Streda, 16. jún, 2021 | Meniny má Blanka, BiankaKrížovkyKrížovky

Tam, kde niet Boha, človek uniká pred zodpovednosťou – k alkoholu, drogám

Deväť dní prichádzali, aktívnejšie než inokedy, do kostola stovky tvrdošínskych veriacich – od malých detí až po najstarších občanov Tvrdošína.

Na detskej sv. omši si bolo po požehnanie dokonca niekoľkotýždňové bábätko, v detskej perinke, samozrejme v náručí matky. V piatok si manželské sľuby obnovilo 210 manželských párov z tohto mesta, medzi nimi i manželia Etela a Jozef Krúpovci, žijúci v manželskom zväzku 64 rokov (na snímke). Každý deň misií patril určitej vekovej kategórii ľudí, ktorí tu mohli v priebehu misií prijať všetky sviatosti. A za tými, ktorí do kostola nevládali, prišli pátri redemptoristi so sviatosťou zmierenia i pomazania domov. Uplynulú nedeľu popoludní sa misie skončili. Pomohli ľuďom viac otvoriť srdcia pre lásku, a hoci skončili, vlastne „naštartovali“ misie do budúcna – cez každého účastníka, ktorý sa v každodennom živote môže stať misionárom vo svojom okolí.
O misiách sme sa porozprávali s pátrom Michalom Zamkovským, ktorý tohto roku oslávil 25. výročie kňazstva.

Skryť Vypnúť reklamu

V živote mal Michal Zamkovský, ako nám povedal, niekoľko zlomov, najmä na konci štúdia na Vysokej škole technickej v roku 1971, kde zažil vlastné obrátenie, vykročenie k Bohu, hoci vyrastal v kresťanskej rodine. Následne 19 rokov pracoval v skrutkárni v Starej Ľubovni a zároveň desať rokov ako kňaz. Medzitým totiž tajne doštudoval teológiu a v roku 1980 bol v Poľsku vysvätený. Prežil teda 19 rokov práce a tajnej práce s veriacimi - mládežou, rodinami – a následne 15 rokov pôsobil v Podolínci v misijnej činnosti, prácach pri oprave kláštora a práci s laikmi, mládežou a s rodinami. V lete tohto roku sa presťahoval do Bratislavy, pretože mu jeho spolubratia zverili úlohu vedenia provincie. Naďalej chce absolvovať ľudové misie, teraz už zrejme v obmedzenom množstve. Čo pátra Michala priviedlo k rozhodnutiu vybrať si cestou kňazstva? „Je to povolanie, to znamená ísť po volaní“, hovorí. „Niekto zavolá, človek počuje ten hlas a ide za ním. Hoci som bol možno vo viere dobre vedený v rodine odmalička, neskôr sa to kdesi stratilo. Bolo obdobie komunizmu a tak som sa venoval športu, štúdiu. Na jar 1971 mi niektoré veci v živote nevyšli a akési svetlo, vnútorný boží hlas mi hovoril: poď za mnou. Od tej chvíle som vedel, že chcem byť kňazom a potom mi už Boh pripravoval cestu ďalej. On len chcel, aby som ja povedal áno a aby som vykročil.“

Skryť Vypnúť reklamu

Zrejme ste mali ten dar, vedieť osloviť ľudí, vysvetliť im, povzbudiť...
„Iste. Ale iba blízko Boha sa rozvíjajú všetky naše dary. Čím ďalej od Boha sme, tým viac sú blokované a naopak. Každý máme nejaký dar. Niekto vie hrať na gitare, niekto kázať, iný viac trpieť, ďalší slúžiť... A všetci sa navzájom potrebujeme. Nesúperíme medzi sebou, navzájom si pomáhame. Napr. my, všetci šiesti pátri redemptoristi sme sa v Tvrdošíne snažili slúžiť tým darom, ktorý každý má. Prišli nám pomôcť laici z Podolínca, ktorí pôsobili i na školách. Chcem poznamenať, že z tvrdošínskych škôl, z mladých ľudí v nich mali dobrý dojem. Hoci mladí v súčasnej dobe nie sú schopní počúvať, počúvali. Čo si z počutého zoberú, to už záleží len na nich. Dôležité je dať im vedieť, že existuje aj takýto štýl života, že aj dnes je možné žiť s Bohom, že mladý človek môže kráčať cestou viery. My vlastne len rozsievame semeno viery. Aj medzi deti. Nehovoríme, že všetky už teraz budú len sväté. Ony sa roztratia po svete, v ktorom je veľa prúdov, ale ak je semienko viery živé, ono raz vyklíči, dieťa si na ten čas strávený na misiách spomenie.
Ako ste obdobie misií v Tvrdošíne, v dennom spojení s veriacimi, vnímali vy?
„Misie boli živé, prišlo veľa veriacich, pomerne veľa mládeže. Ľudia boli otvorení ohlasovaniu, mali úctu k ohlasovateľom. Cítili sme úprimné prijatie, aj preto, že sa už trochu poznáme z misií spred jedenástich rokov. V ľuďoch to zostalo zakódované. Osobný kontakt, hodiny odsedené v spovedniciach potvrdili, že ľudia potrebujú osobné povzbudenie na ceste života. Veľa ich je ubitých. Dalo by sa povedať, že dobre žijú svoj život, nie je v ňom nič strašné, ale akoby sa na nich tlačil nejaký mrak. Žijú pod dojmom – je ťažko, bude ešte horšie, mnoho ľudí sa psychicky chveje. A misie bol dobrým časom povzbudiť ich, každého konkrétne. A až v nebi sa zhodnotí, aký to malo význam.“
Počas svojho života ste absolvovali možno stovky misií na celom území Slovenska. Kde všade na Orave ste už pôsobili?
„Za 11 rokov misijného pôsobenia sme prešli celé Slovensko – od Sobraniec až po Bratislavu a od severu na juh. Oravu sme navštívili od Hladovky až po Žaškov, v ktorom sme boli nedávno. Námestovo, Nižná, Dolný Kubín, Tvrdošín, Zuberec, Liesek... Oravu sme prešli už skôr - celú, teraz sa na ňu vraciame opäť. Máme požiadavku z Nižnej... Misie by sa mali konať vo farnostiach každých desať rokov, a mne sa zdá, že aj to je už málo. Bolo by treba častejšie... Vedeli sme, do čoho ideme, a aj napriek tomu sme boli zvedaví, kde sa nachádza Orava. Čo sa za tých jedenásť rokov stalo.“
Čo sa stalo vo viere na Orave za jedenásť rokov?
„Nenaplnili sa predpovede pátrov zo Západu o vyprázdňovaní kostolov. Ľudia mali aj povinnosti a každý deň napĺňali kostol. To znamená, že sa stalo veľa. Lebo - možno povedať, že dnes už aj na Slovensku pomerne dosť ľudí odchádza od viery. Sú veriaci, ale prestávajú chodiť do kostola. Tá odstredivá sila ich kdesi unáša, a keď stretneme ľudí aj po jedenástich rokoch v preplnenom kostole, rodiny, ktoré fungujú, ľudí, ktorí prichádzajú na spoveď, to je, možno povedať, zázrak. Plávame proti prúdu, a keď nás prúd neodnáša, to znamená, že sme živé ryby, majúce silu plávať proti prúdu. Ľudia prichádzajú, to znamená, majú silu a záujem plávať proti odstredivej sile, a to nás povzbudilo. Zdá sa nám, že viac je v zle ohrozená mládež. Trochu je rozídená po svete, ale nie je to zúfalé, ani nie katastrofálne. Mládeži sa ale bude treba venovať v tejto novej dobe, jej formami - jazykom spôsobmi – o niečo viac.“
Atmosféra počas misií v Tvrdošíne bola úžasná – spontánna. Ako ste ju preciťovali vy a ostatní pátri?
„Ľudia boli otvorení prijať, čo sme im podávali, ústretoví. Bolo tu celý čas radostné ovzdušie. Často na misiách v menších farnostiach máme viac práce, sme viac unavení. Tu sme pociťovali pokoj, radosť, satisfakciu. Kňaz, podobne ako lekár, sa cíti užitočný, keď má ľudí, ktorí k nemu prichádzajú.
Vo štvrtok večer po celej slávnosti, trvajúcej vyše dvoch hodín, zostal plný kostol rozžiarených ľudí na svojom mieste. Spievali, držali sa za ruky a nechcelo sa im ísť domov. To je vždy znak, že Boh je prítomný, keď ľudia neutekajú z kostola. Bolo im v kostole dobre. Tak ako Peter povedal na hore Tábor: Pane dobre je nám tu. Radosť v živote veľmi chýba. Máme obchody, kde sa za radosť draho platí. V kostole ju ľudia prijali zadarmo, a bolo ju vidieť na ich tvárach.“
Pre duchovných je deväťdňový program na misiách určite náročný. Záujem veriacich je však odmenou za túto námahu. Ako vnímate túto „prácu“ a „odmenu za ňu“?
„Misie sú náročným programom, keď sa robia zodpovedne. Veľa ľudí sa za ne modlí – napr. naše sestry redemptoristky v Kežmarku, mnoho iných spoločenstiev. V Tvrdošíne prebehla príprava na misie. Chcem za to poďakovať pánu farárovi, kaplánom, sestričkám. Pomohli laici na školách, hudobníci, veriaci varením, výzdobou, službami kostolníkov, spevákov... Úlohou misií je tiež prebudiť každú z týchto zložiek vo farnosti. A čo sa týka odmeny - keď sme medzi veriacimi, sme akosi chránení, naplnení zvláštnou milosťou. Únava príde až potom. Potrebujeme aj naďalej podporu a modlitbu, veriac, že námaha, ktorú sme tu vložili, nebude zbytočná.“
Spomeniete si na silný moment, ktorý vám počas misií v Tvrdošíne utkvel v pamäti?
„Úžasný pohľad bol na chorých, starých ľudí i tých, čo prišli do kostola na obnovenie manželských sľubov. Keď vystrú tie vyrobené dlane, keď na nich vložíme ruky – už dlho nikto na nich ruky nepoložil (smútok a slzy)... Ježiš vloží na nich ruky a do ich dlaní im dávame jeho milosť, pomazanie. Nedávame im ani zlato, ani peniaze, ale Ježiš im dáva to najcennejšie, tú medicínu, ktorá ich uzdraví.“
Čo by ste chceli na záver misií adresovať ich účastníkom?
„Misie sa nekončia. Ukončené môže byť niečo, čo je neživé. Len začínajú. Aj na Orave sú potrebné, pretože zlo často útočí práve tam, kde je veľa dobra. Často ľudia, ktorí sú blízko Boha, klesnú veľmi hlboko. Odstredivá sila sveta je veľmi silná, preto o to viac musíme byť napojení na Boha. Chcel by som teda veľmi zdôrazniť modlitbu. Obávam sa, že sa ľudia, zvlášť mladí a deti pomerne málo modlia. Dennú modlitbu nemožno odkladať. Modlitbou sa približujeme k Bohu a ten nám pomáha uniesť ťarchu života. Tam, kde nie je na pomoci Boh, hľadáme inú pomoc: človek uniká k drogám či alkoholu. Uniká pred zodpovednosťou života. Prajem všetkým, aby s Bohom mohli uniesť ťarchu života a potom raz vojsť na nebeskú hostinu, ktorá začína už tu, pri každej Eucharistii.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zázračná hranica kilometrov, po ktorej sa vám elektromobil neoplatí
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 3. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 4. Ako sa mení dynamika firiem?
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 10. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 4. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 5. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 24 131
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 13 870
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 12 796
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 10 895
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 9 825
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 8 519
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 329
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 7 015
 9. Po Slovensku na motorke 5 245
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 227
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Vynovený chodník v Oravskej Porube.

Obec má z toho viacnásobný osoh, bezpečné miesto pre chodcov aj kanalizáciu.


1 h
Oprava cesty si vyžiadala presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu.

Dnes začali frézovať cestu od Veličnej až do Dolného Kubína, vozidlá môžu jazdiť len v jednom jazdnom pruhu.


5 h
Vítkovice získali trofej tretí raz za sebou. Denisa Ferenčíková (spodný rad celkom vľavo).

České finále ukázalo skvelú reklamu na florbal.


2 h
Istebné (v ružovom) nastúpilo v Oravskom Podzámku.

Liga starých pánov ponúkla susedské derby v Nižnej.


8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K príčine smrti sa vyjadria, až keď budú k dispozícii laboratórne výsledky. Predbežne to s očkovaním nesúvislo.


15. jún

Zrazená osoba utrpela doposiaľ nezistené zranenia.


SITA 23 h

Predškoláka musel previezť vrtuľník.


8 h

Varil v michelinských reštauráciách, aj pre arabského princa. Teraz sa usadil v Nitre, v hoteli Capital na Farskej ulici, a buduje si tu kuchyňu presne podľa svojich predstáv.


re 14. jún

Už ste čítali?