Nedeľa, 21. apríl, 2019 | Meniny má Ervín
KOMERČNÝ ČLÁNOK

Kandidáti na primátora mesta Dolný Kubín predstavili vízie

Týždenník MY Oravské noviny v spolupráci s Televíziou Dolný Kubín a Mestským kultúrnym strediskom pozval kandidátov na primátora diskutovať o budúcnosti mesta. Priblížili tak Dolnokubínčanom predstavy, plány a predsavzatia ľudí, ktorí sa uchádzajú o ich dôveru v blížiacich sa komunálnych voľbách.

Predvolebná diskusia s kandidátmi na post primátora Dolného Kubína.Predvolebná diskusia s kandidátmi na post primátora Dolného Kubína.(Zdroj: Martin Pavelek)

Pozvanie diskutovať o budúcnosti mesta prijali piati zo siedmich kandidátov - Milan Ďaďo, Pavol Heško, Michal Lavrík, Miroslav Málik a Ján Prílepok. Bavili sme sa o doprave a parkovaní v meste, zatraktívnení centra mesta, bezpečnosti, živote v meste a spolupráci generácií a rozvoji mesta a bývaní. Kandidáti zodpovedali aj otázky z publika.

Všetky témy nájdete na konci článku. Pozrite si aj video z diskusie.

2. Milan Ďaďo, Ing., 57 r., ekonóm, NEKA

1. Treba zvýšiť intenzitu tlaku na kompetentné orgány, aby čo najskôr postavili R3. Časovo obmedzené parkovanie je dobré. Treba zaviesť pravidlo, aby pre každý byt, dom bolo jedno parkovacie miesto. Musíme stavať parkovacie domy na sídliskách, ale bez straty čo len jedného metra štvorcového zelene, ďalšie sa dajú stavať na okraji sídlisk. Treba zvýšiť objem a premyslieť využitie verejnej dopravy, zaviesť elektrobusy. Musíme vytvoriť vnútorný cyklistický okruh medzi sídliskami, no nie na úkor existujúcich ciest a chodníkov, ale postaviť nové trasy.

2. Navrhujem obnoviť kino, postaviť na námestí javisko pre vystúpenia profesionálnych a amatérskych skupín. Treba skúsiť pustiť autá na námestie, zvýšiť tam zeleň. Budúcnosť patrí spolupráci, nie konkurencii.

3. Bezpečnosť v meste nie je najhorúcejší problém. Treba, aby polícia plne rešpektovala a využívala zákonné prostriedky pri udržiavaní poriadku v meste, aby mala vysokú produktivitu práce. Na najkritickejšie miesta sú vhodné občianske hliadky. Musíme zlepšiť prevenciu, napríklad športom a zvýšiť peniaze pre šport.

4. Medzigeneračná solidarita je základom fungovania každej ľudskej spoločnosti. Mestu nechýbajú peniaze, ale zdravý sedliacky rozum a ľudská slušnosť. Je to výsledok vývoja spoločnosti, ktorá občanov vohnala do pasivity. Súbor opatrení mám pripravený.

5. Úbytok obyvateľstva by som nepripisoval demografickému vývoju, ale zanedbaniu bytovej výstavby. Ako chcete, aby tu ľudia ostávali, keď zarobia 500 eur? Ako majú vychovávať rodiny? Preto odchádzajú do väčších miest. Okamžite treba začať výstavbu 300 nájomných bytov. Treba pripraviť pozemky pre 500 rodinných domov. Bytové domy treba stavať na okraji mesta, ale musíme to dať odhlasovať ľuďom. Bývanie musí byť prijateľné cenovo. Mesto by sa malo zaviazať, že ak sa niekto tu nasťahuje a získa trvalý pobyt, dostane nájomné bývanie primeraného charakteru na určité obdobie. Navrhujem vyplácanie rodinných prídavkov na druhé a tretie dieťa. Treba masívne investície do domovov dôchodkov.

6. Podstatou je systémová hĺbková reforma verejnej správy. Zavedenie verejného hlasovania do bežného života tohto mesta, ak sa to podarí a nič tomu nebráni, tak sa úplne zmení postoj ľudí k životu v meste z negatívneho na pozitívny. Ale musia sa pridať ľudia, primátor ani poslanci mesto nespasia. Navrhujem zakladanie spoločných ekonomických podnikov. Znamenali by rapídne zvýšenie príjmov všetkých vrstiev obyvateľstva. Navrhujem podporiť šport päťnásobne väčšou sumou ako v roku 2018. Vrcholové športy treba podporovať viac ako doplnkové. Od roku 1990 sme mali troch primátorov, ale sedem volebných období a vždy ste boli sklamaní. Musíte zmeniť filozofiu a nevoliť osoby, ale myšlienky.

3. Pavol Heško, Ing., 47 r., konateľ, NEKA

1. Najpálčivejšie problémy spôsobujú križovatky v slede od Bysterca cez svetelnú až po kruhovú križovatku pri Lidli. Mesto má v súčasnosti pripravené určité čiastkové riešenia. Spojazdnenie svetelnej križovatky a stavebné technické úpravy, ktoré by mali zlepšiť výjazd áut zo Záskalia a upraviť tok automobilov z ulíc Radlinského, Štefánikova, Aleja slobody. V minulosti sa porušil územný plán. Treba navrhnúť také riešenia, ktoré vyriešia parkovanie v našom meste bez radikálneho zásahu do zelene. Regulácia parkovania v centre mesta priniesla to, čo sme od nej očakávali. Môžeme pohodlne zaparkovať, keď si ideme vybaviť nejaké veci. R3 je hudba budúcnosti, ale jednoznačne presadzujem modrý tunelový variant.

2. V meste treba robiť sprievodné akcie ku veľkým kultúrnym akciám. Navrhujem vytvoriť periodické podujatia v zime aj lete. Na námestí napríklad preteky v snouborde. Žijeme v krásnej prírode, ktorá sa dá pretaviť do týchto akcií. Kino treba čím skôr spustiť a nevyužívať ho len ako kino, ale dopoludnia a v časoch, keď nepremieta, aj na iné účely. Napríklad ako alternatívnu scénu pre kapely a menšie telesá.

3. Mestskú políciu treba vrátiť nazad do ulíc a zvýšiť počet policajtov tak, aby pokryli 24-hodinovú službu. Veľmi dôležité je dobudovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia, to isté platí pre priechody pre chodcov. Samostatnou kapitolou sú neprehľadné kúty so zeleňou, kde sa stali útoky hlavne na ženy. Treba na to vyčleniť prostriedky, aby verejná zeleň mala také parametre, aby sa takéto veci nemohli opakovať.

4. Rada seniorov a mládežnícky parlament majú svoje miesto ako poradné orgány primátora a mestského zastupiteľstva, treba ich zachovať. Rada seniorov predstavuje dôležitý oporný bod, pamätajú si veci, ktoré si mladší nepamätajú. Pre kluby seniorov, ktoré úspešne pracujú, treba poskytnúť vhodné priestory na stretávanie. Denné centrá sú veľkým prínosom pre tých, ktorí sa chcú stretávať s rovesníkmi. Dôležité je vrátenie sociálnych terénnych pracovníkov do ulíc mesta. Takto udržíme kontakt s najviac ohrozenými skupinami obyvateľov, ktorými sú seniori, osamelé matky s deťmi.

5. Máme v územnom pláne vyčlenených viac ako 12 území na individuálnu aj komplexnú výstavbu. Jedným z hlavných cieľov sú jednoduché pozemkové úpravy, ktorými sme sa snažili vytvoriť priestory pre individuálnu bytovú výstavbu. Takéto aktivity sa dajú realizovať aj v centre, ale ľudia musia chcieť.

6. Navrhujem pospájanie mesta cyklotrasami, aby sa cyklisti všade dostali bezpečne. V komisii výstavby by mali byť aj odborníci z radov verejnosti, doplniť k nim treba ľudí z radov telesne postihnutých. Na investície musíme hľadať aj cudzie zdroje. Osobne som získal pre mesto z nenávratných zdrojov viac ako štyri milióny eur. Mám rozpracovaný program, ktorý umožní čerpať peniaze aj na také veci ako MsKS.

5. Michal Lavrík, PhDr., 44 r., prednosta okr. úradu, SNS

1. Pri R3 je schválený modrý tunelový variant a je to záväzný dokument, ktorý podporujem. Na Kocmáli treba odkloniť nákladnú dopravu priamo do priemyselnej zóny v Mokradi, aby sme sa vyhli kamiónom v centre mesta. Podľa štúdií Žilinskej univerzity by sme mohli upraviť kruhovú križovatku pri Lidli, zaviesť inteligentnú svetelnú signalizáciu na križovatkách pred mostom a za mostom, na križovatkách s odbočkou ku domu smútku a na Kubínsku hoľu. Na rozšírenie parkovacích miest na sídliskách treba využiť hluché miesta, ktoré sa dajú rýchlo a lacno upraviť formou parkovacích zálivov a ostrovčekov, ale nie na úkor zelene.

2. Po vzore Liptovského Mikuláša chcem postaviť na námestí vhodnú trvalú tribúnu. Bezplatne by ju využívať profesionálne aj amatérske hudobné skupiny, folklórne súbory, slúžila by na módne prehliadky, kultúrne, spoločenské podujatia. Podnikatelia z námestia musia prispieť k tomu, aby sa vrátil život na námestie. Kino v meste s 20-tisíc obyvateľmi musí byť. Nevytváral by som z kina multifunkčnú budovu. Na to tu máme MsKS, ktoré treba zrekonštruovať. Je na takéto veci určené, prispôsobené.

3. Dolný Kubín bol na Slovensku vyhlásený ako skokan roka v objasňovaní kriminality, ale netreba to podceňovať. Stretli sme sa drogami, vykrádaním bytov. Kompetencie mestských policajtov nie sú také ako pri štátnych, preto je dôležitá spolupráca týchto dvoch zložiek. Štátny policajt má väčší rešpekt. Nutná je obnova a doplnenie kamerového systému, ktorý je dôležitý pri prevencii, objasňovaní trestných činov a dohľadávaní páchateľov.

4. Naše mesto vybudovali seniori, generácia našich rodičov. Rada seniorov, kluby dôchodcov a Jednota dôchodcov Slovenska spolupracujú, zaslúžia si väčšiu možnosť aj pri rozhodovaní v meste. Mladí ľudia odchádzajú študovať mimo mesta, veľa sa ich nevráti. Pracovné miesta aj pre nich vytvárajú podnikatelia, preto je dôležitá spolupráca s Radou podnikateľov. Treba zlepšiť aj spoluprácu s Študentským parlamentom.

5. Kedysi Dolný Kubín atakoval hranicu 20-tisíc obyvateľov. Mesto musí podporiť individuálnu bytovú výstavbu budovaním inžinierskych sietí. Dôležité sú nájomné byty, pre výstavbu ktorých je určená výrazná podpora Štátneho fondu rozvoja bývania. Mladé rodiny nemajú príjem na kúpu bytov, mali by mať možnosť prenajať si ich. Takto môžu k nám prísť inžinieri, lekári, ktorí u nás možno ostanú, ak budú mať kde bývať. Treba využiť možnosti, ktoré štát ponúka.

6. Šport je dlhodobo zaznávaný a vyžaduje si výrazné riešenie. Ak chceme dostať šport tam, kde bol, vyžaduje si to systémové riešenie. Len peniaze nevyriešia všetko na druhý deň, je to dlhoročný proces. Dolný Kubín musí vyčleniť vyššiu čiastku pre šport ako v súčasnosti. Máme tu talentovaných športovcov, prežili sme časy vrcholových športov. Športovci cítia minimálnu podporu zo strany mesta. Hlavne podpora mládežníckeho športu je dôležitá, aby sa deti tlačili do telocviční a na ihriská. Na to potrebujú motiváciu, vo forme dospelých, pri ktorých vidia, že ak sa šport robí systémovo, tak sa dá robiť dobre a vrcholovo.

6. Miroslav Málik, Ing., 51 r., riaditeľ úradu, Smer-SD

1. Treba zriadiť taktovú dopravu do priemyselnej zóny hlavne z mestských častí v čase špičky a v poobedňajších hodinách. Do tejto zóny prichádza približne 500 áut, to by zvládlo desať autobusov. Nie je jednoduché prinútiť ľudí presedlať z áut do autobusov. Ale musíme sa postupne zamerať aj na túto otázku. Parkovanie sa centrálne vyriešilo reguláciou parkovného. Na sídliskách sú oblasti a úseky, kde by sa to dalo vyriešiť trochu aj na úkor zelene. Na Brezovci sa dá postaviť parkovací dom. V tejto oblasti treba podporiť investorov.

2. V čase vzniku obchodnej zóny sa veľa podnikateľov presunulo tam a život na námestí zanikol. Veľkú úlohu zohralo aj platené parkovanie. Podnikatelia by sa mali podieľať na kultúrnych akciách. Prínosom by bolo zdigitalizovanie kina a jeho otvorenie. MsKS by malo fungovať v intenciách a po finančnej injekcii tak, ako fungovalo doteraz.

3. Mestských policajtov je veľmi málo, treba zvýšiť ich počet, čo by prispelo k zvýšeniu bezpečnosti. Kamerový systém dosluhuje, treba ho zmodernizovať, zvýšiť počet kamier a umiestniť ich aj na príjazdoch na Brezovec, aby monitorovali pohyb vozidiel. Kritická situácia je v piatok a sobotu v noci na námestí, keď mládež z okolia robí neporiadok.

4. Sociálny odbor veľmi dobre spolupracuje s dôchodcami, pripravuje pre nich akcie. Študentský parlament dáva informácie z komunity mladých, ktorá vidí problémy ináč ako stredná a staršia generácia. Dôležitá je spolupráca medzi týmito spolkami, treba aby mesto ich pripomienky akceptovalo. Na Banisku klub dôchodcov zanikol z hygienických dôvodov, bolo by vhodné vyčleniť priestory pre ľudí v budovách mesta.

5. Mesto postavilo v poslednom období dve bytovky, dve postavili súkromné spoločnosti. V súčasnosti nie je pripravená žiadna dokumentácia na ďalšie nové bytovky, ale je viacero území vhodných pre domy a byty. Treba využiť prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Treba rozhodnúť, čo s bytovkou na Ťatliakovej ulici. Môžeme ju zrekonštruovať a urobiť v nej nájomné byty. Po predaní 16 pozemkoch na Brezovci pripravujeme rozšírenie tejto ulice o približne taký istý počet pozemkov. Mesto tam zabezpečí inžinierske siete.

6. Trápi nás veľa oblastí, šport, sociálne veci, kultúra, doprava. V rámci kultúry všetkých trápi MsKS a Kino Choč. Ako primátor by som bol rád, keby sa kino spustilo. Treba sa venovať MsKS. Je pripravený projekt na prístavbu jedného poschodia zariadenia opatrovateľskej služby. Budú tam moderné izby monitorované 24 hodín denne s odborným personálom. Na šport sa zabúda. Ale niektoré treba podporiť viac a iné menej, treba rozlišovať podľa počtu členov.
Potrebné je, aby primátor spolupracoval s poslaneckým zborom, ťahal za jeden povraz a hľadal riešenia vhodné pre všetkých.

7. Ján Prílepok, Ing., 39 r., ekonóm, NEKA

1. Skutočné riešenia hlavne s tranzitnou dopravou prinesie komplexná štúdia od križovatky na Kubínsku hoľu až po kruhovú križovatku. Uvidíme, čí budeme budovať inteligentné semafory, alebo budeme uvažovať nad rozšírením kapacity kruhovej križovatky a niečo podobné sa bude stavať na Bysterci. Chýbajú nám odbočovacie pruhy, ktoré by zrýchlili priechodnosť niektorých križovatiek. Súhlasím so schváleným trasovaním R3. Určite by pomohla mimoúrovňová križovatka na ceste I/59 v oblasti Mokrade. Budovanie nových parkovacích miest by nemalo byť na úkor zelene.

2. Dobrá správa je, že kino bude v Dolnom Kubíne určite, lebo všetci kandidáti sa na tom zhodujú. Pri námestí musí byť mesto iniciátorom, ale nedokáže to vyriešiť samo. Prvým krokom by malo byť stretnutie s prevádzkovateľmi a majiteľmi budov. Ak chceme spoločne niečo robiť, synergický efekt je dôležitý. Pred dvoma rokmi bol Deň rodiny, prišlo 600 ľudí, ale prevádzky boli zatvorené. Námestie potrebuje impulzy. Treba vytvoriť spoločné zdroje od prevádzkovateľov a mesta a poskytne sa benefit pre obyvateľov.

3. Najkritickejší je víkend v noci. Veľakrát nejde o obyvateľov mesta a sú pod vplyvom alkoholu. Jednou z možností je zavedenie pešej hliadky. Pri súčasnom stave polície sa to nedá zabezpečiť. Pre nízky plat o toto povolanie nie je záujem medzi mužmi. Ľudí musíme motivovať. Neviem si predstaviť dve dámy samé na pešej zóne, mala by to byť pánska záležitosť. Kamerový systém je nedostatočný kapacitne aj kvalitatívne, musíme sa pripraviť na kompletnú obmenu.Samostatnou kapitolou je Brezovec, kde bola situácia pred pár krokmi neudržateľná. Za to môže aj mesto svojimi neuváženými krokmi.

4. Dôležitá je spolupráca homogénnych skupín. Treba nadviazať stretnutia so zástupcami seniorov, cirkví, športových a občianskych združení aj bytových spoločenstiev. Vzťahy, ktoré v dedine bežne fungujú, v meste nefungujú. Ľudia sú zavretí v domácnostiach. Chýba komunitný priestor, klub pre ľudí, kde môžu stráviť čas. Od toho je krok k medzigeneračnej integrácii.

5. Mesto musí mať prím pri organizácii akejkoľvek výstavby na svojom území. Nemôžeme si dovoliť zahusťovať niektoré časti mesta. Mesto ponechalo v niektorých častiach živelnú výstavbu, teraz tam nie je cesta, vhodne zabezpečený vývoz smetí. Veľa ľudí sa do Dolného Kubína prisťahovalo, ale trvalý pobyt majú v obciach. Takto prichádzame o zhruba 400 eur podielových daní na obyvateľa. Využívajú služby mesta, ale nepodieľajú na sa jeho nákladoch. Tu by mesto malo nájsť nejaké motivačné nástroje, že byť Kubínčanom je výhodou.

6. Som absolútne za to, aby sme podporovali šport so zameraním na deti a mládež. Mesto by zo svojich prostriedkov nemalo platiť zahraničných hráčov a trénerov.

Načítavám video...

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 2. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť
 3. Až vďaka chorobe objavila svoj talent
 4. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali
 5. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie
 6. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou?
 7. Jozef Miloslav Hurban sa dostal do vesmíru
 8. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým?
 10. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča
 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 2. Bim Challenge 2019
 3. Čerpacie stanice OMV Slovensko budú otvorené aj počas sviatkov
 4. Z Fondu malých projektov je možné získať až 50-tisíc eur
 5. Grilovacia sezóna je zahájená!
 6. Moderné bývanie v Žiline v 30-tych rokoch 20. storočia
 7. Čerpačky OMV na Slovensku majú dvere otvorené aj počas sviatkov
 8. Funkce pro Slovensko: navigace na čísla popisná i bez ulic! Mio
 9. Projekt CEC spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov
 10. Kúzlo pravidelného investovania
 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019 15 784
 2. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori 15 439
 3. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča 8 799
 4. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť 8 594
 5. Čo upiecť na Veľkú noc? 5 skvelých dezertov Adriany Polákovej 6 848
 6. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie 5 087
 7. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou? 4 333
 8. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali 3 543
 9. Idete stavať dom? Päť vecí, ktoré potrebujete vedieť 3 499
 10. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým? 3 304

Téma: Komunálne voľby na Orave


Hlavné správy z MY Orava

Z úcty k vysťahovalcom vytvorili pamätnú zónu

Pri niekdajšom pastoračnom centre vznikla pamätná zóna na obce zatopené Oravskou priehradou. Bonusom sú drevené domčeky, v ktorých si návštevník prežije život spred polstoročia.

Panna Mária zo zatopenej Osady.

Oravou sa presúval vojnový front. Sviatky prežívali ľudia v slzách

Keď sa mladý Ľudovít po pár dňoch vracal domov, so slzami v očiach zastal pri škole. Pred sebou videl obrovské zhorenisko. Kde stál jeho rodný dom, netušil. Aj obrovský storočný jaseň zhorel takmer do tla.

Dedo Miklušek je jeden z najstarších obyvateľov Liesku. Pamätá si naozaj mnoho.

Predával drogy, skončil s putami na rukách

Polícia má za sebou ďalší úspešný zákrok proti dílerom drog, opäť v dedine pod Oravským hradom.

Policajná razia v Oravskom Podzámku.

Na Slovensku vznikol film o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi

Príbeh z čias druhej svetovej vojny veľmi šikovne zneužila komunistická propaganda a spišského biskupa vykreslila ako toho najväčšieho zločinca. "Mnohé obvinenia z monster procesu 50-tych rokov sa žiaľ šíria dodnes," hovorí režisér.

Socha biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom.

Herec v roli Ježiša hral s ozajstnou tŕňovou korunou

Kvetná nedeľa v Rabči aj tento rok už tradične končila hranou krížovou cestou. Po dvojročnej pauze sa herci opäť predviedli vo farskom kostole.

Krížová cesta v podaní hercov z Rabče.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Noc horských záchranárov z Malej Fatry. Z jednej akcie museli ísť do druhej

Horskí záchranári pomáhali vyčerpaným i strateným turistkám zo zahraničia.

Liptovská Mara ukázala základy zatopených domov

Raz do roka sa dá Liptovská Mara zažiť inak.

Vybrali SME

Už ste čítali?