Piatok, 17. september, 2021 | Meniny má OlympiaKrížovkyKrížovky

Generácia, ktorá sa chce mať dobre, ale nechce byť dobrá

„Naši predkovia vždy dávali duchovné hodnoty na prvé miesto a materiálne im pomáhali prežiť,“ hovorí katolícky kňaz Peter Majda (31), ktorý pochádza z hornooravskej obce Beňadovo a je už piaty rok vicekancelárom Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. O to


m, že sa narodil v duchovne založenej rodine, svedčí aj to, že kňazom sa stal i jeho mladší brat Jaroslav, pôsobiaci ako farár v Lokci.

Ako sa stal chlapec z Beňadova na Orave vicekancelárom Biskupského úradu v Spišskej Kapitule?
- Po kňazských štúdiách a vysviacke v roku 2001 som bol diecéznym biskupom poslaný do pastorácie, ako kaplán v Levoči. Po dvoch rokoch poslal diecézny biskup na štúdiá do Benátok dp. Dušana Pardela, mimochodom, pochádza tiež z Oravy, z Liesku, a do služby vicekancelára - tajomníka Biskupského úradu sa rozhodol povolať mňa. Neskôr mi k tomu pribudla aj úloha hovorcu Biskupského úradu.
*Študovali ste aj masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku v Lubline. Ako vnímate úroveň médií na Slovensku? Čo im vyčítate a za čo ich môžete pochváliť?
- Médiá na Slovensku sa snažím vnímať reálne. Každé médium odráža hodnotový systém a záujmy toho, kto za ním stojí. Z tohto pohľadu ma znepokojuje, keď sú niektoré súkromné médiá zbytočne sarkastické, povrchné, plné poloprávd, tendenčné a keď sa vyjadrujú bez patričnej úcty. Myslím si tiež, že niekedy, zrejme pod vplyvom rôznych lobistických a finančných skupín, sa prostredníctvom médií ponúkajú málo hodnotné témy a programy, ktoré sa prostredníctvom techník manipulácie prezentujú ako pre spoločnosť veľmi dôležité, pričom ich hodnota je len okrajová. Niekedy sa vyskytujú aj jazykové nedostatky. Nepáči sa mi podrobné prezentovanie kriminality a čiernej kroniky v spravodajstve, podsúvanie komentárov, úsudkov redaktorov. Musím však oceniť všetkých novinárov, ktorí sa na Slovensku snažia o objektívne spravodajstvo a hodnotné témy. Vážim si tiež tú skutočnosť, že na Slovensku je pre žurnalistov v niektorých otázkach ešte stále zaujímavý aj názor Katolíckej cirkvi; že vytvoria priestor na vyjadrenie sa jej predstaviteľov, ako je tomu aj v tomto prípade, v týchto novinách.
Treba však povedať, že kritizovať nestačí len médiá, ale aj čitateľov, nás ľudí, ktorí neraz nekriticky prijímame rôzne informácie a ľahkovážne veríme aj nepravdivým informáciám bez toho, aby sme si ich overili aj z iných zdrojov. Každý by si mal vedieť vybrať to, čo bude čítať, ako včela, keď vyberá peľ, lebo nie všetko nám osoží. Z plnosti srdca budú hovoriť aj naše ústa. Správanie jednotlivcov i spoločnosti je do značnej miery ovplyvnené tým, o čom píšu médiá, akú majú tému dňa, či týždňa. Ak sa niečo čitateľovi podsúva napríklad s dávkou nenávisti, potom sa dá očakávať, že nekritický čitateľ sa bude aj v iných oblastiach správať s nenávisťou v srdci. A tu vidím veľkú zodpovednosť tak na strane novinárov, ako aj na strane čitateľov. Myslím si teda, že médiá na Slovensku, by mohli viac prispieť k formovaniu človeka v oblasti všeľudských hodnôt.

Skryť Vypnúť reklamu

Ktoré noviny a časopisy, okrem katolíckej tlače, čítate? Môžete povedať, ktoré považujete za najkvalitnejšie či najserióznejšie?
- Za seriózne a kvalitné médium považujem to, ktoré sa objektívne snaží podávať pravdivé informácie a ktoré sa vie v prípade zavádzajúcich informácií aj bez výzvy ospravedlniť. Každé ráno si pozriem prehľad tlače, ktorý pripravuje Tlačová kancelária KBS a tam sa dozviem, čo sa v ktorom tlačovom médiu píše v súvislosti s cirkevným životom, či náboženstvom alebo čo odznelo v niektorých elektronických médiách. Rovnako získavam prehľad aj o dianí v zahraničí. Podrobnejšie informácie o dianí v spoločnosti získavam z niektorých denníkov a televíznych správ. O dianí na Orave sa dozvedám z MY Oravských novín, ktoré si niekedy prečítam aj celé. Nerád by som menoval ďalšie konkrétne denníky a časopisy, ale v podstate môžem povedať, že bulvárne noviny a časopisy nečítam. Myslím si, že je to strata času a zbytočne vyhodené peniaze.

Skryť Vypnúť reklamu

V čom spočíva vaša práca na biskupskom úrade?
- Moja práca na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule je predovšetkým služba, pretože si vyžaduje neustálu pohotovosť. Samozrejme, že mám aj nejaký voľný čas, ale niekedy prídu aj dni, keď sa nemôžem odvolávať na pracovný čas. Myslím si, že všetci kňazi vedia, o čom hovorím. V pracovných dňoch vybavujem bežnú agendu kancelárie biskupského úradu. Pre lepšiu predstavu uvediem, že v Spišskej diecéze žije približne 602 000 obyvateľov, z ktorých je asi 450 000 rímskokatolíkov. V regiónoch Oravy, Liptova a Spiša je spolu 177 farností a 250 filiálok, rozdelených do 13 dekanátov. V diecéze je biskupstvom zriadených 40 cirkevných škôl. Aktívne v diecéze pôsobí 312 kňazov, 295 rehoľných sestier, 300 katechétov - mužov a žien a 405 mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania. S týmto súvisí aj agenda, ktorú na biskupskom úrade vybavujeme. Okrem toho, keďže diecézny biskup František Tondra je aj predsedom KBS, niekedy vybavujem i jeho agendu, podľa presných inštrukcií. Niekedy s ním alebo s niektorým pomocným biskupom idem aj na služobnú cestu do zahraničia.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo považujete za najväčšie súčasné problémy Katolíckej cirkvi na Slovensku?
- Veriaci kresťania katolíci by mali viac cítiť s Cirkvou a identifikovať sa s ňou. Toto vnímam, ako problém – badať slabé povedomie veriacich, že sú Cirkvou v jednote s biskupmi a kňazmi. Katolícka cirkev sa musí v každej dobe vedieť zorientovať, nájsť východiská z problémov, ktoré jej prináša vždy nová situácia tej-ktorej doby. Myslím si, že sa jej to darí, keby to tak nebolo, nebola by tu už dvetisíc rokov. Na Slovensku je klesajúci počet duchovných povolaní, čo je problémom viacerých krajín. Ukazuje sa, že tento problém nemá len demografickú príčinu, ale jeho príčina spočíva aj v kríze autority, rodiny, v prehnanom zdôrazňovaní neobmedzenej slobody, v zmysle slov „robím si, čo chcem“. Takto vyrastá generácia, ktorá sa chce mať dobre, ale nechce byť dobrá. Katolícka cirkev na Slovensku sa musí taktiež neustále boriť s mnohými problémami, ktoré jej spôsobujú verejné inštitúcie svojimi návrhmi a zákonmi v oblasti školstva, výchovy mládeže, zdravotníctva, charitatívnej starostlivosti o chorých a nevládnych, v oblasti výhrady vo svedomí a v mnohých ďalších oblastiach. V mnohých farnostiach však funguje veľmi pekná angažovanosť veriacich, pastoračná starostlivosť o nich i spolupráca obce s farnosťou.

Teológ a kňaz Miroslav Kocúr tvrdí, že Katolícka cirkev na Slovensku sa ešte stále nevyrovnala s otázkou holokaustu a úlohou, ktorú pritom zohral prezident slovenského vojnového štátu, kňaz Jozef Tiso. Miroslav Kocúr aj v tejto súvislosti hovorí, že prospešnejšie pre cirkev by bolo, keby sa sústredila viac na hľadanie pravdy, nie na obhajobu nejakého vopred daného stanoviska. Čo si o tom myslíte vy?
- Myslím si, že pán Miroslav Kocúr, ktorý získal patričné vzdelanie vďaka výraznej finančnej podpore Katolíckej cirkvi, tým, že sa rozhodol zanechať kňazskú službu a prestal byť aktívnym členom Katolíckej cirkvi, nie je v takej situácii, aby sa nad jeho výrokmi a názormi niekto v Cirkvi vážne zamýšľal. Vôbec si nemyslím, žeby sa Katolícka cirkev na Slovensku s otázkou holokaustu a osobou prezidenta Tisa nevyrovnala. Myslím si, že Cirkev nie je nadšená z toho, že na čele republiky v tom čase bol práve katolícky kňaz, ale dnes je to historický fakt. Jeho život a účinkovanie sa mi nepatrí zhodnocovať, v tejto veci sú kompetentní vyjadrovať sa historici, ktorí by sa mali snažiť o objektívne zhodnotenie toho obdobia i konania, a to nielen prezidenta Tisa, ale celej vlády a vtedajšej Národnej rady. A nakoniec len dodám: všade platí, že najväčšiu váhu má vyjadrenie najvyššieho predstaviteľa inštitúcie. Za celú Katolícku cirkev predsa prehovoril pápež Ján Pavol II., ktorý jasne odsúdil holokaust, ba dokonca sa ospravedlnil, ak Cirkev niekedy v minulosti niekomu nejako ublížila. Myslím si, že Katolícka cirkev na Slovensku nemá k tomu viac čo dodať, pretože v osobe pápeža prehovoril aj jej najvyšší predstaviteľ.

Chodievate na Oravu? Ako v súčasnosti na vás pôsobí? Nestráca svoju identitu?
- Áno, cestujem na Oravu takmer pravidelne a vidím, ako tie rôzne problémy, o ktorých som už hovoril, prenikajú do zmýšľania jednoduchých ľudí a zmietajú ich. Zvlášť mladí ľudia podliehajú mnohým škodlivým trendom doby a neuvedomujú si účinky. Neskoro prídu na to, že „nie je všetko zlato, čo sa blyští“. Oravci začali strácať svoju identitu už v časoch komunizmu, keď sa im nanútil proletársky spôsob života. Generácie, ktoré v tých časoch vyrástli, možno tak trocha smútia za „mastnými hrncami“ komunizmu, ale už si neuvedomujú, za akú cenu to všetko bolo. V súčasnosti sa infiltruje aj do tohto regiónu množstvo cudzích tradícií a zmena životného štýlu, v ktorom prevládajú materiálne hodnoty nad duchovnými, čo nie je správne. Naši predkovia vždy dávali duchovné hodnoty na prvé miesto a materiálne im pomáhali prežiť, boli v službe duchovných hodnôt. Preto si myslím, že v tomto by sa bolo treba vrátiť ku koreňom. Na druhej strane je tento kraj stále religiózny, čo dosvedčujú veriaci svojou účasťou na bohoslužbách, a to je dobré východisko aj pre kňazov, ktorí v týchto oblastiach pomaly a citlivo formujú veriacich vo svedomí.

Ako najradšej trávite voľný čas? Má vicekancelár biskupského úradu nárok na nejaké koníčky?
- Vo voľnom čase sa modlím. Svoj voľný čas trávim aj v prírode, pri nejakej dobrej knihe, doma v kruhu svojich najbližších a pri nejakej manuálnej práci. Strednú školu mám elektrotechnickú, takže niekedy sa vo voľnom čase venujem aj elektrotechnike. Keď mám príležitosť, rád si zahrám na harmonike. A keď sa dá, rád cestujem, spoznávam nové miesta, pamiatky.

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 2. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 4. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 7. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 9. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 10. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 1. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 2. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 3. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 4. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 5. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 6. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 7. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 8. Pápež František požehnal základný kameň novej nemocnice
 9. Ašot Haas v Bratislave: Nenechajte si ujsť umelecký zážitok
 10. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 6 568
 2. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 6 521
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 064
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 201
 5. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 2 093
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 2 049
 7. Mayo Galuška praží extra kávu, oligarcha Hodorovský je Mr. Krach 2 029
 8. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 809
 9. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 1 797
 10. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 1 775
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

V cieli si už fanúšikovia obsadzujú najlepšie miesta.

Od samého rána stovky ľudí pripravujú dojazd druhej etapy.


46m
Cestovanie autobusmi je bezpečné aj kvôli ich pravidelnej dezinfekcii.

V prímestskej doprave zaplatíme len 35 centov bez rozdielu dĺžky trasy.


3 h
Žaneta Bednárová (vpravo) s Natáliou Kováčovou všetkých prekvapili. Ani samy neverili v taký úspech.

Kolky si v rodine Bednárovcov obľúbil každý.


3 h
na tejto mape sú vyznačené lokality, ktorých sa zaradenie do chránených území týka.

Majitelia pozemkov nesúhlasia so zaradením do chráneného územia.


7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Do akcie sa zapojili stovky ľudí.


23 h

Paradoxom je, že Poltár, ktorý patrí medzi okresy s najnižšou zaočkovanosťou, zostáva v najlepšom štvorlístku.


SITA 16. sep

V oboch smeroch sa tvoria kolóny.


16. sep

(+Aké opatrenia budú platiť v praxi). Susedná Krupina bude bordová.


16. sep

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu