Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Problém alkoholizmu u mladých NARASTÁ

Pred problémom alkoholizmu si mnohí z nás zatvárajú oči. Keď sa nás to priamo netýka, nestaráme sa. A alkoholik, pokiaľ si svoju chorobu a závislosť neuvedomí sám, opíja sa ďalej. Práve touto témou – nadmernou konzumáciou alkoholu, ktorá sa v našej spoloč


nosti čoraz viac stáva bežnou praxou, sa začiatkom septembra zaoberali aj poslanci Európskeho parlamentu (EP).
EP schválil iniciatívnu správu, v ktorej sa zaoberá problematikou nadmernej konzumácie alkoholu v EÚ, jej socio-ekonomickými dopadmi a dôsledkami na zdravie obyvateľstva. Okrem toho navrhuje stratégiu pre znižovanie s tým súvisiacich škôd. Medzi odporúčania poslancov patrí napríklad návrh prijať na európskej úrovni pravidlo 0-percentného obsahu alkoholu v krvi v prípade čerstvých držiteľov vodičského preukazu či vyššie zdanenie „alkoholických limonád“. Poslanci vedia a nahlas hovoria o tom, čo alkohol spôsobuje. Často zapríčiňuje nehody, mnohokrát smrteľné, v rodinách „prispieva” k týraniu nevinných detí. Do rozpravy o problematike, ktorá sa nepochybne týka aj Oravy, sa zapojil i europoslanec Miroslav Mikolášik, rodák z Dolného Kubína, pôvodným povolaním lekár. „Rád by som sa zameral najmä na zdravotnú škodlivosť nemierneho požívania všetkých druhov alkoholických nápojov. Neustále treba upozorňovať, najmä mladých ľudí, že i pravidelné konzumovanie piva vedie k alkoholizmu a nie je to o nič menej závažné ako etylizmus vzniknutý na báze vína či destilátov. Je strašné, že ľudia stále ľahkovážne podceňujú závažné ochorenia pečene, vedúce často k cirhóze a nezriedka až k smrti. Pravidelné pitie pozvoľna mení nielen vôľové a charakterové vlastnosti jedinca, pričom mu zničí rodinný život, ale mení aj neuropsychologické vlastnosti, mnohokrát závažného charakteru. Schopnosť mladého alkoholika pestovať vyššie ciele a ideály sa vytráca a citový život sa natoľko sploští, že má ťažkosti vytvárať zdravé vzťahy, či rodinné prostredie,” s týmito slovami vystúpil europoslanec v pléne. Okrem toho spomenul i následky, ktoré má alkohol na matku, no hlavne na jej dieťa. Dotkol sa tiež faktu, že ľuďom v poslednej dobe vôbec neprekáža, keď si sadajú za volant pod vplyvom alkoholu. V tomto smere navrhol nulovú toleranciu obsahu alkoholu v krvi u vodiča.
Na prvý pohľad sa možno zdá, že Orava nemá nič spoločné s tým, čo sa preberá v Bruseli. Opak je však pravdou. U nás sa alkohol dostáva na stôl možno častejšie ako v iných európskych krajinách.

Skryť Vypnúť reklamu

PITIE ALKOHOLU UŽ NIE JE DOMÉNOU CHLAPCOV
„Čo robia policajti, keď mladí chodia do krčmy? My za mladých čias sme tam nemohli ani vojsť. S takýmito poznámkami sa stretávame dosť často,“ hovorí náčelník Mestskej polície (MsP) v Námestove Jozef Balcerčík. V súčasnosti je to skôr naopak: do niektorých zariadení, v ktorých sa zdržiavajú len mladí, sa starší neodvážia. „Verejnosť doslova volá po tom, aby polícia s alkoholizmom mladistvých niečo robila,“ priznáva J. Balcerčík. „Počas prázdnin to bolo v Námestove pokojnejšie, ale len čo sa začal školský rok, situácia sa zhoršila. Najhoršie to býva v piatky,“ popisuje problémy s pitím alkoholu u školskej mládeže náčelník MsP. Zlé to býva aj keď sú tzv. bažantské večierky a maturity. „Vtedy je to horor,“ poznamenáva jeden z pracovníkov námestovskej MsP. „Ľudia od nás čakajú, že niečo urobíme. Ale podľa môjho názoru polícia nie je najvhodnejším nástrojom na hasenie tohto problému,“ myslí si J. Balcerčík. „Z našej strany robíme raz za dva týždne kontroly vo vytypovaných podnikoch. A zakaždým sa to končí tým, že uložíme niekomu pokutu za podanie alkoholu osobe mladšej ako 18 rokov. Ale v tomto boji vidím políciu dosť slabú. Nie je totiž v móde dodržiavať zákony. Skôr by som uvítal, keby sa do toho zapojila celá spoločnosť, pretože je to celospoločenský problém. Média a štátne inštitúcie by mali mladých viesť k zdravému spôsobu života,“ navrhuje náčelník MsP v Námestove.
Podľa slov pracovníkov mestskej polície pitie alkoholu už nie je doménou chlapcov. „Čoraz viac vidieť v evidentne opitom stave dievčatá. Asi je to moderné. Dve dievčatá, ktoré vlečú v strede jednu opitú, je dnes dosť častý obrázok,“ hovorí J. Balcerčík. „Jedno také dievča sme tu mali asi dve hodiny, kým trochu vytriezvela.“ Obľúbeným miestom, kde mladí spolu popíjajú, je už dlhé roky amfiteáter na Nábreží. „Od minulého roka, kedy ho dalo mesto osvetliť, tam však už chodievajú menej,“ poznamenáva J. Balcerčík. Podľa jeho slov sa problém s alkoholizmom mládeže celkovo stále zhoršuje. „Akosi padajú zábrany a pije viac mladých,“ tvrdí náčelník MsP. „V boji proti fajčeniu sa urobilo viac ako v boji proti alkoholizmu. Tam sme už o krok vpred.“ MsP má bohaté skúsenosti aj s pitím alkoholu u dospelých. „Mali sme možnosť byť pri viacerých udalostiach v rodinách, kde pije jeden alebo dokonca obaja rodičia. Doprial by som takúto ´exkurziu´ každému. Asi by to bolo na osoh aj pre mladých,“ vraví J. Balcerčík.

DOKÁZAŤ VINU ČAŠNÍKOVI JE ŤAŽKÉ
Od trstenských mestských policajtov sme sa dozvedeli, že s alkoholizmom mladých sa stretávajú hlavne pri náhodných kontrolách pohostinstiev. S hlásením problémov s touto najčastejšou návykovou látkou v rodinách sa zatiaľ nestretli. Tie podľa nich najčastejšie riešia štátni policajti. Bohato však stačí aj to, čo vidia počas nočných razií. „Stáva sa veľmi často, že nájdeme neplnoletých opitých v krčmách. V istých prípadoch sa dá dokázať, že zákon porušili čašníci, ktorí im alkohol naliali, často je to však veľmi zložité. Veľakrát sa maloletý, pred ktorým stojí pohár piva alebo alkoholu, vyhovorí, že mu ho kúpil starší známy. Vtedy je už dokazovanie podstatne zložitejšie,” povedal nám jeden z mestských policajtov.
Tvrdošín tiež nie je výnimkou. Aj tu sa mestskí policajti čoraz častejšie stretávajú s podnapitými, či úplne opitými mladistvými. „Po rodinách síce nechodíme, veľa opitej mládeže však nachádzame pri nočných či denných kontrolách pohostinstiev. Naposledy sme mali akciu v deň začatia školského roka. A aj cez deň sme opitých mladých ľudí našli naozaj dosť. Myslím, že počet mladých, ktorí holdujú alkoholu, sa stále stupňuje a už ich je viac ako dosť,” informoval nás Jozef Medvecký, člen mestskej polície. Najmladší opitý, ktorého sa im podarilo zaistiť, mal 16 rokov. J. Medvecký je však presvedčený, že určite by sa našli aj mladší. Je však ťažké vystihnúť správny moment. „Obmedziť požívanie alkoholu u mladých sa nedá. Je ťažké dokázať čašníkovi, že alkohol predal mladistvému. Často sa stáva, že mladí si ho dajú kúpiť buď staršiemu známemu, alebo si ho do pohostinstva prinesú a pomaly si upíjajú,” dodal J. Medvecký.

Skryť Vypnúť reklamu

ZARÁŽAJÚCI JE NEZÁUJEM VEREJNOSTI
Leonard Bobček, náčelník Mestskej polície v Dolnom Kubíne je vo funkcii od jej vzniku v roku 1991. Možno povedať, že je najkompetentnejším, aby sa vyjadril ku kriminalite mládeže v tomto meste spojenej s alkoholom. Prinášame časť z jeho zaujímavých, ale hlavne zarážajúcich informácií.
K 13. septembru bolo s súvislosti s paragrafom 30, ktorý sa týka požitia alkoholických nápojov zistených 20 priestupkov. Blokovou pokutou v celkovej hodnote 5600 Sk bolo riešených 17 z nich. Schválením VZN č. 2/2007 Mestským zastupiteľstvom v Dolnom Kubíne zo dňa 3. júla 2007 vyplynulo pre občanov mesta i podnikateľov v súvislosti s predajom i požívaním alkoholických nápojov niekoľko obmedzení, ktorých nerešpektovanie je sankcionované. Určite sa ho oplatí rešpektovať, veď požívaním alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach môže Mestská polícia v Dolnom Kubíne uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 1000 Sk a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 5000 - 200 000 Sk. Schválenie tohto dokumentu iniciovali hlavne mestskí policajti, ktorí aj napriek jeho platnosti naďalej zaznamenávajú viaceré prípady pitia alkoholu mladistvými. Mestská polícia napríklad našla dievčinu po oslave narodením, ktorá do dnešného dňa drží neslávny rekord – 2,6 promile alkoholu v krvi. Ďalším prípadom je chlapec, ktorého len náhodne našli vo vysokej tráve na Kuzmínove ležať vo zvratkoch. Nechali ho tam „kamaráti“, ktorí mu navyše ukradli mobil. Pomohla mu len rýchla lekárska služba. Na základe telefonického upozornenia policajti našli pri ZŠ Andreja Radlinského dvoch spiacich chlapcov, ktorí evidentne požili alkoholické nápoje. Po dlhých pokusoch o prebratie z bezvedomia sa jedného nepodarilo „prebudiť“ ani privolanej službukonajúcej lekárke. Paradoxom je väčšie množstvo dievčat ako chlapcov, ktoré nájdu často v kritickom stave či so zarážajúcim množstvom promile alkoholu v krvi. Ako napríklad šestnásťročnú slečnu s 2,1 promile alkoholu, kúpajúcu sa vo fontáne na Hviezdoslavovom námestí, či 13-ročnú dievčinu, nájdenú v lesíku nad kruhovým objazdom, ktorá bola v takom kritickom stave, že nebola schopná dychovej skúšky a musela byť hospitalizovaná. Pracovníci polície automaticky kontaktujú rodičov maloletých, ktorých reakcie bývajú často šokujúcejšie ako skutky ich detí. Konštatovanie typu „Dajte mi pokoj“ im priam vyrazilo dych. Pre Leonarda Bobčeka je zarážajúca nielen znižujúca sa veková hranica detí, stúpajúca kriminalita, ale i nezáujem verejnosti. Veď o ponúkaný projekt Nočné havrany nie je záujem aj keď jeho hlavnú myšlienku: Viete kde, s kým a čo robia Vaše deti? Načo by ste sedeli doma a strachovali sa! Poďte s nami a presvečte sa sami!!! všetci schvaľujú.

Skryť Vypnúť reklamu

PROJEKT „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“
Proti alkoholizmu a proti požívaniu alkoholu mladými ľuďmi bojujú aj policajti z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom Kubíne. Až 23 policajtov, ktorí tvoria skupinu prevencie vnútorného odboru OR PZ Dolný Kubín, v spolupráci s policajtmi z hraničnej polície a mestskými policajtmi, robí v piatych ročníkoch na 35 základných školách po celej Orave preventívny projekt „Správaj sa normálne“. V rámci neho sa venujú aj drogovej a alkoholovej prevencii a ročne sa im podarí vykonať 180 až 200 prednášok. Tento rok ich zatiaľ uskutočnili 22. Tak, ako mestskí policajti, aj oni často robia akcie v nočných podnikoch a baroch. Všetkým ide pritom o jedno – zamedziť požívaniu alkoholu a drog na školách a u mladistvých. Tiež sa im však stáva veľmi často, že počas jednej razie zistia alkohol aj u desiatich neplnoletých chlapcov a dievčat. Áno, aj mladé slečny totiž rady pozrú na dno pohárika. Či už je to z frajeriny, alebo len tak pre chuť, je otázne.
Ten, kto mládeži alkohol podal, býva na mieste potrestaný blokovou pokutou. No nie sú vinní len čašníci. Veľakrát je to rodič, strýko, brat, kto kúpi pivo či poldecák tvrdého alkoholu mladistvému. Výsledky policajných kontrol sú potom viac než alarmujúce. V porovnaní s minulým rokom, kedy polícia za 8 mesiacov evidovala 13 priestupkov na úseku podávania alkoholu mládeži, v tomto roku ich bolo doteraz už 43! A to máme do konca roka ešte takmer štyri mesiace. Kam chce teda dnešná mládež, ale aj celá spoločnosť, takýmto spôsobom dospieť?

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 10. Zelená Bratislava
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 17 936
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 886
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 115
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 12 418
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 078
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 713
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 662
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 856
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 724
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 683
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Armáda posilnila odberové tímy, čakanie na odbery by sa malo skrátiť

Minister obrany prosí ľudí z okresov mimo Oravy a Bardejova, aby nechodili na testovanie.

V Dolnom Kubíne pri mestskom kultúrnom stredisku sa už na testovanie nečaká.

Záujem o testovanie je veľký aj v sobotu

Ľudia začali vytvárať rady ešte pred otvorením odberných miestností.

Polovica z radu v Záskalí.

Koronavírus na Orave: Prvý deň odhalili 1700 pozitívnych vzoriek (minúta po minúte)

Pokračuje pilotná fáza celoplošného testovania na Covid-19.

V Osádke už vykonali viac odberov ako má dedina obyvateľov.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii v utorok 27.októbra o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Koronavírus na Orave: Prvý deň odhalili 1700 pozitívnych vzoriek (minúta po minúte)

Pokračuje pilotná fáza celoplošného testovania na Covid-19.

Už ste čítali?