Štvrtok, 18. august, 2022 | Meniny má Elena, Helena

Výrobky námestovských strojární pozná celý svet

História námestovských strojární sa začala písať v roku 1953. Počas svojej takmer sedemdesiatročnej histórie dali v regióne Oravy prácu tisícom ľudí.

Postupne sa vypracovali z výrobcu polotovarov na firmu ponúkajúcu výrobky s vysokou pridanou hodnotu. Záujem o ne majú zahraničné firmy, ktoré diktujú vývoj na trhoch s poľnohospodárskou či stavebnou technikou. Caterpillar, Claas, John Deere, Bobcat sú jednotkami vo svojom odbore a stabilnými odberateľmi výrobkov z Oravy.

Strojársky podnik v Námestove poznali ľudia niekoľko desiatok rokov pod názvom ZŤS. Dnes šíri dobré meno pod značkou HERN. Cesta k úspechu nebola ľahká, ale námestovskí strojári dokázali prežiť aj v období, kedy slovenská spoločnosť nevnímala značku ZŤS pozitívne. Dôvodom boli rôzne pochybné privatizácie, rozdrobenie kedysi veľkého podniku na desiatky malých, konkurzné konania a zánik niektorých.

Majiteľom námestovskej ZŤS je slovenský investor, ktorého záujmom je udržať tento typ priemyslu na hornej Orave. Zmena názvu spoločnosti na HERN je len jedným z krokov, ktoré smerujú k stabilite, zlepšeniu a kvalite podniku. Dôležitou súčasťou je aj jeho 750 súčasných zamestnancov.

Začiatky strojárstva v Námestove

Aby sme pochopili vývoj a súvislosti spojené so strojárskou výrobou v Námestove, musíme sa vrátiť do obdobia po skončení 2. svetovej vojny. V Námestove vznikli rôzne remeselnícke dielne, ktoré vytvorili základ budúceho priemyselného podniku. V roku 1950 sa z nich vytvoril Hospodársko-stavebný kombinát okresu Námestovo, postupne združil všetky remeslá a služby v okresnom meste.

Podľa niektorých údajov bol na týchto základoch v roku 1953 založený podnik Kovoslužba. Podľa iných údajov, až 1. 1. 1957 sa z kombinátu vyčlenila špecializovaná strojárska prevádzka, ktorá sa stala pobočným závodom podniku Kovoslužby Žilina.

V júli 1960 v rámci reorganizácie okresov zriadili aj Okresný priemyselný podnik (OPP) v Námestove. Opätovne združil rôzne prevádzky a služby (kovo, drevo, koža, textil, elektro) a stal sa pomerne významným hráčom v hospodárstve hornej Oravy. Mal približne 900 zamestnancov. O tri roky neskôr nastala veľká prestavba podniku v súvislosti so zavedením výroby vzduchotechniky (vetracích potrubí pre banské závody, takzvaných lutní).

V auguste 1967 podpísali zmluva o dlhodobej kooperácii OPP Námestovo s Děčínskymi strojírnami, národný podnik Děčín, následne začala sériová výroba a dodávka strojárenských dielov a komponentov pre vysokozdvižné vozíky značky Desta. Tým sa začala éra prechodu z jednoduchšej zámočníckej a klampiarskej práce na náročnejšiu strojárenskú a zváračskú výrobu.

Pre tanky aj traktory

Od 1. januára 1970 prechádza OPP Námestovo pod Turčianske strojárne (TEES), n. p. Martin a stáva sa jeho závodom. Najprv sa výroba zameriavala na zváračsko – zámočnícke práce pri výrobe jednoduchých strojných dielcov, rozbiehala sa aj výroba komponentov špeciálnej techniky, konkrétne išlo o diely tankov T-54 / T55. Neskôr pribudli mechanicko-montážne

pracoviská určené pre sériovú výrobu rôznych komponentov mobilných strojov - lokomotívy, naftové motory, stavebná technika – pneumatické valce Albaret, bagre Poclain, autožeriavy, banské lokomotívy, lesné kolesové ťahače.

V 80-tych rokoch nastal prudký rozvoj sériovej výroby komponentov pre ZETOR URII a poľský traktor URSUS. V roku 1986 začali vyrábať podstavce pre automatické práčky TATRAMAT, ako jediný zaviedli technológiu smaltovania.

Nová doba

Začiatok 90-tychch rokov bol pre závod niečím novým, osamostatnil sa a vznikol nový štátny podnik ZŤS Strojárne Námestovo. Výrobný program rozšírili o malú poľnohospodársku techniku.

V roku 1991 začína kooperácia so zahraničnými výrobcami mobilných stavebných a poľnohospodárskych strojov výrobou ochranných rámov pre traktory JOHN DEERE. V roku 1993 spustili výrobu nádrže pre Caterpillar. V roku 1997 získali certifikát ISO9002. Postupne pribudli zákazníci Class, Atlet, certifikáty zvárania, enviromentálneho manažérstva a v roku 2015 prišla zmena názvu na HERN.

HISTÓRIA FIRMY

 • 1953 založenie podniku KOVOSLUŽBA
 • 1967 zavedenie výroby pre vysokozdvižné vozíky Desta
 • 1970 zlúčenie so ZŤS Turčianske strojárne, začiatok vojenskej výroby
 • 1990 založenie podniku ZŤS Strojárne Námestovo
 • 1991 výroba pre traktory John Deere
 • 2001 výroba pre firmy CLAAS a ATLET
 • 2006 získanie certifikátu ISO 9001:2000 a certifikátu pre zváranie DIN 729-2
 • 2007 získanie certifikátu systému enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004
 • 2015 zmena názvu na HERN

Citát

Vieme odkiaľ pochádzame, naše tradície nevidíme ako záťaž, sme na ne hrdí, sú súčasťou našej identity. Záleží nám na tomto regióne, sme jeho súčasťou. Nie sme stará postkomunitická strojárska firma, vyrábame výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Sme flexibilnejší, lepší, bezpečnejší. Firma je veľmi dobre stabilizovaná, máme jasnú stratégiu, výrobný sortiment a kľúčových zákazníkov, ktorí sú jednotkami vo svojom odbore.

Michel Ledroit, generálny riaditeľ HERN

Logo a nový názov

Zmenu loga si vyžiadal stav v roku 2015, kedy bolo v obchodnom registri SR pod značkou ZTS evidovaných 37 firiem, 13 z nich neaktívnych a až 6 firiem v likvidácii alebo v konkurze.

Logo Hern pôvodne znázorňovalo odraz Babej hory vo vode Oravskej priehrady. Nevzniklo pre ZŤS, ale ako odznak športového klubu na športovom úbore v Námestove, pri príležitosti otvorenia futbalového ihriska.

Jeho aktuálny vizuál symbolizuje dva ohybné plechy, krivky zas symbol grafov. Kruh vytvára predstavy jednoty a celku a guľa je symbol kovu.

Jedným z hlavných kritérií zadania pre zmenu loga bolo prepojenie názvu s koreňmi regiónu.

Slovo HERN je keltského pôvodu a práve Orava je názov, ktorý nám dali Kelti, keď začali osídľovať naše územie. Kelti sú tiež prvý národ, ktorý začal na území dnešného Slovenska spracovávať železo. Keltský boh je mýtický lovec a bojovník. Všetky tieto fakty súvisia s úmyslom autorov nového názvu o snahu znázorniť spojenie s koreňmi regiónu, s predmetom podnikania i s mužskou archetypálnou energiou. Houarn, Haern, Horn sú výrazy keltských jazykov pre označenie železa a práve z týchto výrazov vznikol názov HERN.

Naše farby, čierna a žltá predstavujú taktiež spojenie s regiónom , kedže sú to farby mesta Námestovo a tiež s predmetom podnikania (čierna – železo). Čierna farba okrem železa znázorňuje rafinovanosť, dôstojnosť, formálnosť, silu, autoritu, kontrolu, moc, prestíž, ochranu, disciplínu, nezávislosť a pevnú vôľu. Žltá farba vyjadruje schopnosť prijímať výzvy a tiež má predstavovať sebavedomie, optimizmus, radosť, šťastie, vedomosti, inšpiráciu, originalitu, kreativitu, nové nápady, inovatívnosť, praktickosť, komunikáciu, spájanie, metodickosť, rozhodnosť, logiku, sústredenie, rýchly pohyb, analytickosť, intelekt a energiu.

Dôležitou požiadavkou bolo, aby bol nový názov dobre vysloviteľný nielen pre našinca ale aj v zahraničí, pre všetkých partnerov ale aj nových zákazníkov.

Strojárne HERN vyvážajú takmer celú svoju produkciu na západ

Známe firmy vyrábajúce poľnohospodárske, stavebné stroje a manipulačnú techniku v Nemecku, Francúzsku, Českej republike, Švédsku, Taliansku a Fínsku odoberajú 97 percent výrobkov námestovských strojárov.

Traktor John Deere, kombajn Class či buldozér Caterpillar nie sú na Slovensku ničím výnimočným. Málokto ale vie, že ich môžeme využívať aj vďaka výrobkom spoločnosti HERN v Námestove.

Spoločnosť HERN, bývalé ZŤS, prešla od svojho vzniku v roku 1953 dynamickým vývojom a dnes patrí medzi popredné strojárske podniky na Slovensku. Už nevyrába len malé výlisky, výpalky a zvarence, ale je firmou ktorá sa rozvíja a z jej výrobných hál vychádzajú väčšie zvarence s vyššou pridanou hodnotou, o ktoré je veľký záujem.

Hlavnou orientáciou je výroba detailov a zvarencov pre traktory, zemné a cestné stroje, kombajny a poľnohospodársku techniku, ale aj manipulačnú techniku a ďalšie stroje.

Podnik ročne vyrobí takmer 3000 druhov finálnych produktov, ktoré sú kompletizované z 15-tisíc rôznych detailov. Široké portfólio komponentov je zaradené do skupín podľa typu použitých technológií, materiálu a náročnosti na výrobu .Spoločnosť vyrobí viac ako tri milióny kusov ročne.

Sériovo spoločnosť dodáva tovar do 55 závodov významných európskych a amerických výrobcov stavebnej, manipulačnej a poľnohospodárskej techniky. Až tretina putuje do Nemecka, štvrtinu odoberajú Francúzi, pätinu Česi, zostávajúcich 25 percent kupuje Švédsko, Taliansko a Fínsko.

„Robíme výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Napríklad z plechu robíme väčšie zvarence a pripravíme ich vrátane lakovania. K tomu prikúpime piesty a ďalšie doplnky. Finálnym výrobkom je kompletné rameno pre stroj na zemné práce, ktoré predáme drahšie a s vyšším ziskom. Toto je cesta, ktorou sa uberáme a budeme ju ďalej rozvíjať,“ povedal Michel Ledroit, generálny riaditeľ HERN.

Od roku 2015 zvýšila svoj obrat takmer dvojnásobne, z 25 miliónov eur na 49 miliónov v roku 2021. Dokonca aj počas pandémie koronavírusu sa im podarilo dosiahnuť produkciu 39 miliónov eur v roku 2019 a 35 miliónov o rok neskôr.

Darí sa to vďaka moderným strojom a vybaveniu, ale ani najlepší stroj, automat, či robot nedokáže pracovať bez pomoci ľudí. V Herne ich pracuje približne 750 v rôznych funkciách. Vďaka nim sa šíri dobré meno spoločnosti HERN po celom svete.

Citát

Perfektný produkt predstavuje splnenie špecifikácii, napĺňa potreby zákazníka. Takýto produkt mu je dodaný v stanovenom čase, v požadovanom počte a predpísanej kvalite. Pridanou hodnotou je proaktivita a flexibilita. V konečnom dôsledku je najdôležitejší človek, čiže každý z nás. Zodpovedným prístupom vytvárame hodnoty, sme schopní zlepšovať sa a minimalizovať straty.

Michel Ledroit, generálny riaditeľ HERN

Kľúčoví zákazníci strojární Hern

 • John Deere - Americká spoločnosť so sídlom v Moline, Illinois, a popredný výrobca poľnohospodárskych strojov na svete. Firma je tiež popredným výrobcom stavebných strojov a lesníckej techniky, rovnako ako dodávateľ dieselových motorov a častí strojov, ako sú prevodovky a nápravy používané v ťažkej technike.
 • Caterpillar- Už viac ako 85 rokov Caterpillar vyrába vo fabrikách po všetkých kontinentoch. Je popredným svetovým výrobcom stavebných a ťažných zariadení, naftových a motorov na zemný plyn, priemyselných plynových turbín a elektro - dieselových lokomotív. Spoločnosť je popredným poskytovateľom služieb prostredníctvom Caterpillar Financial Services a tiež poskytuje logistické služby.
 • CLAAS - je výrobcom poľnohospodárskych strojov už od roku 1913 so sídlom v meste Harsewinkel v Nemecku. Ich poľnohospodárske produkty sú obvykle predávané pod značkou CLAAS, s výnimkou Severnej Ameriky, kde sú distribuované pod značkou Lexion Caterpillar. Sortiment zahŕňa kombajny, zberové rezačky, baliace stroje, kosačky, obracačky a ďalšie stroje pre žatvu. Od roku 2004 sa Claas kúpou firmy Renault Agricultural stal aj výrobcom traktorov.
 • Mitsubishi Logisnext - vyrába a predáva indoorové a outdoorové vysokozdvižné vozíky. Spoločnosť poskytuje ďalšie služby spojené s manipuláciou s materiálom, ako je analýza logistiky, školenia a servis. Sídlo, výrobné a vzdelávacie priestory sa nachádzajú v Mölnlycke, neďaleko Göteborgu vo Švédsku. Mitusbishi Logisnext je súčasťou skupiny Nissan Forklift Co Ltd, s pobočkami v Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Luxembursku, Nórsku, Švédsku, Holandsku, Veľkej Británii a Nemecku.
 • Bobcat - je americká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou farmarských a konštrukčných zariadení, súčasť skupiny Doosan Group v Južnej Kórei. Americká centrála sa nachádza v West Fargo v Severnej Dakote a európska centrála je v českom Dobříši. Spoločnosť vyrába riadené nakladače, kompaktné rýpadlá, kompaktné úžitkové vozidlá, kompaktné traktory a rôzne malé hydraulické zariadenia. Zákazníkmi sú aj Kuhn, Jungheinrich, Krone a ďalší.

Spoločnosť sériovo dodáva tovar do 55 závodov významných európskych a amerických výrobcov stavebnej, manipulačnej a poľnohospodárskej techniky.

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 3. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 4. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 5. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 6. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 7. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 2. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 3. Agrokomplex 2022
 4. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 5. FoodCycler definitívne skoncuje s muškami v kuchyni
 6. Nadácia COOP Jednota pomáha dlhodobo chorým pacientom
 7. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 8. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 34 806
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 23 483
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 13 615
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 6 274
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 4 538
 6. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 096
 7. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 3 739
 8. Zdravo a chutne. Vyskúšajte recepty šéfkuchára Jara Žídeka 2 381

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Pravda o hypotékach a úveroch na bývanie. VEĽKÉ POROVNANIE. Kto a koľko ich poskytol? Aké sú skutočné predajné ceny bytov a koľko sa ich stavia?
 2. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku (3.)
 3. Štefan Vidlár: Nevidzíte, šašci?
 4. Ján Šeďo: Odstavené elektrolyzéry v Slovalcu - omyl štátu, nemalo sa to stať.
 5. Helena Michlíková: Disciplína ? O nej tu nemôže byť ani reči
 6. Miriam Studeničová: Výstraha veriacim i ateistom! Druhé prikázanie
 7. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča
 8. Štefan Vidlár: Celé zle, či?
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 17 839
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 284
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 752
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 048
 5. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 865
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 741
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 682
 8. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 591
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Novinky z MY regióny.

Máme pre vás dve veľmi žiadané novinky, ktoré aktuálne spúšťame na regionálnych weboch MY.


16. aug
Martina hľadali desiatky ľudí, využívali aj techniku.

Mladý Sihelňan mal novú motorku len tri dni.


22 h

Viac ako osem hodín bojoval Dolnokubínčan na trati v Estónsku.


23 h
Kňaz František Ondrek pri odchode z dolnokubínskeho okresného súdu.

Prípadom sa zaoberala aj ministerka spravodlivosti.


16. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Mladý Sihelňan mal novú motorku len tri dni.


22 h

Páchateľa zadržali niekoľko hodín po čine.


11 h

Viac ako osem hodín bojoval Dolnokubínčan na trati v Estónsku.


23 h

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Pravda o hypotékach a úveroch na bývanie. VEĽKÉ POROVNANIE. Kto a koľko ich poskytol? Aké sú skutočné predajné ceny bytov a koľko sa ich stavia?
 2. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku (3.)
 3. Štefan Vidlár: Nevidzíte, šašci?
 4. Ján Šeďo: Odstavené elektrolyzéry v Slovalcu - omyl štátu, nemalo sa to stať.
 5. Helena Michlíková: Disciplína ? O nej tu nemôže byť ani reči
 6. Miriam Studeničová: Výstraha veriacim i ateistom! Druhé prikázanie
 7. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča
 8. Štefan Vidlár: Celé zle, či?
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 17 839
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 284
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 752
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 048
 5. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 865
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 741
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 682
 8. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 591
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu