Štvrtok, 20. január, 2022 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

SPRAVODAJ Č. 34/2007-2008

I. Športovo – technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 30. kola I. a II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ II. triedy Or. Polhora – Vasiľov (v riešení).
2.Schvaľuje výsledky MFZ 21. kola I. a II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Or. B. Potok – Krušetnica.
3. Kontumuje výsledok MFZ 21. kola II. triedy Or. B. Potok – Krušetnica v prospech TJ Krušetnica, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: neoprávnený štart hráča (4 žk ) František Gonda črp.850313
4. Nariaďuje odohrať MFZ 24. kola II. triedy Hruštín – Mutné dňa 25. mája o 14.00 h.
5. Opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15. mája 2008 o 16.00 h. z MFZ Mutné –Habovka: TJ Mutné: Ján Olašák, hráč, Ľabdík Michal, kapitán družstva Juraj Vojtas, hráč MFK D. Kubín. Účasť menovaného zabezpečí TJ Mutné. Žiadame MFK D. Kubín, aby vo vlastnom záujme menovanému hráčovi oznámil povinnosť zúčastniť sa uvedeného zasadnutia. R – D. Callo, A1 – P. Márer
6. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15. mája o 16.30 h. z MFZ 30. kola II. tr. Or. Polhora – Vasiľov: z TJ Or. Polhora: Jozef Gracík, kapitán družstva, Štefan Košút, vedúci družstva R – Dušan Callo
7. Upozorňujeme FO ŠK Beňadovo, TJ Párnica, TJ Rabča, na včasné predkladanie zápisov o stretnutí v zmysle RS. V prípade opakovania sa nedostatkov, tieto budú odstúpené k riešeniu DK. V prípade opakovania nedostatkov, ŠTK prípad odstúpi na riešenie DK.
II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. a II. tr. dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách. 2. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. a II. triedy SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Novoť – Krivá.
3. Schvaľuje výsledky turnajov : Prípravky 6. kola skup. A, D a MŽ 5. kola skup. A, C, E tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
4. Kontumuje MFZ 19. kola II. tr. SŽ Novoť – Krivá v prospech TJ Novoť, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: hostia na MFZ nepricestovali. KM prípad odstupuje DK. 5. Na základe šetrenia neoprávneného štartu hráča ŠK Podbiel Lukáš Lukáček 930129 (neplatný RP) v MFZ 17. kola II. tr. SŽ Breza – Podbiel, kontumuje MFZ v prospech OŠK Breza, ktorému priznáva 3 body a dosiahnutým výsledkom 6:0 a v MFZ 18. kola Podbiel - Bziny, kontumuje v prospech OŠK Bziny, ktorému priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Prípad odstupuje DK.
6. Nariaďuje odohrať MFZ 22. kola I. tr. SŽ Or. Polhora – Námestovo B dňa 24. mája (sobota ) o 13.00 h. Dôvod: čl. 58 SP – zmena termínov. Spoločenská akcia v obci.
7. Berie na vedomie žiadosť FK Nižná o zmenu termínu 7. turnaja Prípravky, ktorej nevyhovuje z dôvodu kolidovania termínov MFK Dolný Kubín.
III. Disciplinárna komisia
(predseda Anton Piaček)
D-I-155 Lukáš Osadský 901221 TJ Malatiná, 1 MFZ nepodmienečne od 7. mája (DP-1-4a)
D-I-156 Vladimír Klimčík 760602 TJ Zákamenné, 3 MFZ nepodmienečne od 7. mája (DP-1-6-1b). Zaplatiť poplatok 150 + 150 Sk za prejednanie. D-I-157 Jozef Kukla 670324 TJ Dlhá, 4 MFZ nepodmienečne od 7. mája 2008 (DP-1-3b), D-I-158 František Gonda 850313 TJ Or.B.Potok, 1 mesiac nepodmienečne (DP-1-9-1b). Trest začne plynúť po odpykaní trestu za 4 žk. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-I-159 Michal Domagala TJ Or. B. Potok, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu funkcie ved. družstva od 7. mája (DP-1-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk. D-I-160 Juraj Hurťák, tréner družstva TJ Or. B. Potok, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu funkcie trénera družstva od 7. mája (DP-1-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-I-161 Lukáš Lukáček 930129 ŠK Podbiel, 1 mesiac podmienečne do 31. augusta 2008 (D-1-9-1b), Zaplatiť poplatok 100 Sk za prejednanie. D-1-162 Michal Matlák, ved. družstva SŽ ŠK Podbiel, 1 mesiac podmienečne, zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva od 9. mája 2008 (DP -1-9-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-1-163 Ján Matlák, tréner SŽ ŠK Podbiel, 1 mesiac podmienečne zákaz výkonu funkcie trénera od 9. mája 2008 (DP-1-9-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-II-27 DK trestá TJ Rabča pokarhaním a zároveň nariaďuje zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 (DP-2-1a). Zaplatiť poplatok 250 Sk za prejednanie. D-II-28 DK na návrh KM trestá TJ Krivá ( SŽ ) peňažitou pokutou 1000 Sk, za zavinené. Nenastúpenie na MFZ 19. kola (RS OFZ). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. Dňom 7. mája zastavuje činnosť hráčovi TJ Or. Polhora Jozef Grácik 880724 až do vyšetrenia previnenia. DK berie na vedomie vyjadrenie ŠK Olympia Bobrov, zároveň upozorňuje ŠK Olympia Bobrov, že trest nemá odkladný účinok.
Zastavenie činnosti na 1 MFZ 4 žk od 3. mája 2008 Radoslav Beňuš 870919 TJ Novoť - zaplatiť 150 Sk, František Gonda 850313 TJ Or. B. Potok – zaplatiť 150 Sk, Stanislav Hnojčík 790301 TJ Vasiľov
Zastavenie činnosti na 1 MFZ 4 žk od 5. mája 2008, Pavol Harbut 780508 TJ Rabča – zaplatiť 150 Sk, Ľuboš Mordeľ 870414 TJ Zubrohlava – zaplatiť 150 Sk, Stas Miloš 770124 TJ Liesek – zaplatiť 150 Sk.
DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15. mája o 17.00 h zo stretnutia Podbiel – Novoť hraného dňa 27. apríla.2008: Ján Matlák – hlavný usporiadateľ stretnutia, pod následkom disciplinárnych opatrení o 17.10 h zo stretnutia Or. Polhora – Vasiľov: R – Dušan Callo, A1- Milan Zoreník, A2 – Zdeno Frančák hráč TJ Or. Polhora Jozef Grácik 880724, ved. družstva Or. Polhora Štefan Košút. HU – Jozef Pečarka, zást. Kapitána Ľubomír Košút 710827 TJ Vasiľov: kap. Družstva Stanislav Hnojčík 790301, ved. družstva Dušan Tomčík, p. Peter Škombár. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.
IV. Komisia rozhodcov
(predseda Tibor Paňko)
Upozorňujeme rozhodcov, že v poslednom období evidujeme nepresnosti a rozdiely medzi skutočne udelenými osobnými trestami na hracej ploche a ich zaznamenaním v zápise o stretnutí. Boli tiež avizované pokusy FK a oddielov o navádzanie na zaznamenávanie nepravdivých údajov. Dôrazne preto upozorňujeme rozhodcov, FK a FO na dôsledné a predcízne dodržiavanie všetkých platných noriem a predpisov. Preukázané nedostatky podobného charakteru budú podľa povahy a zavinenia považované tiež ako pokus, či narúšanie regulárnosti súťaže, a preto môžu mať za následok vyvodenie najprísnejších disciplinárnych dôsledkov voči previnilcom.
V. Trénersko – metodická komisia
(František Čajka)
1.Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov,ktorí budú reprezentovať Oravu na VII. ročníku medzinárodného turnaja žiakov Fragaria Cup 2008 v Prešove (2. – 7. júna) sa uskutočnia nasledovne: 16. mája (piatok) o 16.00 h – hráči narodení v r. 1999 a mladší na futbalovom ihrisku v Nižnej. Zodpovedný tréner : Andrej Stašiniak, kontakt: 0918 686812, Vedúci družstva: Anton Piaček, kontakt: 0908 510111, 15.mája 2008 (štvrtok ) o 16.00 h – hráči narodení v r. 1998 na futbalovom ihrisku v Tvrdošíne (Krásna Hôrka). Zodpovedný tréner : František Čajka, kontakt: 0915 809568, vedúci družstva: Mgr. Július Kubáni, kontakt: 0908 916566, hráči si so sebou prinesú športovú výstroj. 2. Nominácia hráčov (1996) na medzioblastný futbalový turnaj MŽ: Rastislav Ťapaják, Andrej Pavelek, Ján Kostroš, Filip Meško (MFK D. Kubín), Richard Pajta, Samuel Kurtulík, Andrej Kornhauzer, Lukáš Čecho, Lukáš Kubica, Jaroslav Iliev (MŠK Námestovo), Tomáš Bublák, Adam Ladňák (TJ Rabča), Martin Latka (FK Nižná), Tibor Mudroň (TJ Dlhá), Peter Rypák (OŠK Istebné), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Jozef Habáň (OŠK Bziny), Marián Gočal (TJ Or. Veselé). Zraz nominovaných hráčov je 27. mája (utorok) o 9.00 h na futbalovom štadióne v Nižnej. Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
VI. Matričná komisia
(predseda Milan Hančiak)
1. Prestupy v mesiaci apríl 2008 (pokračovanie) schválené: Ľubomír Ištók 940626 D.Kubín- OŠK Istebné HP do: 30. júna 2009, Kristián Gálik 960807 Or. Poruba – D. Kubín HP do: 31. marca 2009, Ľuboš Kocúr 970425 Krušetnica – Námestovo, Ivan Doroš 930905 Vavrečka – Námestovo, Adam Koval 990114 Leštiny – D. Kubín HP do: 30. júna 2009, Ján Čupaj 970110 Dlhá – D. Kubín HP do: 31. marca 2009, Patrik Zrnčík 730627 Podbiel – Or. Veselé, Andrej Kornhauzer 960208 Rabča – Námestovo HP do: 28. februára 2009.
2. Upozorňuje funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/9 poslali na SsFZ najneskôr do 15. mája 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.) , fotografiu v rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane, doklad o úhrade poplatku (1 kus á 100 Sk). V prípade, že hráč nebol registrovaný ako žiak, je potrebné potvrdenie od MK OFZ (sekretariát OFZ).

Skryť Vypnúť reklamu

V Dolnom Kubíne 7. mája 2008
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 2. Mecom ide na zelenú
 3. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
 4. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 6. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 7. Marrákeš je červená perla Maroka
 8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 9. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 10. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 1. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
 2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 3. Medzi kritické ochorenia pribudli autizmus, celiakia či malária
 4. Poisťovne pod značkou Union prichádzajú na prvú pobočku pošty
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 6. Garmin predstavil dlho očakávanú radu športových hodiniek
 7. 53 predajní, kde získate zľavy aj peniaze na ďalší nákup
 8. Mecom ide na zelenú
 9. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 10. Marrákeš je červená perla Maroka
 1. Predplatné SME.sk len za 29 eur 6 650
 2. Marrákeš je červená perla Maroka 4 999
 3. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 230
 4. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 4 174
 5. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 3 506
 6. Cukrovkári a covid-19 2 614
 7. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života 2 526
 8. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 352
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 097
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 1 949

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Ľudia sú lenivý poctivo sa zoznamovať s opatreniami
 2. Robert Štepaník: diel 59 - moje TOP10 za rok 2021, časť 1 (miesto 10 až 6)
 3. Anna Milanová: Identita... 2020
 4. Štefan Vidlár: Mantra referendum
 5. Tomáš Harustiak: Je Ježiš Boh ? Iba tak vo sne
 6. David Talian: Kuciak žije, médiá klamú!
 7. Anna Milanová: Nezábudky... 2022
 8. Andy Nosko: Prečo potrebujeme koalíciu proti fašistom a Ficovi?
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 13 772
 2. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 787
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 215
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 4 215
 5. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 3 926
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 3 744
 7. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 641
 8. Tomáš Harustiak: Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral 2 374
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Slovensko zvíťazilo v projekte hrdinov.

V Liesku sa stotožnili s postavami hrdinov a zvíťazili v 1. ročníku medzinárodnej kampane. Druhý ročník Hrdinovia Fast je na spadnutie.


10 h
Roland Galčík v drese Podbrezovej.

Roland Galčík chce dôveru Podbrezovej splatiť ešte v jarnej časti a pomôcť jej k postupu.


11 h
Od 19. januára platia nové opatrenia.

Začal platiť režim OP+, otvárajú sa wellness aj akvaparky, v niektorých prevádzkach sa ruší obmedzenie kapacity. Pozrite si najdôležitejšie zmeny.


16 h
Michal Tuka predviedol zo Slovákov štvrtý najlepší výkon.

Michal Tuka z Nižnej vidí po prvých pretekoch ešte veľa priestoru na zlepšovanie.


16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vodiča oslepilo slnko, prechádzajúce deti si nevšimol.


18. jan

Skialpinistu spod snehu vykopali, bolo už neskoro.


4 h

Návrh na jeho vymenovanie predložilo ministerstvo vnútra.


SITA 13 h

Tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol ľudský život sa stala v ranných hodinách v mestskej časti Považskej Bystrice. Polícia prípad vyšetruje.


15 h

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Ľudia sú lenivý poctivo sa zoznamovať s opatreniami
 2. Robert Štepaník: diel 59 - moje TOP10 za rok 2021, časť 1 (miesto 10 až 6)
 3. Anna Milanová: Identita... 2020
 4. Štefan Vidlár: Mantra referendum
 5. Tomáš Harustiak: Je Ježiš Boh ? Iba tak vo sne
 6. David Talian: Kuciak žije, médiá klamú!
 7. Anna Milanová: Nezábudky... 2022
 8. Andy Nosko: Prečo potrebujeme koalíciu proti fašistom a Ficovi?
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 13 772
 2. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 787
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 215
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 4 215
 5. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 3 926
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 3 744
 7. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 641
 8. Tomáš Harustiak: Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral 2 374
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu