Štvrtok, 22. apríl, 2021 | Meniny má SlavomírKrížovkyKrížovky

Ako sa dopátrajú pravdy a svojho vlastníctva?

Vo viacerých oravských obciach, medzi ktorými je aj Suchá Hora, sú pozemky vlastníkov zapísané v registri obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Hoci pozemky sa mali do registra prepisovať podľa starých, no stále platných listov vlastníctva či výpisov z kat


astrálnych úradov, parcely niektorých Suchohorčanov sa údajne na ROEP-e buď vôbec neobjavili, alebo sa im objavili úplne iné.
Anna Kubicová s manželom Jozefom sa už niekoľko rokov snažia dopátrať pravdy. Pred rokom 1998 mali všetky svoje pozemky s konkrétnymi číslami parciel riadne zapísané. Nechýbali im doklady o tom, že všetko, čo mali vtedy zapísané v katastri nehnuteľností, im naozaj patrí.

ZMIZLI PARCELY, AJ PROTOKOL
Prišiel však vládny návrh sústrediť všetky dostupné údaje o pozemkoch v danom katastrálnom území a o právnych vzťahoch k nim. Problémy sa začali ešte pred schválením ROEP-u. „Na úrade mali všetci majitelia pozemkov v katastri obce zaplatiť 100-korunový poplatok a podpísať listinu, v ktorej mali súhlasiť so spresnením pozemkov na ROEP. Chceli sme teda nahliadnuť na svoje pozemky a skontrolovať si, či ich tam máme správne zapísané. Starosta to však odmietol s tým, že vraj „on nás už pozná”. Tak sme listinu nepodpísali a peniaze nezaplatili,” spomínajú manželia. Po čase zistili, že občania, ktorí listinu o spresnení podpísali, vlastne súhlasili s rozčlenením pozemkov aj bez toho, aby vedeli, kde sa ktorá parcela nachádza. „Nemali sme žiadny verejný hovor, na ktorom by nás starosta informoval o zmenách, ktoré mali v ROEP-e nastať. Nevedeli sme dokonca ani to, kto sa v rade ROEP-u nachádza. Až po čase sme zistili, že niektorým ľuďom pozemkov akoby zázrakom pribudlo a iným odbudlo,” hovoria ďalej.

Skryť Vypnúť reklamu

SKRYTÁ KONFIŠKÁCIA?
Od roku 1996 sa podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. zostavujú na území Slovenskej republiky registre obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP) pre jednotlivé katastrálne územia. Cieľom tohto zákona mal byť návrh opatrení zabezpečujúcich usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Prostredníctvom ROEP-ov majú byť do katastra nehnuteľností zapísané vlastnícke práva k pozemkom doteraz v katastri nehnuteľností nezapísané. Ide hlavne o vlastnícke práva, ktoré sú obsahom listín (napr. konfiškačné rozhodnutia, prídelové listiny, dedičské rozhodnutia, atď.), ako aj vlastnícke práva zapísané doteraz len v pozemkovej knihe. Podľa citovaného zákona sa zostavuje register pozemkov a zisťujú sa právne vzťahy k týmto pozemkom z dokladov, ktoré sa v rámci konania o zostavení registra podarí zabezpečiť spracovateľovi a komisii, ale i z dokladov predložených účastníkmi konania, hlavne občanmi. V prípade pozemkov, ku ktorým nebol predložený doklad alebo listina, sa vychádza z údajov zapísaných v pozemkovej knihe.
Pri schvaľovaní tohto zákona v Národnej rade v roku 1995 boli voči nemu zo strany poslancov vtedajšej opozície a dnešnej koalície vznesené vážne výhrady. Prechod pozemkov občanov na štát bol vnímaný ako krádež a násilie na občanoch, resp. ako skrytá konfiškácia súkromného majetku, §15 (o prechode pôdy neznámych vlastníkov na štát) je doteraz na geoportáli odborníkmi označený ako protiústavný a ako svetová rarita. No aj napriek tomu bol zákon prijatý a platí dodnes. Objavujú sa problémy, no nikto z nadriadených sa ich nesnaží riešiť...

Skryť Vypnúť reklamu

JE TO TO ISTÉ?
Krátko po schválení ROEP-u sa vyskytli ďalšie problémy. Kubicovci si všimli, že parcela č. 2997 (220 štvorcových siah = cca 792 m2), ktorú na starom výpise z pozemkovej knihy z roku 1998 mali, sa už na zrovnávacom zostavení katastrálneho úradu z nasledujúceho roku nenachádza. Pritom si nie sú vedomí, že by spomínanú parcelu niekomu dali, darovali, či predali. „Podľa starých výpisov by sme mali mať v protokole č. 182 podiel zo spoločného, teda lesného a urbárskeho majetku 120/25920. V zrovnávacom protokole ROEP-u sa však okrem chýbajúcej parcely stratil aj protokol č. 182 a zmenil sa aj podiel zo spoločného majetku,” približuje nám ďalej situáciu Anna Kubicová. Z pôvodného podielu 120/25920 sa stal podiel 35063113/9999999999. Keď sme sa u starostu Suchej Hory Jozefa Zurvalca zaujímali, čo toto číslo znamená, povedal nám, že je to presne to isté, čo predtým. Vraj je to vygenerované počítačom a ak sme sa v škole naučili rátať, máme si to prepočítať a vyjdú nám rovnaké hodnoty. Nech sme to však skúšali akýmkoľvek spôsobom, rovnaký podiel sa nám získať nepodarilo. Podľa jednoduchej matematiky by prvé číslo nového podielu malo byť: 46296296. Kde sa teda stala chyba?

Skryť Vypnúť reklamu

OZVALI SA LEN DVAJA
Kubicovci pred schválením ROEP-u dostali z obecného úradu aj písomné potvrdenie o tom, že nepožadovali úpravu podielov podľa návrhu Urbáru Suchá Hora s tým, že majú zostať zapísané tak, ako boli. Aj napriek tomu im však množstvo vecí v novej evidencii nehnuteľností nesedí. „Mama a švagriná sa snažili dať všetko do poriadku. Chodili po katastrálnych úradoch, zisťovali, pýtali sa. Z celej dediny sme sa však ozvali len dvaja, čo sme boli s ROEP-om nespokojní. Na jeho opravu sme sa však museli spojiť viacerí a dohodnúť sa so starostom. Keďže on s nami hovoriť nechcel a mnoho ľudí nemalo chuť púšťať sa do otvoreného boja za to, čo im kedysi právom patrilo, nikde sme nepochodili. Snažili sme sa to vyriešiť súdnou cestou. Ani tu sme nepochodili,” hovorí Anna. Šprlákovci a Kubicovci napokon vymysleli ďalší spôsob. Spísali petíciu za prerobenie ROEP-u, v ktorej vyzbierali 104 podpisov. „Bývalá starostka sem pozvala vedúceho katastrálneho úradu. Ten však ľuďom povedal len toľko, že sa s tým už nič robiť nedá. Viem, že sa to dalo riešiť súdom a že sa to stále riešiť dá, len neviem, prečo nás všetci tak klamú a zavádzajú,” rozpráva rozhorčene.

PRIZERALI SI SVOJE ZÁUJMY...
Do debaty u Kubicovcov sa zapojil aj Vendelín Škvarek. Vendelín je poslancom obecného zastupiteľstva. Okrem toho je však aj nespokojný občan, ktorý buď nemá niektoré pozemky v ROEP-e zapísané, alebo ich má na inom mieste ako kedysi. „Spolu s Kubicovcami a Šprlákovcami sa snažíme robiť, čo sa dá, no zatiaľ bezvýsledne. Ešte stále je nás málo, a ostatní sa k problémom stavajú chrbtom. Ak to pôjde takto ďalej, mladým tu po nás nezostane nič,” hovorí rozčúlene poslanec. Na ROEP má vlastný názor: „V komisii ROEP-u boli ľudia, ktorí si prizerali len svoje záujmy. Bolo im jedno, že naše parcely sú popresúvané. Hlavne, že oni mali viac než predtým. Pri spracovaní registra pritom nedokázali dať do poriadku ani pozemky pod školou, cintorínom a škôlkou. Všetky tri obecné budovy stoja až dodnes na pozemkoch iných vlastníkov.”
Vendelín spolu s Annou sú sklamaní aj z toho, že problémy v dedine sa starosta nesnaží riešiť prostredníctvom verejných hovorov. Keď sme sa Jozefa Zurvalca opýtali, prečo aspoň raz za čas neurobí verejný hovor, na ktorom by sa na neho mohli občania obrátiť s otázkami, nechcel sa nám k tejto téme vyjadriť.

AK BUDE OCHOTNÝ S NIMI HOVORIŤ...
Podľa slov starostu, sťažnosti ľudí nie sú až také opodstatnené. Vie o tom, že pozemky v ROEP-e boli zapísané zle. Podľa neho sa však až 70% sťažností vyriešilo kladne a k spokojnosti občanov. „Zistilo sa, že niečo nie je v poriadku. Problém bol v nesprávne a nezrozumiteľne zapísaných listinách z predchádzajúcich období,” tvrdí starosta. Podľa neho mali ľudia možnosť vysporiadať si pozemky, prípadne pripomienkovať ROEP ešte za jeho minulého volebného obdobia. V tom čase sa veľa sťažností vyriešilo. Teraz, povedal nám, sa už s námietkami príliš nestretáva. Nemá však pocit, že by bola situácia „až taká zlá, ako niektorí hovoria“. „Chybou možno bolo, že ROEP podľa zákona vychádzal z pôvodných máp. Ak sa to nezhodovalo s novšími listinami, už sa to nedalo zapísať,” dodáva Jozef Zurvalec. K 100-korunovému poplatku a podpísaniu listiny, ktorú ľudia dostali pred schválením ROEP-u, nám povedal len toľko, že obec s tým nemala nič spoločné. Poplatky vraj smerovali na vtedajší okresný úrad, ktorý ich spolu s porovnávacími protokolmi ľuďom rozposielal. K podozreniu ľudí, ktorí sa rozhorčovali nad tým, že namiesto upresnenia pozemkov na ROEP podpísali v podstate súhlas s registrom, sa nám odmietol vyjadriť. V niektorých prípadoch ide teda len o tvrdenie proti tvrdeniu. Starosta však poradil ľuďom, ktorí nejakú chybu zistili. „Mali by sa obrátiť na katastrálny úrad, prípadne na spracovateľa ROEP-u. Samozrejme, ak bude ochotný s nimi hovoriť.“
Možnosť riešenia pozemkových nezrovnalostí na obecnom úrade však Jozef Zurvalec úplne vylúčil.

ČO NA TO KATASTRÁLNY ÚRAD?
S otázkami sme sa po rozhovore s dotknutými stranami obrátili aj na Katastrálny úrad v Žiline. „Pozemok súkromného majiteľa môže prejsť do vlastníctva druhej osoby len vydržaním, príp. chybou pri vyhotovení. Vlastník môže do troch rokov od zapísania pozemkov do katastra požiadať o zmenu v prípade zistenia, že mu vo výpise z katastrálneho úradu nejaký pozemok chýba alebo je zmenený. Musí však nespochybniteľne zdokumentovať, že pozemok je skutočne jeho. Ak je vec jednoznačná, žiadosti sa vyhovie. No ak išlo o prechod pozemkov na nového vlastníka vydržaním, problém sa rieši súdou cestou. My totiž v žiadnom prípade nemôžeme odoprieť vlastníctvo jednému a priznať ho niekomu druhému. Zmeny robíme len na základe právoplatnej dokumentácie,” povedala nám Dáša Blažeková, zaoberajúca sa podobnými chybami v zápisoch.

Z TOHO VYPLÝVA JEDINÉ
Keďže sú pozemky v Suchej Hore zapísané v ROEP-e už osem rokov, nespokojní majitelia pozemkov nemôžu postupovať podľa rád odborníčky. Ich jedinou možnosťou je obrátiť sa svojou sťažnosťou na súd. Ešte stále však existuje možnosť, vďaka ktorej môžu zistiť, čo sa s ich pozemkami stalo. „Môžu si podať žiadosť na najbližšiu správu katastra o prešetrení pozemku po prvom zapísaní do katastra. Tak budú môcť vidieť, ako sa s ich majetkom nakladalo počas niekoľkých rokov,” dodala na záver Dáša Blažeková.
Peripetie, ktorými už roky prechádzajú Suchohorčania, zrejme ešte tak skoro neskončia. No mali by byť výstrahou, že akékoľvek pozemkové úpravy, nech sú hoci aj v réžii obce, by mali prebiehať za aktívnej účasti majiteľov pozemkov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 2. Snažíte sa o ekologickú domácnosť?
 3. Luxusné dovolenky s osobným komorníkom už aj u nás
 4. Čo pomáha zdravotníkom? Týchto šesť vecí ich drží nad vodou
 5. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 6. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 7. Prečo McDonald's podniká kroky k udržateľným riešeniam?
 8. Ako môžete z vašej domácnosti spraviť zelenú domácnosť?
 9. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 10. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 1. Riaditeľ Kositu: Odpad vyriešia technológie, skládky končia
 2. Nákupy zadarmo vo Forum Poprad
 3. AAA AUTO otvorilo pobočky s ponukou 4000 áut
 4. Snažíte sa o ekologickú domácnosť?
 5. Luxusné dovolenky s osobným komorníkom už aj u nás
 6. Čo pomáha zdravotníkom? Týchto šesť vecí ich drží nad vodou
 7. Viete ako na to, ak potrebujete silu a energiu?
 8. Viac ako polovica to zažila, hovoriť nechce nikto
 9. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 10. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 1. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 25 686
 2. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 15 957
 3. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky? 9 955
 4. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 8 246
 5. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 7 325
 6. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 7 156
 7. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 6 706
 8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 6 690
 9. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 6 590
 10. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 6 589
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Obec má svoju prvú monografiu.

Vyšla prvá monografia Suchej Hory, tvorili ju päť rokov.

3 h
Dolnokubínsky zimný štadión, za ním je letný štadión.

Dolný Kubín vyhlásil súťaž na rekonštrukciu zimného štadióna. Ide o viac ako 660-tisíc eur.

6 h

Už takmer 25 rokov trvá výstavba diaľnice D3 v náročných úsekoch severného Slovenska. Pripomína tak trochu nekonečný príbeh, o ktorom sa budeme rozprávať v pondelok v LIVE diskusii o 18:00 hod.

24 h
Tvrdošínska dvanástka sa nebude konať už druhý raz po sebe.

Organizátori hneď zamietli aj prípadné posunutie júnového termínu.

4 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vážna nehoda sa stala dnes skoro ráno na R1 neďaleko Trnavy.

21. apr

Martin Spano, rodák z Čaky.

16. apr

Trnava organizovala testovanie v tomto roku trinásť víkendov za sebou.

21. apr

Africký mor ošípaných hlásia v Banskobystrickom kraji z Rimavskej Soboty, Veľkého Krtíša, Revúcej, Detvy aj Zvolena.

19. apr

Už ste čítali?