Pondelok, 2. august, 2021 | Meniny má GustávKrížovkyKrížovky
NAŠA ORAVA, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

Spravodaj č. 44– 2006/2007

I. Športovo – technická komisia (predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 24. kola I. triedy a 11. kola MFZ II. tr. sk. A a B (dohrávka) tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Pre nesplnenie povinnosti FO Dlhá n/Or. (písomne informovať ŠTK o splnení nariadenia ŠTK – Spravodaj č. 20/2006 - 2007 ) postupuje prípad DK.
3. Pozýva na svoje zasadnutie 14. júna o 16.00 h predsedu TJ Družst. Dlhá n/Or. p. Antona Nováka.
4. Upozorňuje FO na dodržanie termínu doručenia prihlášky do súťaží súť. roč. 2007/2008 t.j. 25. júna, po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované.

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže (predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ I. tr. dorastu sk. A a B 22. a 24. kola tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Babín – Párnica (nedošiel zápis R - Štrbáň).
2. Schvaľuje výsledky MFZ 24. kola I. a II. tr. SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
3. Schvaľuje výsledky turnajov MŽ sk. A (7. kolo), sk. C a D (6. kolo), E (8. kolo) tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
4. Nariaďuje odohrať záverečný turnaj Prípravky o titul „Víťaz Oravy“ v sobotu 16. júna o 9.00 h na futb. štadióne TJ Tatran Zákamenné.
Turnaja sa zúčastnia víťazné družstvá skupín: A – OŠK Istebné, B – MFK D. Kubín, C – MŠK Námestovo A, D – TJ Zákamenné
Prezentácia účastníkov: 8.30 h na futb. štadióne
Družstvo: 13 hráčov + tréner + vedúci
Družstvá sú povinné mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby a platné reg. preukazy hráčov.
5. Nariaďuje odohrať záverečný turnaj MŽ o titul „Víťaz Oravy“ v sobotu 16. júna o 8.00 h na futb. štadióne OŠK Bziny.
Turnaja sa zúčastnia víťazné družstvá skupín: A – OŠK Bziny, B – MFK D. Kubín, C – TJ Or. Polhora, D – TJ Zákamenné, E – TJ Or. Jasenica
Prezentácia účastníkov: 7.30 h na futb. štadióne
Družstvo: 13 hráčov + tréner + vedúci
Družstvá sú povinné mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby a platné reg. preukazy hráčov

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia (predseda Anton Piaček)
D-I-134 Patrik Murín 790722 TJ Dlhá, 3 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b, D-I-135 Radovan Krakovský 820812 OFK Leštiny, 3 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b, D-I-136 Rudolf Ligas 721205 TJ Zázrivá, 1 MFZ podmienečne do 31. septembra 2007, podľa DP-1-5a, D-I-137 Jozef Dopater 930323 TJ Krušetnica, 4 MFZ nepodmienečne od 8. júna 2007, podľa DP-1-6-1b, D-I-138 Marcel Feranec, tréner TJ Or. Veselé, 3 MFZ nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 8. júna 2007, podľa DP-1-3b. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-139 Jaroslav Tomaga, vedúci družstva ŠK Podbiel, 4 MFZ nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 8. júna 2007, podľa DP-1-10. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-I-140 Juraj Mintál, tréner ŠK Podbiel, 4 MFZ nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ od 8. júna 2007, podľa DP-1-10. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-II-22 DK trestá ŠK Podbiel (žiaci) peňažitou pokutou 1000 Sk, podľa DP-2-3. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-II-23 DK na návrh ŠTK trestá TJ Dlhá n/Or. peňažitou pokutou 1000 Sk za nerešpektovanie nariadenia (Spravodaj č.20/2006 - 2007), podľa DP-2-6. Zaplatiť poplatok 250 Sk za prejednanie previnenia.
DK berie na vedomie písomné vyjadrenie ŠK Bobrov k účasti p. J. Bombu na lavičke náhradníkov a upúšťa od potrestania.
Neprerokované priestupky – čl. 16 DP: Ladislav Hubčík 891115 TJ Malatiná, Juraj Laššák 890730 TJ Klin – chýba poplatok za čk
Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 žk od 8. júna
Martin Kozák 831111 TJ Rabča – zaplatiť poplatok 150 Sk za 4 žk, Jozef Gužik 821112
TJ Rabča, Vendelín Kampoš 830620 OFK Leštiny, Zdenko Bartoš 890824 TJ Lokca, Jozef Bernaťák 880701 TJ Or. Polhora – zaplatiť poplatok 150 Sk za 4 žk, Martin Grobarčík 741123 TJ Rabčice – zaplatiť poplatok 150 Sk za 4 žk, Ivan Vidiečan 920122 TJ Krivá – zaplatiť poplatok 100 Sk za 4 žk.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Trénersko-metodická komisia (predseda František Čajka)
1. Na medzinárodnom futbalovom turnaji žiakov Fragaria Cup 2007, ktorý sa bude konať v Prešove od 30. júna do 4. júla budú Oravský futbalový zväz reprezentovať
3 družstvá – Výber U 9, Výber U 10 a Výber U 11.
Nominovaní hráči:
U 9: Adam Lukačik, Patrik Sučák, Dávid Válek, Branislav Prílepok (TJ Veličná), Adam Brenkus, Andrej Čižmár, Pavol Kohár (OŠK Istebné), Matej Lajš (ŠK Tvrdošín), Marián Móres (FK Nižná), Adam Matejčík, Samuel Kormaňák (TJ Breza), Vladimír Bugaj, Gregor Jesenský, Patrik Majchrák (MŠK Námestovo) a Jakub Banas (TJ Zubrohlava) tréner: František Čajka
U 10: Samuel Ratičák, Matúš Čiernik (MŠK Námestovo), Adrián Piaček, Adam Vrábel, Ondrej Chromek (OŠK Istebné), Stanislav Meľo, Erik Kurjak (MFK D. Kubín), Matej Matejčík (TJ Breza), Eduard Bugan, Michal Briestenský (OŠK Bziny), Rastislav Bublák (TJ Rabča), Ján Gerát (TJ Dlhá), Jakub Železňák (FK Trstená), Michal Lajš (ŠK Tvrdošín), Erik Krivulčík (TJ Or. Lesná)
tréner: Mgr. Pavol Bača
U 11: Richard Pajta, Lukáš Kubica, Andrej Kornhauzer, Samuel Kurtulík (MŠK Námestovo), Maroš Babečka, Andrej Kríž (TJ Or. Veselé), Filip Sklárčik, Daniel Dendis (TJ Vavrečka), Martin Buckulčík (TJ Zákamenné), Tomáš Bublák (TJ Rabča), Andrej Pavelek, Peter Rypák (MFK D. Kubín), Martin Latka, Tomáš Hvolka (FK Nižná), Jozef Habáň (OŠK Bziny)
tréner: Ján Otruba
2. Nike Premier Cup 2007/2008
Organizačné pokyny:
- zápis zašle R stretnutia na SsFZ – TMK, Patrizánska cesta 93, 975 84 B. Bystrica najneskôr do 3 dní po odohratí stretnutia a výsledok stretnutia nahlási preds. KR OFZ p. Paňkovi
- domáci FK uhradí náklady R (cestovné, 200 Sk – daň odmena, poštovné)
- FK kópiu dokladu o vyúčtovaní R zašle na sekretariát OFZ D. Kubín
- zástupcovia víťazných družstiev jednotlivých kôl si prevezmú lopty na sekretariáte OFZ
Upozorňujeme FO, aby sledovali delegačné listy R a úradné správy OFZ.

V. Komisia rozhodcov (predseda Tibor Paňko)
1. KR pre informovanosť FK, FO uverejňuje zoznam FK, FO, ktoré nespĺňajú predpísaný počet aktívnych rozhodcov a upresnený počet chýbajúcich R: Or. Poruba (1), Vavrečka (3), Zubrohlava (2), Klin (1), Veličná (1), Dlhá (3), Rabča (2), Or. Veselé (2), Lokca (1), Párnica (1), Bziny (1), Zázrivá (2), O. B. Potok (2), Vitanová (2), Habovka (2), Or. Lesná (2), Or. Polhora (1), Vasiľov (2), Rabčice (2), Krivá (3), Zákamenné (1), D. Kubín B (2), Sihelné (1), Bobrov (2), Podbiel (1).
2. Oznamuje prihláseným záujemcom o kurz rozhodcov, že prvé stretnutie sa uskutoční
v piatok 22. júna o 16.00 h v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne, pokračovať bude v sobotu 23. júna od 9.00 h.
(Tatiana Gnidová - Liesek, Lenka Uhorskaiová - Bziny, Daniel Sališ - D. Kubín, Pavol Števanek - Tvrdošín, Michal Kvas – D. Kubín, Lucia Budzeľová - Rabča, Patrik Márer - D. Kubín, Branislav Juráš – D. Kubín, Tomáš Spišiak - D. Kubín, Michal Zaťko – D. Kubín, Monika Hlatká – Tvrdošín, Lukáš Basár - Námestovo, Tomáš Šimek – D. Kubín, Matej Pánik – D. Kubín) v prípade záujmu je možné sa na kurz ešte prihlásiť.
Bližšie informácie podá Mgr. Július Kubáni, tel. 0908 916 566.

VI. Matričná komisia (predseda Milan Hančiak )
Matrika SsFZ žiada FK, FO o zaslanie fotokópií (z obidvoch strán) RP hráčov: Marek Urban 771108 Or. Podzámok, Miroslav Marcinek 790124 Or. Podzámok, Patrik Zrnčík 730824 Podbiel, Jaroslav Opatera 731115 Kraľovany, Ludvik Babinský 731121 Hruštín, Peter Puček 900106 Kraľovany.
V prípade nejasnosti konzultujte s pani Jánošovou (SsFZ), č. t. 048 /4148913.

V Dolnom Kubíne 7. júna 2007
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
 3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 5. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 6. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 7. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 8. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 1. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
 2. Autorka prezradila motív novej knihy. Poteší nielen romantičky
 3. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 4. Diskusia o elektromobiloch nie je „súťaž krásy“
 5. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 6. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 7. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 8. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 9. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 10. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 392
 2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 134
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 669
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 662
 5. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 517
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 498
 7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 248
 8. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 2 903
 9. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 2 365
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 2 282
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Trstená (v modrom) doma porazila Dlhú po výsledku 2:0.

Piata liga ponúkla na úvod aj derby vo Vavrečke.


4 h
Miroslav Mlkvik (vpravo).

Dláta videl prvý raz až na škole. Pýtal sa majstrov, čo to je a ako sa s tým robí. Dnes sú jeho sochy po celom svete, mnohé majú silné posolstvo.


7 h

Na túto ale aj mnohé iné otázky od vás odpovedáme v našej právnej poradni.


23 h
Do zostavy Brezovice sa vrátil aj Andrej Grman (pri lopte).

Najvyššia oravská súťaž ponúkla na úvod zaujímavé výsledky.


9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Rozsudok nie je právoplatný.


24 h

Po ťažko zraneného Milana priletel záchranársky vrtuľník, zdravotníci bojovali o jeho život viac ako hodinu.


1. aug

Slovenskom sa ženú búrky.


1. aug

O udalosti informovali hasiči.


1. aug

Už ste čítali?