Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky
NAŠA ORAVA, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

Spravodaj č. 45– 2006/2007

I. Športovo – technická komisia (predseda Ing. Jozef Kahan)
1.Schvaľuje výsledky MFZ 25. kola I. triedy 12. kola MFZ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Veličná – Klin , ktorý je v riešení.
Schvaľuje výsledky dohrávaných MFZ I. triedy 14. kola Or. Podzámok – Zubrohlava a 22. kola Párnica – Lokca tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
Schvaľuje výsledky MFZ 12. kola (dohrávka) II. tr. skup. A, B tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Kontumuje MFZ 12. kola II. tr. skup. A Or. Lesná – Vasiľov v prospech TJ Or. Lesná, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0 . Dôvod: mužstvo TJ Vasiľov sa na MFZ nedostavilo, ospravedlnenie ŠTK berie na vedomie.
3. Prejednala námietku TJ Veličná z MFZ 25. kola I. tr. Veličná – Klin.
Na svoje zasadnutie dňa 21. júna o 16.00 h predvoláva:
TJ Veličná – Miroslav Janík (k) ,
TJ Klin – Albín Pisarčík (hráč), Michal Mišek (k)
Peter Živčic – rozhodca stretnutia
Účasť pozvaných je bezpodmienečná, pod následkom disciplinárnych opatrení.
4. ŠTK berie na vedomie:
a) oznámenie predsedu občianskeho združenia TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany o zániku tohto združenia ku dňu 29. apríla, na základe dobrovoľného zlúčenia s obecným športovým klubom Bziny.
b) list Ministerstva vnútra SR, vo veci zániku TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany a následný výmaz TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany zo zoznamu občianskych združení ku dňu 5. júna 2007.
Na základe týchto predložených dokumentov, ŠTK podľa čl. 108 SP bod 2 ŠTK anuluje všetky výsledky TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany dosiahnuté v súť. roč. 2006/2007 a následne upravuje tabuľku I. triedy.
V zmysle čl. 108 bod 3 SP je TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany považovaná za mužstvo zostupujúce.
ŠTK upozorňuje OŠK Bziny na povinnosť uhradiť čiastku 10 000 Sk na účet riadiaceho zväzu, podľa Smernice o zaraďovaní družstiev do súťaží v dôsledku organizačných zmien v kluboch, podľa čl. 8 tejto smernice.
Odstupuje prípad na DK, pre porušenie Rozpisu súťaží OFZ (Športovo-technické zásady pre účinkovanie FO zaradených do majstrovských súťaží čl. 6 odst. 1b, odrážka 2.

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže (predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 25. kola I. tr. dorastu sk. B tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách , okrem MFZ Breza – Klin.
2. Schvaľuje výsledok MFZ 22. kola I. tr. dorastu sk. A Babín – Párnica 1:3 tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku.
3. Schvaľuje výsledky MFZ 25. kola I. a II. tr. SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
4. Schvaľuje výsledky turnajov MŽ sk. B (8. kolo) , sk. A (8. kolo), Prípravka sk. B(8.kolo), sk. D (10. kolo) okrem zápasov MŽ sk. B MFK D. Kubín a Prípravky sk. B TJ Dlhá.
5. Kontumuje MFZ 25. kola I. tr. dorastu sk. B Breza – Klin v prospech TJ Breza, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: hostia sa na MFZ nedostavili. KM akceptuje zdôvodnenie TJ Klin.
6. Kontumuje zápasy (8. turnaj) MŽ sk. B družstvu MFK D. Kubín, súperom priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0 na zápas.
Dôvod: družstvo MFK D. Kubín sa na turnaj nedostavilo. KM odstupuje prípad DK.
7. Kontumuje zápas 8. kola Prípravky sk. B Dlhá – D. Kubín v prospech MFK D. Kubín, ktorému priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: nedohratý zápas z dôvodu klesnutia počtu hráčov pod stanovenú hranicu.

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia (predseda Anton Piaček)
D-I-140 Juraj Laššák 890730 TJ Klin, 4 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b, D-I-141 Ladislav Hubčík 891115 TJ Malatiná, 1 MFZ nepodmienečne od 15. júna 2007,DP-1-1b. Zaplatiť poplatok 150 + 150 Sk, D-I-142 Vladimír Adamica 850819 TJ Breza, 1 MFZ nepodmienečne, podľa DP-1-5a + zmena trestu D-I-103 na 1 MFZ nepodmienečne od 15. júna 2007, D-I-143 Miroslav Verníček 890131 TJ Breza, 3 MFZ nepodmienečne, podľa DP-1-6-1b, D-II-24 DK na návrh KM trestá MFK D. Kubín (MŽ) peňažitou pokutou 1000 Sk, za neúčasť na turnaji MŽ dňa 9. júna 2007, podľa RS OFZ. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 žk od 15. júna 2007
Lukáš Šutta 870721 TJ Dlhá – zaplatiť 150 Sk, František Kasan 800308 TJ Vavrečka – zaplatiť 150 Sk, Vladimír Juriga „D“ 880303 TJ Zákamenné – zaplatiť 150 Sk, Róbert Kosmeľ 800225 TJ Veličná, Tibor Václav „D“ 880906 TJ Zubrohlava, Miroslav Bardis 760813 TJ Or. Poruba
Zastavenie činnosti na 2 MFZ za 8 žk od 15. júna 2007
Martin Herdeľ „D“ 890618 TJ Zubrohlava, Stanislav Gonšenica 790209 TJ Klin
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Trénersko-metodická komisia (predseda František Čajka)
1. Stretnutie Výberu 9 ročných (tréner F. Čajka ) a 10 ročných (tréner P. Bača ) bude v stredu 20. júna 2007 o 16.00 h na ihrisku v Bzinách. Hráči si prinesú športovú výstroj.
2. Na medzinárodnom futbalovom turnaji žiakov Fragaria Cup 2007, ktorý sa bude konať v Prešove od 30. júna 2007 do 4. júla 2007 budú Oravský futbalový zväz reprezentovať
3 družstvá:
Výber U 9, Výber U 10 a Výber U 11.
Nominovaní hráči: U 9 – Adam Lukačik, Patrik Sučák, Dávid Válek, Branislav Prílepok (TJ Veličná), Adam Brenkus, Andrej Čižmár, Pavol Kohár (OŠK Istebné), Matej Lajš (ŠK Tvrdošín), Marián Móres (FK Nižná), Adam Matejčík, Samuel Kormaňák (TJ Breza), Vladimír Bugaj, Gregor Jesenský, Patrik Majchrák (MŠK Námestovo) a Jakub Banas (TJ Zubrohlava)
tréner: František Čajka
U 10: Samuel Ratičák, Matúš Čiernik (MŠK Námestovo), Adrián Piaček, Adam Vrábel, Ondrej Chromek (OŠK Istebné), Stanislav Meľo, Erik Kurjak (MFK D. Kubín), Matej Matejčík (TJ Breza), Eduard Bugan, Michal Briestenský (OŠK Bziny), Rastislav Bublák (TJ Rabča), Ján Gerát (TJ Dlhá), Jakub Železňák (FK Trstená), Michal Lajš (ŠK Tvrdošín), Erik Krivulčík (TJ Or. Lesná)
tréner: Mgr. Pavol Bača
U 11: Richard Pajta, Lukáš Kubica, Andrej Kornhauzer, Samuel Kurtulík (MŠK Námestovo), Maroš Babečka, Andrej Kríž (TJ Or. Veselé), Filip Sklárčik, Daniel Dendis (TJ Vavrečka), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Tomáš Bublák (TJ Rabča), Andrej Pavelek, Peter Rypák (MFK D. Kubín), Martin Latka, Tomáš Hvolka (FK Nižná), Jozef Habáň (OŠK Bziny) tréner: Ján Otruba
Odchod autobusu 30. júna 2007:
Zákamenné o 11.30 h (križovatka smerom na Námestovo)
Námestovo o 12.00 h (autobus. nástup.)
Tvrdošín o 12.20 h (hotel Limba)
Nižná o 12.30 h (pri futb. štadióne FK)
Dlhá o 12.45 h (autobus. zastávka)
Or. Podzámok o 13.00 h (autobus. zastávka)
D. Kubín o 13.15 h (fut. Štadión)

V. Komisia rozhodcov (predseda Tibor Paňko)
1. KR pre informovanosť FK, FO uverejňuje zoznam FK, FO, ktoré nespĺňajú predpísaný počet aktívnych rozhodcov a spresnený počet chýbajúcich R: Or. Poruba (1), Vavrečka (3), Zubrohlava (2), Klin (1), Veličná (1), Dlhá (3), Rabča (2), Or. Veselé (2), Lokca (1), Párnica (1), Bziny (1), Zázrivá (2), O. B. Potok (2), Vitanová (2), Habovka (2), Or. Lesná (2), Or. Polhora (1), Vasiľov (2), Rabčice (2), Krivá (3), Zákamenné (1), D. Kubín B (2), Sihelné (1), Bobrov (2), Podbiel (1).
2. Oznamuje prihláseným záujemcom o kurz rozhodcov, že prvé stretnutie sa uskutoční
v piatok 22. júna o 16.00 h v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne, pokračovať bude v sobotu 23. júna od 900 h.
(Tatiana Gnidová-Liesek, Lenka Uhorskaiová-Bziny, Daniel Sališ-D. Kubín, Pavol Števanek-Tvrdošín, Michal Kvas-D. Kubín, Lucia Budzeľová-Rabča, Patrik Márer-D. Kubín, Branislav Juráš-D. Kubín, Tomáš Spišiak-D. Kubín, Michal Zaťko-D. Kubín, Monika Hlatká-Tvrdošín,
Lukáš Basár-Námestovo, Tomáš Šimek-D. Kubín, Matej Pánik – D. Kubín) v prípade záujmu, je možné sa na kurz ešte prihlásiť.
Bližšie informácie podá Mgr. Július Kubáni, tel. 0908 916 566.
V Dolnom Kubíne 14. júna 2007
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Úprava osobného motorového vozidla
 2. Important information for Brazilians living in Slovakia
 3. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. Päť chýb pri zateplení strechy
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 038
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 003
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 14 056
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 757
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 716
 6. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 10 537
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 601
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 584
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 361
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 143
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Príchod armády do Veličnej.

Už desaťročie si držia pozíciu najlepších

Slovenské vzpieranie spoznalo majstrov.

Dolnokubínski vzpierači vyhrali titul v extralige družstiev 10-krát za sebou.

Síce sa nehrá, ale mužstvo sa posilňuje

Dolnokubínsky hokejový klub ohlásil uplynulý týždeň novú brankársku posilu.

Do brány Dolného Kubína prichádza Erik Janek.

Na palubovke góly strieľa, na trávniku im zabraňuje

Martin Adamčík ťahá florbalový klub a hrá i futbal.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V nemocnici v Čadci zomrel pacient na COVID-19

Čadca je červeným okresom, Kysucké Nové Mesto ostáva oranžovým.

Už ste čítali?