Sobota, 1. apríl, 2023 | Meniny má Hugo

SPRAVODAJ Č. 34/2007-2008

I. Športovo – technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 30. kola I. a II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ II. triedy Or. Polhora – Vasiľov (v riešení).
2.Schvaľuje výsledky MFZ 21. kola I. a II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Or. B. Potok – Krušetnica.
3. Kontumuje výsledok MFZ 21. kola II. triedy Or. B. Potok – Krušetnica v prospech TJ Krušetnica, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: neoprávnený štart hráča (4 žk ) František Gonda črp.850313
4. Nariaďuje odohrať MFZ 24. kola II. triedy Hruštín – Mutné dňa 25. mája o 14.00 h.
5. Opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15. mája 2008 o 16.00 h. z MFZ Mutné –Habovka: TJ Mutné: Ján Olašák, hráč, Ľabdík Michal, kapitán družstva Juraj Vojtas, hráč MFK D. Kubín. Účasť menovaného zabezpečí TJ Mutné. Žiadame MFK D. Kubín, aby vo vlastnom záujme menovanému hráčovi oznámil povinnosť zúčastniť sa uvedeného zasadnutia. R – D. Callo, A1 – P. Márer
6. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15. mája o 16.30 h. z MFZ 30. kola II. tr. Or. Polhora – Vasiľov: z TJ Or. Polhora: Jozef Gracík, kapitán družstva, Štefan Košút, vedúci družstva R – Dušan Callo
7. Upozorňujeme FO ŠK Beňadovo, TJ Párnica, TJ Rabča, na včasné predkladanie zápisov o stretnutí v zmysle RS. V prípade opakovania sa nedostatkov, tieto budú odstúpené k riešeniu DK. V prípade opakovania nedostatkov, ŠTK prípad odstúpi na riešenie DK.
II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. a II. tr. dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách. 2. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. a II. triedy SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Novoť – Krivá.
3. Schvaľuje výsledky turnajov : Prípravky 6. kola skup. A, D a MŽ 5. kola skup. A, C, E tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
4. Kontumuje MFZ 19. kola II. tr. SŽ Novoť – Krivá v prospech TJ Novoť, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: hostia na MFZ nepricestovali. KM prípad odstupuje DK. 5. Na základe šetrenia neoprávneného štartu hráča ŠK Podbiel Lukáš Lukáček 930129 (neplatný RP) v MFZ 17. kola II. tr. SŽ Breza – Podbiel, kontumuje MFZ v prospech OŠK Breza, ktorému priznáva 3 body a dosiahnutým výsledkom 6:0 a v MFZ 18. kola Podbiel - Bziny, kontumuje v prospech OŠK Bziny, ktorému priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Prípad odstupuje DK.
6. Nariaďuje odohrať MFZ 22. kola I. tr. SŽ Or. Polhora – Námestovo B dňa 24. mája (sobota ) o 13.00 h. Dôvod: čl. 58 SP – zmena termínov. Spoločenská akcia v obci.
7. Berie na vedomie žiadosť FK Nižná o zmenu termínu 7. turnaja Prípravky, ktorej nevyhovuje z dôvodu kolidovania termínov MFK Dolný Kubín.
III. Disciplinárna komisia
(predseda Anton Piaček)
D-I-155 Lukáš Osadský 901221 TJ Malatiná, 1 MFZ nepodmienečne od 7. mája (DP-1-4a)
D-I-156 Vladimír Klimčík 760602 TJ Zákamenné, 3 MFZ nepodmienečne od 7. mája (DP-1-6-1b). Zaplatiť poplatok 150 + 150 Sk za prejednanie. D-I-157 Jozef Kukla 670324 TJ Dlhá, 4 MFZ nepodmienečne od 7. mája 2008 (DP-1-3b), D-I-158 František Gonda 850313 TJ Or.B.Potok, 1 mesiac nepodmienečne (DP-1-9-1b). Trest začne plynúť po odpykaní trestu za 4 žk. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-I-159 Michal Domagala TJ Or. B. Potok, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu funkcie ved. družstva od 7. mája (DP-1-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk. D-I-160 Juraj Hurťák, tréner družstva TJ Or. B. Potok, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu funkcie trénera družstva od 7. mája (DP-1-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-I-161 Lukáš Lukáček 930129 ŠK Podbiel, 1 mesiac podmienečne do 31. augusta 2008 (D-1-9-1b), Zaplatiť poplatok 100 Sk za prejednanie. D-1-162 Michal Matlák, ved. družstva SŽ ŠK Podbiel, 1 mesiac podmienečne, zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva od 9. mája 2008 (DP -1-9-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-1-163 Ján Matlák, tréner SŽ ŠK Podbiel, 1 mesiac podmienečne zákaz výkonu funkcie trénera od 9. mája 2008 (DP-1-9-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-II-27 DK trestá TJ Rabča pokarhaním a zároveň nariaďuje zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 (DP-2-1a). Zaplatiť poplatok 250 Sk za prejednanie. D-II-28 DK na návrh KM trestá TJ Krivá ( SŽ ) peňažitou pokutou 1000 Sk, za zavinené. Nenastúpenie na MFZ 19. kola (RS OFZ). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. Dňom 7. mája zastavuje činnosť hráčovi TJ Or. Polhora Jozef Grácik 880724 až do vyšetrenia previnenia. DK berie na vedomie vyjadrenie ŠK Olympia Bobrov, zároveň upozorňuje ŠK Olympia Bobrov, že trest nemá odkladný účinok.
Zastavenie činnosti na 1 MFZ 4 žk od 3. mája 2008 Radoslav Beňuš 870919 TJ Novoť - zaplatiť 150 Sk, František Gonda 850313 TJ Or. B. Potok – zaplatiť 150 Sk, Stanislav Hnojčík 790301 TJ Vasiľov
Zastavenie činnosti na 1 MFZ 4 žk od 5. mája 2008, Pavol Harbut 780508 TJ Rabča – zaplatiť 150 Sk, Ľuboš Mordeľ 870414 TJ Zubrohlava – zaplatiť 150 Sk, Stas Miloš 770124 TJ Liesek – zaplatiť 150 Sk.
DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15. mája o 17.00 h zo stretnutia Podbiel – Novoť hraného dňa 27. apríla.2008: Ján Matlák – hlavný usporiadateľ stretnutia, pod následkom disciplinárnych opatrení o 17.10 h zo stretnutia Or. Polhora – Vasiľov: R – Dušan Callo, A1- Milan Zoreník, A2 – Zdeno Frančák hráč TJ Or. Polhora Jozef Grácik 880724, ved. družstva Or. Polhora Štefan Košút. HU – Jozef Pečarka, zást. Kapitána Ľubomír Košút 710827 TJ Vasiľov: kap. Družstva Stanislav Hnojčík 790301, ved. družstva Dušan Tomčík, p. Peter Škombár. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.
IV. Komisia rozhodcov
(predseda Tibor Paňko)
Upozorňujeme rozhodcov, že v poslednom období evidujeme nepresnosti a rozdiely medzi skutočne udelenými osobnými trestami na hracej ploche a ich zaznamenaním v zápise o stretnutí. Boli tiež avizované pokusy FK a oddielov o navádzanie na zaznamenávanie nepravdivých údajov. Dôrazne preto upozorňujeme rozhodcov, FK a FO na dôsledné a predcízne dodržiavanie všetkých platných noriem a predpisov. Preukázané nedostatky podobného charakteru budú podľa povahy a zavinenia považované tiež ako pokus, či narúšanie regulárnosti súťaže, a preto môžu mať za následok vyvodenie najprísnejších disciplinárnych dôsledkov voči previnilcom.
V. Trénersko – metodická komisia
(František Čajka)
1.Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov,ktorí budú reprezentovať Oravu na VII. ročníku medzinárodného turnaja žiakov Fragaria Cup 2008 v Prešove (2. – 7. júna) sa uskutočnia nasledovne: 16. mája (piatok) o 16.00 h – hráči narodení v r. 1999 a mladší na futbalovom ihrisku v Nižnej. Zodpovedný tréner : Andrej Stašiniak, kontakt: 0918 686812, Vedúci družstva: Anton Piaček, kontakt: 0908 510111, 15.mája 2008 (štvrtok ) o 16.00 h – hráči narodení v r. 1998 na futbalovom ihrisku v Tvrdošíne (Krásna Hôrka). Zodpovedný tréner : František Čajka, kontakt: 0915 809568, vedúci družstva: Mgr. Július Kubáni, kontakt: 0908 916566, hráči si so sebou prinesú športovú výstroj. 2. Nominácia hráčov (1996) na medzioblastný futbalový turnaj MŽ: Rastislav Ťapaják, Andrej Pavelek, Ján Kostroš, Filip Meško (MFK D. Kubín), Richard Pajta, Samuel Kurtulík, Andrej Kornhauzer, Lukáš Čecho, Lukáš Kubica, Jaroslav Iliev (MŠK Námestovo), Tomáš Bublák, Adam Ladňák (TJ Rabča), Martin Latka (FK Nižná), Tibor Mudroň (TJ Dlhá), Peter Rypák (OŠK Istebné), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Jozef Habáň (OŠK Bziny), Marián Gočal (TJ Or. Veselé). Zraz nominovaných hráčov je 27. mája (utorok) o 9.00 h na futbalovom štadióne v Nižnej. Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
VI. Matričná komisia
(predseda Milan Hančiak)
1. Prestupy v mesiaci apríl 2008 (pokračovanie) schválené: Ľubomír Ištók 940626 D.Kubín- OŠK Istebné HP do: 30. júna 2009, Kristián Gálik 960807 Or. Poruba – D. Kubín HP do: 31. marca 2009, Ľuboš Kocúr 970425 Krušetnica – Námestovo, Ivan Doroš 930905 Vavrečka – Námestovo, Adam Koval 990114 Leštiny – D. Kubín HP do: 30. júna 2009, Ján Čupaj 970110 Dlhá – D. Kubín HP do: 31. marca 2009, Patrik Zrnčík 730627 Podbiel – Or. Veselé, Andrej Kornhauzer 960208 Rabča – Námestovo HP do: 28. februára 2009.
2. Upozorňuje funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/9 poslali na SsFZ najneskôr do 15. mája 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.) , fotografiu v rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane, doklad o úhrade poplatku (1 kus á 100 Sk). V prípade, že hráč nebol registrovaný ako žiak, je potrebné potvrdenie od MK OFZ (sekretariát OFZ).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

V Dolnom Kubíne 7. mája 2008
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 3. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 4. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 5. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 6. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 7. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 8. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. MetLife prináša novinky v skupinovom poistení pre zamestnancov
 3. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 4. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 5. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 6. Unilabs Slovensko otvára v Boroch najmodernejšie laboratórium
 7. Istota nízkeho úroku. Krásne bývanie s hypotékou za 1,49 %
 8. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 32 944
 2. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 22 316
 3. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur. 14 630
 4. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 11 344
 5. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 6 160
 6. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať? 4 545
 7. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 4 351
 8. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 3 267

Blogy SME

 1. Anton Lisinovič: Recenzia: Kybernemoc (kniha)
 2. Michal Fizer: Timkova Ublianská pekáreň
 3. Anna Miľanová: Vynárajúci sa psík... 2022
 4. Peter Kollega: Vo voľbách získam 33,75%
 5. Tomáš Dérer: O pastieroch, ovciach a aktivistoch (1.časť)
 6. Medard Slovík: Metallica a ich 72 sezón
 7. Ján Valchár: (Edit): Nemôžem sa prestať smiať (ako si pripomenúť deň bláznov jedným ultrabláznom)
 8. Radko Mačuha: Ulica bez duše (cyklus Bratislavská krutosť)
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 46 352
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 24 927
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 9 650
 4. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 276
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 846
 6. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 679
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 148
 8. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte 3 704
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Požiar pivníc v bytovom dome v Dolnom Kubíne.

Obyvatelia bytov sledovali zásah hasičov z okien a balkónov.


7 h

Výber TOP športových správ z regiónov.


31. mar
Po konečnom hvizde sa futbalisti Dolného Kubína podelili o svoju radosť s fanúšikmi.

Oravský klub hráva domáce zápasy v nedeľu, no tentokrát sa hralo v piatok.


a 1 ďalší 12 h
Divadelný súbor Dobrozvíťazí z Nižnej.

Divadlo v podaní detských hercov stojí za pozretie.


Radka Hadová 13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Hornej Nitre v priebehu týždňa šelmy útočili dvakrát.


31. mar

Na diskusiu s bývalým premiérom prišli asi dve stovky ľudí.


8 h

Smrť známeho veterinára z Trnavy všetkých šokovala.


31. mar

Takmer štyridsať otázok pre trénera-legendu. Takto zachránil Nitru.


31. mar

Blogy SME

 1. Anton Lisinovič: Recenzia: Kybernemoc (kniha)
 2. Michal Fizer: Timkova Ublianská pekáreň
 3. Anna Miľanová: Vynárajúci sa psík... 2022
 4. Peter Kollega: Vo voľbách získam 33,75%
 5. Tomáš Dérer: O pastieroch, ovciach a aktivistoch (1.časť)
 6. Medard Slovík: Metallica a ich 72 sezón
 7. Ján Valchár: (Edit): Nemôžem sa prestať smiať (ako si pripomenúť deň bláznov jedným ultrabláznom)
 8. Radko Mačuha: Ulica bez duše (cyklus Bratislavská krutosť)
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 46 352
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 24 927
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 9 650
 4. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 276
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 846
 6. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 679
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 148
 8. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte 3 704
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu