Sobota, 19. jún, 2021 | Meniny má AlfrédKrížovkyKrížovky

Na Návšteve v Suhej Hore

Nezriekli sa svojho rodiska
Anna Šikyňová je starostkou prvé volebné obdobie. Nebola to jej ambícia, občania ju oslovili a cítila zodpovednosť túto úlohu prijať. Pod jej vedením bol dostavaný dom smútku v minulom roku, ktorý nesie názov Dom nádeje. V tom istom roku splynofikovali základnú školu. Zo starej sály, ktorá roky slúžila ako sklad, urobili hasičskú izbu, ku ktorej pristavili kuchynku a hygienické zariadenie a „vynovili“ obecný úrad i materskú školu. Rozšírili miestny rozhlas a verejné osvetlenie i osvetlenie cintorína. Za tri roky jej starostovania potiahli novým asfaltovým kobercom cestu od hlavnej cesty ku cintorínu. V školskej záhrade urobili asfaltové ihrisko, opravili hospodárske budovy, ktoré slúžia ako sklady. V roku 2005 bol vyčistený miestny potok a vymenili 200 m vodovodného potrubia ku kašniam s úžitkovou vodou. Najväčšie problémy majú tak ako v iných obciach s vysporiadaním pozemkov. Za úspech pokladá A. Šikyňová vysporiadanie pozemku, na ktorom stojí budova bývalej železnice, ktorá už patrí obci a tiež bývalý sklad JHR, z ktorého je hasičská zbrojnica „Naša obec je typicky goralská obec s goralským nárečím a má pomerne mladé obyvateľstvo, nakoľko mladí do 18 rokov tvoria viac ako 32 percent všetkého obyvateľstva, a občania v produktívnom veku viac ako 56 percent. Musím skonštatovať, že z viac ako 740 obyvateľov je okolo 14 percent v zime nezamestnaných, čo je približne 100 ľudí. Veľa z nich odchádza za prácou do cudziny, najviac do Čiech, kde robia väčšinou murárske práce. Mladí ľudia odchádzajú tiež, do Anglicka, Grécka, Nemecka, ale tiež ako naši predkovia do Ameriky. Niektorí tam uzavreli aj manželstvá, ale trvalý pobyt si nechali v Suchej Hore. Ako príklad môžem uviesť súrodencov Ďubašíkovcov, z ôsmich detí zostalo päť v Amerike, ale trvalý pobyt majú naďalej v Suchej Hore.“ V obci nie je vybudovaný priemysel, väčšina ľudí sa venuje popri zamestnaní gazdovstvu. Takmer 80 percent rodín chová doma hovädzí dobytok, pričom v priemere na domácnosť pripadajú tri kusy. Obyvatelia sa venujú aj ovčiarstvu, ktorému sa venuje 10 rodín, v obci je evidovaných 12 koní. Obec sa rozrastá, ľudia si stavajú nové domy a 20 starých dreveníc zostáva už len pamätníkom starých čias. „Veľký dôraz kladieme na separovaný zber, odpadky z kuchýň sa používajú na skŕmenie domácimi zvieratami, takže nič nevyjde nazmar.“ O občanoch Suchej Hory hovorí starostka, že sú šikovní a pracovití. V obci našlo uplatnenie 100 živnostníkov a aj susedstvo so štátnou hranicou prispelo k tomu, že sa tu „uživí“ 15 obchodov, 3 reštaurácie, 3 bary a 1 pohostinstvo. „Veľmi dobre funguje náš dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má okolo 80 členov a získal mnohé skúsenosti v Belgicku, Chorvátsku, Poľsku. Oceniť musím prácu Mariánskej skupiny, ktorá spolu s obecným úradom pripravuje obecné akcie, ktoré si získali veľkú obľubu u obyvateľov. Pripravujeme zimný športový deň, detský maškarný ples, stretnutie s Mikulášom, Deň matiek, Deň detí, Suchohorský obecný ples. Nechýbajú tu akcie, akými sú Folklórna nedeľa, či posedenie s dôchodcami. Aktívnou činnosťou sa môže pochváliť Združenie zdravotne postihnutých Oravy – Klub Suchá Hora.“

Skryť Vypnúť reklamu

Vznik obce
Prvý raz sa obec spomína v daňových súpisoch v roku 1566 pod menom Zucha s poznámkou: Novozaložená a poddanská osada Fraňa Thurzu, hoci vznikla omnoho skôr, ako uvádza prvá písomná zmienka. Osadníci si domy začali budovať na opustených a hustých lesných plochách. Zemania Platthyovci, vlastníci čimhovského majetku prvýkrát roku 1586 protestovali, že „pred 25 rokmi (1561) Thurzo údajne na ich majetku založil dedinu Ztarahora“, protest opakovali v roku 1607, že „na ich majetku založili dedinu Zucha Hora“, tretíkrát 1614, že Thurzovci „založili dedinu Szucha Hora“. V roku 1647 bola uzavretá dohoda medzi obyvateľmi Suchej Hory, Pekelníka a medzi susednými poľskými dedinami o užívaní pohraničných pastvín, spoločných pasienkov, rúbaní dreva a zaberaní škodu robiaceho dobytka. V roku 1659 tu žilo 240 katolíkov a 108 evanjelikov. Počas kuruckých bojov v 17. storočí osada upadla do takej biedy, že v zápise z roku 1686 sa konštatovalo, že skôr by sa jej obyvateľom mala dávať almužna, ako od nich žiadať dane. Obec zostala v poddanskom pomere k hradnému oravskému panstvu do zrušenia poddanstva v roku 1848. V roku 1918 tu bolo 169 domov a 740 ľudí. V súčasnosti sa obec rozprestiera na 2192 ha a má 1300 obyvateľov.

Skryť Vypnúť reklamu

Bratská láska
Počas II. svetovej vojny Ján Jašík dostal povolávací rozkaz, aby narukoval. Nebola to ľahká situácia, bol ženatý a mal 4 deti, o ktoré sa bolo treba starať. Vtedy sa udialo niečo neuveriteľné. Jeho brat Jozef, tiež ženatý, mu povedal: „Ty zostaň doma, staraj sa o deti, namiesto teba pôjdem ja.“ Dôkaz bratskej lásky doslova naplnil, keď zaň zaplatil svojím životom. Zahynul v novembri 1944 na Liptove, kde je aj pochovaný. Jozef Jašík bol jedinou obeťou druhej svetovej vojny zo Suchej Hory. Na dôkaz jeho obety mu vďační spoluobčania postavili pamätnú tabuľu.
Zvláštnosťou, na ktorú si spomínajú starí ľudia je, že obec nemala obeť ani v I. svetovej vojne, jej obyvateľom sa vyhli aj epidémie ako mor či cholera (okrem 20. rokov minulého storočia, keď 7 ľudí zomrelo na týfus). Pripisujú to svojej viere a modlitbám. „Suchohorčania a gorali sú veľmi zbožní. Vedia sa zapáliť pre božie veci, prinášať obete a kdekoľvek treba pomôcť, tam radi a s ochotou pomáhajú, nehľadiac na to, čo z toho bude kto mať,“ hovorí kňaz Jozef Golvoň.

Skryť Vypnúť reklamu

Nárečie zostáva stále živé
Suchá Hora bola založená na základe valašského práva. Boli to pastieri, ktorých hlavnou úlohou bolo ochraňovať hradné územie a krajinské hranice. Okolo roku 1558 vzniklo na hranici s Poľskom 24 goralských obcí výlučne na základe valašského práva. Z toho je dnes 10 na slovenskom území, okrem Suchej Hory tu patrí aj Hladovka, Mutné, Novoť, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice a Sihelné. Thurzovci dali prísny zákaz, aby sa na tomto území usadili Poliaci, najmä poddaní Mikuláša Komorovského. Na Orave boli vraj lepšie podmienky pre kolonistov ako na poľskej strane, preto sem obyvatelia Poľska predsa prichádzali a zaľudňovali nevyužité priestory, boli to najmä poddaní zo živieckeho panstva, patriacemu krutému Mikulášovi Komorovskému. Oravskí Thurzovci takto získali lacné pracovné sily na vyrubovanie lesov. Práve tento útek poddaných z Poľska zanechal stopy na jazyku, tradíciách, zvykoch a kultúre v pohraničných goralských dedinách. Obyvatelia Poľska sa zmiešali s domácim obyvateľstvom a tak sa vytvoril osobitný goralský dialekt odlišný od susedných stredoslovenských, ale aj poľských nárečí. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska opisuje Goralov ako etnografickú skupinu na slovensko – poľskom pohraničí. Často sa spája s označením horali, t. j. obyvatelia žijúci v horách.

Bohatstvo obec nevyužíva
Jedinečné rašelinisko vzácneho vrchoviskového typu, na ktorom sa nachádzajú porasty borovice a smreka, nazývaných rojovníkové boriny a jedľové smrečiny, sa nachádza v ochrannom pásme národnej prírodnej rezervácie Sosnina. Je to lokalita s najbohatším výskytom rojovníka močiarneho. Medzi ďalšie rastlinné druhy patrí čučoriedka barinná (domáci ju volajú Salenica alebo Šialenica pre jej účinky, vraj obsahuje určité percento alkoholu), kľukva močiarna (domáci ju volajú Žeravica, lebo obsahuje veľké percento vitamínu C, zaváraniny nesterilizujú) a androméda sivolistá. Ďalšou lokalitou je prírodná rezervácia Rudné, ktorá kedysi predstavovala najväčšie a z prírodovedeckého hľadiska najcennejšie rašelinisko na Slovensku. V súčasnosti je to už len torzo vzácneho rašeliniska, kde majú domov také vzácne druhy rastlín ako je ostroplod biely, rojovník močiarny a mäsožravá rosička okrúhlolistá.

Stále je súčasťou života
Kroj má dôstojné miesto v živote obce. „Pri slávnostiach ako sú Vianoce, Veľká noc, Svätodušné sviatky, Odpustová slávnosť,... si veriaci oblečú najkrajšie oblečenie, ktoré majú – je to kroj, ktorý je dedičstvom ich otcov. „V tieto slávnostné dni býva v našich kostoloch ako na rozkvitnutej lúke a to od najstarších až po úplne malé deti,“ povedal J. Golvoň. Mladé mamičky si zvykli prichádzať s bábätkami. Je to zážitok vidieť sedemmesačné dieťatko oblečené v kroji. „Pre nás je úplne samozrejmé, že ho nosíme a používame, tým žije a sme naň hrdí,“ povedala V. Harmatová. Originálny kroj je odhadnutý na 100 tisíc korún. Od roku 1983 sa konali vianočné pobožnosti s goralskou muzikou. Po roku 1990 to chvíľu stagnovalo, ale od roku 1994 sa stalo pravidlom, že pred polnočnou omšou je vianočný program pri jasličkách a spev veriacich sprevádza goralská muzika, striedajúca sa s organom.
Počas všedného dňa nosili ženy kroje pracovné – korzet, hladkú sukňu s potlačou (neboli vyšívané). Sviatočný kroj pozostával zo sukne z gibetu (goralsky tebiet), oplecka, lajblíka –gorsetu, košele, spodníka a krpcov. V zime nosili krpce, biele ponožky (čižmy neboli nikdy súčasťou kroja), v lete krpce. Mužský kroj obsahoval košeľu bielu alebo vyšívanú, súkeňáky ručne vyšívané. V zime muži nosili kožúšky alebo serdak (bez rukávov) z čiernej ovce. Nemohol k tomu chýbať goralský klobúk s mušličkami s veľkým perom orla alebo jastraba a páperie moriaka (puhy). Keď sa mládenec oženil, pierko už nemusel nosiť.

Nie je výnimkou mať sto šatiek
Suchohorské parádnice majú sto, niektoré i tristo šatiek. Ich nosenie podlieha nie móde, ale zaužívaným zvyklostiam. Počas pôstu a adventu nosia šatky tmavé, počas zvyšku roka svetlé. Na nedeľu je určená sviatočná šatka a k pracovným povinnostiam patrí zase iná. O tom, že suchohorské ženy dbali na svoj zovňajšok svedčia aj korále trojradové, ale i štvorradové. Chýrna dievka mala korále z pravých morských koralov, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie.

Zaladí aj nevšímavému oku
Goralský tanec vzbudzuje vždy veľký záujem divákov, mnohé folklórne súbory ho prebrali do svojho repertoáru, no v podaní Suchohorcov zostáva vždy jedinečným zážitkom. Temperamentní tanečníci zalahodia aj úplne nevšímavému oku.
Suchú Horu preslávil motokros
Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí je už veľmi známa jedna prihraničná obec na Orave. Suchá Hora sa preslávila hlavne pompéznou organizáciou pretekov seriálu majstrovstiev SR v country crosse a motokrose. Odvtedy však usporiadala ďalšie medzinárodné podujatia a vyrástlo tu už niekoľko skvelých i talentovaných terénnych jazdcov.
Do slovenskej motocyklovej histórie sa Suchá Hora veľkými písmenami zapísala v roku 2004, kedy pripravila víkendové podujatie slovenského šampionátu. Oravcom sa tu predstavili najlepší jazdci Slovenska, Česka a Poľska, no akcia sa preslávila veľmi bohatým a pestrým sprievodným programom. Predstavili sa tu hviezdy ako dlhoročný účastník známej Ralley Paríž – Dakar Karel Loprais aj so svojou Tatrou, potom hudobná skupina Drišľak a slávna česká speváčka Iveta Bartošová. Takéto lákadlá pritiahli do Suchej Hory tisícky návštevníkov a organizátori na čele s Jozefom Šprlákom mohli byť viac ako spokojní. Dokázali ešte pripraviť ďalšie kvalitné podujatia aj v zimnom motokrose či motoskijöringu, ktoré tu už majú svoju tradíciu.
Je zákonité, že jazdenie špičkových terénnych jazdcov na Orave zanechalo silný dojem hlavne u mladých chlapcov. Záujem o motokros nielen v Suchej Hore rapídne vzrástol. Svedčí o tom aj výsledková listina rôznych pretekov, kde mladých Oravcov bolo neúrekom.
Do povedomia sa na Slovensku dostáva aj Orava team, ktorý v Suchej Hore založil Jozef Šprlák. Tvoria ho viacerí jazdci, z ktorých k najtalentovanejším patrí Marián Šprlák. Tento mladík sa presadzuje už v celoslovenskom meradle i v susednom Poľsku a dosahuje významné úspechy aj v motoskijöringu. Má pred sebou veľkú budúcnosť a hádam preslávi Oravu či celé Slovensko podobne ako nedávno Štefan Svitko. (jv)

Veľký dôraz kladú na rodinu
Suchá Hora je známa tým, že je tu veľa viacdetných rodín. Je tu veľa lásky, tak je jej dosť pre všetkých. V obci je jedna desaťdetná rodina, tri rodiny s deviatimi a sedem rodín s ôsmimi deťmi. Jednou z nich je sedemdetná rodina Chovančáková. Všetky deti od 2 do 15 rokov sú talentované. Primáš Martin a basista Róbert si vytvorili folklórnu muziku Goral, k nim sa pridali dvaja Šimekovci a Karol Oklapek. Nacvičuje ich 46-ročný muzikant Karol Šimek. Dievčatá spievajú, hrajú, tancujú a zúčastňujú sa mnohých súťaží. Patrícia získala 2. miesto v speváckej súťaži Matičný slávik a 2. miesto - Slovenský slávik v roku 2005. Vystupujú v školskom folklórnom súbore Goralček, ktorý vedie Danka Chovančáková. Žiaci od 1. do 4. ročníka sa učia a prezentujú starodávne piesne a tance zo Suchej Hory. Účinkujú i na obecných akciách, navštevujú domy dôchodcov i ústavy pre postihnutých. Najstaršími obyvateľmi obce sú 90-ročná Mária Krúpová a 89–ročný Matej Šikyňa.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 28 191
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 874
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 8 145
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 688
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 6 723
 6. Po Slovensku na motorke 6 377
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 299
 8. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 4 790
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 4 578
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 4 548
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Mesačne operie práčovňa až jednu tonu prádla.

Hornooravská nemocnica patrí k jedným z mála, ktoré zariadenie na pranie vlastnej bielizne prevádzkujú. Mesačne takto spracujú až jednu tonu bielizne.


4 h
Dobré správy z MY

V tomto článku nájdete: Cukrovku úspešne liečia bez liekov. Obnovujú viac ako storočný zámok. Dva tipy na výlety s deťmi, nádherné fotky, ktoré dobyli svet a mnoho iného ;)


4 h
Staršie smetiarske auto malo viac ako 30 rokov a bolo poruchové, vymenili ho.

Novší model auta na zvoz smetí umožní okrem klasických 110-litrových nádob zbierať aj väčšie 240-litrové alebo 1100-litrové smetné nádoby.


22 h
Natieranie zábradlia na moste v Oravskej Porube.

O dôležitú spojnicu dediny s mestom sa postarali dobrovoľníci.


18. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


18. jún

Mladý medveď navštevuje v dedine včelára.


18. jún

Tragická dopravná nehoda sa stala dnes(18. jún) popoludní.


20 h

Začiatok posledného pracovného dňa na Gemeri poznačila tragédia.


18. jún

Už ste čítali?