Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky
NAŠA ORAVA, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

Spravodaj č. 44– 2006/2007

I. Športovo – technická komisia (predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 24. kola I. triedy a 11. kola MFZ II. tr. sk. A a B (dohrávka) tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Pre nesplnenie povinnosti FO Dlhá n/Or. (písomne informovať ŠTK o splnení nariadenia ŠTK – Spravodaj č. 20/2006 - 2007 ) postupuje prípad DK.
3. Pozýva na svoje zasadnutie 14. júna o 16.00 h predsedu TJ Družst. Dlhá n/Or. p. Antona Nováka.
4. Upozorňuje FO na dodržanie termínu doručenia prihlášky do súťaží súť. roč. 2007/2008 t.j. 25. júna, po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované.

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže (predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ I. tr. dorastu sk. A a B 22. a 24. kola tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Babín – Párnica (nedošiel zápis R - Štrbáň).
2. Schvaľuje výsledky MFZ 24. kola I. a II. tr. SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
3. Schvaľuje výsledky turnajov MŽ sk. A (7. kolo), sk. C a D (6. kolo), E (8. kolo) tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
4. Nariaďuje odohrať záverečný turnaj Prípravky o titul „Víťaz Oravy“ v sobotu 16. júna o 9.00 h na futb. štadióne TJ Tatran Zákamenné.
Turnaja sa zúčastnia víťazné družstvá skupín: A – OŠK Istebné, B – MFK D. Kubín, C – MŠK Námestovo A, D – TJ Zákamenné
Prezentácia účastníkov: 8.30 h na futb. štadióne
Družstvo: 13 hráčov + tréner + vedúci
Družstvá sú povinné mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby a platné reg. preukazy hráčov.
5. Nariaďuje odohrať záverečný turnaj MŽ o titul „Víťaz Oravy“ v sobotu 16. júna o 8.00 h na futb. štadióne OŠK Bziny.
Turnaja sa zúčastnia víťazné družstvá skupín: A – OŠK Bziny, B – MFK D. Kubín, C – TJ Or. Polhora, D – TJ Zákamenné, E – TJ Or. Jasenica
Prezentácia účastníkov: 7.30 h na futb. štadióne
Družstvo: 13 hráčov + tréner + vedúci
Družstvá sú povinné mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby a platné reg. preukazy hráčov

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia (predseda Anton Piaček)
D-I-134 Patrik Murín 790722 TJ Dlhá, 3 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b, D-I-135 Radovan Krakovský 820812 OFK Leštiny, 3 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b, D-I-136 Rudolf Ligas 721205 TJ Zázrivá, 1 MFZ podmienečne do 31. septembra 2007, podľa DP-1-5a, D-I-137 Jozef Dopater 930323 TJ Krušetnica, 4 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-6-1b, D-I-138 Marcel Feranec, tréner TJ Or. Veselé, 3 MFZ nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-139 Jaroslav Tomaga, vedúci družstva ŠK Podbiel, 4 MFZ nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 8. júna 2007, podľa DP-1-10. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-I-140 Juraj Mintál, tréner ŠK Podbiel, 4 MFZ nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 8. júna 2007, podľa DP-1-10. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-II-22 DK trestá ŠK Podbiel (žiaci) peňažitou pokutou 1000 Sk, podľa DP-2-3. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-II-23 DK na návrh ŠTK trestá TJ Dlhá n/Or. peňažitou pokutou 1000 Sk za nerešpektovanie nariadenia (Spravodaj č.20/2006 - 2007), podľa DP-2-6. Zaplatiť poplatok 250 Sk za prejednanie previnenia.
DK berie na vedomie písomné vyjadrenie ŠK Bobrov k účasti p. J. Bombu na lavičke náhradníkov a upúšťa od potrestania.
Neprerokované priestupky – čl. 16 DP: Ladislav Hubčík 891115 TJ Malatiná, Juraj Laššák 890730 TJ Klin – chýba poplatok za čk
Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 žk od 8. júna
Martin Kozák 831111 TJ Rabča – zaplatiť poplatok 150 Sk za 4 žk, Jozef Gužik 821112
TJ Rabča, Vendelín Kampoš 830620 OFK Leštiny, Zdenko Bartoš 890824 TJ Lokca, Jozef Bernaťák 880701 TJ Or. Polhora – zaplatiť poplatok 150 Sk za 4 žk, Martin Grobarčík 741123 TJ Rabčice – zaplatiť poplatok 150 Sk za 4 žk, Ivan Vidiečan 920122 TJ Krivá – zaplatiť poplatok 100 Sk za 4 žk.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Trénersko-metodická komisia (predseda František Čajka)
1. Na medzinárodnom futbalovom turnaji žiakov Fragaria Cup 2007, ktorý sa bude konať v Prešove od 30. júna do 4. júla budú Oravský futbalový zväz reprezentovať
3 družstvá – Výber U 9, Výber U 10 a Výber U 11.
Nominovaní hráči:
U 9: Adam Lukačik, Patrik Sučák, Dávid Válek, Branislav Prílepok (TJ Veličná), Adam Brenkus, Andrej Čižmár, Pavol Kohár (OŠK Istebné), Matej Lajš (ŠK Tvrdošín), Marián Móres (FK Nižná), Adam Matejčík, Samuel Kormaňák (TJ Breza), Vladimír Bugaj, Gregor Jesenský, Patrik Majchrák (MŠK Námestovo) a Jakub Banas (TJ Zubrohlava) tréner: František Čajka
U 10: Samuel Ratičák, Matúš Čiernik (MŠK Námestovo), Adrián Piaček, Adam Vrábel, Ondrej Chromek (OŠK Istebné), Stanislav Meľo, Erik Kurjak (MFK D. Kubín), Matej Matejčík (TJ Breza), Eduard Bugan, Michal Briestenský (OŠK Bziny), Rastislav Bublák (TJ Rabča), Ján Gerát (TJ Dlhá), Jakub Železňák (FK Trstená), Michal Lajš (ŠK Tvrdošín), Erik Krivulčík (TJ Or. Lesná)
tréner: Mgr. Pavol Bača
U 11: Richard Pajta, Lukáš Kubica, Andrej Kornhauzer, Samuel Kurtulík (MŠK Námestovo), Maroš Babečka, Andrej Kríž (TJ Or. Veselé), Filip Sklárčik, Daniel Dendis (TJ Vavrečka), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Tomáš Bublák (TJ Rabča), Andrej Pavelek, Peter Rypák (MFK D. Kubín), Martin Latka, Tomáš Hvolka (FK Nižná), Jozef Habáň (OŠK Bziny)
tréner: Ján Otruba
2. Nike Premier Cup 2007/2008
Organizačné pokyny:
- zápis zašle R stretnutia na SsFZ – TMK, Patrizánska cesta 93, 975 84 B. Bystrica najneskôr do 3 dní po odohratí stretnutia a výsledok stretnutia nahlási preds. KR OFZ p. Paňkovi
- domáci FK uhradí náklady R (cestovné, 200 Sk – daň odmena, poštovné)
- FK kópiu dokladu o vyúčtovaní R zašle na sekretariát OFZ D. Kubín
- zástupcovia víťazných družstiev jednotlivých kôl si prevezmú lopty na sekretariáte OFZ
Upozorňujeme FO, aby sledovali delegačné listy R a úradné správy OFZ.

V. Komisia rozhodcov (predseda Tibor Paňko)
1. KR pre informovanosť FK, FO uverejňuje zoznam FK, FO, ktoré nespĺňajú predpísaný počet aktívnych rozhodcov a upresnený počet chýbajúcich R: Or. Poruba (1), Vavrečka (3), Zubrohlava (2), Klin (1), Veličná (1), Dlhá (3), Rabča (2), Or. Veselé (2), Lokca (1), Párnica (1), Bziny (1), Zázrivá (2), O. B. Potok (2), Vitanová (2), Habovka (2), Or. Lesná (2), Or. Polhora (1), Vasiľov (2), Rabčice (2), Krivá (3), Zákamenné (1), D. Kubín B (2), Sihelné (1), Bobrov (2), Podbiel (1).
2. Oznamuje prihláseným záujemcom o kurz rozhodcov, že prvé stretnutie sa uskutoční
v piatok 22. júna o 16.00 h v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne, pokračovať bude v sobotu 23. júna od 9.00 h.
(Tatiana Gnidová - Liesek, Lenka Uhorskaiová - Bziny, Daniel Sališ - D. Kubín, Pavol Števanek - Tvrdošín, Michal Kvas – D. Kubín, Lucia Budzeľová - Rabča, Patrik Márer - D. Kubín, Branislav Juráš – D. Kubín, Tomáš Spišiak - D. Kubín, Michal Zaťko – D. Kubín, Monika Hlatká – Tvrdošín, Lukáš Basár - Námestovo, Tomáš Šimek – D. Kubín, Matej Pánik – D. Kubín) v prípade záujmu je možné sa na kurz ešte prihlásiť.
Bližšie informácie podá Mgr. Július Kubáni, tel. 0908 916 566.

VI. Matričná komisia (predseda Milan Hančiak )
Matrika SsFZ žiada FK, FO o zaslanie fotokópií (z obidvoch strán) RP hráčov: Marek Urban 771108 Or. Podzámok, Miroslav Marcinek 790124 Or. Podzámok, Patrik Zrnčík 730824 Podbiel, Jaroslav Opatera 731115 Kraľovany, Ludvik Babinský 731121 Hruštín, Peter Puček 900106 Kraľovany.
V prípade nejasnosti konzultujte s pani Jánošovou (SsFZ), č. t. 048 /4148913.

V Dolnom Kubíne 7. júna 2007
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 6. Pomáhajte čítaním
 7. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 8. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 9. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 10. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 1. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 2. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 3. Pomáhajte čítaním
 4. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 5. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 7. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 8. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 9. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 10. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 28 684
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 394
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 283
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 913
 5. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 858
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 762
 7. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 400
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 005
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 806
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 9 810
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

Tu sú výsledky víkendového testovania na Orave. Prečo ste boli vy?

Za tri dni otestovali odberové tímy 91 505 ľudí. Do karantény poslali 3 904 infikovaných.

Ulice a námestia stíchli.

Futbalisti Brezovice sa na jeseň bavili futbalom

Oravský Podzámok zimoval vlani na prvom mieste siedmej ligy. V aktuálnej sezóne sa nachádza na desiatom mieste.

Futbalisti Brezovice predvádzali na jeseň výborné výkony.

Dohrávať počas zimy je na Orave takmer nemožné

Názory klubov sa líšia. Umelú trávu však veľmi nepreferujú.

Na Orave máme dve ihriská s umelou trávou.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Tu sú výsledky víkendového testovania na Orave. Prečo ste boli vy?

Za tri dni otestovali odberové tímy 91 505 ľudí. Do karantény poslali 3 904 infikovaných.

Už ste čítali?