Sobota, 27. február, 2021 | Meniny má AlexanderKrížovkyKrížovky

Chlapi bránili majetok urbárnikov vlastným telom. Za to sa dostali za mreže

Bitka s policajtmi a trestné stíhanie za napadnutie verejného činiteľa. Zranený policajt, roztrhané uniformy, dvaja chlapi zo Zábiedova za mrežami


(kým nerozhodne sudca, zatiaľ dočasne). Jeden z nich nakoniec v nemocnici. Až do takéhoto extrému vyústili ťahajúce sa spory o hospodárenie v zábiedovskom urbáre a združení vlastníkov lesa.

Uplynulú stredu predpoludním prišiel zákazník, aby od miestneho urbáru kúpil drevo. Akémukoľvek predaju dreva však už nejaký čas bránili niektorí tunajší občania, súc toho názoru, že súčasné vedenie urbáru s majetkom urbárnikov nakladá neoprávnene a nečestne. Miestny kostolník Štefan Tomčík bránil predaju dreva dokonca vlastným telom, keď si pred dvoma týždňami ľahol pred nákladné auto, ktoré išlo po drevo. V stredu minulý týždeň sa vybral na skládku, kde sa malo drevo nakladať, spolu s priateľom Petrom Maniakom. Pri nakládke tentokrát asistovala aj policajná hliadka, o jej ochranu požiadal predseda urbáru Martin Galčák. Hliadke sa preukázal dokladmi, z ktorých dvaja policajti usúdili, že k predaju dreva je ako predseda urbáru oprávnený. Štefan Tomčík aj tentokrát chránil majetok urbárnikov vlastným telom - postavil sa na kopu dreva tak, aby nebolo možné použiť hydraulickú ruku a drevo nakladať. Policajti ho údajne niekoľkokrát vyzvali, aby miesto nakládky opustil, pretože vraj ohrozuje vlastný život. Nakoniec ho mali odtiaľ stiahnuť za golier. Nato sa mal údajne Štefan, muž nie príliš veľkého vzrastu - pustiť do bitky s uniformovanými mužmi. Obe strany síce popisujú situáciu inak, svedkovia existujú len takí, ktorí do veci príliš svetla nevnesú. No potrhané uniformy, zranenia policajtov - podľa toho, čo sme videli v stredu podvečer na trstenskej policajnej stanici my, mal poriadne opuchnuté prsty aj Peter Maniak - hovoria však podľa polície jednoznačne - počínanie dvoch chlapov je klasifikované a šetrené ako napadnutie verejného činiteľa.

Skryť Vypnúť reklamu

„Prečo nedali policajti fúkať opitému Galčákovi? Niekoľkokrát som ich k tomu vyzval, keď som tam v stredu prišiel, to už boli Štefan aj Peter v putách,“ hnevá sa Anton Kubík, ktorý spolu s niekdajším predsedom dozornej rady urbáru Pavlom Kameníkom tvrdia, že policajti zastávajú rozkrádačov ich majetku. Naopak, polícia dala fúkať dvom spútaným – ani v jenom prípade sa nepotvrdilo, žeby niektorý z nich pred udalosťou pil alkohol. „Keď sme tam prišli, nevideli sme, žeby trstenskí policajti boli viditeľne zranení alebo dotrhaní – boli ako zo škatuľky, máme o tom aj dôkaz – fotografie,“ hovorí Pavol Kameník. „Dokonca boli slovne agresívni aj voči nám, len čo sme tam prišli. Za nami prichádzali aj policajti z Tvrdošína, tí sa správali korektne, ako sa policajt správať má.“

Skryť Vypnúť reklamu

Spor trvá už dlho, úrady sa prizerajú

Keď sme sa na celý problém pozreli dôkladnejšie, zo všetkých strán sa ozývalo predovšetkým jedno: že k ničomu takému ani nemuselo dôjsť - keby sa podielnici urbáru a členovia združenia vlastníkov lesa dostatočne zaujímali o svoj majetok a zvolili si riadnym zákonným postupom vedenie urbáru i združenia vlastníkov lesa, ktoré by bolo riadne registrované na patričných úradoch. Takto je približne 700 ha lesa predmetom sporu dvoch skupín a hrozí, že dedina sa rozdelí na dva tábory, plné zášti, nenávisti a zlomyseľnosti. Stav v urbáre a združení má už dávno ďaleko od ideálnosti, no všetko sa vyostrilo približne pred rokom, keď predseda dozornej rady Stanislav Kališ podal správu o nedobrom hospodárení a valná hromada odhlasovala kontrolu hospodárenia. Na základe zistených nedostatkov sa konali nové voľby do orgánov, no pretože na prezenčke nebol dostatočný počet vlastníkov podielov - skupina ľudí okolo súčasného predsedu sa odmietla prezentovať, hoci na schôdzi bola - voľby neboli právoplatné. Vzápätí nasledovala celá hromada trestných oznámení z jednej i druhej strany, kontroly z najrôznejších úradov a orgánov až po krajský lesný úrad či stanovisko bývalého predsedu NR SR právnika Ľubomíra Fogaša. Vyhrážky, krik a obhajovanie ani osočovanie doteraz neberú konca kraja a nezorientovaný človek si teraz len ťažko vyberie, na čiu stranu sa má prikloniť.

Skryť Vypnúť reklamu

Aby sme však boli objektívni: veľký podiel viny na tomto stave majú okrem samotných podielnikov a vlastníkov lesa pravdepodobne aj štátne orgány, ktoré nijako nepomáhajú k objasneniu a legalizácii súčasného nejasného stavu v oboch pozemkových spoločenstvách. Podľa preskúmania veci Krajským lesným úradom v Žiline z 15. marca 2005: “Odlišnosť reálneho stavu zloženia orgánov spoločenstva s registrom pozemkových spoločenstiev svedčí o neplnení si povinností výboru (od r. 1996) predložiť návrh zmien v registri v lehote do 60 dní od ich schválenia valným zhromaždením. Všetky zmeny v spoločenstve s právnou subjektivitou sú platné a právne účinné až po ich zapísaní v registri... ...Ak sa zmena v registri pozemkových spoločenstiev nevykoná, vykonávajú orgány spoločenstva svoju činnosť neoprávnene so všetkými dôsledkami.“ Toto stanovisko vypracoval Martin Schestág, ktorý súčasne polícii 2. mája pri šetrení prípadu krádeže dreva v objeme 150 000 Sk udal aj stanovisko, že predseda Martin Galčák je oprávnený vystupovať v mene spoločenstva.

„Aj keď zmeny v spoločnom výbore oboch spoločenstiev nie je sú od roku 1996 registrované a teda členovia súčasného výboru vlastne členmi výboru nie sú, pretože funkčné obdobie registrovaného výboru sa skončilo 31. decembra 1997, Martin Galčák je aj naďalej registrovaným štatutárnym zástupcom spoločestiev v registri. Štatutár sa totiž nemení, kým nie je zaregistrovaný nový. A jediná cesta k novému štatutárovi vedie cez mimoriadne valné zhromaždenie, kde by ľudia zahodili za hlavu všetky osobné spory a zvolili si jednoznačne nový výbor a dozornú radu, ktoré budú schopné manažovať chod urbáru a spoločestva so všetkým, čo k tomu patrí. Veď ide o ich majetok.“ Svoje urobila aj neúčasť zástupcov Slovenského pozemkového fondu na valnom zhromaždení – SPF je správcom takmer 1/3 urbárskych podielov a prítomnosť jeho zástupcu pri minuloročných voľbách už mohla dávno zažehnať terajšie spory.

Nám je to jedno...

Keď sme sa zastavili v kancelárii Martina Galčáka, ten hlučne operoval hlavne jedným argumentom: „Tí, čo najviac kričia, by mali byť ticho, lebo tu žiaden majetok nemajú. Nie sú ani podielnikmi urbáru, ani vlastníkmi lesa! Ale keď nemôžem predávať drevo, ľudia, ktorí na urbári robia, nedostanú výplatu!“ Tým si pravdepodobne na svoju stranu nezíska prinajmenšom rodiny tých, ktorým má zaplatiť mzdu. Nám sa však podarilo zistiť, že jeden zo spomenutých „nemajetných“ má už za sebou dedičské konania a je pomerne významným podielnikom urbáru i vlastníkom lesa, druhý má riadne splnomocnenie od matky, podielničky.

Ženy sa práve v ten deň vracali naspäť od urbáru, ráno pršalo, takže do roboty nešli: „Nám je jedno, kto tam sedí, ale vyplatiť by nás mal, hádam nebudeme robiť zadarmo,“ povedala nám jedna z nich. V dedine sme sa stretli aj s inými informáciami: že predseda urbáru zamestnáva v hore hlavne svojich synov, hoci jeden z nich údajne ani nemá vodičák na traktor, na ktorom robí; že vraj uzatvára obchody v krčme a je večne pod parou - s touto výčitkou na jeho adresu sme sa stretli najčastejšie; že manko, ktoré bolo zistené pri kontrole, mal vraj predseda zakryť nelegálnou ťažbou; že nedodržiava 10-ročný lesohospodársky plán; ale na druhej strane aj to, že Pavol Kameník bol vylúčený z poľovníckeho združenia a tak sa vraj chce dostať cez urbár k vlastnému poľovnému revíru. „Možno je to len špekulácia, ale je možné, že Paľo sa inšpiroval príkladom z Tvrdošína a chce urobiť niečo podobné, ako urobil predseda tvrdošínskeho urbáru. Akonáhle mu to zákon dovolil, schválil si v Oraviciach prenájom vlastného revíru, takže namiesto niekoľkých desiatok poľovníkov tam poľujú teraz len dvaja,“ povedal nám jeden z tunajších poľovníkov. Pavol Kameník na to reagoval stručne: „To sa absolútne nezakladá na pravde!“

Zakrýva úrad nelegálny výrub?

Za nové voľby do orgánov oboch spoločenstiev sa v dedine najviac zasadzuje práve Pavol Kameník, niekdajší predseda dozornej rady, ktorý vykonával z poverenia valného zhromaždenia aj poslednú kontrolu hospodárenia. Napriek predchádzajúcim špekuláciám jeho kolegu - poľovníka boli zistenia kontroly alarmujúce: z lesa vraj mizne viac dreva ako je v dokladoch, čo vraj potvrdil počas kontroly aj pokladník urbáru J. Števaňák, hoci policajné šetrenie nič podobné nedokázalo. Urbárnici namiesto kalamity pília zdravé stromy, čo dokázal aj pri kontrole Obvodným lesným úradom v Dolnom Kubíne. K tomu nám prednosta úradu povedal: „Keď sa rúbe les, lietajú aj triesky. To sa stáva, že popri označených sa sem-tam vypília aj neoznačené stromy (!).“ Podľa zápisnice z kontroly bolo na ploche 200 x 200 m tých „triesok“ (zdravých 1,5 – 2,5-kubíkových zdravých a na výrub neoznačených stromov) až 28! „A záver dolnokubínskeho lesného úradu?“ pýta sa Pavol Kameník. Vzápätí nám ukazuje doklad – bez hlavičky úradu, bez pečiatky a čitateľného podpisu, v ktorom sa píše: „Vyznačovanie ťažby v poraste previedol odborný lesný hospodár v novembri 2003 červenou farbou..., ...ako uviedol, prebierku vyznačoval za vysokého snehu (v novembri 2003 podľa našich zistení žiadny vysoký sneh nebol – pozn. aut.), takže pripustil, že niektoré značky boli nižšie (tzn., že údajne preto nemohli byť kontrolné značky na koreňovom nábehu spílených zdravých stromov – pozn. aut.).“

Ďalší zádrheľ je v tom, že členovia združenia vlastníkov lesa, hoci sú majiteľmi viac ako 400 ha výmery lesov, nemajú žiadne hlasovacie právo, nikto ich nevolá na valné zhromaždenia a po celé roky nedostávajú ani halier z výnosov združenia. Údajne je to preto, že hora členov združenia je mladá a zatiaľ sa v nej neťaží. „Ale opak je pravdou, z pozemkov združenia sa vyťažilo už množstvo dreva, čo je preukázateľné,“ dodáva Pavol Kameník. „Podľa mňa prednosta OLÚ v Dolnom Kubíne svojou nečinnosťou legalizuje činnosť nezákonného počínania v oboch spoločenstvách, polícia nekoná v šetrení viacerých trestných oznámení, ba naopak, háji súčasné rozkrádanie majetku urbárnikov i členov združenia vlastníkov,“ trvá na svojom Pavol Kameník. „Dokonca aj daňový úrad reagoval na naše podania s ročným omeškaním, čím umožnil dodatočné zdokladovanie účtovných nedostatkov, ktoré sme pri kontrole našli. Urbár dokonca dovtedy stihol podať aj dodatočné daňové priznanie. Takto konajú naše úrady!“

Starosta: odkladať problémy sa nevypláca

Oslovili sme aj starostu Jána Banovčana, ktorý by mal byť nad vecou - nie je podielnikom ani vlastníkom lesa a snaží sa držať dedinu pohromade. Dodržať zákonnosť postupov je pre neho samozrejmé, podľa neho treba všetko urobiť bez emócií a zbytočných sporov, nerozdúchavať v sebe hnev a rodinné spory. Preto robí všetko, čo je v jeho moci pre pokoj v dedine. Starosta na výborovej schôdzi pred posledným valným zhromaždením (zúčastnil sa jej kvôli prerokovaniu istých rozvojových zámerov obce) upozornil výbor, aby boli do programu zaradené nové voľby, zmena zakladateľskej zmluvy a zmena stanov, všetko v zmysle odporúčaní Krajského lesného úradu v Žiline, inak sa situácia bude zhoršovať a napätie stupňovať. Zároveň po minulotýždňových udalostiach upozornil aj kostolníka, že bránenie odvozu dreva nemá zákonný podklad. Naopak, v súčasnom období, pred rojením lykožrúta, je povinnosť lesohospodárskej organizácie odviezť včas vyťaženú drevnú hmotu, alebo ju odkôrniť či chemicky ošetriť. V tom prípade by však zvýšené náklady znížili výnos z predaja dreva. Jána Banovčana mrzí, že počas jeho neprítomnosti v obci (zúčastnil sa XV. snemu ZMOS) zašli veci až tak ďaleko. Dúfa, že ľudia pochopia, že odkladať problémy sa nevypláca. Problémy treba riešiť, a to v záujme a pre dobro všetkých podielnikov pozemkového spoločenstva.

Psychické napätie a vyčerpanie urobili svoje

Problém zábiedovského urbáru i minulotýždňovej bitky sme podrobne rozoberali aj s riaditeľom OR PZ v Dolnom Kubíne Ľubomírom Lehotským. Ani polícia nechce, aby sa Zábiedovo stalo „druhou Suchou Horou.“ Všetko by malo prebehnúť v pokoji a v medziach zákona - je na ľuďoch, aby zodpovedali za svoj majetok a aby polícia nemusela asistovať pri takých prípadoch, ako minulý týždeň. „Polícia ku každému hláseniu pristupuje individuálne. Naši muži išli aj v stredu k nakládke preto, že ich o to požiadal právoplatný štatutár urbáru s tým, že je tam porušovaný zákon – teda že sú tam občania, ktorí svojím správaním páchajú trestný čin, prípadne priestupok, alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.“ Riaditeľ uznáva, že svoju úlohu v stredajších udalostiach zohralo aj dlhodobé napätie a psychická vyčerpanosť chlapov z pocitu márneho boja. Veď išlo o občanov, ktorí doteraz nemali žiadne potýčky so zákonom. Podľa našich informácií je Štefan Tomčík dokonca človekom, ktorý pri dedičskom konaní o les naprával aj staré rodinné nezhody. Tieto udalosti by mohli byť varovaním aj pre ostatné obce a pozemkové spoločenstvá na Orave. V nejednom z nich to totiž vrie a je len otázkou času, kedy „z hrnca vykypí.“ Časy, kedy podielnikov ich majetok nezaujímal - len nech dostanú nejakú tú korunu a lesy nech sa veselo drancujú - by už mali byť za nami.

Aktuálny piatkový stav

Vyšetrovateľ spracoval návrh na vzatie oboch mužov do väzby, pričom jeden aj druhý môže skončiť vo väzení až na tri roky. Ako sme sa dozvedeli, Štefan Tomčík sa v piatok psychicky zrútil a bol prevezený do nemocnice. Pavol Kameník a Anton Kubík sa podujali podať trestné oznámenie na stredajšie počínanie policajnej hliadky. Voľby do nových orgánov v spoločenstve sa zatiaľ v dedine nepripravujú.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 2. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 4. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 5. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
 6. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur
 7. Geis pomáha zvládať komplikácie v cezhraničnej preprave
 8. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje
 9. Online zľavy: Viete, kde ich vyhľadať?
 10. Šanca pre mladé talenty
 1. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 3. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 4. Dáma s pávím pierkom
 5. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 6. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 7. Získaj náskok pred štartom
 8. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 9. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 10. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 15 483
 2. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 12 248
 3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 7 552
 4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 7 426
 5. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 6 940
 6. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 915
 7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 233
 8. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 771
 9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 4 822
 10. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 4 723
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Dobrovoľníci pripravení na pátranie.

Mladíkov Opel Zafira nasnímala kamera na kruhovej križovatke pri Starej Bystrici.

20 h
Žienky v Malatinej celú noc pečú pred prechodom šišky.

Prechod v Malatinej si ustálil určitý štandard. Nemôžu chýbať šišky.

19 h
Rýchlostná cesty Tvrdošín - Nižná, vizualizácia.

Zmluva na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná je podpísaná. Pozrite sa, ako by mal vyzerať výsledok.

25. feb
Ilustračné foto.

Kukláči vystrašili obyvateľov dolnokubínskej bytovky na ulici Na Sihoti, išli na isto za dlhoročnou dílerkou drog.

25. feb

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Stalo sa tak vo štvrtok 25. februára.

10 h

Hlavný ťah je neprejazdný v oboch smeroch.

12 h

Mladíkov Opel Zafira nasnímala kamera na kruhovej križovatke pri Starej Bystrici.

20 h

Lekári v uplynulom týždni nahlásili 386 ľudí chorých na chrípku a chrípke podobným ochoreniam.

15 h

Už ste čítali?