Piatok, 15. január, 2021 | Meniny má DobroslavKrížovkyKrížovky
NAŠA ORAVA, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

Spravodaj č. 41– 2006/2007

I. Športovo – technická komisia (predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 14. kola I. triedy (dohrávka) tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem nedohratého MFZ Or. Podzámok – Zubrohlava pre nespôsobilú HP po silnom daždi.
2. Schvaľuje výsledky MFZ 21. kola I. triedy a 17. kola MFZ II. tr. sk. A a B tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách , okrem MFZ Lokca – Klin.
3. Kontumuje MFZ 21. kola I. tr. TJ SEZ Lokca – TJ Tatran Klin v prospech TJ SEZ Lokca, ktorej priznáva 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku (4:0). Dôvod: neoprávnený štart hráča (4 žk) Martin Pisarčík 821102 TJ Klin. Prípad odstupuje DK.
4. Nariauje odohra: MFZ 14. kola I. triedy Or. Podzámok - Zubrohlava da 8. júna (piatok) o 17.00 h.
MFZ 22. kola I. triedy Párnica – Lokca da 8. júna (piatok) o 17.00 h. MFZ 22. kola I. triedy Or. Poruba – Leštiny da 20. mája o 17.00 h na ihrisku v Lokci.
5. Upozorňuje FO Blatná Habovka na zabezpečenie počtu lôpt pre MFZ v zmysle RS OFZ.
Upozorňuje FO Družst. Sihelné na povinnosť oddielu zabezpečiť uzamykateľnú šatňu pre súpera.
6. Upozorňuje R Regulyho na správne vypisovanie zápisu z MFZ (nesprávny dátum hrania MFZ)
7. Vzhľadom k tomu, že sa pripravuje Rozpis súťaží pre nový súť. ročník 2007/2008, žiadame FK, FO aby pripomienky, doplnky príp. návrhy posielali písomnou formou na sekretariát OFZ do 30. mája.

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže (predseda Bc. ubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledky MFZ I. tr. dorastu sk. A a B 19. a 21. kola tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Mutné – Breza.
2. Schvaľuje výsledky MFZ 21. kola I. a II. tr. SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Babín – Podbiel, ktorý je v riešení.
3. Schvaľuje výsledok MFZ 15. kola I. tr. dorastu (dohrávka) Or. Lesná – Novoť 6:3 tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku.
4. Schvaľuje výsledky turnajov 5. kola MŽ sk. C a D tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách a Prípravky sk. C a D – 8. kolo, sk. B – 6. kolo okrem MFZ FC Or. Podzámok.
5. Kontumuje MFZ 6. turnaja Prípravky sk. B FC Or. Podzámok v prospech súperov Bziny, D. Kubín, Dlhá, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo FC Or. Podzámok na turnaj nepricestovalo. KM ospravedlnenie FC Or. Podzámok neakceptuje a prípad odstupuje DK.
6. KM pozýva na svoje zasadnutie da 24. mája o 16.30 h z MFZ II. tr. SŽ Babín – Podbiel:
Ing. Stanislav Šalata, ved. družstva TJ Babín, Marek Hojo – kapitán družstva TJ Babín, Jaroslav Tomaga, ved. družstva ŠK Podbiel, Šimon Matlák – kapitán družstva ŠK Podbiel Dôvod: nedohratý MFZ
7. Nariaďuje odohrať turnaj - 6. kolo MŽ sk. E da 26. mája (sobota) o 9.00 h v Zubrohlave. Dôvod: dohoda súperov
8. Nariauje odohra: MFZ 23. kola I. tr. SŽ Or. Polhora – Klin da 25. mája (piatok) o 16.00 h. Dôvod: dohoda súperov
MFZ 26. kola I. tr. SŽ Klin – Zuberec da 15. júna (piatok) o 17.00 h. Dôvod: dohoda súperov.
MFZ 24. kola I. tr. SŽ D. Kubín „B“ – Zuberec da 3. júna (nedeľa) o 15.00 h. Dôvod: čl. 58 SP – zmena termínov
MFZ 26. kola I. tr. SŽ D. Kubín „B“ – Vavreka da 17. júna (nedeľa) o 14.00 h. Dôvod: čl. 58 SP – zmena termínov.
MFZ 25. kola I. tr. dorast sk. B Or. Veselé – Zubrohlava da 9. júna (sobota) o 17.00 h. Dôvod: čl. 58 SP – zmena termínov.
MFZ 22. kola I. tr. dorast sk. B Sihelné – Or. Veselé da 19. mája (sobota) o 16.30 h. Dôvod: dohoda súperov

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia (predseda Anton Piaek)
D-I-104 Tibor Václav 880906 TJ Zubrohlava , 1 MFZ podmienečne do 31. augusta 2007 podľa DP-1-5a, D-I-105 Maroš Havrila 910212 „D“ TJ Krivá, 3 MFZ nepodmienečne od 18. mája podľa DP-1-3a, D-I-106 Martin Haviar 751204 TJ Dlhá, 4 MFZ nepodmienečne od 18. mája podľa DP-1-61b, D-I-107 Igor Otruba 711022 TJ Párnica, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta podľa DP-1-5a, D-I-108 Štefan Had 841215 TJ Párnica, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta podľa D-1-5a, D-I-109 Ľuboš Banas 830704 TJ Zubrohlava, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta podľa DP-1-5a, D-I-110 Jozef Helebrandt 751015 TJ Zubrohlava, 3 MFZ nepodmienečne od 18. mája podľa DP-1-3b, D-I-111 Rudolf Šustek „D“ 880213 TJ Novoť, 2 MFZ nepodmienečne od 18. mája podľa DP-1-3a, D-I-112 Miroslav Dolník „D“ 911114 ŠK Podbiel, 1 MFZ podmienečne do 31. augusta, podľa DP-1-5a D-I-113 Patrik Dolník „ž“ 920208 ŠK Podbiel, 2 MFZ nepodmienečne od 18. mája podľa DP-1-3a, D-I-114 Roman Betuštiak „ž 940627 ŠK Podbiel, 1 MFZ nepodmienečne od 18. mája podľa DP-1-5a,
D-I-115 Adam Latka „ž“ 940210 ŠK Podbiel, 3 MFZ nepodmienečne od 18. mája podľa DP-1-6-3b, D-I-116 Martin Pisarčík 821102 TJ Klin, 1 mesiac nepodmienečne od 20. mája podľa DP-1-9-1b, trest plynie po uplynutí trestu za 4 žk. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. Žiadame zaslať RP hráča na sekretariát OFZ. D-I-117 Rudolf Balek, vedúci družstva TJ Klin, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ, podľa DP-1-9-2b od 18.5.2007. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-118 Peter Gužik, tréner družstva TJ Klin, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ, podľa DP-1-9-2b od 18. mája. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-I-119 Ľuboš Stahoň 780120 kapitán družstva TJ Klin, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu funkcie kapitána v MFZ od 18. mája, podľa DP-1-10. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-120 Karol Volf vedúci družstva TJ Klin, 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva v MFZ od 18. mája, podľa DP-1-10. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
D-I-121 Ignác Bolibruch vedúci družstva TJ Rabča, 4 MFZ nepodmienečne od 10. mája podľa DP-1-3b. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. D-I-122 Ján Bomba tréner ŠK Bobrov, 4 MFZ nepodmienečne od 18. mája podľa DP-1-3b. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia.
DK nariaďuje TJ Or. Poruba zabezpečiť zákaz vstupu do areálu futbalového štadióna p. Štefanovi Šimonovi ml. počas MFZ na 6 mesiacov od 18. mája 2007. DK berie na vedomie odvolanie TJ Sokol Zubrohlava proti rozhodnutiu DK.
D-II-21 DK na návrh KM trestá družstvo Prípravky TJ FC Or. Podzámok peňažitou pokutou 1 000 Sk, za zavinené nenastúpenie na turnaj Prípraviek dňa 12. mája. Zaplatiť poplatok 150 Sk za prejednanie previnenia. Zastavenie innosti za 4 žk od 12. mája Martin Pisarčík 821102 TJ Klin – zaplatiť poplatok za 4 žk, Miroslav Mikolajčík 860331 TJ Novoť Zastavenie innosti za 4 žk od 18. mája
Peter Jašica 880518 TJ Novoť, František Švaňa 850421 TJ Lokca, Drahomír Madleňák 740403 TJ Or. Veselé, Stanislav Kurjak 900124 TJ Zubrohlava, Miroslav Kordiak 900723 TJ Dlhá, Milan Dudáš 840321 TJ Or. Poruba, Pavol Bomba 820729 ŠK Bobrov–zaplatiť 150 Sk,
Dušan Mikuláš 880929 TJ Babín – zaplatiť 150 Sk
Neprerokované priestupky
– porušenie l. 16 DP
Marek Hojo 920906 TJ Babín – chýba poplatok za čk
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Trénersko-metodická komisia (predseda František ajka)
1. Výber hráčov narodených v r.1997 sa uskutoční v pondelok 21. mája o 17.00 h na futb. štadióne TJ Dlhá n/Or.
Tréner: Mgr. Pavol Bača, kontakt 0907 025062
2. Da 22. mája (utorok) sa uskutoční na fut. štadióne v Liskovej medzioblastný turnaj MŽ Výberov ObFZ D. Kubín, L. Mikuláš a Martin.
Nominovaní hráči OFZ:
Jozef Kapiák – TJ Mutné, Jozef Poništiak, Tomáš Trabalík, Patrik Jagnešák, Filip Pajta – MŠK Námestovo, Dávid Capuliak, Róbert Gonos, Martin Mudro – TJ Dlhá, Michal Gregorec – ŠK Tvrdošín, Tomáš Ulrich, Martin Šurina, ubomír Lepáek – FK Trstená,
Michal Bugan, Juraj Nemek, Filip Kolorédy, Marek Keveš – MFK D. Kubín, Jaroslav Goál – Or. Veselé.
Organizačné pokyny:
- pre účastníkov turnaja je zabezpečený obed a pitný režim
- hráči si so sebou prinesú športovú výstroj (kopačky, chrániče) a registraný preukaz
- odchod autobusu : 22. mája
o 7.15 h Námestovo (autobus. nástupište)
o 7.35 h Tvrdošín (autobus. zastávka oproti kostolu)
o 7.55 h Dlhá n/Or. (autobus. zastávka)
o 8.30 h Dolný Kubín (futb. štadión MFK)
- odchod z Liskovej cca o 15.30 h.
V. Komisia rozhodcov (predseda Tibor Pako)
1. Oznamuje prihláseným záujemcom o kurz rozhodcov, že prvé stretnutie sa uskutoční v piatok 22. júna o 16.00 h v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne, pokračovať bude v sobotu 23. júna 2007 od 9.00 h. Bližšie informácie podá Mgr. Július Kubáni, tel. 0908 916 566.
2. Predvoláva na svoje zasadnutie da 24. mája: o 16.00 h R - Podbrežný o 16.30 h R – Zoreník.

V Dolnom Kubíne 17. mája
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 19 503
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 366
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 13 064
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 437
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 283
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 7 820
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 901
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 802
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 712
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 4 830
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Pod Oravským hradom vynovili sochu svätca

Ján Nepomucký je na Orave obľúbeným svätcom. Ak nerátame rôznorodú mariánsku ikonografu, tak najčastejšie práve jeho stavali naši predkovia na prícestné stĺpy.

Reštaurovanie sochy Jána Nepomuckého na pilieri pod Oravským hradom.

Rely Dakar skončila, obaja Oravci môžu byť na seba hrdí

Štefan Svitko dosiahol piaty raz umiestnenie v najlepšej desiatke.

Štefan Svitko sa piatykrát umiestnil v najlepšej desiatke Rely Dakar.

Aha, čo vymysleli, aby sa ľudia na zastávkach nenudili

Oravská knižnica našla spôsob, ako využiť knihy, ktoré už nepotrebuje.

Knihy na železničnej stanici v Dolnom Kubíne.

Začali nevinne, skončili na stovke

Kamaráti strieľali na Silvestra šampanské na vrchole Šípa. Zvládli veľkú výzvu.

Kamaráti Ján Obrin (vľavo) a Vladimír Krška (vpravo) zvládli uplynulý rok vyjsť 100-krát na Šíp.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Vráble zintenzívnia boj s pandémiou, majú veľa hospitalizovaných v Nitre

Radnica požiadala dobrovoľných hasičov, aby vydezinfikovali autobusové zastávky.

Polícia sa k sankciám za porušenie lockdownu v Nitre nevyjadruje

Kto nemá potrebné doklady, otočia ho a nevpustia do mesta.

Majiteľ pohrebníctva: Nárast úmrtí je taký veľký, aký si za 20 rokov praxe nepamätám

Ivan Fontáni, majiteľ pohrebných služieb Silencia v Martine potvrdil, že úmrtnosť za november a december vzrástla oproti minulému roku o 70%. Nie všetci sú však „covidoví zosnulí“. Chladiace boxy si musia prenajímať v okolitých obciach.

Už ste čítali?