Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Každá škola by mala chcieť robiť pre deti viac, než musí

Je všeobecne známe, že školstvo dnes trpí nedostatkom financií. Tie, čo máme, len horko-ťažko pokryjú bežné výdavky.

Ak škola chce – a každá by mala chcieť - robiť pre deti viac ako je predpísané, musí hľadať iné zdroje financovania. Naša škola má víziu byť školou modernou, priateľskou k deťom, otvorenou pre širšiu školu obklopujúcu komunitu.
Aby sa takou mohla stať, organizujeme mimoškolské aktivity, do vyučovania zavádzame moderné metódy a stratégie, snažíme sa do spolupráce neformálne zapájať rodičov. Všetky takéto činnosti však stoja nemalé peniaze, ktoré škola nemá. Preto sa ich snažíme získavať prostredníctvom grantov. Mnohé zaujímavé aktivity sme financovali s pomocou finančnej podpory Nadácie pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom. Nadácia podporila tri naše projekty v rokoch 2001, 2002 a 2003 v celkovej hodnote takmer štvrť milióna korún.

Skryť Vypnúť reklamu

Projekty pod názvom Podpora kreativity u detí – žiakov ZŠ Námestovo Brehy I a II podporovali rozvoj tvorivosti detí a napĺňali sme nimi našu predstavu o zmysluplnom trávení voľného času. Chceli sme, aby škola každému dieťaťu pomohla nájsť si celoživotného koníčka. Myšlienku sme realizovali prostredníctvom happeningu pod názvom Dni remesiel, do ktorého sme neformálne zapojili aj rodičov, výtvarníkov a remeselníkov zo širšieho okolia. V tom období vznikla tradícia Vianočných predajných výstav. Deti si už na ne zvykli a hoci na začiatku predávali ozdôbky a dekorácie vyrobené na vyučovaní, teraz už verejnosti ponúkajú vlastnoručné domáce výrobky. Udivujú nás nápaditosťou, precíznym vypracovaním, tvorivosťou a podnikavosťou. Takže náš pôvodný zámer – predstaviť dieťaťu koníček v škole, nech ho rozvíja doma - sa nám podaril. Veď celé to má zmysel aj vtedy, ak oslovíte čo len jedno dieťa a nám sa podarilo zaujať viaceré.
V roku 2003 Hodina deťom podporila náš projekt pod názvom Radšej niečo robme! Z množstva aktivít tohto projektu spomeňme hru Prekonaj sám seba. Ako názov prezrádza, cieľom aktivity bolo navodiť situáciu, pri ktorej by sa deti zamysleli nad sebou a svojimi vlastnosťami ako lenivosť, pohodlnosť, či zlozvyky. Hra im ich mala pomôcť odstraňovať. Motivované boli počítačom a bicyklom, ktoré sa dali získať ako odmena pre toho, kto sa naozaj prekonal. Do hry sa prihlásili deti, ktoré bojovali so strachom pred zubárom, pádom z bicykla, atmosférou cintorína, trémou. Zlepšovali sa v prospechu. Pomáhali rodičom, susedom, starším. Dokázali prejaviť súcit, dokázali sa vzdať vlastných vecí, aby pomohli spolužiakovi. S hrou sme všetci – deti, učitelia aj rodičia prežili veľa emotívnych situácií, pri ktorých deti ukázali, že sú naozaj dobré, empatické a chcú na sebe pracovať. Počítač získala štvrtáčka za nezištnú pomoc hendikepovanej spolužiačke a bicykel zasa šiestačka, ktorá sa prihlásila do hry, pretože denne musela prekonávať svoje obavy z toho, že má ťažko chorú sestru. Musela sa naučiť pichať inzulín, aby vedela pomôcť, keď to bude treba. Musí byť vždy tá, ktorá je silnejšia a ktorá sestru ochraňuje.
V roku 2004 sme vďaka podpore z programu Školy pre budúcnosť Konta Orange mohli realizovať projekt Ak mi pomôžeš, skúsim to sám. Projekt sa realizoval v predmetoch zemepis, dejepis, občianska výchova. V úvode realizácie projektu si deti na danom predmete vybrali tému, ktorá ich zaujala a potom na nej v skupinách pracovali. Teda vyhľadávali o téme informácie, obrázky, zaujímavosti. Pracovali s encyklopédiami, odbornou literatúrou, internetom, časopismi. Vyhodnocovali získané informácie – zvažovali ich hodnotu, zatrieďovali ich do potrebnej štruktúry, pátrali po chýbajúcich detailoch. Po období intenzívneho štúdia si deti pripravovali prezentácie. Prezentácia sa realizovala verejne – na najrušnejšom námestí mesta - celé dopoludnie. Každá prezentácia mala svoj vlastný stánok – záhradný altánok, ktorý oddeľoval jednotlivé prezentácie a zároveň slúžil ako pútač. Bolo len na deťoch, ako stvárnia, zhmotnia svoje poznatky

Skryť Vypnúť reklamu

Projekt mal ambíciu prepojiť školu so životom. Práve tento cieľ sa nádherne prelínal celým procesom. Deti mali pocit, že sa učia pre seba, lebo sa učili to, čo si vybrali sami, nie učiteľ. Teoretické poznatky zhmotnili do reálnej podoby. Učili sa jeden od druhého. Toto sú hodnoty, typické pre modernú školu.
Sme radi, že aj v tomto roku môžeme realizovať naše predstavy o modernej škole 21. storočia opäť vďaka programu Školy pre budúcnosť Konta Orange. Projekt Matematika nie je strašiak pomáha deťom zvládať matematiku prispôsobenými spoločenskými hrami. Je určený žiakom ôsmeho a deviateho ročníka a pomáha deťom pripraviť sa na prijímacie pohovory a Monitor.
Na ZŠ Námestovo – Brehy máme veľa nezrealizovaných nápadov. Uchádzame sa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu zo Sektorového operačného programu Ľudské zdroje. Pevne veríme, že budeme úspešní a že budeme môcť ďalej napĺňať naše predstavy o modernej škole. Potom budeme môcť deťom pripraviť zaujímavé aktivity a programy, ktoré ich čo najlepšie pripravia do života.

Skryť Vypnúť reklamu

Medzi Holaďanmi sú ako doma
V roku 1993 prvýkrát vycestovali žiaci námestovskej základnej školy do Holandska, aby sa stretli a osobne spoznali so svojimi kamarátmi, s ktorými si začali pred časom písať. Prvá návšteva bola spočiatku rozpačitá. Od pádu železnej opony prešlo sotva zopár rokov a my sme boli ešte stále ohúrení životnou úrovňou vyspelých západných krajín. Cítili sme sa ako zakríknutí chudobní príbuzní, ktorí vyvaľujú oči a híkajú nad nádherne upravenými záhradami, úžasnou čistotou miest, obchodmi preplnenými tovarom a ktorí pricestovali tisícky kilometrov na starom, nepohodlnom autobuse, ktorému sa prehrievali brzdy už v Kraľovanoch. Za nič na svete sme nechceli vstúpiť do domu obutí. To sa predsa nepatrí! Radšej sme boli hladní, akoby sme mali otvoriť chladničku hostiteľov a niečo si z nej vybrať. Prekvapovalo nás, že napoludnie sme dostali sendvič namiesto teplého obeda. No holandskí partneri vycítili našu neistotu, a keďže o Slovensku nemali dostatok informácií, považovali nás za exotických cudzincov. Niektorí uvažovali aj nad tým, či vieme, ako vyzerá vaňa a na čo slúži zátka. Najprv nás to hnevalo, ale Holanďania rýchlo zmenili názor. Najmä po tom, čo prišli k nám. Objavili tu pohostinných a srdečných ľudí, nádhernú krajinu, inú mentalitu, iné hodnoty, než vyznávajú oni. Podľa ich názoru na Slovensku máme ku sebe bližšie. Žijeme družnejší život, rodiny sú stmelené, navzájom si pomáhajú. Súrodenci sa neodcudzia, pretože sa delia o spoločnú detskú izbu. Nezatvárajú sa do vlastnej izby, ale po večeroch si rozprávajú zážitky. Centrom nášho sveta nie sú peniaze (nezačína sa to meniť? ), viac chodíme peši, takže po ceste stretávame priateľov a udržujeme s nimi kontakt. Takýto životný štýl sa im páči a niektorí po ňom dokonca túžia.

Od roku 1993 stála pri realizácii všetkých vzájomných výmenných pobytov učiteľka Zdenka Veljačiková. Pod jej taktovkou aktivity začali na vtedy jedinej základnej škole v meste, no po vzniku ZŠ Námestovo-Brehy sa presunuli, opäť pod jej „velením“, na túto školu a stali sa súčasťou života žiakov i učiteľov. Každý výmenný pobyt sa začína písomným kontaktom. Škola Kirreweie v Burgh – Haamstede pošle adresy detí, ktoré si chcú nájsť na Slovensku nového kamaráta. Po zhruba ročnej korešpondencii vycestujú deti v sprievode rodičov a učiteľov do Holandska, aby sa osobne spoznali. Tu, v rodinách svojich nových priateľov, prežijú päť zaujímavých dní. Holandskí rodičia spolu so školou pripravujú pre deti atraktívny program, počas ktorého spoznajú blízke okolie, školu, a zároveň sa dobre zabavia. Ak premenlivé počasie dovolí, užijú si pre nás atraktívne more, ale najmä po prvý raz zažijú opojenie z dorozumievania sa v cudzej reči. To je nesmierne dôležité. Od detí totiž potom často počúvame slová: „Musím sa viac učiť angličtinu, aby som sa lepšie dorozumel, aby som hovoril tak dobre ako Tiffany, aby som im mohol povedať, ako sa mi tu páči...“ Je to skvelá motivácia. Na takéto aktivity nikdy nie je dosť skoro.

Teraz sú na „ťahu“ Holanďania. Pricestujú ku nám, aby spoznali našu krajinu a upevnili si vzťahy. Veľmi nás teší, že pribúda detí, ktoré si kontakt so svojim holandským priateľom udržia. Ich pravidelné návštevy utužujú a prehlbujú vzájomné vzťahy. Je fantastické pozorovať, ako spolu konverzujú, smejú sa. jednoducho - je im spolu dobre. Vzťahy sa nadväzujú nielen medzi deťmi, ale aj medzi rodinami. Za tie roky mnoho rodičov navštívilo našu krajinu a rodinu, v ktorej prežije ich dieťa pár dní. Často sa na Slovensko vracajú na dovolenku a do projektu zapájajú aj svoje ostatné deti. Vzájomné vzťahy medzi deťmi a rodinami sú úplne na inej úrovni ako tie, ktoré som spomenula v úvode. Už nie sme pre holandských priateľov (lebo sme sa nimi stali ) len exotickí cudzinci, ale rovnocenní partneri, ktorých si vážia a od ktorých sa môžu veľa naučiť.
Partnerstvo prináša veľa aj pedagógom. V mnohom sa inšpirujeme, porovnávame naše a holandské prístupy k výchove detí. Všímame si, že holandské deti nie sú obmedzované rôznymi zákazmi typu: toto nesmieš, nerob, dávaj si pozor, správaj sa slušne, nešaškuj... Ich deti sú vďaka tomu spontánnejšie, tvorivejšie, menej obmedzované, a preto sebavedomejšie. Učíme sa od nich dávať deťom väčšiu slobodu, spoliehajúc sa na ich inteligenciu a zodpovednosť.

Aj tento rok v máji očakávame návštevu z Holandska a to už po siedmy raz. Veľmi sa tešíme, program máme takmer hotový a už iba dúfame, že nám bude priať počasie.
Skúsenosti, ktoré sme získali zo spolupráce s holandskou partnerskou školou nás presviedčajú, že medzinárodné kontakty obohacujú život, veľa naučia o tolerancii, o tom, ako porozumieť druhým. Preto sme nadviazali spoluprácu s poľskou školou v blízkych Lodygowiciach. S Poliakmi si veľmi rozumieme aj napriek tomu, že nás pobijú vo futbale. Máme toho veľa spoločného a očakávame, že priateľstvo s nimi nám prinesie mnoho pozitívneho.

Počítačmi k modernizácii výučby
Nová počítačová miestnosť bola na ZŠ Brehy zriadená v minulom školskom roku. Z infoveku sme získali šesť počítačov, škola kúpila ďalších 20 počítačov. Všetky sú pripojené na internet a zosieťované. V septembri 2005 začali u nás pracovať počítačové krúžky, pre veľký záujem dokonca až päť: na 1. stupni dva a na 2. stupni tri krúžky. Mladší žiaci sa zoznamovali s počítačmi prostredníctvom Tomíka a interaktívnej učebnice, starší žiaci pracovali už s náročnejšími programami balíka MS Office.
V súčasnosti pokračujeme v zdokonaľovaní žiakov v počítačovej gramotnosti. Mládež rada pracuje v Power Pointe – robia grafické návrhy reklamy, projekty na vyučovacie hodiny, vlastné internetové stránky a pripravujú webovú stránku našej školy. Vo vyučovacom procese sa zatiaľ počítačová učebňa využíva hlavne na vybraných hodinách technickej výchovy, anglického jazyka a zemepisu.
V rámci modernizácie výučby budúcnosti plánujeme zavedenie výpočtovej techniky do viacerých predmetov. Modernizáciou systému chceme našim žiakom sprístupniť vyučovanie počítačovej techniky a tak ich zaradiť do počítačovo gramotnej generácie, ktorá na obohatenie svojich vedomostí využije aj internetovú sieť.

Najmladšia ZŠ okresu oslávila desaťročnicu
Základná škola Námestovo – Brehy je najmladšou školou v okrese Námestovo. Vznikla v roku 1996 a tohto roku sme oslávili desiate výročie jej založenia. Nový kolektív pedagogických zamestnancov musel popri iných povinnostiach priložiť ruku k dielu ja pri dokončovacích prácach. Začiatky výučby boli problémové. Zápasili sme s nedostatkom učebných pomôcok, základného vybavenia. Len vďaka ochotným sponzorom sme mohli skvalitniť vyučovací proces novými učebnými pomôckami.
Dokončovacie práce vo výstavbe školy boli realizované v štyroch etapách. Najskôr bola otvorená hlavná budova s telocvičňou. Po polroku bola otvorená budova pre triedy 1.- 4. ročníka a v roku 1997 školská jedáleň. Vstupnú časť využívame iba od roku 2002. Poslednou etapou bolo dobudovanie športového areálu na jar pred dvomi rokmi. Postupne sme zriadili aj štyri špeciálne učebne: fyzikálno-chemickú, prírodopisnú, audiovizuálnu a počítačovú. V minulom školskom roku sme počítačovú učebňu zmodernizovali. V tomto školskom roku školu navštevuje 538 žiakov, ktorí sa učia v 22 triedach. Silnou stránkou je kvalifikovanosť 31 pedagogických zamestnancov, spomedzi ktorých si dnes už iba jeden dopĺňa odborné vzdelanie štúdiom popri zamestnaní. V súčasnosti sa škola vyprofilovala na modernú inštitúciu s kvalitnou prácou vo výchovno-vzdelávacom procese aj v mimoškolských aktivitách a projektoch.
Žiaci, pedagógovia i nepedagogickí pracovníci ZŠ Námestovo-Brehy prajú skoré uzdravenie svojej riaditeľke Renáte Fidrikovej, ktorá sa v NsP v Trstenej zotavuje z následkov ťažkej autonehody.

Silnou stránkou našich žiakov je šport
V priebehu 10-ročnej histórie našej školy žiaci zaznamenali vynikajúce výsledky v športovej oblasti. Areál školy má výborné podmienky pre športovú činnosť. Postupne bolo dobudované futbalové ihrisko, atletická dráha, volejbalové ihrisko a basketbalové ihrisko. Pre športový rozvoj mládeže slúži aj kvalitne vybudovaná telocvičňa.
Od školského roku 2003/2004 bol zriadený športový ročník so zameraním na futbal, talentovaní žiaci majú možnosť rozvíjať sa pomocou rozšírených hodín telesnej výchovy. Od roku 1996 je škola členom Slovenskej asociácie športu na školách SAŠŠ. Žiaci sa pod vedením pedagógov aktívne venujú športovým aktivitám v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy aj prostredníctvom bohatej krúžkovej činnosti. O výborných podmienkach pre športovú činnosť, trpezlivej práci pedagógov svedčia aj dosiahnuté výsledky v športových súťažiach, ktoré organizuje SAŠŠ, družobné školy alebo iné organizácie. V celej histórii školy sa žiaci v súťažiach: volejbal, basketbal, futbal, stolný tenis, vybíjaná, umiestňujú na prvých troch miestach v okrese. Zaznamenali sme výborné úspechy aj na regionálnej úrovni:
Basketbal:
2004 2. miesto – chlapci
2005 2. miesto – chlapci
2006 2. miesto – chlapci
Volejbal:
2002 3. miesto – dievčatá
2004 3. miesto – chlapci
2004 2. miesto – dievčatá
2002 3. miesto – dievčatá
Vybíjaná
1998 3.miesto – dievčatá

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 36 609
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 35 358
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 856
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 494
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 976
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 357
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 021
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 635
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 556
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 6 298
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

V roku 2019 sa v Novoti narodilo 81 detí, minulý pribudlo 71 novorodencov.

Novoť sa rozrastá, v dedine chýbajú nájomné byty

18 h
Jedno srdce je v centre mesta.

Ich obsah pomôže aj ľuďom v núdzi.

21. jan
Michal Suroviak začal s maratónmi vo veku 45 rokov.

Prvý maratón chcel odbehnúť v Košiciach a študentský sen si aj splnil.

20. jan
Takéto krásne ceny čakajú na najlepších bežcoch.

Oravská bežecká liga už tvorí nový kalendár.

21. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V druhom kole malo pozitívne testy 1,02 percenta testovaných. Na Borovej ulici však číslo vyskočilo na 6,45 percenta.

16 h

Prednostka neodpísala, rezort vnútra poslal len všeobecné stanovisko.

7 h

Záchranári odkazujú, nie každý s Covidom patrí do nemocnice.

21 h

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

Už ste čítali?