Piatok, 3. december, 2021 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

I. Športovo - technická komisia (predseda Ing. Martin Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 17. kola I. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Schvaľuje výsledky MFZ II. tried 13. kola skupiny A a 15. kola skupiny B tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Sihelné – Zubrohlava.
3. Kontumuje MFZ II. triedy skupiny B 15. kola Sihelné – Zubrohlava v prospech TJ Zubrohlava, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: inzultácia rozhodcu divákom domáceho mužstva. Prípad postupuje DK.
4. Upozorňujeme FK a FO, že v RS OFZ 2004/2005 (I. trieda dospelí 19. kolo, II. trieda dospelí – skupina A 15. kolo a II. trieda dospelí – skupina B 17. kolo) je chybne uvedený ÚHČ. Správne má byť ÚHČ 16.30 h
Nariaďujeme MFZ odohrať v ÚHČ o 16.30 h
5. Dôležité upozornenie!
ŠTK upozorňuje FO, že z dôvodu nedostatočného počtu rozhodcov vykoná úpravu hracích časov jednotlivých stretnutí. Táto úprava bude zverejňovaná v spravodajoch OFZ.
6. ŠTK schvaľuje použitie náhradných hracích plôch do 1. 5. 2005 (vrátane).

II. Komisia mládeže (predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. (oprava Spravodaja č. 37) KM po prerokovaní žiadosti TJ Rabčice o preloženie MFZ dorastu tejto vyhovuje a nariaďuje odohrať MFZ I. triedy dorastu skupiny B – 17. kola Breza – Rabčice dňa 6. 5. 2005 (piatok) o 16.00 h
2. KM po prerokovaní žiadosti TJ Krivá o preložení MFZ dorastu vyhovuje a nariaďuje odohrať MFZ I. triedy dorast skupiny B nasledovne: 19. kolo Krivá – Or. Jasenica v piatok 6. 5. 2005 o 16.30 h 20. kolo Hruštín – Krivá v piatok 27. 5. 2005 o 17.00 h
3. KM po prerokovaní žiadosti TJ Or. Polhora o preložení MFZ dorastu a I. triedy SŽ vyhovuje a nariaďuje predohrať MFZ nasledovne:

Skryť Vypnúť reklamu

I. trieda dorast – skupina B 21. kolo Or. Polhora – Zákamenné v piatok 27. 5. 2005 o 16.30 h
I. trieda SŽ 23. kolo Hruštín – Or. Polhora v piatok 27. 5. 2005 o 15.00 h

4. KM po prerokovaní žiadosti TJ Vavrečka o preloženie MFZ II. triedy SŽ a
I. triedy dorastu skupiny A vyhovuje a nariaďuje odohrať MFZ nasledovne:
II. trieda SŽ 20. kolo Vavrečka – Istebné v piatok 20. 5. 2005 o 16.30 h
II. trieda SŽ 21. kolo Novoť – Vavrečka v piatok 27. 5. 2005 o 16.30 h
I. trieda dorast skupina A 20. kolo Habovka – Vavrečka v piatok o 16.30 h

5. KM po prerokovaní žiadosti TJ Veličná o preloženie MFZ I. triedy dorastu skupiny A 17. kola Veličná – Bziny vyhovuje a nariaďuje MFZ odohrať v sobotu 30. 4. 2005 o 13.30 h

6. KM po prerokovaní žiadosti TJ Novoť o preloženie MFZ II. triedy SŽ 17. kola Vasiľov - Novoť vyhovuje a nariaďuje MFZ odohrať v piatok 6. 5. 2005 o 16.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

7. KM schvaľuje výsledky MFZ 15. kola I. triedy dorastu skupín A a B tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Klin – Rabčice.

8. KM kontumuje MFZ 15. kola I. triedy dorastu skupiny B Klin – Rabčice v prospech TJ Klin, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo TJ Rabčice sa na MFZ nedostavilo. Prípad postupuje na DK.

9. KM schvaľuje výsledky MFZ 17. kola I. triedy SŽ a 15. kola II. triedy SŽ tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

10. Rozpis turnajov MŽ a Prípravky – jarná časť
MŽ skupina A - Párnica 7. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Dolný Kubín 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Babín 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Lokca 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
MŽ skupiny B – Breza 7. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Zákamenné 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Oravská Lesná 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Mútne 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
MŽ skupina C – Oravská Jasenica A 7. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Habovka 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Zuberec 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Oravská Jasenica B 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
MŽ skupina D – Klin 7. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Oravská Polhora 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Sihelné 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Námestovo 5. 6. 2005 (nedeľa) o 9.00 h
Prípravka skupina A – Istebné 30. 4. 2005 (sobota) o 8.00 h, Dolný Kubín A 8. 5. 2005 (nedeľa) o 8.00 h, Žaškov 21. 5. 2005 (sobota) o 8.00 h, Veličná 28. 5. 2005 (sobota) o 8.00 h, Dolný Kubín B 4. 6. 2005 (sobota) o 8.00 h
Prípravka skupina B – Bziny 30. 4. 2005 (sobota) o 9.00 h, Chlebnice 14. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Dlhá nad Oravou 21. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Podbiel 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
Prípravka skupina C – Námestovo 8. 5. 2005 (nedeľa) o 9.00 h, Tvrdošín 21. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Trstená 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Nižná 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h
Prípravka skupina D – Oravské Veselé 8. 5. 2005 (nedeľa) o 11.00 h, Rabča 21. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Lokca 28. 5. 2005 (sobota) o 9.00 h, Novoť 4. 6. 2005 (sobota) o 9.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia (predseda Ján Kysel)
D-I-76 Peter Gallo 770819 TJ Kraľovany, 3 MFZ nepodmienečne od 22. 4. 2005, podľa DP-1-6a + 1 MFZ z podmienečného trestu na nepodmienečný.
D-I-77 Vladimír Gemeľa 741215 TJ Vasiľov, 1 MFZ podmienečne do 31. 8. 2005, podľa DP-1a

Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 ŽK od 22. 4. 2005:
Ján Holubčík 750310 FC Or. Podzámok
Neprerokované priestupky – porušenie DP čl. 16:
Miroslav Turoň 770808 TJ Or. Lesná – chýba poplatok za ČK.
DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28. 4. 2005 o 16.15 h p. Emila Bieľaka, diváka zo Sihelného.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

IV. Trénersko-metodická komisia (predseda František Čajka)
1. Oznamuje všetkým FK, TJ, trénerom a rodičom, že výbery žiakov Oravy pre účasť na medzinárodnom futbalovom turnaji žiakov Fragaria Cup 2005 sa uskutočnia nasledovne:
- hráči narodení v roku 1994 dňa 28. 4. 2005 (štvrtok) o 16.00 h na futbalovom štadióne FK Bziny. Kontakt na trénera p. Jána Beňuša 0907 805 220. - hráči narodení v roku 1995 dňa 28. 4. 2005 (štvrtok) o 16.00 h na futbalovom štadióne TJ Oravská Jasenica. Kontakt na trénera p. Františka Čajku 0915 809 568.
- hráči narodení v roku 1996 dňa 5. 5. 2005 (štvrtok) o 16.00 h na futbalovom štadióne TJ Dlhá nad Oravou. Kontakt na trénera p. Jána Otrubu 0907 826 851.
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj. Účastníci výberu cestujú na vlastné resp. klubové náklady. Podrobnejšie informácie podajú tréneri jednotlivých výberov.

2. NIKE PREMIER CUP 2005/2006 – informácie pre FK a TJ:
a/ účastníci – FK, TJ Sihelné, Or. Polhora, Breza, Lokca, Zázrivá, Dolný Kubín, Bziny, Medzibrodie, Or. Podzámok, Dlhá, Habovka, Liesek, Zákamenné, Or. Veselé, Námestovo, Hruštín, Or. Lesná a Mútne
b/ hrací deň utorok (v prípade dohody so súperom treba o zmene informovať predsedu KR p. Kubániho)
c/ začiatok stretnutí o 16.00 h
d/ delegovaný je vždy jeden rozhodca. Vyúčtovanie rozhodcu vykoná domáce družstvo (200 Sk paušál + cestovné vo výške HDP)
e/ rozhodca ihneď po stretnutí nahlási predsedovi KR výsledok stretnutia
f/ zápis zo stretnutia (originál) zašle rozhodca (aj faxom) na SsFZ, p. Štefaňák, číslo faxu: 048 414 8914
g/ víťaz každého stretnutia obdrží loptu
h/ po ukončení súťaže zašlú FK, TJ doklady o vyúčtovaní rozhodcu (dohody) na sekretariát OFZ, kde im tieto náklady budú refundované.

Rozlosovanie NPC:
Predkolo - 3. 5. 2005 (utorok) o 16.00 h
1. Sihelné – Or. Polhora, 2. Breza – Lokca
1. kolo - 10. 5. 2005 o 16.00 h
Zázrivá – Dolný Kubín, Víťaz 1. – Zákamenné
Bziny – Medzibrodie, Or. Veselé - Námestovo
Or. Podzámok – Dlhá, Víťaz 2. - Hruštín
Habovka – Liesek, Or. Lesná – Mútne
2. kolo - 24. 5. 2005 o 16.00 h (V3-V4, V5-V6, V7-V8, V9-V10)
3. kolo - 7. 6. 2005 o 16.00 h (V11-V12, V13-V14)
4. kolo - 21. 6. 2005 o 16.00 h (V15-V16)

V. Komisia rozhodcov (predseda Mgr. Július Kubáni)
1. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28. 4. 2005 o 16.00 h rozhodcu Jozefa Kvietka.
2. KR oznamuje rozhodcom delegovaným na stretnutia NIKE PREMIER CUP, že zápis zo stretnutia (originál) treba zaslať obyčajnou poštou na adresu: SsFZ Peter Štefaňák RTM, Partizánska cesta 93, 975 84 Banská Bystrica, prípadne faxom: 048 414 8914. Náležitosti, ktoré si účtuje rozhodca: hrubá odmena 200 Sk (treba hneď zdaniť) a cestovné vo výške HDP. O výsledku MFZ treba ihneď po skončení MFZ informovať predsedu KR. 3. KR žiada rozhodcov, ktorí sú delegovaní na stretnutia mládeže riadené SsFZ, aby vyplnené zápisy (originál a 2 kópie) zasielali na adresu: SsFZ, P. O. Box 157, Partizánska cesta 93, 975 84 Banská Bystrica. Zadná strana musí byť vyplnená strojom. Poštu zasielať doporučene - I. triedou. Poštovné je 29 Sk.
4. Rozhodcovia – čakatelia po absolvovaní kurzu: Dušan Špagla, Hruštín č. 536, tel. č. 0908 106 158, 0908 812 377, Martin Juríčka, Okružná 2058 Dolný Kubín, tel. č. 0902 366 772, 588 50 48, Rastislav Drozd, Trstená 797/14, tel. č. 0904 517 868, Štefan Jašák, Or. Polhora, tel. č. 0907 879 631, Eva Pilšáková, Novoť 754, tel. č. 0915 266 531, Tomáš Janotík, Or. Podzámok 326, tel. č. 0904 962 689. Bc. Valko a M. Katrenčík neabsolvovali väčšiu časť kurzu, zatiaľ nezaradení.

V Dolnom Kubíne 21. 4. 2005 Vladimír Mušák, predseda OFZ Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máš rád výzvy? Zmeň svet a urob veci inak, teraz
 2. Tento rok turizmu neprial
 3. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 4. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 6. Opäť sme na dobrej vlne
 7. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 8. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 9. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 10. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 1. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 3. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 4. Opäť sme na dobrej vlne
 5. Aj mikulášske balíčku môžu byť zdravé. Zistite ako na to.
 6. 365.bank sa stala bankou roka na Slovensku
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 10. Tento rok turizmu neprial
 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 16 541
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 10 824
 3. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 10 556
 4. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 781
 5. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 6 049
 6. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 801
 7. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 5 031
 8. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 4 602
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 3 832
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 827

Blogy SME

 1. Vlasta Žampová: Čo ma /nás zaujíma???
 2. Radovan Kazda: Všetko je inak. Na Madagaskare nehladujú pre zmenu klímy
 3. Aleš Tvrdý: Cestovné poistenie počas pandémie
 4. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch
 5. Viktor Pamula: Pomoc pre Jakubka
 6. Anton Sládek: Bratislava - Vysoká ulica včera a dnes
 7. Vladimír Seman: Zváštne hobby košického župana: Streľba do vlastného kolena
 8. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 14 173
 2. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 5 744
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 033
 4. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 804
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 761
 6. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 719
 7. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 578
 8. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 4 345
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Mária Remeňová zastrieľala v stoji čisto a v rytme.

Po druhej streľbe bola rodáčka z Hruštína najlepšia zo Sloveniek.


2 h
Starosta Nižnej Jaroslav Rosina

So starostom Nižnej, jednej z najväčších obcí Oravy, o živote počas covidu.


2 h
Ilustračné foto.

Policajti mladého muža poznajú, jeho správanie riešili niekoľkokrát. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa.


20 h
Jozef Luscoň

Na Slovensku bol jedným z najstarších gajdošov, v Oravskej Polhore posledným z pôvodnej generácie známych gajdošských rodov.


22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Policajti mladého muža poznajú, jeho správanie riešili niekoľkokrát. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa.


20 h

Odporúčajú ľuďom, aby sa pohybovali v skupinkách.


2. dec

V okresoch Rimavská Sobota a Revúca PCR testy potvrdili veľa infikovaných covidom.


1. dec

Dlhoročná folkloristka, speváčka, členka folklórnych skupín a propagátorka ľudovej kultúry a zvykov našich predkov Martina Žabčíková zomrela 29. novembra vo veku 37 rokov.


2. dec

Blogy SME

 1. Vlasta Žampová: Čo ma /nás zaujíma???
 2. Radovan Kazda: Všetko je inak. Na Madagaskare nehladujú pre zmenu klímy
 3. Aleš Tvrdý: Cestovné poistenie počas pandémie
 4. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch
 5. Viktor Pamula: Pomoc pre Jakubka
 6. Anton Sládek: Bratislava - Vysoká ulica včera a dnes
 7. Vladimír Seman: Zváštne hobby košického župana: Streľba do vlastného kolena
 8. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 14 173
 2. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 5 744
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 033
 4. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 804
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 761
 6. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 719
 7. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 578
 8. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 4 345
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu