Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Generácia, ktorá sa chce mať dobre, ale nechce byť dobrá

„Naši predkovia vždy dávali duchovné hodnoty na prvé miesto a materiálne im pomáhali prežiť,“ hovorí katolícky kňaz Peter Majda (31), ktorý pochádza z hornooravskej obce Beňadovo a je už piaty rok vicekancelárom Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. O to


m, že sa narodil v duchovne založenej rodine, svedčí aj to, že kňazom sa stal i jeho mladší brat Jaroslav, pôsobiaci ako farár v Lokci.

Ako sa stal chlapec z Beňadova na Orave vicekancelárom Biskupského úradu v Spišskej Kapitule?
- Po kňazských štúdiách a vysviacke v roku 2001 som bol diecéznym biskupom poslaný do pastorácie, ako kaplán v Levoči. Po dvoch rokoch poslal diecézny biskup na štúdiá do Benátok dp. Dušana Pardela, mimochodom, pochádza tiež z Oravy, z Liesku, a do služby vicekancelára - tajomníka Biskupského úradu sa rozhodol povolať mňa. Neskôr mi k tomu pribudla aj úloha hovorcu Biskupského úradu.
*Študovali ste aj masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku v Lubline. Ako vnímate úroveň médií na Slovensku? Čo im vyčítate a za čo ich môžete pochváliť?
- Médiá na Slovensku sa snažím vnímať reálne. Každé médium odráža hodnotový systém a záujmy toho, kto za ním stojí. Z tohto pohľadu ma znepokojuje, keď sú niektoré súkromné médiá zbytočne sarkastické, povrchné, plné poloprávd, tendenčné a keď sa vyjadrujú bez patričnej úcty. Myslím si tiež, že niekedy, zrejme pod vplyvom rôznych lobistických a finančných skupín, sa prostredníctvom médií ponúkajú málo hodnotné témy a programy, ktoré sa prostredníctvom techník manipulácie prezentujú ako pre spoločnosť veľmi dôležité, pričom ich hodnota je len okrajová. Niekedy sa vyskytujú aj jazykové nedostatky. Nepáči sa mi podrobné prezentovanie kriminality a čiernej kroniky v spravodajstve, podsúvanie komentárov, úsudkov redaktorov. Musím však oceniť všetkých novinárov, ktorí sa na Slovensku snažia o objektívne spravodajstvo a hodnotné témy. Vážim si tiež tú skutočnosť, že na Slovensku je pre žurnalistov v niektorých otázkach ešte stále zaujímavý aj názor Katolíckej cirkvi; že vytvoria priestor na vyjadrenie sa jej predstaviteľov, ako je tomu aj v tomto prípade, v týchto novinách.
Treba však povedať, že kritizovať nestačí len médiá, ale aj čitateľov, nás ľudí, ktorí neraz nekriticky prijímame rôzne informácie a ľahkovážne veríme aj nepravdivým informáciám bez toho, aby sme si ich overili aj z iných zdrojov. Každý by si mal vedieť vybrať to, čo bude čítať, ako včela, keď vyberá peľ, lebo nie všetko nám osoží. Z plnosti srdca budú hovoriť aj naše ústa. Správanie jednotlivcov i spoločnosti je do značnej miery ovplyvnené tým, o čom píšu médiá, akú majú tému dňa, či týždňa. Ak sa niečo čitateľovi podsúva napríklad s dávkou nenávisti, potom sa dá očakávať, že nekritický čitateľ sa bude aj v iných oblastiach správať s nenávisťou v srdci. A tu vidím veľkú zodpovednosť tak na strane novinárov, ako aj na strane čitateľov. Myslím si teda, že médiá na Slovensku, by mohli viac prispieť k formovaniu človeka v oblasti všeľudských hodnôt.

Skryť Vypnúť reklamu

Ktoré noviny a časopisy, okrem katolíckej tlače, čítate? Môžete povedať, ktoré považujete za najkvalitnejšie či najserióznejšie?
- Za seriózne a kvalitné médium považujem to, ktoré sa objektívne snaží podávať pravdivé informácie a ktoré sa vie v prípade zavádzajúcich informácií aj bez výzvy ospravedlniť. Každé ráno si pozriem prehľad tlače, ktorý pripravuje Tlačová kancelária KBS a tam sa dozviem, čo sa v ktorom tlačovom médiu píše v súvislosti s cirkevným životom, či náboženstvom alebo čo odznelo v niektorých elektronických médiách. Rovnako získavam prehľad aj o dianí v zahraničí. Podrobnejšie informácie o dianí v spoločnosti získavam z niektorých denníkov a televíznych správ. O dianí na Orave sa dozvedám z MY Oravských novín, ktoré si niekedy prečítam aj celé. Nerád by som menoval ďalšie konkrétne denníky a časopisy, ale v podstate môžem povedať, že bulvárne noviny a časopisy nečítam. Myslím si, že je to strata času a zbytočne vyhodené peniaze.

Skryť Vypnúť reklamu

V čom spočíva vaša práca na biskupskom úrade?
- Moja práca na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule je predovšetkým služba, pretože si vyžaduje neustálu pohotovosť. Samozrejme, že mám aj nejaký voľný čas, ale niekedy prídu aj dni, keď sa nemôžem odvolávať na pracovný čas. Myslím si, že všetci kňazi vedia, o čom hovorím. V pracovných dňoch vybavujem bežnú agendu kancelárie biskupského úradu. Pre lepšiu predstavu uvediem, že v Spišskej diecéze žije približne 602 000 obyvateľov, z ktorých je asi 450 000 rímskokatolíkov. V regiónoch Oravy, Liptova a Spiša je spolu 177 farností a 250 filiálok, rozdelených do 13 dekanátov. V diecéze je biskupstvom zriadených 40 cirkevných škôl. Aktívne v diecéze pôsobí 312 kňazov, 295 rehoľných sestier, 300 katechétov - mužov a žien a 405 mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania. S týmto súvisí aj agenda, ktorú na biskupskom úrade vybavujeme. Okrem toho, keďže diecézny biskup František Tondra je aj predsedom KBS, niekedy vybavujem i jeho agendu, podľa presných inštrukcií. Niekedy s ním alebo s niektorým pomocným biskupom idem aj na služobnú cestu do zahraničia.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo považujete za najväčšie súčasné problémy Katolíckej cirkvi na Slovensku?
- Veriaci kresťania katolíci by mali viac cítiť s Cirkvou a identifikovať sa s ňou. Toto vnímam, ako problém – badať slabé povedomie veriacich, že sú Cirkvou v jednote s biskupmi a kňazmi. Katolícka cirkev sa musí v každej dobe vedieť zorientovať, nájsť východiská z problémov, ktoré jej prináša vždy nová situácia tej-ktorej doby. Myslím si, že sa jej to darí, keby to tak nebolo, nebola by tu už dvetisíc rokov. Na Slovensku je klesajúci počet duchovných povolaní, čo je problémom viacerých krajín. Ukazuje sa, že tento problém nemá len demografickú príčinu, ale jeho príčina spočíva aj v kríze autority, rodiny, v prehnanom zdôrazňovaní neobmedzenej slobody, v zmysle slov „robím si, čo chcem“. Takto vyrastá generácia, ktorá sa chce mať dobre, ale nechce byť dobrá. Katolícka cirkev na Slovensku sa musí taktiež neustále boriť s mnohými problémami, ktoré jej spôsobujú verejné inštitúcie svojimi návrhmi a zákonmi v oblasti školstva, výchovy mládeže, zdravotníctva, charitatívnej starostlivosti o chorých a nevládnych, v oblasti výhrady vo svedomí a v mnohých ďalších oblastiach. V mnohých farnostiach však funguje veľmi pekná angažovanosť veriacich, pastoračná starostlivosť o nich i spolupráca obce s farnosťou.

Teológ a kňaz Miroslav Kocúr tvrdí, že Katolícka cirkev na Slovensku sa ešte stále nevyrovnala s otázkou holokaustu a úlohou, ktorú pritom zohral prezident slovenského vojnového štátu, kňaz Jozef Tiso. Miroslav Kocúr aj v tejto súvislosti hovorí, že prospešnejšie pre cirkev by bolo, keby sa sústredila viac na hľadanie pravdy, nie na obhajobu nejakého vopred daného stanoviska. Čo si o tom myslíte vy?
- Myslím si, že pán Miroslav Kocúr, ktorý získal patričné vzdelanie vďaka výraznej finančnej podpore Katolíckej cirkvi, tým, že sa rozhodol zanechať kňazskú službu a prestal byť aktívnym členom Katolíckej cirkvi, nie je v takej situácii, aby sa nad jeho výrokmi a názormi niekto v Cirkvi vážne zamýšľal. Vôbec si nemyslím, žeby sa Katolícka cirkev na Slovensku s otázkou holokaustu a osobou prezidenta Tisa nevyrovnala. Myslím si, že Cirkev nie je nadšená z toho, že na čele republiky v tom čase bol práve katolícky kňaz, ale dnes je to historický fakt. Jeho život a účinkovanie sa mi nepatrí zhodnocovať, v tejto veci sú kompetentní vyjadrovať sa historici, ktorí by sa mali snažiť o objektívne zhodnotenie toho obdobia i konania, a to nielen prezidenta Tisa, ale celej vlády a vtedajšej Národnej rady. A nakoniec len dodám: všade platí, že najväčšiu váhu má vyjadrenie najvyššieho predstaviteľa inštitúcie. Za celú Katolícku cirkev predsa prehovoril pápež Ján Pavol II., ktorý jasne odsúdil holokaust, ba dokonca sa ospravedlnil, ak Cirkev niekedy v minulosti niekomu nejako ublížila. Myslím si, že Katolícka cirkev na Slovensku nemá k tomu viac čo dodať, pretože v osobe pápeža prehovoril aj jej najvyšší predstaviteľ.

Chodievate na Oravu? Ako v súčasnosti na vás pôsobí? Nestráca svoju identitu?
- Áno, cestujem na Oravu takmer pravidelne a vidím, ako tie rôzne problémy, o ktorých som už hovoril, prenikajú do zmýšľania jednoduchých ľudí a zmietajú ich. Zvlášť mladí ľudia podliehajú mnohým škodlivým trendom doby a neuvedomujú si účinky. Neskoro prídu na to, že „nie je všetko zlato, čo sa blyští“. Oravci začali strácať svoju identitu už v časoch komunizmu, keď sa im nanútil proletársky spôsob života. Generácie, ktoré v tých časoch vyrástli, možno tak trocha smútia za „mastnými hrncami“ komunizmu, ale už si neuvedomujú, za akú cenu to všetko bolo. V súčasnosti sa infiltruje aj do tohto regiónu množstvo cudzích tradícií a zmena životného štýlu, v ktorom prevládajú materiálne hodnoty nad duchovnými, čo nie je správne. Naši predkovia vždy dávali duchovné hodnoty na prvé miesto a materiálne im pomáhali prežiť, boli v službe duchovných hodnôt. Preto si myslím, že v tomto by sa bolo treba vrátiť ku koreňom. Na druhej strane je tento kraj stále religiózny, čo dosvedčujú veriaci svojou účasťou na bohoslužbách, a to je dobré východisko aj pre kňazov, ktorí v týchto oblastiach pomaly a citlivo formujú veriacich vo svedomí.

Ako najradšej trávite voľný čas? Má vicekancelár biskupského úradu nárok na nejaké koníčky?
- Vo voľnom čase sa modlím. Svoj voľný čas trávim aj v prírode, pri nejakej dobrej knihe, doma v kruhu svojich najbližších a pri nejakej manuálnej práci. Strednú školu mám elektrotechnickú, takže niekedy sa vo voľnom čase venujem aj elektrotechnike. Keď mám príležitosť, rád si zahrám na harmonike. A keď sa dá, rád cestujem, spoznávam nové miesta, pamiatky.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. Nechajte zamestnancov vybrať si služobné auto, oplatí sa vám to
 2. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 3. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 4. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 5. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 9. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 10. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 38 607
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 26 639
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 19 517
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 853
 5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 15 407
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 14 229
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 564
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 11 448
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 059
 10. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci 10 801
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Na Orave sa poučili z minulotýždňových problémov

Sobotňajšia účasť na testovaní v Dolnom Kubíne sa približuje rovnakému počtu ľudí ako v piatok pri minulotýždňovej pilotnej fáze testovania na COVID-19.

Odberové miesto urobili v hutníckom podniku

Vedenie OFZ ponúka možnosť otestovať sa svojim zamestnancom aj ich rodinným príslušníkom na vrátnici závodu.

Zamestnanci OFZ čakajú na výsledky testovania.
Dezinfekcia priestorov v Zuberci.

V Istebnom zachýbali ochranné pomôcky

Dohody pre dobrovoľníkov obsahujú dodatok, podľa ktorého by mali prísť pomáhať aj o týždeň

Čakanie na výsledok testu v Istebnom.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus Banskobystrický kraj: Prvý deň testovania je za nami. Pokračuje sa v nedeľu (minúta po minúte)

Podrobné spravodajstvo z celoplošného testovania na Covid-19 v okresoch Banská Bystrica, Lučenec, Žiar nad Hronom, Zvolen a ostatných okresoch BB kraja.

Koronavírus Žilinský kraj: Testovanie prebehlo bez výraznejších problémov (minúta po minúte)

Celoplošné testovanie na Covid-19 v okresoch Žilina, Martin, Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a ostatných okresoch ZA kraja.

Koronavírus Nitriansky kraj: Z vyše 30-tisíc ľudí v okrese Nitra je len 213 pozitívnych (minúta po minúte)

Spravodajstvo z celoplošného testovania na Covid-19 v okresoch Nitrianskeho kraja.

Už ste čítali?