Sobota, 6. marec, 2021 | Meniny má Radoslav, RadoslavaKrížovkyKrížovky

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

I. Športovo - technická komisia (predseda Ing. Martin Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 17. kola I. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Schvaľuje výsledky MFZ II. tried 13. kola skupiny A a 15. kola skupiny B tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Sihelné – Zubrohlava.
3. Kontumuje MFZ II. triedy skupiny B 15. kola Sihelné – Zubrohlava v prospech TJ Zubrohlava, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: inzultácia rozhodcu divákom domáceho mužstva. Prípad postupuje DK.
4. Upozorňujeme FK a FO, že v RS OFZ 2004/2005 (I. trieda dospelí 19. kolo, II. trieda dospelí – skupina A 15. kolo a II. trieda dospelí – skupina B 17. kolo) je chybne uvedený ÚHČ. Správne má byť ÚHČ 16.30 h
Nariaďujeme MFZ odohrať v ÚHČ o 16.30 h
5. Dôležité upozornenie!
ŠTK upozorňuje FO, že z dôvodu nedostatočného počtu rozhodcov vykoná úpravu hracích časov jednotlivých stretnutí. Táto úprava bude zverejňovaná v spravodajoch OFZ.
6. ŠTK schvaľuje použitie náhradných hracích plôch do 1. 5. 2005 (vrátane).

II. Komisia mládeže (predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. (oprava Spravodaja č. 37) KM po prerokovaní žiadosti TJ Rabčice o preloženie MFZ dorastu tejto vyhovuje a nariaďuje odohrať MFZ I. triedy dorastu skupiny B – 17. kola Breza – Rabčice dňa 6. 5. 2005 (piatok) o 16.00 h
2. KM po prerokovaní žiadosti TJ Krivá o preložení MFZ dorastu vyhovuje a nariaďuje odohrať MFZ I. triedy dorast skupiny B nasledovne: 19. kolo Krivá – Or. Jasenica v piatok 6. 5. 2005 o 16.30 h 20. kolo Hruštín – Krivá v piatok 27. 5. 2005 o 17.00 h
3. KM po prerokovaní žiadosti TJ Or. Polhora o preložení MFZ dorastu a I. triedy SŽ vyhovuje a nariaďuje predohrať MFZ nasledovne:

Skryť Vypnúť reklamu

I. trieda dorast – skupina B 21. kolo Or. Polhora – Zákamenné v piatok 27. 5. 2005 o 16.30 h
I. trieda SŽ 23. kolo Hruštín – Or. Polhora v piatok 27. 5. 2005 o 15.00 h

4. KM po prerokovaní žiadosti TJ Vavrečka o preloženie MFZ II. triedy SŽ a
I. triedy dorastu skupiny A vyhovuje a nariaďuje odohrať MFZ nasledovne:
II. trieda SŽ 20. kolo Vavrečka – Istebné v piatok 20. 5. 2005 o 16.30 h
II. trieda SŽ 21. kolo Novoť – Vavrečka v piatok 27. 5. 2005 o 16.30 h
I. trieda dorast skupina A 20. kolo Habovka – Vavrečka v piatok o 16.30 h

5. KM po prerokovaní žiadosti TJ Veličná o preloženie MFZ I. triedy dorastu skupiny A 17. kola Veličná – Bziny vyhovuje a nariaďuje MFZ odohrať v sobotu 30. 4. 2005 o 13.30 h

6. KM po prerokovaní žiadosti TJ Novoť o preloženie MFZ II. triedy SŽ 17. kola Vasiľov - Novoť vyhovuje a nariaďuje MFZ odohrať v piatok 6. 5. 2005 o 16.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

7. KM schvaľuje výsledky MFZ 15. kola I. triedy dorastu skupín A a B tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Klin – Rabčice.

8. KM kontumuje MFZ 15. kola I. triedy dorastu skupiny B Klin – Rabčice v prospech TJ Klin, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo TJ Rabčice sa na MFZ nedostavilo. Prípad postupuje na DK.

9. KM schvaľuje výsledky MFZ 17. kola I. triedy SŽ a 15. kola II. triedy SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

10. Rozpis turnajov MŽ a Prípravky – jarná časť
MŽ skupina A - Párnica 7. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Dolný Kubín 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Babín 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Lokca 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
MŽ skupiny B – Breza 7. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Zákamenné 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Oravská Lesná 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Mútne 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
MŽ skupina C – Oravská Jasenica A 7. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Habovka 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Zuberec 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Oravská Jasenica B 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
MŽ skupina D – Klin 7. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Oravská Polhora 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Sihelné 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Námestovo 5. 6. 2005 (nedeľa) o 9.00 h
Prípravka skupina A – Istebné 30. 4. 2005 (sobota) o 8.00 h, Dolný Kubín A 8. 5. 2005 (nedeľa) o 8.00 h, Žaškov 21. 5. 2005 (sobota) o 8.00 h, Veličná 28. 5. 2005 (sobota) o 8.00 h, Dolný Kubín B 4. 6. 2005 (sobota) o 8.00 h
Prípravka skupina B – Bziny 30. 4. 2005 (sobota) o 9.00 h, Chlebnice 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Dlhá nad Oravou 21. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Podbiel 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
Prípravka skupina C – Námestovo 8. 5. 2005 (nedeľa) o 9.00 h, Tvrdošín 21. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Trstená 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Nižná 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
Prípravka skupina D – Oravské Veselé 8. 5. 2005 (nedeľa) o 11.00 h, Rabča 21. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Lokca 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Novoť 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia (predseda Ján Kysel)
D-I-76 Peter Gallo 770819 TJ Kraľovany, 3 MFZ nepodmienečne od 22. 4. 2005, podľa DP-1-6a + 1 MFZ z podmienečného trestu na nepodmienečný.
D-I-77 Vladimír Gemeľa 741215 TJ Vasiľov, 1 MFZ podmienečne do 31. 8. 2005, podľa DP-1a

Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 ŽK od 22. 4. 2005:
Ján Holubčík 750310 FC Or. Podzámok
Neprerokované priestupky – porušenie DP čl. 16:
Miroslav Turoň 770808 TJ Or. Lesná – chýba poplatok za ČK.
DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28. 4. 2005 o 16.15 h p. Emila Bieľaka, diváka zo Sihelného.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

IV. Trénersko-metodická komisia (predseda František Čajka)
1. Oznamuje všetkým FK, TJ, trénerom a rodičom, že výbery žiakov Oravy pre účasť na medzinárodnom futbalovom turnaji žiakov Fragaria Cup 2005 sa uskutočnia nasledovne:
- hráči narodení v roku 1994 dňa 28. 4. 2005 (štvrtok) o 16.00 h na futbalovom štadióne FK Bziny. Kontakt na trénera p. Jána Beňuša 0907 805 220. - hráči narodení v roku 1995 dňa 28. 4. 2005 (štvrtok) o 16.00 h na futbalovom štadióne TJ Oravská Jasenica. Kontakt na trénera p. Františka Čajku 0915 809 568.
- hráči narodení v roku 1996 dňa 5. 5. 2005 (štvrtok) o 16.00 h na futbalovom štadióne TJ Dlhá nad Oravou. Kontakt na trénera p. Jána Otrubu 0907 826 851.
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj. Účastníci výberu cestujú na vlastné resp. klubové náklady. Podrobnejšie informácie podajú tréneri jednotlivých výberov.

2. NIKE PREMIER CUP 2005/2006 – informácie pre FK a TJ:
a/ účastníci – FK, TJ Sihelné, Or. Polhora, Breza, Lokca, Zázrivá, Dolný Kubín, Bziny, Medzibrodie, Or. Podzámok, Dlhá, Habovka, Liesek, Zákamenné, Or. Veselé, Námestovo, Hruštín, Or. Lesná a Mútne
b/ hrací deň utorok (v prípade dohody so súperom treba o zmene informovať predsedu KR p. Kubániho)
c/ začiatok stretnutí o 16.00 h
d/ delegovaný je vždy jeden rozhodca. Vyúčtovanie rozhodcu vykoná domáce družstvo (200 Sk paušál + cestovné vo výške HDP)
e/ rozhodca ihneď po stretnutí nahlási predsedovi KR výsledok stretnutia
f/ zápis zo stretnutia (originál) zašle rozhodca (aj faxom) na SsFZ, p. Štefaňák, číslo faxu: 048 414 8914
g/ víťaz každého stretnutia obdrží loptu
h/ po ukončení súťaže zašlú FK, TJ doklady o vyúčtovaní rozhodcu (dohody) na sekretariát OFZ, kde im tieto náklady budú refundované.

Rozlosovanie NPC:
Predkolo - 3. 5. 2005 (utorok) o 16.00 h
1. Sihelné – Or. Polhora, 2. Breza – Lokca
1. kolo - 10. 5. 2005 o 16.00 h
Zázrivá – Dolný Kubín, Víťaz 1. – Zákamenné
Bziny – Medzibrodie, Or. Veselé - Námestovo
Or. Podzámok – Dlhá, Víťaz 2. - Hruštín
Habovka – Liesek, Or. Lesná – Mútne
2. kolo - 24. 5. 2005 o 16.00 h (V3-V4, V5-V6, V7-V8, V9-V10)
3. kolo - 7. 6. 2005 o 16.00 h (V11-V12, V13-V14)
4. kolo - 21. 6. 2005 o 16.00 h (V15-V16)

V. Komisia rozhodcov (predseda Mgr. Július Kubáni)
1. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28. 4. 2005 o 16.00 h rozhodcu Jozefa Kvietka.
2. KR oznamuje rozhodcom delegovaným na stretnutia NIKE PREMIER CUP, že zápis zo stretnutia (originál) treba zaslať obyčajnou poštou na adresu: SsFZ Peter Štefaňák RTM, Partizánska cesta 93, 975 84 Banská Bystrica, prípadne faxom: 048 414 8914. Náležitosti, ktoré si účtuje rozhodca: hrubá odmena 200 Sk (treba hneď zdaniť) a cestovné vo výške HDP. O výsledku MFZ treba ihneď po skončení MFZ informovať predsedu KR. 3. KR žiada rozhodcov, ktorí sú delegovaní na stretnutia mládeže riadené SsFZ, aby vyplnené zápisy (originál a 2 kópie) zasielali na adresu: SsFZ, P. O. Box 157, Partizánska cesta 93, 975 84 Banská Bystrica. Zadná strana musí byť vyplnená strojom. Poštu zasielať doporučene - I. triedou. Poštovné je 29 Sk.
4. Rozhodcovia – čakatelia po absolvovaní kurzu: Dušan Špagla, Hruštín č. 536, tel. č. 0908 106 158, 0908 812 377, Martin Juríčka, Okružná 2058 Dolný Kubín, tel. č. 0902 366 772, 588 50 48, Rastislav Drozd, Trstená 797/14, tel. č. 0904 517 868, Štefan Jašák, Or. Polhora, tel. č. 0907 879 631, Eva Pilšáková, Novoť 754, tel. č. 0915 266 531, Tomáš Janotík, Or. Podzámok 326, tel. č. 0904 962 689. Bc. Valko a M. Katrenčík neabsolvovali väčšiu časť kurzu, zatiaľ nezaradení.

V Dolnom Kubíne 21. 4. 2005 Vladimír Mušák, predseda OFZ Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 2. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 4. Nové číslo Historickej revue
 5. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 6. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 7. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 8. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 9. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
 10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 1. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 2. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 4. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 5. Nové číslo Historickej revue
 6. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 7. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 8. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 9. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
 10. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 20 235
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 14 421
 3. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 10 870
 4. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 10 202
 5. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 9 963
 6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 8 713
 7. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 7 658
 8. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 008
 9. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 6 417
 10. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 6 074
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Veľkej obľube sa teší kultúrne podujatie od Kenezu po Kňažiu.

Radnica má na tento rok vyčlenených 180-tisíc eur na dotácie pre šport, kultúru aj sociálnu oblasť.

3 h
V Oravskej poliklinike je vakcinačné centrum.

Vakcinačné centrum je v každom oravskom okrese. Uvidíme, či budú mať dostatok vakcín.

21 h
Prášok využijú aj v centre pre rodiny a deti v Istebnom.

Rovnaký sponzor daroval na jar minulého roku viac ako tisíc litrov tekutého mydla.

22 h
Mária Remeňová pri debute vo Svetovom pohári.

Keby jej to niekto povedal pred pár týždňami, tak by tomu neverila.

5. mar

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mal iba 46 rokov. Štátna opera v Banskej Bystrici stráca výraznú osobnosť.

5. mar

Pribúda oveľa viac mladých pacientov.

4. mar

Majiteľa polícia obvinila z prečinu porušovania povinností za krízovej situácie.

5. mar

Budova patrí medzi najhodnotnejšie domy v Dolnom meste. Už roky je však fasáda v havarijnom stave. Majitelia sa menia.

16 h

Už ste čítali?