Sobota, 28. január, 2023 | Meniny má Alfonz

Spravodaj č. 44– 2006/2007

I. Športovo – technická komisia (predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 24. kola I. triedy a 11. kola MFZ II. tr. sk. A a B (dohrávka) tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Pre nesplnenie povinnosti FO Dlhá n/Or. (písomne informovať ŠTK o splnení nariadenia ŠTK – Spravodaj č. 20/2006 - 2007 ) postupuje prípad DK.
3. Pozýva na svoje zasadnutie 14. júna o 16.00 h predsedu TJ Družst. Dlhá n/Or. p. Antona Nováka.
4. Upozorňuje FO na dodržanie termínu doručenia prihlášky do súťaží súť. roč. 2007/2008 t.j. 25. júna, po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

II. Komisia mládeže (predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ I. tr. dorastu sk. A a B 22. a 24. kola tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Babín – Párnica (nedošiel zápis R - Štrbáň).
2. Schvaľuje výsledky MFZ 24. kola I. a II. tr. SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
3. Schvaľuje výsledky turnajov MŽ sk. A (7. kolo), sk. C a D (6. kolo), E (8. kolo) tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
4. Nariaďuje odohrať záverečný turnaj Prípravky o titul „Víťaz Oravy“ v sobotu 16. júna o 9.00 h na futb. štadióne TJ Tatran Zákamenné.
Turnaja sa zúčastnia víťazné družstvá skupín: A – OŠK Istebné, B – MFK D. Kubín, C – MŠK Námestovo A, D – TJ Zákamenné
Prezentácia účastníkov: 8.30 h na futb. štadióne
Družstvo: 13 hráčov + tréner + vedúci
Družstvá sú povinné mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby a platné reg. preukazy hráčov.
5. Nariaďuje odohrať záverečný turnaj MŽ o titul „Víťaz Oravy“ v sobotu 16. júna o 8.00 h na futb. štadióne OŠK Bziny.
Turnaja sa zúčastnia víťazné družstvá skupín: A – OŠK Bziny, B – MFK D. Kubín, C – TJ Or. Polhora, D – TJ Zákamenné, E – TJ Or. Jasenica
Prezentácia účastníkov: 7.30 h na futb. štadióne
Družstvo: 13 hráčov + tréner + vedúci
Družstvá sú povinné mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby a platné reg. preukazy hráčov

SkryťVypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia (predseda Anton Piaček)
D-I-134 Patrik Murín 790722 TJ Dlhá, 3 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b, D-I-135 Radovan Krakovský 820812 OFK Leštiny, 3 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b, D-I-136 Rudolf Ligas 721205 TJ Zázrivá, 1 MFZ podmienečne do 31. septembra 2007, podľa DP-1-5a, D-I-137 Jozef Dopater 930323 TJ Krušetnica, 4 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-6-1b, D-I-138 Marcel Feranec, tréner TJ Or. Veselé, 3 MFZ nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-139 Jaroslav Tomaga, vedúci družstva ŠK Podbiel, 4 MFZ nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 8. júna 2007, podľa DP-1-10. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-I-140 Juraj Mintál, tréner ŠK Podbiel, 4 MFZ nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 8. júna 2007, podľa DP-1-10. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-II-22 DK trestá ŠK Podbiel (žiaci) peňažitou pokutou 1000 Sk, podľa DP-2-3. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-II-23 DK na návrh ŠTK trestá TJ Dlhá n/Or. peňažitou pokutou 1000 Sk za nerešpektovanie nariadenia (Spravodaj č.20/2006 - 2007), podľa DP-2-6. Zaplatiť poplatok 250 Sk za prejednanie previnenia.
DK berie na vedomie písomné vyjadrenie ŠK Bobrov k účasti p. J. Bombu na lavičke náhradníkov a upúšťa od potrestania.
Neprerokované priestupky – čl. 16 DP: Ladislav Hubčík 891115 TJ Malatiná, Juraj Laššák 890730 TJ Klin – chýba poplatok za čk
Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 žk od 8. júna
Martin Kozák 831111 TJ Rabča – zaplatiť poplatok 150 Sk za 4 žk, Jozef Gužik 821112
TJ Rabča, Vendelín Kampoš 830620 OFK Leštiny, Zdenko Bartoš 890824 TJ Lokca, Jozef Bernaťák 880701 TJ Or. Polhora – zaplatiť poplatok 150 Sk za 4 žk, Martin Grobarčík 741123 TJ Rabčice – zaplatiť poplatok 150 Sk za 4 žk, Ivan Vidiečan 920122 TJ Krivá – zaplatiť poplatok 100 Sk za 4 žk.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

SkryťVypnúť reklamu

IV. Trénersko-metodická komisia (predseda František Čajka)
1. Na medzinárodnom futbalovom turnaji žiakov Fragaria Cup 2007, ktorý sa bude konať v Prešove od 30. júna do 4. júla budú Oravský futbalový zväz reprezentovať
3 družstvá – Výber U 9, Výber U 10 a Výber U 11.
Nominovaní hráči:
U 9: Adam Lukačik, Patrik Sučák, Dávid Válek, Branislav Prílepok (TJ Veličná), Adam Brenkus, Andrej Čižmár, Pavol Kohár (OŠK Istebné), Matej Lajš (ŠK Tvrdošín), Marián Móres (FK Nižná), Adam Matejčík, Samuel Kormaňák (TJ Breza), Vladimír Bugaj, Gregor Jesenský, Patrik Majchrák (MŠK Námestovo) a Jakub Banas (TJ Zubrohlava) tréner: František Čajka
U 10: Samuel Ratičák, Matúš Čiernik (MŠK Námestovo), Adrián Piaček, Adam Vrábel, Ondrej Chromek (OŠK Istebné), Stanislav Meľo, Erik Kurjak (MFK D. Kubín), Matej Matejčík (TJ Breza), Eduard Bugan, Michal Briestenský (OŠK Bziny), Rastislav Bublák (TJ Rabča), Ján Gerát (TJ Dlhá), Jakub Železňák (FK Trstená), Michal Lajš (ŠK Tvrdošín), Erik Krivulčík (TJ Or. Lesná)
tréner: Mgr. Pavol Bača
U 11: Richard Pajta, Lukáš Kubica, Andrej Kornhauzer, Samuel Kurtulík (MŠK Námestovo), Maroš Babečka, Andrej Kríž (TJ Or. Veselé), Filip Sklárčik, Daniel Dendis (TJ Vavrečka), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Tomáš Bublák (TJ Rabča), Andrej Pavelek, Peter Rypák (MFK D. Kubín), Martin Latka, Tomáš Hvolka (FK Nižná), Jozef Habáň (OŠK Bziny)
tréner: Ján Otruba
2. Nike Premier Cup 2007/2008
Organizačné pokyny:
- zápis zašle R stretnutia na SsFZ – TMK, Patrizánska cesta 93, 975 84 B. Bystrica najneskôr do 3 dní po odohratí stretnutia a výsledok stretnutia nahlási preds. KR OFZ p. Paňkovi
- domáci FK uhradí náklady R (cestovné, 200 Sk – daň odmena, poštovné)
- FK kópiu dokladu o vyúčtovaní R zašle na sekretariát OFZ D. Kubín
- zástupcovia víťazných družstiev jednotlivých kôl si prevezmú lopty na sekretariáte OFZ
Upozorňujeme FO, aby sledovali delegačné listy R a úradné správy OFZ.

V. Komisia rozhodcov (predseda Tibor Paňko)
1. KR pre informovanosť FK, FO uverejňuje zoznam FK, FO, ktoré nespĺňajú predpísaný počet aktívnych rozhodcov a upresnený počet chýbajúcich R: Or. Poruba (1), Vavrečka (3), Zubrohlava (2), Klin (1), Veličná (1), Dlhá (3), Rabča (2), Or. Veselé (2), Lokca (1), Párnica (1), Bziny (1), Zázrivá (2), O. B. Potok (2), Vitanová (2), Habovka (2), Or. Lesná (2), Or. Polhora (1), Vasiľov (2), Rabčice (2), Krivá (3), Zákamenné (1), D. Kubín B (2), Sihelné (1), Bobrov (2), Podbiel (1).
2. Oznamuje prihláseným záujemcom o kurz rozhodcov, že prvé stretnutie sa uskutoční
v piatok 22. júna o 16.00 h v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne, pokračovať bude v sobotu 23. júna od 9.00 h.
(Tatiana Gnidová - Liesek, Lenka Uhorskaiová - Bziny, Daniel Sališ - D. Kubín, Pavol Števanek - Tvrdošín, Michal Kvas – D. Kubín, Lucia Budzeľová - Rabča, Patrik Márer - D. Kubín, Branislav Juráš – D. Kubín, Tomáš Spišiak - D. Kubín, Michal Zaťko – D. Kubín, Monika Hlatká – Tvrdošín, Lukáš Basár - Námestovo, Tomáš Šimek – D. Kubín, Matej Pánik – D. Kubín) v prípade záujmu je možné sa na kurz ešte prihlásiť.
Bližšie informácie podá Mgr. Július Kubáni, tel. 0908 916 566.

VI. Matričná komisia (predseda Milan Hančiak )
Matrika SsFZ žiada FK, FO o zaslanie fotokópií (z obidvoch strán) RP hráčov: Marek Urban 771108 Or. Podzámok, Miroslav Marcinek 790124 Or. Podzámok, Patrik Zrnčík 730824 Podbiel, Jaroslav Opatera 731115 Kraľovany, Ludvik Babinský 731121 Hruštín, Peter Puček 900106 Kraľovany.
V prípade nejasnosti konzultujte s pani Jánošovou (SsFZ), č. t. 048 /4148913.

V Dolnom Kubíne 7. júna 2007
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 2. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 3. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 4. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 5. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 6. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska
 7. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia
 8. Eurohub Rokycany posilňuje a zrýchľuje spojenie s Nemeckom
 1. Svalovice sa netreba obávať
 2. Students today, innovators tomorrow, learners forever
 3. Study program MANAGEMENT in English language
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 5. Bude rok 2023 naozaj náročný na osobné financie?
 6. Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny
 7. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 8. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 6 477
 2. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 5 507
 3. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 3 750
 4. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 2 289
 5. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 1 722
 6. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok 1 518
 7. Sardínia ukáže iné Taliansko. Oviec má raz toľko než obyvateľov 1 437
 8. Radi čítate a ešte radšej tvoríte? Toto je 40 dôvodov pre Vás 1 430

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Konvencie a jednotlivec...
 2. Ján Škerko: Čo je hlavnou chybou Progresívneho Slovenska?
 3. Ján Šeďo: On to tak nemyslel, to médiá nepochopili...no nazdar.
 4. Ivan Mlynár: Ficov nebeský mandát deň po predčasných voľbách
 5. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Malá Mača
 6. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie
 7. Elena Antalová: "Kecy a fakty o tzv.demokracii". Kniha Karola Ondriaša vyšla síce v roku 2004, no chcela by udávať smer Smeru.
 8. Anton Kovalčík: Afganské fiasko ZSSR 3.
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 477
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 16 871
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 8 073
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 967
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 4 488
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 741
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 705
 8. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 428
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Dobrovoľníci otvoria prvú útulňu na Orave.

Opustená budova pod vysielačom stojí na medzinárodnej diaľkovej trase, ktorá vedie od Atlantiku až k Čiernemu moru.


7 h
MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


22 h
Bobrov (v červených dresoch) získal na jeseň iba deväť bodov.

Jeden deň platilo, že trénera našli, na druhý deň už nie.


23 h
Vpravo návrh hlasovacieho lístka so správnym poradím podľa abecedy, vľavo vytlačený a použitý pri voľbách s nesprávnym poradím.

Ani viacnásobná kontrola neodhalila chybu na hlasovacom lístku.


27. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Konvencie a jednotlivec...
 2. Ján Škerko: Čo je hlavnou chybou Progresívneho Slovenska?
 3. Ján Šeďo: On to tak nemyslel, to médiá nepochopili...no nazdar.
 4. Ivan Mlynár: Ficov nebeský mandát deň po predčasných voľbách
 5. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Malá Mača
 6. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie
 7. Elena Antalová: "Kecy a fakty o tzv.demokracii". Kniha Karola Ondriaša vyšla síce v roku 2004, no chcela by udávať smer Smeru.
 8. Anton Kovalčík: Afganské fiasko ZSSR 3.
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 477
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 16 871
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 8 073
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 967
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 4 488
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 741
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 705
 8. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 428
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu