Streda, 10. august, 2022 | Meniny má Vavrinec

Knihy, ktoré dostanú najviac hlasov, získajú ocenenie Kniha Oravy

Do súťaže sú prihlásené vlani vydané knihy, ktoré sú späté s regiónom tematicky alebo autorom textovej či obrazovej časti.

Ilustračné fot. Ilustračné fot. (Zdroj: pixabay)

Súťaž vyhlasuje Oravská knižnica A. Habovštiaka s mediálnou podporou týždenníka MY Oravské noviny.

BELETRIA

1. Na krídlach času

BLAHA, Jozef

Pätnásta kniha oravského rodáka prináša spomienkové rozprávanie o rodnom kraji, zvykosloví a reči predkov. Predstavuje tiež autorove názory a kritické poznámky na časy minulé i tie, ktoré žijeme, a želania budúcim generáciám.
Jeho zámerom je čo najvernejšie priblíženie dedičstva otcov a matiek súčasným mladým ľuďom.

2. Minútové romány

FELDEKOVÁ, Oľga

Známa prozaička, ktorá vyrastala v Tvrdošíne, vie vyčariť príbeh zo zážitkov a slov. Najkrajšie sú jej historky s oravskými motívmi, ale aj ako Bratislavčanka vie rozosmiať i rozosmútiť pekným rozprávaním.
V 89 minirománoch sa predstaví ako brilantná štylistka s vycibreným citom pre prozaický i poetický detail. Keby chcela, vedela by svoje miniatúrne príbehy rozšíriť na hrubú knihu, ale stačí takto. Človek má pri jej krátkom útvare pocit, že prečítal obsažný román.

SkryťVypnúť reklamu

3. Kňažia miesto rozprávky

GREŠŠOVÁ, Jana a kol.

Rozprávky a autentické príbehy obyvateľov dolnooravskej obce Kňažia, dnes súčasti Dolného Kubína, tvoria obsah knihy, ktorá vznikla z iniciatívy niekoľkých rodín. Dospelí členovia napísali spomienky a príbehy o svojich blízkych a ich deti doplnili ilustrácie.
Sú to príbehy veselé, radostné, plné lásky a vtipu, ale niekedy i smutné a plné žiaľu. Súčasťou knihy je aj slovník tradične zaužívaných kňažanských výrazov, ktorý obsahuje mnohé nárečové pomenovania.

4. Posledná kniha

HAMAROVÁ, Darina

Piaty román úspešnej oravskej autorky prináša príbeh Charlotte de Grièse odohrávajúci sa na pozadí búrlivých a dramatických udalostí vo Francúzsku na sklonku 18. a začiatku 19. storočia. Historický príbeh plný tajomstiev, vášne, lásky, priateľstva a zrady čitateľa prevedie tými najtmavšími katakombami Paríža.
Kto je tajomný muž v podzemí poľovníckeho zámku vo Vincenneskom lesíku? Aké tajomstvo skrýva papierová škatuľa od cukríkov? Čo sa stane, ak sa v jednej osobe stretne pekárova dcéra, grófka a žena, túžiaca po láske? Vznikne Posledná kniha.

SkryťVypnúť reklamu

5. Keď národ umieral – Mudroňovci a Halašovci

HUBA, Peter

V druhej polovici 19. storočia sa po rakúsko-uhorskom vyrovnaní vystupňovalo maďarizačné úsilie uhorskej vlády. Prihlásiť sa k Slovákom si vyžadovalo odvahu a sľubovalo najmä prenasledovanie, i väznenie. S týmito pohnutými časmi sú nerozlučne spojené aj osudy dvoch významných rodín – Mudroňovcov a Halašovcov. Kniha ponúka beletrizovaný životný príbeh dvoch najvýznamnejších aktérov tohto zápasu – Pavla Mudroňa a Andreja Halašu, ich rodín a spolubojovníkov. Verne zobrazuje život v Turčianskom Svätom Martine na konci 19. a začiatku 20. storočia a prináša mnohé zaujímavé fakty, ktoré sa v učebniciach dejepisu nespomínajú.

6. Dilemy obyčajných žien

JANOVSKÁ, Zuzana

Druhý román talentovanej slovenskej autorky zachytáva príbeh troch generácií žien z jednej rodiny, ktoré stoja pred zásadnou voľbou. Etela, jej matka Ilona i dcéra Paulína sa musia rozhodnúť. Buď sa budú riadiť srdcom a zvyšok rodiny i susedia ich odsúdia, alebo podľahnú tlaku okolia a ich nádej na šťastný život sa nadobro rozplynie. Etele vstúpi do života bývalý priateľ a otrasie jej dovtedajšími istotami, Paulína je kvôli túžbe po dieťati nútená zavrhnúť hlboko zakorenené hodnoty a na pozadí rodinnej drámy sa postupne odkrýva utrpenie najstaršej z rodu Ilony, ktorá celý život bojuje s trýznivým tajomstvom. Autorkinou inšpiráciou pre knihu bolo najmä prostredie rodnej Oravy, kde hrá pri hľadaní osobného šťastia dôležitú úlohu rodina, okolie a tiež silná viera.

SkryťVypnúť reklamu

7. Mladá slovenská poviedka, 2018

Kolektív autorov

Zborník prác z celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov, ktorú organizuje Oravské kultúrne stredisko, rekapituluje a hodnotí jej 15. ročník a predstavuje súťažné práce žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl a dospelých do 30 rokov. Uverejnené texty sú doplnené ilustráciami študentov Spojenej školy v Nižnej.

ODBORNÁ LITERATÚRA

1. Plátenníctvo na Orave

Významný oravský fenomén z pohľadu etnológov Oravského múzea

BEŇUŠOVÁ, Elena – KULÁŠOVÁ, Erika

Publikácia, vydaná ako súčasť projektu Pri ceste na dedine – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní, predstavuje jedno z najvýznamnejších oravských remesiel. Venovali sa mu drobní výrobcovia, ale i bohatší roľníci, mešťania, majitelia mangľov a farbiarní. Hoci plátenníctvo zaniklo, v dejinách Oravy zanechalo výraznú stopu. Z plátenníckych rodov pochádzali mnohé významné osobnosti kultúry, ako A. Bernolák, M. Hamuljak, M. Hattala, L. N. Jégé a i. Texty sú doplnené fotografiami a v závere knihy sa nachádza katalóg modrotlačových foriem.

2. August 1968 a iné spomienky

COLOTKA, Peter

Oravský rodák Peter Colotka v priebehu krátkeho časového obdobia vydal už tretiu spomienkovú knihu. Ide o autentický záznam udalostí dramatického roku 1968 zapísaných rukou človeka, ktorý sa nechtiac ocitol v ich strede ako významný stranícky funkcionár. S odstupom rokov zaznamenáva i ďalšie životné zážitky politika, ktorý takmer dvadsať rokov stál na čele Slovenskej socialistickej republiky ako predseda vlády. Knihu dopĺňajú fotografie a reakcie čitateľov.

3. Geceľ. Perla Oravy

ČAJKA, Michal a kol.

Publikácia oboznamuje čitateľa s históriou i prítomnosťou Gecele, v minulosti zemianskej osady, v súčasnosti vyhľadávaného turisticko-rekreačného centra. Dnešná Geceľ je symbiózou krásnej prírody nielen v podobe majestátnych lesov a hôr, ktoré ju obklopujú, ale aj v podobe prírodného parku, jediného zachovaného historického parku na Orave. Zároveň sú tu atraktívne historické pamiatky, ktorých význam presahuje región. Autori predstavujú aj významné rody, ktoré tu žili a pôsobili. Sú to predovšetkým Čaplovičovci, Bajcsyovci a Zmeškalovci. Texty sú ilustrované množstvom historických i súčasných fotografií.

4. Horná Lehota. Obec a jej obyvatelia

ČAJKA, Michal a kol.

Vlastivedná monografia o histórii a súčasnosti obce Horná Lehota, ktorú zostavil a autorsky do nej aj prispel Michal Čajka. Ďalšími autormi textov sú Martin Chmelík, Erika Kulašová, Jana Kurucárová a Peter Tomáň. Texty dopĺňajú fotografie Michala Babniča, Ľubomíra Poláka, Jozefa Mikuláša, Michala Čajku a kresby Stanislava Kľúčika.

5. Klin. Obec a jej obyvatelia

ČAJKA, Michal a kol.

Publikácia približuje históriu oravskej obce Klin. Zameriava sa nielen na dejiny obce od prvého osídlenia až po súčasnosť, jej obyvateľov a ich tradičný život a remeslá, ale aj prírodné pomery, zaujímavé pamiatky, heraldické symboly, chotárne názvy a významné osobnosti. Záver knihy tvorí abecedný menoslov všetkých rodín a ich priezvisk v obci. Texty sú doplnené ilustráciami a množstvom dobových fotografií.

6. Oravský Podzámok, Sprievodca po obci

ČAJKA, Michal

Obec Oravský Podzámok je významným oravským centrom turistického ruchu najmä vďaka jednému z najznámejších a najnavštevovanejších hradov na Slovensku. Sprievodca po obci predstavuje okrem tejto dominantnej pamiatky aj ďalšie kultúrno-historické objekty a zaujímavosti obce.

7. Stopy dávnej minulosti 9. Posledný Turek

DVOŘÁK, Pavel

Deviaty zväzok edície Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch. Rozpráva o porážke Osmanov a vyhnaní posledného Turka zo Slovenska. Na pozadí osmanských vojen predstavuje dejiny stavovských povstaní. Kniha je štvorfarebná a bohato ilustrovaná farebnými fotografiami a čiernobielymi historickými grafikami. Obsahuje aj časť o významnom rode Turzovcov.

8. Prevádzači. Urbex na Slovensku

FLOREK, Juraj

Publikácia je výsledkom dvojročného cestovania po zabudnutých, zväčša industriálnych, budovách na Slovensku. Spája v sebe netradičný cestopis so záujmom o odchádzajúcu architektúru. Má 23 kapitol, každá je venovaná jednému z tradičných regiónov Slovenska (aj Orave). Kniha s autentickým textom a atmosférickými fotografiami je historicky prvou publikáciou o fenoméne Urban Exploration (Urbex) na Slovensku. Jej autor, vizuálny umelec a prieskumník, Juraj Florek vyrástol na dolnokubínskom sídlisku.

9. Cesty Juraja Tranovského

/ Śladami Jerzego Trzanowskiego

GABRIŚ, Marcin – CHREN, Matúš – STANČEK, Rastislav

Dvojjazyčná publikácia o živote exulanta, teológa, spisovateľa a evanjelického a. v. farára Juraja Tranovského, ktorý je známy najmä vďaka jeho dielu Cithara sanctorum. Jeho životné osudy v kontexte doby sú však málo zdokumentované a verejnosti takmer neznáme. Kniha ponúka čitateľovi možnosť bližšie spoznať túto významnú osobnosť českých, slovenských i poľských dejín. Približuje tiež jeho niekoľkoročný tvorivý pobyt na Oravskom hrade v čase silnej rekatolizácie Sliezska. Text je doplnený mnohými fotografiami dobových dokumentov a historických stavieb.

10. História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemi Sądeckiej a Liptova

Kolektív autorov

Publikácia, vydaná ako súčasť projektu Pri ceste na dedine – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní, predstavuje referáty účastníkov medzinárodného odborného seminára zameraného na ľudové remeslo, jeho históriu vývoja v regiónoch Slovenska i Poľska. Cieľom bolo priblížiť a nájsť spoločné znaky vývoja, spôsoby a techniky práce jednotlivých remeselných činností, ale aj niektoré regionálne odlišnosti. Zároveň poukazuje na návrat remesiel a uchovávanie ich tradície v súčasnosti.

11. Dejiny židovskej komunity v Dolnom Kubíne

JAKOBYOVÁ, Barbora – NIŽŇANSKÝ, Eduard

Rozsiahla monografia je prvou ucelenou knihou, ktorá mapuje dejiny židovskej komunity v meste Dolný Kubín. Na pozadí rôznych politických zmien a ich následkov, ktoré sa udiali od 18. storočia, odkedy sa židovská komunita trvalo usídlila v meste po obdobie po skončení 2. svetovej vojny, autori približujú osudy jej členov. K téme pristupovali chronologicky, od počiatku vzniku komunity cez obdobie 1. ČSR a vyhlásenia autonómie Slovenska až po arizáciu, tragické deportácie a povojnové časy. Texty sú doplnené fotografiami a prílohami, ktoré sa týkajú najmä židovských vlastníkov majetku, ale aj ich likvidovania a arizovania na území Dolného Kubína.
Kniha bola napísaná ako súčasť projektu Stratené mesto a je písaná dvojjazyčne, v slovenčine a angličtine.


12. Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918-1968

JESENSKÝ, Miloš – ADAMČÍK, Tomáš a kol.

Monografia z edície Zlatý fond Kysuckého múzea pojednáva o prelomových udalostiach v regiónoch Žilinského kraja – na Kysuciach, hornom Považí, Turci, Liptove a Orave, odohrávajúce sa počas osmičkových rokov 20. storočia.
Vďaka regionálnym bádateľom čitateľ nazrie za oponu veľkých dejín a presvedčí sa, že odrazy prevratov, celoštátnych udalostí či revolúcií mali obrovský dopad aj na mikroregióny. Ba naopak, častokrát práve z nich vychádzali impulzy ovplyvňujúce vývoj na československej politickej i kultúrnej scéne.
Kniha mapuje vznik Československa, predostiera odraz Mníchovskej dohody, Viedenskej arbitráže a autonómie Slovenska. Neobchádza ani komunistický prevrat v roku 1948 a otázku komunistickej slobody pri vykreslení Pražskej jari.

13. Srňacie v premenách času

KORYTÁROVÁ LOFAJOVÁ, Daša a kol.

Kniha vznikla pri príležitosti 470. výročia prvej písomnej zmienky o Srňacom, v minulosti najmenšej obci na Orave, dnes mestskej časti Dolného Kubína. Čitateľa oboznámi s prírodnými pomermi, stručnou históriou, architektúrou i zvykoslovím.
Cez priezviská sa podrobne zaoberá obyvateľmi a ich životnými osudmi. Ťažký život, zlá dostupnosť a neúrodná pôda spôsobili, že sa Srňacie začalo v polovici 20. storočia vyľudňovať. Vzhľadom na svoju rázovitosť a zachovanú drevenú ľudovú architektúru vznikla myšlienka vytvoriť živý skanzen a opustené domy využiť pre potreby cestovného ruchu.
Záver publikácie je venovaný návratu ľudí do Srňacieho prostredníctvom množstva kultúrnych podujatí, ktoré sa tu konajú. Bohatú obrazovú prílohu tvoria historické i súčasné fotografie.

14. Breza

MAŤOVČÍK, Augustín a kol.

Obec Breza so svojimi súčasnými 1 632 obyvateľmi možno stručne charakterizovať ako stredne veľkú obec nachádzajúcu sa na hornej Orave. Publikácia prináša zhodnotenie prvého vydania a dopĺňa informácie zo života obce zo súčasnosti. V knihe čitateľ nájde kapitoly o školstve, športe, cirkevnom živote v obci a mnohé ďalšie. Cieľom publikácie je priblížiť obec Breza nielen cez stručný geografický či štatistický popis, ale aj o poznanie histórie, vývoj a súčasný život obce.

15. Včelárstvo na Orave

/ Pszczelarstwo na Orawie

MAŤUGA, Ivan

Publikácia vydaná ako súčasť mikroprojektu Prírodné a kultúrne hodnoty pohraničia s cieľom propagácie a popularizácie včelárstva, šírenia včelárskej osvety najmä medzi mládežou a získania nových záujemcov o tento, pre ľudstvo nenahraditeľný druh činnosti. Mapuje históriu včelárstva obyvateľov Oravy od najstarších písomne doložených dokumentov až do dnešných dní. Zameriava sa na dejiny včelárenia obyvateľov dvanástich oravských dedín, ktoré boli pričlenené k Poľsku.

16. Ako sme kedysi žili

MINTALOVÁ-ZUBERCOVÁ, Zora

Kniha o živote našich starých a prastarých rodičov nadväzuje na publikáciu Tradície na Slovensku. Pútavé rozprávanie v slede ročných období opisuje život v južných oblastiach aj severných regiónoch Slovenska. Približuje, ako kedysi vyzerali mestá, dediny, obydlia, aké boli všedné i sviatočné dni našich predkov, aké práce ľudí zamestnávali okolo domu i mimo neho, ako trávili voľný čas, ako vyzeralo ich vzdelávanie, oblečenie či hygiena.

17. Kto bol kto v cestovnom ruchu na Slovensku

Vladimír Medzihradský – nestor cestovného ruchu na Orave

PATÚŠ, Peter

Pri príležitosti 84. narodenín fotografa, publicistu a bývalého riaditeľa Okresnej správy cestovného ruchu v Dolnom Kubíne Vladimíra Medzihradského, právom označovaného za jedného z nestorov cestovného ruchu na Orave, sa rozhodli jeho bývalí spolupracovníci spracovať monografiu venovanú životu a dielu tejto významnej osobnosti Oravy. Texty sú delené podľa činností, ktorým sa Vladimír Medzihradský aktívne venoval a v závere sú osobné spomienky a priania jeho spolupracovníkov.

18. Orava pre deti

POLOHOVÁ IVANOVÁ, Miroslava a kol.

Tvorivý pracovný zošit pre žiakov štvrtého ročníka základných škôl o jedinečných javoch ľudovej kultúry na Orave, ktoré sa stali osobitými kultúrnymi symbolmi regiónu.
Na každej dvojstrane sa nachádza textová, alebo výtvarná úloha so stručným a výstižným komentárom, doplňovačky, omaľovanky s ľudovým odevom, remeselnou činnosťou či iným typickým kultúrnym prejavom. Zámerom tvorcov je obohatiť vyučovacie hodiny vlastivedy, regionálnej, hudobnej a výtvarnej výchovy a snaha prinášať regio-nálne kultúrne podnety do sveta detí.

19. Rašeliniská na Orave

Kolektív autorov

Publikácia, vydaná ako súčasť projektu Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia, predstavuje odborné referáty účastníkov medzinárodného seminára Rašeliniská na Orave. Ich autormi sú renomovaní prírodovedci, múzejníci a pracovníci štátnej ochrany prírody. Kniha je určená širokej verejnosti a jej cieľom je prehlbovanie znalostí o rašeliniskách ako osobitne cenných a vedecky významných objektoch v rámci nevyhnutnej ochrany biodiverzity.

20. Zápisky chemika

REMKO, Milan

Životopisné spomienky slovenského chemika Milana Remka zahrňujú druhú polovicu 20. storočia a počiatok 21. storočia. Na pozadí historických udalostí, ktoré sa odohrávali po 2. svetovej vojne a významne ovplyvnili osudy mnohých ľudí a ich rodín, autor formou zápiskov zaznamenáva najdôležitejšie udalosti tejto doby, ktoré mali obrovský vplyv na jeho životný údel a osudy celej rodiny.
Osobné historky a udalosti dokresľujú atmosféru jednotlivých období a poukazujú na výhody aj úskalia života slovenského vedca a učiteľa na vysokej škole. Svoje spomienky a zážitky podáva v kontexte histórie a života svojej rodnej obce Jasenovej a Oravy, ktorá zanechala v jeho srdci hlboké korene a ku ktorým sa rád vracia v každom období svojho života.

21. Štatisticko-topogra-fický opis Oravského komposesorátu so zvláštnym prihliadnutím na jeho lesy

ROWLAND, William

Pri príležitosti 150. výročia vzniku Múzea Oravského komposesorátu na Oravskom hrade Oravské múzeum vydalo slovenský preklad nemeckej publikácie W. Rowlanda, ktorý z originálu preložil historik Martin Chmelík. Samotný autor William Rowland (1814 – 1888) patril k najvzdelanejším lesným hospodárom Rakúsko-Uhorska v 19. storočí. V septembri 1864 prevzal ponúknutý úrad v Oravskom Podzámku. Počas takmer 20 rokov tu vykonal veľa záslužnej lesníckej a osvetovej práce. Na konci knihy sa nachádza obrazová príloha dokumentujúca nielen najstaršie zbierkové predmety Oravského múzea, ale aj kamenné pamätníky pripomínajúce významnú osobnosť Williama Rowlanda, ktoré sa zachovali v oravskom regióne.

22. Oravka

STRAKA, Michal

Publikácia opisuje vyšľachtenie jediného slovenského plemena hrabavej hydiny Oravky, v ktorého šľachtení boli ako základ plemena použité domáce sliepky z hornooravkých obcí Zákamenné a Novoť. Kniha pútavo približuje vznik tohto plemena sliepok pred sedemdesiatimi rokmi v celej dĺžke jej vzniku, šľachtenia, oficiálneho uznania a súčasného šľachtenia za vzniku početných farebných a kresbových rázov.
Publikácia je doplnená mnohými dobovými a súčasnými fotografiami uvedeného plemena sliepok ako aj fotografiami jej šľachtiteľov a chovateľov.

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 4. Prehľad a automatizácia
 5. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 6. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Dopyt v Bratislave mierne klesol, ceny však stále rástli
 8. Šéf PLANEO: Budúcnosť obchodu je v službách
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 855
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 10 663
 3. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 10 559
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 6 549
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 5 723
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 5 076
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 672
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 3 046

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Ranený ruský medveď najprv mrmlal, potom fučal a teraz už reve
 2. Jano Kováčik: Ako vyhlásenie Pralesov skomplikovalo situáciu turistom
 3. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Keď hlava funguje, ale telo odchádza
 4. Ingrid Tkáčiková: Keď sa premiér Heger možno raz konečne odcyklí, bude už pre všetkých neskoro
 5. Miroslav Sopko: List učiteľovi od "toho dieťaťa"
 6. Aleš Tvrdý: Cestovanie vlakom 2
 7. Erika Kladna: Australský outback
 8. Ján Valchár: Prvý krok k denacifikácii Krymu!
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 398
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 23 636
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 499
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 542
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 7 080
 6. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 4 548
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 3 505
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 309
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Upínanie kríža na vrtuľník.

Novinky z oravských obcí.


9 h
Na súťaži Dobrá voda cup nazbierali športovci z oravského klubu veľa medailových úspechov.

Oravský klub v pretláčaní žiaril na dvoch rôznych miestach.


a 1 ďalší 9 h
Vodič tohto Volkswagenu si nevšimol malú cyklistku.

Nezodpovedný muž nafúkal viac ako dva promile, ďalší jazdil až s 2,69 promile.


23 h
Nevinný vodič tohto Peugeotu zomrel na mieste nehody.

Čelnú zrážku neprežil 33-ročný Žaškovčan.


9. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Lukáš sa zo stanovačky nevrátil, zomrel po páde zo skaly.


9. aug

Má ísť do väzenia.


SITA 9. aug

Bariéru medzi autami a posedením na okraji cesty bude tvoriť mobilná zeleň.


9. aug

39-ročný muž je nezvestný od včerajšieho rána.


(tn) 9. aug

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Ranený ruský medveď najprv mrmlal, potom fučal a teraz už reve
 2. Jano Kováčik: Ako vyhlásenie Pralesov skomplikovalo situáciu turistom
 3. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Keď hlava funguje, ale telo odchádza
 4. Ingrid Tkáčiková: Keď sa premiér Heger možno raz konečne odcyklí, bude už pre všetkých neskoro
 5. Miroslav Sopko: List učiteľovi od "toho dieťaťa"
 6. Aleš Tvrdý: Cestovanie vlakom 2
 7. Erika Kladna: Australský outback
 8. Ján Valchár: Prvý krok k denacifikácii Krymu!
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 398
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 23 636
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 499
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 542
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 7 080
 6. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 4 548
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 3 505
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 309
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu