Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky
MY ORAVSKÉ NOVINY, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

SPRAVODAJ Č. 34/2007-2008

I. Športovo – technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 30. kola I. a II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ II. triedy Or. Polhora – Vasiľov (v riešení).
2.Schvaľuje výsledky MFZ 21. kola I. a II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Or. B. Potok – Krušetnica.
3. Kontumuje výsledok MFZ 21. kola II. triedy Or. B. Potok – Krušetnica v prospech TJ Krušetnica, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: neoprávnený štart hráča (4 žk ) František Gonda črp.850313
4. Nariaďuje odohrať MFZ 24. kola II. triedy Hruštín – Mutné dňa 25. mája o 14.00 h.
5. Opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15. mája 2008 o 16.00 h. z MFZ Mutné –Habovka: TJ Mutné: Ján Olašák, hráč, Ľabdík Michal, kapitán družstva Juraj Vojtas, hráč MFK D. Kubín. Účasť menovaného zabezpečí TJ Mutné. Žiadame MFK D. Kubín, aby vo vlastnom záujme menovanému hráčovi oznámil povinnosť zúčastniť sa uvedeného zasadnutia. R – D. Callo, A1 – P. Márer
6. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15. mája o 16.30 h. z MFZ 30. kola II. tr. Or. Polhora – Vasiľov: z TJ Or. Polhora: Jozef Gracík, kapitán družstva, Štefan Košút, vedúci družstva R – Dušan Callo
7. Upozorňujeme FO ŠK Beňadovo, TJ Párnica, TJ Rabča, na včasné predkladanie zápisov o stretnutí v zmysle RS. V prípade opakovania sa nedostatkov, tieto budú odstúpené k riešeniu DK. V prípade opakovania nedostatkov, ŠTK prípad odstúpi na riešenie DK.
II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. a II. tr. dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách. 2. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. a II. triedy SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Novoť – Krivá.
3. Schvaľuje výsledky turnajov : Prípravky 6. kola skup. A, D a MŽ 5. kola skup. A, C, E tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
4. Kontumuje MFZ 19. kola II. tr. SŽ Novoť – Krivá v prospech TJ Novoť, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: hostia na MFZ nepricestovali. KM prípad odstupuje DK. 5. Na základe šetrenia neoprávneného štartu hráča ŠK Podbiel Lukáš Lukáček 930129 (neplatný RP) v MFZ 17. kola II. tr. SŽ Breza – Podbiel, kontumuje MFZ v prospech OŠK Breza, ktorému priznáva 3 body a dosiahnutým výsledkom 6:0 a v MFZ 18. kola Podbiel - Bziny, kontumuje v prospech OŠK Bziny, ktorému priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Prípad odstupuje DK.
6. Nariaďuje odohrať MFZ 22. kola I. tr. SŽ Or. Polhora – Námestovo B dňa 24. mája (sobota ) o 13.00 h. Dôvod: čl. 58 SP – zmena termínov. Spoločenská akcia v obci.
7. Berie na vedomie žiadosť FK Nižná o zmenu termínu 7. turnaja Prípravky, ktorej nevyhovuje z dôvodu kolidovania termínov MFK Dolný Kubín.
III. Disciplinárna komisia
(predseda Anton Piaček)
D-I-155 Lukáš Osadský 901221 TJ Malatiná, 1 MFZ nepodmienečne od 7. mája (DP-1-4a)
D-I-156 Vladimír Klimčík 760602 TJ Zákamenné, 3 MFZ nepodmienečne od 7. mája (DP-1-6-1b). Zaplatiť poplatok 150 + 150 Sk za prejednanie. D-I-157 Jozef Kukla 670324 TJ Dlhá, 4 MFZ nepodmienečne od 7. mája 2008 (DP-1-3b), D-I-158 František Gonda 850313 TJ Or.B.Potok, 1 mesiac nepodmienečne (DP-1-9-1b). Trest začne plynúť po odpykaní trestu za 4 žk. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-I-159 Michal Domagala TJ Or. B. Potok, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu funkcie ved. družstva od 7. mája (DP-1-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk. D-I-160 Juraj Hurťák, tréner družstva TJ Or. B. Potok, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu funkcie trénera družstva od 7. mája (DP-1-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-I-161 Lukáš Lukáček 930129 ŠK Podbiel, 1 mesiac podmienečne do 31. augusta 2008 (D-1-9-1b), Zaplatiť poplatok 100 Sk za prejednanie. D-1-162 Michal Matlák, ved. družstva SŽ ŠK Podbiel, 1 mesiac podmienečne, zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva od 9. mája 2008 (DP -1-9-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-1-163 Ján Matlák, tréner SŽ ŠK Podbiel, 1 mesiac podmienečne zákaz výkonu funkcie trénera od 9. mája 2008 (DP-1-9-2b). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. D-II-27 DK trestá TJ Rabča pokarhaním a zároveň nariaďuje zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 (DP-2-1a). Zaplatiť poplatok 250 Sk za prejednanie. D-II-28 DK na návrh KM trestá TJ Krivá ( SŽ ) peňažitou pokutou 1000 Sk, za zavinené. Nenastúpenie na MFZ 19. kola (RS OFZ). Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie. Dňom 7. mája zastavuje činnosť hráčovi TJ Or. Polhora Jozef Grácik 880724 až do vyšetrenia previnenia. DK berie na vedomie vyjadrenie ŠK Olympia Bobrov, zároveň upozorňuje ŠK Olympia Bobrov, že trest nemá odkladný účinok.
Zastavenie činnosti na 1 MFZ 4 žk od 3. mája 2008 Radoslav Beňuš 870919 TJ Novoť - zaplatiť 150 Sk, František Gonda 850313 TJ Or. B. Potok – zaplatiť 150 Sk, Stanislav Hnojčík 790301 TJ Vasiľov
Zastavenie činnosti na 1 MFZ 4 žk od 5. mája 2008, Pavol Harbut 780508 TJ Rabča – zaplatiť 150 Sk, Ľuboš Mordeľ 870414 TJ Zubrohlava – zaplatiť 150 Sk, Stas Miloš 770124 TJ Liesek – zaplatiť 150 Sk.
DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15. mája o 17.00 h zo stretnutia Podbiel – Novoť hraného dňa 27. apríla.2008: Ján Matlák – hlavný usporiadateľ stretnutia, pod následkom disciplinárnych opatrení o 17.10 h zo stretnutia Or. Polhora – Vasiľov: R – Dušan Callo, A1- Milan Zoreník, A2 – Zdeno Frančák hráč TJ Or. Polhora Jozef Grácik 880724, ved. družstva Or. Polhora Štefan Košút. HU – Jozef Pečarka, zást. Kapitána Ľubomír Košút 710827 TJ Vasiľov: kap. Družstva Stanislav Hnojčík 790301, ved. družstva Dušan Tomčík, p. Peter Škombár. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.
IV. Komisia rozhodcov
(predseda Tibor Paňko)
Upozorňujeme rozhodcov, že v poslednom období evidujeme nepresnosti a rozdiely medzi skutočne udelenými osobnými trestami na hracej ploche a ich zaznamenaním v zápise o stretnutí. Boli tiež avizované pokusy FK a oddielov o navádzanie na zaznamenávanie nepravdivých údajov. Dôrazne preto upozorňujeme rozhodcov, FK a FO na dôsledné a predcízne dodržiavanie všetkých platných noriem a predpisov. Preukázané nedostatky podobného charakteru budú podľa povahy a zavinenia považované tiež ako pokus, či narúšanie regulárnosti súťaže, a preto môžu mať za následok vyvodenie najprísnejších disciplinárnych dôsledkov voči previnilcom.
V. Trénersko – metodická komisia
(František Čajka)
1.Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov,ktorí budú reprezentovať Oravu na VII. ročníku medzinárodného turnaja žiakov Fragaria Cup 2008 v Prešove (2. – 7. júna) sa uskutočnia nasledovne: 16. mája (piatok) o 16.00 h – hráči narodení v r. 1999 a mladší na futbalovom ihrisku v Nižnej. Zodpovedný tréner : Andrej Stašiniak, kontakt: 0918 686812, Vedúci družstva: Anton Piaček, kontakt: 0908 510111, 15.mája 2008 (štvrtok ) o 16.00 h – hráči narodení v r. 1998 na futbalovom ihrisku v Tvrdošíne (Krásna Hôrka). Zodpovedný tréner : František Čajka, kontakt: 0915 809568, vedúci družstva: Mgr. Július Kubáni, kontakt: 0908 916566, hráči si so sebou prinesú športovú výstroj. 2. Nominácia hráčov (1996) na medzioblastný futbalový turnaj MŽ: Rastislav Ťapaják, Andrej Pavelek, Ján Kostroš, Filip Meško (MFK D. Kubín), Richard Pajta, Samuel Kurtulík, Andrej Kornhauzer, Lukáš Čecho, Lukáš Kubica, Jaroslav Iliev (MŠK Námestovo), Tomáš Bublák, Adam Ladňák (TJ Rabča), Martin Latka (FK Nižná), Tibor Mudroň (TJ Dlhá), Peter Rypák (OŠK Istebné), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Jozef Habáň (OŠK Bziny), Marián Gočal (TJ Or. Veselé). Zraz nominovaných hráčov je 27. mája (utorok) o 9.00 h na futbalovom štadióne v Nižnej. Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
VI. Matričná komisia
(predseda Milan Hančiak)
1. Prestupy v mesiaci apríl 2008 (pokračovanie) schválené: Ľubomír Ištók 940626 D.Kubín- OŠK Istebné HP do: 30. júna 2009, Kristián Gálik 960807 Or. Poruba – D. Kubín HP do: 31. marca 2009, Ľuboš Kocúr 970425 Krušetnica – Námestovo, Ivan Doroš 930905 Vavrečka – Námestovo, Adam Koval 990114 Leštiny – D. Kubín HP do: 30. júna 2009, Ján Čupaj 970110 Dlhá – D. Kubín HP do: 31. marca 2009, Patrik Zrnčík 730627 Podbiel – Or. Veselé, Andrej Kornhauzer 960208 Rabča – Námestovo HP do: 28. februára 2009.
2. Upozorňuje funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/9 poslali na SsFZ najneskôr do 15. mája 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.) , fotografiu v rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane, doklad o úhrade poplatku (1 kus á 100 Sk). V prípade, že hráč nebol registrovaný ako žiak, je potrebné potvrdenie od MK OFZ (sekretariát OFZ).

Skryť Vypnúť reklamu

V Dolnom Kubíne 7. mája 2008
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 6. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 7. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 8. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 9. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 3. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 4. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 5. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 6. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 7. Bývanie v meste predlžuje život
 8. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 9. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 10. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 28 532
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 20 638
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 13 105
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 943
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 484
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 218
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 083
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 812
 9. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 461
 10. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 7 117
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Po požiari: Vôbec neviem, ale čo už, stalo sa

Zadné stavy domu zhoreli. Požiar likvidovalo päť profesionálnych a 21 dobrovoľných hasičov. Na boj s plameňmi použili zhruba 63-tisíc litrov vody.

Zadné stavy domu v plameňoch.

Kedysi, keď muž bil svoju ženu, vedela o tom celá dedina. A dnes?

Kedysi, keď muž bil svoju ženu, vedela o tom celá dedina. Chlapi ho v krčme za to zmlátili a chvíľu bol pokoj. Násilie je v spoločnosti odjakživa, nie rovnako sa však jednotlivé generácie s násilím pasujú.

Prvý víťaz Krištálového puku

Oravský hokejista strelil najkrajší gól mesiaca október.

Samuel Zahradník získal tento nádherný puk.

Modernizujú futbalové športovisko, už to bola katastrofa

Životnosť umelej trávy skončila pred troma rokmi, treba 220-tisíc eur.

Nová tribúna vo výstavbe.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická nehoda si vyžiadala jeden život

Pri nehode v meste Šaštín-Stráže jeden človek zomrel a traja sa zranili

Po požiari: Vôbec neviem, ale čo už, stalo sa

Zadné stavy domu zhoreli. Požiar likvidovalo päť profesionálnych a 21 dobrovoľných hasičov. Na boj s plameňmi použili zhruba 63-tisíc litrov vody.

Už ste čítali?