, 17. január, 2022 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

SPRAVODAJ Č. 35/2007-2008

I. Športovo – technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 22. kola I. a II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Kontumuje výsledok MFZ 20. kola II. triedy Mutné - Habovka v prospech TJ Habovka, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: neoprávnený štart hráča TJ Mutné
3. Kontumuje výsledok MFZ 30. kola II. tr. Or. Polhora – Vasiľov v prospech TJ Vasilov, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0.
Dôvod: inzultácia R hráčom TJ Or. Polhora
4. Nariaďuje odohrať MFZ 25. kola II. triedy Liesek – Hruštín dňa 1. júna o 12.00 h. a MFZ Mútne – Vasiľov dňa 1. júna o 14.00 h.
5. Upozorňuje R Badára na úplné vypisovanie údajov do zápisu z MFZ.
6. Na základe šetrenia a predložených dôkazových materiálov, ŠTK navrhuje DK zrušiť udelený trest ŠK Olympia Bobrov zverejnený v Spravodaji OFZ č.33.

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 20. kola I. a II. tr. dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách. 2. Schvaľuje výsledky MFZ 20. kola a 14. kola (dohrávka) I. a II. triedy SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
3. Schvaľuje výsledky 5. turnaja MŽ sk. B tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku, okrem zápasov FC Or. Podzámok.
4. Schvaľuje výsledky 6. turnaja MŽ sk. B a D tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
5. Schvaľuje výsledky turnajov Prípravky sk. C – 6.turnaj, sk. B – 5. turnaj, sk. E – 5. turnaj tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem zápasov TJ Vasilov.
6. Kontumuje výsledky 5. turnaja MŽ sk. B FC Or. Podzámok v prospech súperov TJ Zuberec, TJ Habovka, OŠK Bziny, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo FC Or. Podzámok na turnaj nepricestovalo. KM prípad odstupuje DK.
7. Kontumuje výsledky 5. turnaja Prípravky sk. E T Vasiľov v prospech súperov ŠK Tvrdošín, TJ Zuberec, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo TJ Vasiľov na turnaj nepricestovalo. KM prípad odstupuje DK.
8. Berie na vedomie žiadosť a ospravedlnenie družstva Prípravky FK Nižná. Žiadosť pre objektívne príčiny akceptuje.
9. Berie na vedomie žiadosť TJ Párnica o preloženie MFZ I. tr. dorastu , ktorú považuje za bezpredmetnú vzhľadom k tomu, že 24. kolo družstvo dorastu má odohrať MFZ v Or. Polhore.

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia
predseda Anton Piaček)
D-I-164 Miroslav Podstrelený 911218 ŠK Beňadovo, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta.2008 /DP-1-5a/, D-I-165 Roman Melicherik 850718 TJ Liesek, 1 MFZ podmienečne do 31.8.2008 /DP-1-5a/, D-I-166 Jaroslav Batuna 711029 OŠK Bziny, 3 MFZ nepodmienečne od 16. mája. 2008 /DP-1-3b/, D-I-167 Zdenko Hellebrandt 930628 MŠK Námestovo, 4 MFZ nepodmienečne od 16. mája 2008 /DP-1-3b/, D-I-168 Martin Rypák 900406 TJ Mútne, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta 2008 /DP-1-5a/, D-I-169 Lukáš Kanderka 880103 ŠK Podbiel, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta 2008 /DP-1-5a/, D-I-170 Patrik Bakoš 941019 OŠK Breza, 4 MFZ nepodmienečne od 16. mája 2008 /DP-1-3b/, D-I-171 Jozef Grácik 880724 TJ Or. Polhora, 5 mesiacov nepodmienečne od 7. mája /DP-1-6-3a/. Zaplatiť poplatok 150 Sk. D-I-172 Štefan Kosmeľ, ved. družstva TJ Mutné, 2 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 16. mája 2008 /DP-1-9-2b/. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-173 Štefan Kapičák, tréner družstva TJ Mutné, 2 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 16. mája /DP-1-9-2b/. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-174 Michal Labdík 820807 TJ Mútne, 2 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva v MFZ od 16. mája /DP-1-9-2b/. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-II-29 DK trestá TJ Or. Polhora (dospelí) peňažitou pokutou 3000 Sk a zastavením činnosti na 1 MFZ, za inzultáciu hl. rozhodcu /DP-2-1d/. Zaplatiť poplatok 200 Sk za prejednanie previnenia. D-II-30 DK na návrh ŠTK trestá družstvo dospelých TJ Mútne peňažitou pokutou 12000 Sk za úmyselný neoprávnený štart hráča na cudzí reg. preukaz /RS OFZ/. Zaplatiť poplatok 200 Sk za prejednanie previnenia. D-II-31 DK trestá FC Or. Podzámok (MŽ) peňažitou pokutou 1 000 Sk, za zavinené nenastúpenie na turnaj MŽ. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-II-32 DK trestá TJ Vasiľov (Prípravka) peňažitou pokutou 1000 Sk, za zavinené nenastúpenie na turnaj. Zaplatiť 150 Sk za prejednanie. Na základe návrhu ŠTK, DK ruší trest č.D-II-22 (Sprav.č.33) pre ŠK Olympia Bobrov. Šetrením DK sa nepreukázalo porušenie DP zo strany ŠK Podbiel. DK nariaďuje ŠK Podbiel zabezpečiť, na požiadanie R, parkovanie auta v areáli štadióna. Zastavenie činnosti na 1 MFZ 4 žk od 16. mája Patrik Murín 790722 TJ Dlhá, Zdenko Bartoš 890824 TJ Lokca, Jozef Stahoň 770123 TJ Klin, Florek Róbert 830219 TJ Zákamenné – zaplatiť 150 Sk. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22. mája o 16.00 h z MFZ Babín – Breza (žiaci): HR – Volf Karol, A1 Milan Melicherčík
HU – Bukovský Jozef, TJ Babín vedúci hostí – Stanislav Hládek, OŠK Breza. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Komisia rozhodcov
(predseda Tibor Paňko)
1. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22. mája o 15.30 h. R Karola Volfa.
2. Pozýva na svoje zasadnutie dňa 22. mája o 16.00 h. pána Františka Bandíka.
3. Upozorňujeme rozhodcov, že v poslednom období evidujeme nepresnosti a rozdiely medzi skutočne udelenými osobnými trestami na hracej ploche a ich zaznamenaním v zápise o stretnutí. Boli tiež avizované pokusy FK a oddielov o navádzanie na zaznamenávanie nepravdivých údajov. Dôrazne preto upozorňujeme rozhodcov, FK a FO na dôsledné a precízne dodržiavanie všetkých platných noriem a predpisov. Preukázané nedostatky podobného charakteru budú podľa povahy a zavinenia považované tiež ako pokus, či narúšanie regulárnosti súťaže, a preto môžu mať za následok vyvodenie najprísnejších disciplinárnych dôsledkov voči previnilcom.

V. Trénersko – metodická komisia
(František Čajka)
1. Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov, ktorí budú reprezentovať Oravu na VII. ročníku medzinárodného turnaja žiakov Fragaria Cup 2008 v Prešove (2. – 7. júla 2008) sa uskutočnia nasledovne: 20. mája (utorok) o 15.30 h – hráči narodení v r. 1999 a mladší na futbalovom ihrisku v Istebnom. Zodpovedný tréner: Andrej Stašiniak, kontakt: 0918 686812, vedúci družstva: Anton Piaček, kontakt: 0908 510111, 26. mája 2008 (pondelok) o 16.30 h – hráči narodení v r. 1997 na futbalovom ihrisku v Dlhej n/Or., zodpovedný tréner: Mgr. Pavol Bača, kontakt: 0907 025062, vedúci družstva: Bc. Ľubomír Hlatký, kontakt: 0904 333737, hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
2. Nominácia hráčov (1996) na medzioblastný futbalový turnaj MŽ: Rastislav Ťapaják, Andrej Pavelek, Ján Kostroš, Filip Meško (MFK D. Kubín), Richard Pajta, Samuel Kurtulík, Andrej Kornhauser, Lukáš Čecho, Lukáš Kubica, Jaroslav Iliev (MŠK Námestovo), Tomáš Bublák, Adam Ladňák (TJ Rabča), Martin Latka (FK Nižná), Tibor Mudroň (TJ Dlhá), Peter Rypák (OŠK Istebné), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Jozef Habáň (OŠK Bziny), Marián Gočal (TJ Or. Veselé). Zraz nominovaných hráčov je 27. mája (utorok) o 9.00 h na futbalovom štadióne v Nižnej. Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj a registračný preukaz.

VI. Matričná komisia
predseda Milan Hančiak)
Upozorňuje funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/9 poslali na SsFZ najneskôr do 15. mája 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu v rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane, doklad o úhrade poplatku (1 kus á 100 Sk). V prípade, že hráč nebol registrovaný ako žiak, je potrebné potvrdenie od MK OFZ (sekretariát OFZ).

V Dolnom Kubíne 15. mája
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 2. Marrákeš je červená perla Maroka
 3. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 4. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 5. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 6. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac
 7. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení
 8. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny
 9. Megatrendy ovplyvňujú život aj vaše investície. Poznáte ich?
 10. Cukrovkári a covid-19
 1. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 2. Marrákeš je červená perla Maroka
 3. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života
 4. Viac ako 30 000 € z Vianočnej lotérie BILLA poputuje na pomoc
 5. Projekt nórskych grantov „Decent work – dôstojná práca“
 6. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 7. PODCAST: Nárok pacienta na invalidný dôchodok a ŤZP
 8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 9. Skleróza multiplex u detí: Kedy navštíviť lekára?
 10. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 1. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 5 923
 2. Marrákeš je červená perla Maroka 4 113
 3. Predplatné SME.sk len za 29 eur 3 171
 4. Cukrovkári a covid-19 3 055
 5. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 2 765
 6. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života 2 499
 7. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 372
 8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu 1 353
 9. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení 1 274
 10. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac 865

Blogy SME

 1. Miroslav Lukáč: Prokurátorská mafia kryje sudcovskú, tá policajnú a všetkých kryje politická...
 2. Miriam Studeničová: Radosť a bolesť! Dve cesty, ako sa dostať nahor
 3. Anna Milanová: Ošetrenie?
 4. Roland Vizner: Konkurencia v treťom pilieri nebude. Osobný dôchodkový produkt putuje do koša. Premárnime ďalšiu šancu na zmenu k lepšiemu?
 5. Štefan Vidlár: Mám to u .ici
 6. Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ: Novela: Majitelia musia psíkom vytvoriť vhodné podmienky na život.
 7. Ján Šeďo: Vnučky, školáčky , ma dnes donútili zamyslieť sa.
 8. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 23 211
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 6 089
 3. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 609
 4. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 790
 5. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 752
 6. František Ptáček: Spýtajte sa Fica, kde bol - povie vám kto ste, aj ako vyzeráte 2 790
 7. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 717
 8. Linda Ágoštonová: S láskou Tvoja Žofia 2 549
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Výstavba bazénov pokračuje podľa plánu, otvoriť ich chcú v júni.

Dolnokubínsky AquaRelax otvoria po štyroch mesiacoch.


11 h
Na prvom tréningu mali hráči Dolného Kubína dobrú náladu.

Dolný Kubín preverí v zimnej príprave až deväť súperov.


11 h
Verejné osvetlenie v Oravskej Polhore.

Pri výmene nadviazali v Oravskej Polhore na predchádzajúcu dobrú skúsenosť, čoskoro bude zmodernizovaná celá dedina.


4 h
Nižná doma zdolala spojený klub Liptovského Mikuláša a Prešova.

Florbalová extraliga mala na programe ďalšie kolo.


a 1 ďalší 1 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Druhú zmenu otvorí Galmm.


15. jan

Po tragédii dali vodohospodári zmapovať stav stoviek stromov.


23 h

V okrese Žilina sa dalo treťou dávkou zaočkovať 23,45 percent obyvateľov, v okrese Bytča 18,27 percent záujemcov.


7 h

Podľa odhadov sa v priebehu niekoľkých dní začne štvrtá vlna, ktorá je nepredvídateľná, hovorí regionálna hygienička Katarína Tináková.


15. jan

Blogy SME

 1. Miroslav Lukáč: Prokurátorská mafia kryje sudcovskú, tá policajnú a všetkých kryje politická...
 2. Miriam Studeničová: Radosť a bolesť! Dve cesty, ako sa dostať nahor
 3. Anna Milanová: Ošetrenie?
 4. Roland Vizner: Konkurencia v treťom pilieri nebude. Osobný dôchodkový produkt putuje do koša. Premárnime ďalšiu šancu na zmenu k lepšiemu?
 5. Štefan Vidlár: Mám to u .ici
 6. Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ: Novela: Majitelia musia psíkom vytvoriť vhodné podmienky na život.
 7. Ján Šeďo: Vnučky, školáčky , ma dnes donútili zamyslieť sa.
 8. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 23 211
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 6 089
 3. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 609
 4. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 790
 5. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 752
 6. František Ptáček: Spýtajte sa Fica, kde bol - povie vám kto ste, aj ako vyzeráte 2 790
 7. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 717
 8. Linda Ágoštonová: S láskou Tvoja Žofia 2 549
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu