Streda, 5. október, 2022 | Meniny má Viera

Generácia, ktorá sa chce mať dobre, ale nechce byť dobrá

„Naši predkovia vždy dávali duchovné hodnoty na prvé miesto a materiálne im pomáhali prežiť,“ hovorí katolícky kňaz Peter Majda (31), ktorý pochádza z hornooravskej obce Beňadovo a je už piaty rok vicekancelárom Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. O to


m, že sa narodil v duchovne založenej rodine, svedčí aj to, že kňazom sa stal i jeho mladší brat Jaroslav, pôsobiaci ako farár v Lokci.

Ako sa stal chlapec z Beňadova na Orave vicekancelárom Biskupského úradu v Spišskej Kapitule?
- Po kňazských štúdiách a vysviacke v roku 2001 som bol diecéznym biskupom poslaný do pastorácie, ako kaplán v Levoči. Po dvoch rokoch poslal diecézny biskup na štúdiá do Benátok dp. Dušana Pardela, mimochodom, pochádza tiež z Oravy, z Liesku, a do služby vicekancelára - tajomníka Biskupského úradu sa rozhodol povolať mňa. Neskôr mi k tomu pribudla aj úloha hovorcu Biskupského úradu.
*Študovali ste aj masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku v Lubline. Ako vnímate úroveň médií na Slovensku? Čo im vyčítate a za čo ich môžete pochváliť?
- Médiá na Slovensku sa snažím vnímať reálne. Každé médium odráža hodnotový systém a záujmy toho, kto za ním stojí. Z tohto pohľadu ma znepokojuje, keď sú niektoré súkromné médiá zbytočne sarkastické, povrchné, plné poloprávd, tendenčné a keď sa vyjadrujú bez patričnej úcty. Myslím si tiež, že niekedy, zrejme pod vplyvom rôznych lobistických a finančných skupín, sa prostredníctvom médií ponúkajú málo hodnotné témy a programy, ktoré sa prostredníctvom techník manipulácie prezentujú ako pre spoločnosť veľmi dôležité, pričom ich hodnota je len okrajová. Niekedy sa vyskytujú aj jazykové nedostatky. Nepáči sa mi podrobné prezentovanie kriminality a čiernej kroniky v spravodajstve, podsúvanie komentárov, úsudkov redaktorov. Musím však oceniť všetkých novinárov, ktorí sa na Slovensku snažia o objektívne spravodajstvo a hodnotné témy. Vážim si tiež tú skutočnosť, že na Slovensku je pre žurnalistov v niektorých otázkach ešte stále zaujímavý aj názor Katolíckej cirkvi; že vytvoria priestor na vyjadrenie sa jej predstaviteľov, ako je tomu aj v tomto prípade, v týchto novinách.
Treba však povedať, že kritizovať nestačí len médiá, ale aj čitateľov, nás ľudí, ktorí neraz nekriticky prijímame rôzne informácie a ľahkovážne veríme aj nepravdivým informáciám bez toho, aby sme si ich overili aj z iných zdrojov. Každý by si mal vedieť vybrať to, čo bude čítať, ako včela, keď vyberá peľ, lebo nie všetko nám osoží. Z plnosti srdca budú hovoriť aj naše ústa. Správanie jednotlivcov i spoločnosti je do značnej miery ovplyvnené tým, o čom píšu médiá, akú majú tému dňa, či týždňa. Ak sa niečo čitateľovi podsúva napríklad s dávkou nenávisti, potom sa dá očakávať, že nekritický čitateľ sa bude aj v iných oblastiach správať s nenávisťou v srdci. A tu vidím veľkú zodpovednosť tak na strane novinárov, ako aj na strane čitateľov. Myslím si teda, že médiá na Slovensku, by mohli viac prispieť k formovaniu človeka v oblasti všeľudských hodnôt.

SkryťVypnúť reklamu

Ktoré noviny a časopisy, okrem katolíckej tlače, čítate? Môžete povedať, ktoré považujete za najkvalitnejšie či najserióznejšie?
- Za seriózne a kvalitné médium považujem to, ktoré sa objektívne snaží podávať pravdivé informácie a ktoré sa vie v prípade zavádzajúcich informácií aj bez výzvy ospravedlniť. Každé ráno si pozriem prehľad tlače, ktorý pripravuje Tlačová kancelária KBS a tam sa dozviem, čo sa v ktorom tlačovom médiu píše v súvislosti s cirkevným životom, či náboženstvom alebo čo odznelo v niektorých elektronických médiách. Rovnako získavam prehľad aj o dianí v zahraničí. Podrobnejšie informácie o dianí v spoločnosti získavam z niektorých denníkov a televíznych správ. O dianí na Orave sa dozvedám z MY Oravských novín, ktoré si niekedy prečítam aj celé. Nerád by som menoval ďalšie konkrétne denníky a časopisy, ale v podstate môžem povedať, že bulvárne noviny a časopisy nečítam. Myslím si, že je to strata času a zbytočne vyhodené peniaze.

SkryťVypnúť reklamu

V čom spočíva vaša práca na biskupskom úrade?
- Moja práca na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule je predovšetkým služba, pretože si vyžaduje neustálu pohotovosť. Samozrejme, že mám aj nejaký voľný čas, ale niekedy prídu aj dni, keď sa nemôžem odvolávať na pracovný čas. Myslím si, že všetci kňazi vedia, o čom hovorím. V pracovných dňoch vybavujem bežnú agendu kancelárie biskupského úradu. Pre lepšiu predstavu uvediem, že v Spišskej diecéze žije približne 602 000 obyvateľov, z ktorých je asi 450 000 rímskokatolíkov. V regiónoch Oravy, Liptova a Spiša je spolu 177 farností a 250 filiálok, rozdelených do 13 dekanátov. V diecéze je biskupstvom zriadených 40 cirkevných škôl. Aktívne v diecéze pôsobí 312 kňazov, 295 rehoľných sestier, 300 katechétov - mužov a žien a 405 mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania. S týmto súvisí aj agenda, ktorú na biskupskom úrade vybavujeme. Okrem toho, keďže diecézny biskup František Tondra je aj predsedom KBS, niekedy vybavujem i jeho agendu, podľa presných inštrukcií. Niekedy s ním alebo s niektorým pomocným biskupom idem aj na služobnú cestu do zahraničia.

SkryťVypnúť reklamu

Čo považujete za najväčšie súčasné problémy Katolíckej cirkvi na Slovensku?
- Veriaci kresťania katolíci by mali viac cítiť s Cirkvou a identifikovať sa s ňou. Toto vnímam, ako problém – badať slabé povedomie veriacich, že sú Cirkvou v jednote s biskupmi a kňazmi. Katolícka cirkev sa musí v každej dobe vedieť zorientovať, nájsť východiská z problémov, ktoré jej prináša vždy nová situácia tej-ktorej doby. Myslím si, že sa jej to darí, keby to tak nebolo, nebola by tu už dvetisíc rokov. Na Slovensku je klesajúci počet duchovných povolaní, čo je problémom viacerých krajín. Ukazuje sa, že tento problém nemá len demografickú príčinu, ale jeho príčina spočíva aj v kríze autority, rodiny, v prehnanom zdôrazňovaní neobmedzenej slobody, v zmysle slov „robím si, čo chcem“. Takto vyrastá generácia, ktorá sa chce mať dobre, ale nechce byť dobrá. Katolícka cirkev na Slovensku sa musí taktiež neustále boriť s mnohými problémami, ktoré jej spôsobujú verejné inštitúcie svojimi návrhmi a zákonmi v oblasti školstva, výchovy mládeže, zdravotníctva, charitatívnej starostlivosti o chorých a nevládnych, v oblasti výhrady vo svedomí a v mnohých ďalších oblastiach. V mnohých farnostiach však funguje veľmi pekná angažovanosť veriacich, pastoračná starostlivosť o nich i spolupráca obce s farnosťou.

Teológ a kňaz Miroslav Kocúr tvrdí, že Katolícka cirkev na Slovensku sa ešte stále nevyrovnala s otázkou holokaustu a úlohou, ktorú pritom zohral prezident slovenského vojnového štátu, kňaz Jozef Tiso. Miroslav Kocúr aj v tejto súvislosti hovorí, že prospešnejšie pre cirkev by bolo, keby sa sústredila viac na hľadanie pravdy, nie na obhajobu nejakého vopred daného stanoviska. Čo si o tom myslíte vy?
- Myslím si, že pán Miroslav Kocúr, ktorý získal patričné vzdelanie vďaka výraznej finančnej podpore Katolíckej cirkvi, tým, že sa rozhodol zanechať kňazskú službu a prestal byť aktívnym členom Katolíckej cirkvi, nie je v takej situácii, aby sa nad jeho výrokmi a názormi niekto v Cirkvi vážne zamýšľal. Vôbec si nemyslím, žeby sa Katolícka cirkev na Slovensku s otázkou holokaustu a osobou prezidenta Tisa nevyrovnala. Myslím si, že Cirkev nie je nadšená z toho, že na čele republiky v tom čase bol práve katolícky kňaz, ale dnes je to historický fakt. Jeho život a účinkovanie sa mi nepatrí zhodnocovať, v tejto veci sú kompetentní vyjadrovať sa historici, ktorí by sa mali snažiť o objektívne zhodnotenie toho obdobia i konania, a to nielen prezidenta Tisa, ale celej vlády a vtedajšej Národnej rady. A nakoniec len dodám: všade platí, že najväčšiu váhu má vyjadrenie najvyššieho predstaviteľa inštitúcie. Za celú Katolícku cirkev predsa prehovoril pápež Ján Pavol II., ktorý jasne odsúdil holokaust, ba dokonca sa ospravedlnil, ak Cirkev niekedy v minulosti niekomu nejako ublížila. Myslím si, že Katolícka cirkev na Slovensku nemá k tomu viac čo dodať, pretože v osobe pápeža prehovoril aj jej najvyšší predstaviteľ.

Chodievate na Oravu? Ako v súčasnosti na vás pôsobí? Nestráca svoju identitu?
- Áno, cestujem na Oravu takmer pravidelne a vidím, ako tie rôzne problémy, o ktorých som už hovoril, prenikajú do zmýšľania jednoduchých ľudí a zmietajú ich. Zvlášť mladí ľudia podliehajú mnohým škodlivým trendom doby a neuvedomujú si účinky. Neskoro prídu na to, že „nie je všetko zlato, čo sa blyští“. Oravci začali strácať svoju identitu už v časoch komunizmu, keď sa im nanútil proletársky spôsob života. Generácie, ktoré v tých časoch vyrástli, možno tak trocha smútia za „mastnými hrncami“ komunizmu, ale už si neuvedomujú, za akú cenu to všetko bolo. V súčasnosti sa infiltruje aj do tohto regiónu množstvo cudzích tradícií a zmena životného štýlu, v ktorom prevládajú materiálne hodnoty nad duchovnými, čo nie je správne. Naši predkovia vždy dávali duchovné hodnoty na prvé miesto a materiálne im pomáhali prežiť, boli v službe duchovných hodnôt. Preto si myslím, že v tomto by sa bolo treba vrátiť ku koreňom. Na druhej strane je tento kraj stále religiózny, čo dosvedčujú veriaci svojou účasťou na bohoslužbách, a to je dobré východisko aj pre kňazov, ktorí v týchto oblastiach pomaly a citlivo formujú veriacich vo svedomí.

Ako najradšej trávite voľný čas? Má vicekancelár biskupského úradu nárok na nejaké koníčky?
- Vo voľnom čase sa modlím. Svoj voľný čas trávim aj v prírode, pri nejakej dobrej knihe, doma v kruhu svojich najbližších a pri nejakej manuálnej práci. Strednú školu mám elektrotechnickú, takže niekedy sa vo voľnom čase venujem aj elektrotechnike. Keď mám príležitosť, rád si zahrám na harmonike. A keď sa dá, rád cestujem, spoznávam nové miesta, pamiatky.

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 2. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
 3. Certifikované vzdelávanie pomáha firmám v rozvoji zamestnancov
 4. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami
 5. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 6. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 7. Dôležitosť duševnej pohody
 8. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 1. Nechajte sa zelektrizovať!
 2. Certifikované vzdelávanie pomáha firmám v rozvoji zamestnancov
 3. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami
 4. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
 5. Nivy oslávili prvé narodeniny a takmer 13 miliónov návštevníkov
 6. Zuzana Bednárová: V Prešove je ešte veľa vecí na zlepšovanie
 7. Dni nezábudiek prispejú na zachovanie prevádzky Linky dôvery
 8. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 1. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 17 086
 2. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 335
 3. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 7 257
 4. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 5 977
 5. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52% 5 529
 6. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 5 085
 7. Dôležitosť duševnej pohody 4 945
 8. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 466

Blogy SME

 1. Miriam Studeničová: Kresťanstvo sa v niečom zásadnom mýli! V čom?
 2. Rastislav Profant: Putin, vojnový zločinec, masový vrah a mafián, dal svetu ultimátum: alebo mi dáte Ukrajinu, alebo začnem nukleárnu vojnu.
 3. Jozef Kováč: Keď sa nedarí, ako nezávislej, tak…....... !
 4. Michal Pavlík: Otcovia sa potešia - dva týždne štátom platenej dovolenky po narodení.
 5. Jozef Černek: Smutná pozvánka pre pani prezidentku
 6. Anna Romanová: Moja psychóza 3 - fašistický sused
 7. Marek Kytka: Regenda s gólom a postom druhej hviezdy zápasu! Slafkovskému sa nedarilo
 8. Matúš Lazúr: Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ?
 1. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 6 738
 2. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 387
 3. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 4 119
 4. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 809
 5. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 3 298
 6. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 3 169
 7. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 771
 8. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 2 347
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

MPK Dolný Kubín reprezentovalo 18 plavcov.

V Dolnom Kubíne sa stretlo 12 klubov zo stredného Slovenska.


Zuzana Katreniaková 7 h
Súčasťou frekventovanej križovatky je aj železničné priecestie.

Nebezpečnú križovatku nemá kto opraviť.


10 h
Zuzana Remeňová na majstrovstvá sveta v Nemecku.

Zuzana Remeňová počas leta absolvovala aj majstrovstvá sveta v letnom biatlone na kolieskových lyžiach.


4. okt
V prvom zápase privítal Dolný Kubín hokejistov Bardejova.

Hokejisti Dolného Kubína ponúkli na úvod sezóny gólovú prestrelku.


4. okt

Blogy SME

 1. Miriam Studeničová: Kresťanstvo sa v niečom zásadnom mýli! V čom?
 2. Rastislav Profant: Putin, vojnový zločinec, masový vrah a mafián, dal svetu ultimátum: alebo mi dáte Ukrajinu, alebo začnem nukleárnu vojnu.
 3. Jozef Kováč: Keď sa nedarí, ako nezávislej, tak…....... !
 4. Michal Pavlík: Otcovia sa potešia - dva týždne štátom platenej dovolenky po narodení.
 5. Jozef Černek: Smutná pozvánka pre pani prezidentku
 6. Anna Romanová: Moja psychóza 3 - fašistický sused
 7. Marek Kytka: Regenda s gólom a postom druhej hviezdy zápasu! Slafkovskému sa nedarilo
 8. Matúš Lazúr: Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ?
 1. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 6 738
 2. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 387
 3. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 4 119
 4. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 809
 5. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 3 298
 6. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 3 169
 7. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 771
 8. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 2 347
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu