Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky
NAŠA ORAVA, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

Spravodaj č. 45– 2006/2007

I. Športovo – technická komisia (predseda Ing. Jozef Kahan)
1.Schvaľuje výsledky MFZ 25. kola I. triedy 12. kola MFZ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Veličná – Klin , ktorý je v riešení.
Schvaľuje výsledky dohrávaných MFZ I. triedy 14. kola Or. Podzámok – Zubrohlava a 22. kola Párnica – Lokca tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
Schvaľuje výsledky MFZ 12. kola (dohrávka) II. tr. skup. A, B tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Kontumuje MFZ 12. kola II. tr. skup. A Or. Lesná – Vasiľov v prospech TJ Or. Lesná, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0 . Dôvod: mužstvo TJ Vasiľov sa na MFZ nedostavilo, ospravedlnenie ŠTK berie na vedomie.
3. Prejednala námietku TJ Veličná z MFZ 25. kola I. tr. Veličná – Klin.
Na svoje zasadnutie dňa 21. júna o 16.00 h predvoláva:
TJ Veličná – Miroslav Janík (k) ,
TJ Klin – Albín Pisarčík (hráč), Michal Mišek (k)
Peter Živčic – rozhodca stretnutia
Účasť pozvaných je bezpodmienečná, pod následkom disciplinárnych opatrení.
4. ŠTK berie na vedomie:
a) oznámenie predsedu občianskeho združenia TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany o zániku tohto združenia ku dňu 29. apríla, na základe dobrovoľného zlúčenia s obecným športovým klubom Bziny.
b) list Ministerstva vnútra SR, vo veci zániku TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany a následný výmaz TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany zo zoznamu občianskych združení ku dňu 5. júna 2007.
Na základe týchto predložených dokumentov, ŠTK podľa čl. 108 SP bod 2 ŠTK anuluje všetky výsledky TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany dosiahnuté v súť. roč. 2006/2007 a následne upravuje tabuľku I. triedy.
V zmysle čl. 108 bod 3 SP je TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany považovaná za mužstvo zostupujúce.
ŠTK upozorňuje OŠK Bziny na povinnosť uhradiť čiastku 10 000 Sk na účet riadiaceho zväzu, podľa Smernice o zaraďovaní družstiev do súťaží v dôsledku organizačných zmien v kluboch, podľa čl. 8 tejto smernice.
Odstupuje prípad na DK, pre porušenie Rozpisu súťaží OFZ (Športovo-technické zásady pre účinkovanie FO zaradených do majstrovských súťaží čl. 6 odst. 1b, odrážka 2.

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže (predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 25. kola I. tr. dorastu sk. B tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách , okrem MFZ Breza – Klin.
2. Schvaľuje výsledok MFZ 22. kola I. tr. dorastu sk. A Babín – Párnica 1:3 tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku.
3. Schvaľuje výsledky MFZ 25. kola I. a II. tr. SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
4. Schvaľuje výsledky turnajov MŽ sk. B (8. kolo) , sk. A (8. kolo), Prípravka sk. B(8.kolo), sk. D (10. kolo) okrem zápasov MŽ sk. B MFK D. Kubín a Prípravky sk. B TJ Dlhá.
5. Kontumuje MFZ 25. kola I. tr. dorastu sk. B Breza – Klin v prospech TJ Breza, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: hostia sa na MFZ nedostavili. KM akceptuje zdôvodnenie TJ Klin.
6. Kontumuje zápasy (8. turnaj) MŽ sk. B družstvu MFK D. Kubín, súperom priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0 na zápas.
Dôvod: družstvo MFK D. Kubín sa na turnaj nedostavilo. KM odstupuje prípad DK.
7. Kontumuje zápas 8. kola Prípravky sk. B Dlhá – D. Kubín v prospech MFK D. Kubín, ktorému priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: nedohratý zápas z dôvodu klesnutia počtu hráčov pod stanovenú hranicu.

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia (predseda Anton Piaček)
D-I-140 Juraj Laššák 890730 TJ Klin, 4 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b, D-I-141 Ladislav Hubčík 891115 TJ Malatiná, 1 MFZ nepodmienečne od 15. júna 2007,DP-1-1b. Zaplatiť poplatok 150 + 150 Sk, D-I-142 Vladimír Adamica 850819 TJ Breza, 1 MFZ nepodmienečne, podľa DP-1-5a + zmena trestu D-I-103 na 1 MFZ nepodmienečne od 15. júna 2007, D-I-143 Miroslav Verníček 890131 TJ Breza, 3 MFZ nepodmienečne, podľa DP-1-6-1b, D-II-24 DK na návrh KM trestá MFK D. Kubín (MŽ) peňažitou pokutou 1000 Sk, za neúčasť na turnaji MŽ dňa 9. júna 2007, podľa RS OFZ. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 žk od 15. júna 2007
Lukáš Šutta 870721 TJ Dlhá – zaplatiť 150 Sk, František Kasan 800308 TJ Vavrečka – zaplatiť 150 Sk, Vladimír Juriga „D“ 880303 TJ Zákamenné – zaplatiť 150 Sk, Róbert Kosmeľ 800225 TJ Veličná, Tibor Václav „D“ 880906 TJ Zubrohlava, Miroslav Bardis 760813 TJ Or. Poruba
Zastavenie činnosti na 2 MFZ za 8 žk od 15. júna 2007
Martin Herdeľ „D“ 890618 TJ Zubrohlava, Stanislav Gonšenica 790209 TJ Klin
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Trénersko-metodická komisia (predseda František Čajka)
1. Stretnutie Výberu 9 ročných (tréner F. Čajka ) a 10 ročných (tréner P. Bača ) bude v stredu 20. júna 2007 o 16.00 h na ihrisku v Bzinách. Hráči si prinesú športovú výstroj.
2. Na medzinárodnom futbalovom turnaji žiakov Fragaria Cup 2007, ktorý sa bude konať v Prešove od 30. júna 2007 do 4. júla 2007 budú Oravský futbalový zväz reprezentovať
3 družstvá:
Výber U 9, Výber U 10 a Výber U 11.
Nominovaní hráči: U 9 – Adam Lukačik, Patrik Sučák, Dávid Válek, Branislav Prílepok (TJ Veličná), Adam Brenkus, Andrej Čižmár, Pavol Kohár (OŠK Istebné), Matej Lajš (ŠK Tvrdošín), Marián Móres (FK Nižná), Adam Matejčík, Samuel Kormaňák (TJ Breza), Vladimír Bugaj, Gregor Jesenský, Patrik Majchrák (MŠK Námestovo) a Jakub Banas (TJ Zubrohlava)
tréner: František Čajka
U 10: Samuel Ratičák, Matúš Čiernik (MŠK Námestovo), Adrián Piaček, Adam Vrábel, Ondrej Chromek (OŠK Istebné), Stanislav Meľo, Erik Kurjak (MFK D. Kubín), Matej Matejčík (TJ Breza), Eduard Bugan, Michal Briestenský (OŠK Bziny), Rastislav Bublák (TJ Rabča), Ján Gerát (TJ Dlhá), Jakub Železňák (FK Trstená), Michal Lajš (ŠK Tvrdošín), Erik Krivulčík (TJ Or. Lesná)
tréner: Mgr. Pavol Bača
U 11: Richard Pajta, Lukáš Kubica, Andrej Kornhauzer, Samuel Kurtulík (MŠK Námestovo), Maroš Babečka, Andrej Kríž (TJ Or. Veselé), Filip Sklárčik, Daniel Dendis (TJ Vavrečka), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Tomáš Bublák (TJ Rabča), Andrej Pavelek, Peter Rypák (MFK D. Kubín), Martin Latka, Tomáš Hvolka (FK Nižná), Jozef Habáň (OŠK Bziny) tréner: Ján Otruba
Odchod autobusu 30. júna 2007:
Zákamenné o 11.30 h (križovatka smerom na Námestovo)
Námestovo o 12.00 h (autobus. nástup.)
Tvrdošín o 12.20 h (hotel Limba)
Nižná o 12.30 h (pri futb. štadióne FK)
Dlhá o 12.45 h (autobus. zastávka)
Or. Podzámok o 13.00 h (autobus. zastávka)
D. Kubín o 13.15 h (fut. Štadión)

V. Komisia rozhodcov (predseda Tibor Paňko)
1. KR pre informovanosť FK, FO uverejňuje zoznam FK, FO, ktoré nespĺňajú predpísaný počet aktívnych rozhodcov a spresnený počet chýbajúcich R: Or. Poruba (1), Vavrečka (3), Zubrohlava (2), Klin (1), Veličná (1), Dlhá (3), Rabča (2), Or. Veselé (2), Lokca (1), Párnica (1), Bziny (1), Zázrivá (2), O. B. Potok (2), Vitanová (2), Habovka (2), Or. Lesná (2), Or. Polhora (1), Vasiľov (2), Rabčice (2), Krivá (3), Zákamenné (1), D. Kubín B (2), Sihelné (1), Bobrov (2), Podbiel (1).
2. Oznamuje prihláseným záujemcom o kurz rozhodcov, že prvé stretnutie sa uskutoční
v piatok 22. júna o 16.00 h v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne, pokračovať bude v sobotu 23. júna od 900 h.
(Tatiana Gnidová-Liesek, Lenka Uhorskaiová-Bziny, Daniel Sališ-D. Kubín, Pavol Števanek-Tvrdošín, Michal Kvas-D. Kubín, Lucia Budzeľová-Rabča, Patrik Márer-D. Kubín, Branislav Juráš-D. Kubín, Tomáš Spišiak-D. Kubín, Michal Zaťko-D. Kubín, Monika Hlatká-Tvrdošín,
Lukáš Basár-Námestovo, Tomáš Šimek-D. Kubín, Matej Pánik – D. Kubín) v prípade záujmu, je možné sa na kurz ešte prihlásiť.
Bližšie informácie podá Mgr. Július Kubáni, tel. 0908 916 566.
V Dolnom Kubíne 14. júna 2007
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 147
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 035
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 10 351
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 025
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 984
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 7 262
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 612
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 542
 9. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 531
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 434
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Pod Oravským hradom vynovili sochu svätca

Ján Nepomucký je na Orave obľúbeným svätcom. Ak nerátame rôznorodú mariánsku ikonografu, tak najčastejšie práve jeho stavali naši predkovia na prícestné stĺpy.

Reštaurovanie sochy Jána Nepomuckého na pilieri pod Oravským hradom.

Rely Dakar skončila, obaja Oravci môžu byť na seba hrdí

Štefan Svitko dosiahol piaty raz umiestnenie v najlepšej desiatke.

Štefan Svitko sa piatykrát umiestnil v najlepšej desiatke Rely Dakar.

Aha, čo vymysleli, aby sa ľudia na zastávkach nenudili

Oravská knižnica našla spôsob, ako využiť knihy, ktoré už nepotrebuje.

Knihy na železničnej stanici v Dolnom Kubíne.

Začali nevinne, skončili na stovke

Kamaráti strieľali na Silvestra šampanské na vrchole Šípa. Zvládli veľkú výzvu.

Kamaráti Ján Obrin (vľavo) a Vladimír Krška (vpravo) zvládli uplynulý rok vyjsť 100-krát na Šíp.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Vráble zintenzívnia boj s pandémiou, majú veľa hospitalizovaných v Nitre

Radnica požiadala dobrovoľných hasičov, aby vydezinfikovali autobusové zastávky.

Kam na Liptove počas lockdownu

Nápady na výlety sme rozdelili podľa okresov.

Už ste čítali?