Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky

Z každého rožku trošku – každý týžde v roku 2002

S viac ako troma kilami informácií sme tento rok

JANUÁR

Vyhrabávajúc sa z vianoných snehových závejov vstupujeme do nového roka. Do roka dvojkami obkúených dvoch núl. Cenu až štyroch núl po jednej dvojke mal najdrahší novoroný pozdrav PF 2002, ktorý poslal istý „Bin Ládin“ prednostke OÚ v Námestove. Svetom lietal antrax a tak úradníci podozrievali zásielku, z ktorej sa však neskôr vykul dobre mienený pozdrav, zdobený zrniekami piesku a rozdrobenými vianonými ozdobami. Ni to, spolonými silami my, daoví poplatníci, zaplatíme. A nielen to! Hne v úvodných doch nového roka nám bolo jasné, že nielen s terorizmom nie je žiadna sranda, ale ani s poasím. Neustále husté sneženie ochromuje na Orave dopravu, silný nárazový vietor hlboko vyfúkol hne v úvode roka o-to z obecných pokladní. Reforma verejnej správy priviala na oplátku z okresných úradov do obcí a miest prvé kompetencie, no do pokladní zatia pramálo. Náhle oteplenie v tretej dekáde mesiaca nepríjemne zahrieva aj železniiarov pri odstraovaní lavín z trate, zmrazilo však úsmevy na tvárach prevádzkovateov lyžiarskych vlekov. Z bodu mrazu ale ani ono nepozdvihlo vzahy Vitanová – Tvrdošín, Ústavný súd SR dostal na stôl alší podnet na riešenie. A v Námestove slávnostne otvárajú priemyselný areál. Výhad: 2 500 pracovných miest do roku 2005. Pri jeho zrode stáli tri ženy.

Skryť Vypnúť reklamu

FEBRUÁR

Tragédií a nešastia je, žia, dos o celý rok. Aj február pripisuje do štatistiky nález mtveho bezdomovca pod rozmzajúcou hladinou potoka pretekajúceho Zákamenným, roháska Tatranská horská služba pátra už od konca minulého roka po troch Poliakoch, strativších sa v Západných Tatrách, na zabíjake v Zázrivej puška pri výstrele na ošípanú zlyhala, neskôr náhodným výstrelom spôsobuje smr loveka. Oravci prejavujú súcit aj na diaku a vytvárajú Reaz lásky s Kolomanom – chlapcom z juhu Slovenska, ktorému v dôsledku nelásky rodiov amputovali od lenkov obidve nohy. A ešte osi z iného súdka: Na Okresný súd v Námestove ktosi posiela anonym. Okrem oznámenia o bombe v om stálo: Všetkých vás zniím, skoníte vo vode ako... Každý má svoje problémy. Bomba nevybuchla, ani tam nijaká nebola. Zato vypukol problém nedených nákupov. Jedni sa prikláajú k božiemu prikázaniu: nedeu zasväti, iní k praxi v 21. storoí. Môžeme však poveda, že tu niekde sa skryte zaína predvolebná kampa vrcholových politikov. Vrcholoví športovci namiesto slov konajú. Zápolia na Zimných olympijských hrách v Salt Lake City. Orava má na nich tentokrát až pälenné zastúpenie. To, o „natrénovali“, predstavili i družstevníci. Priemerná úžitkovos oravských kráv stúpla minulý rok v porovnaní s rokom 2000 až o 330 litrov na dojnicu a dostala sa na úrove 3 978 l/rok. Slovenské kravy dosahujú však až 4 700 l a tak sa tu medaily neudeovali.

Skryť Vypnúť reklamu

MAREC

Pátranie po 19-ronej Veronike pokrauje celý mesiac. Na svetlo sveta vychádzajú skutonosti i o detských a mládežníckych charakteroch. Po jeden a pol roku trucovania majite termálnych kúpalísk pochopil, že bez ich prevádzkovania zisky nepoteú, po všetkých možných úradoch zaujíma ku kauze stanovisko aj Vláda SR. Množstvo kompetentných sa stretlo aj v Podbieli. Roky snívania o obchvate obce by mala vystrieda realita. Aj ke sú reálne i peniaze, trasa sa nezhoduje so snom Podbielanov. V metropole Oravy otvárajú kanceláriu Európskeho informaného centra, z nej by sa mali šíri informácie o predvstupovom procese Slovenska. Z Vekovýkrmne ošípaných v Zábiedovo sa však šírilo nieo iné – nákaza. Exekútor vtrhol do farmy, na chov ktorej je vyhlásená karanténa a, mávajúc sfalšovanými papiermi, odváža a rozpredáva po celom Slovensku stovky zvierat. Šport je férovejší. Poslednú marcovú nedeu sa po pämesanej prestávke opä rozkrútil koloto futbalových súaží a s ním i naša Vaša tipovacia liga.

Skryť Vypnúť reklamu

APRÍL

Všetko máme aj na Orave, i ke mnohí tvrdia, že drogy a prostitúciu nie. Odnož medzinárodného gangu, zaoberajúceho sa prostitúciou a kupliarstvom siaha až tu. S obchodovaním so ženami „podnikali“ aj dvaja Oravania. Policajti pri hodnotení prvých mesiacov roka konštatovali najprv dobrú správu: poet mladých páchateov klesá. Po dobrej správe nasleduje spravidla zlá: ich agresivita stúpa. Teplé jarné slnko vytiahlo do polí sná všetko, o má ruky, nohy a – kúsok zeme. Sná, kiežby i tých, o ktorých bola zmienka v predchádzajúcich vetách. A aj ke sa o zemiakoch hovorí na Orave ako o druhom chlebe, na tunajších a bratislavských pultoch obchodov sú v rámci Slovenska najdrahšie. Zdá sa, že nám pomaly, ale isto zošikmejú oi a zaneme pribera z knedlí a cestovín. Finanné problémy školstva a zdravotníctva pokraujú. Jeden z dodávateov tepla pozastavuje kvôli nezaplateniu faktúr dodávku tepla pre dve materské a jednu základnú školu v Tvrdošíne na Medvedzí. V skutonosti chcel však „podkúri“ komusi inému – okresnému úradu. Študenti iných škôl nachádzajú na zahriatie nieo iné – mnohých poas preventívnej akcie námestovských policajtov naapali poas vyuovania v reštauráciách. Zatia o títo trénovali ruky pri pohárikoch, dvaja Rabania bojovali v pretláaní rukou na majstrovstvách sveta a – priniesli zlatú a bronzovú medailu.

MÁJ

„Nech, Bože, dá..., ve na to máme“, znelo Slovenskom. Dal! Malý kauukový kotú, naháaný po adovej ploche pobláznil Slovensko a urobil takú dieru do sveta, o akú sa môžu darmo snaži akíkovek politici akokovek dlho. Stovky Oravanov zaplnili poas finálového zápasu Slovensko – Rusko na majstrovstvách sveta v hokeji námestia, pohostinstvá, priestranstvá pred vekoplošnými obrazovkami. Eufória z víazstva našich zvíazila na pár týždov nad všetkými starosami a trápeniami. Talenty treba hada a íri – dalo by sa poveda nielen o športe, ale aj hudbe. Na Orave sa spievalo a hralo už od zaiatku mesiaca. Predovšetkým v Habovke a Dolnom Kubíne. Boli centrami medzinárodného podania udovej i vážnej hudby – festivalu Staré nôty mladých strún Európy a súaže v hre na sláikové nástroje írenie talentov. V trstenskej pôrodnici sa za pä mesiacov narodilo desa detí zo skúmavky, tých o osemnás rokov starších skúmali maturitné komisie. A kým americký prezident oraz viac zaostroval na Irak, zástupca svetovej vemoci vevyslanec USA v SR navštívil Oravu. Po dlhotrvajúcich suchách zaplavujú aj Oravu prietrže mraien.

JÚN

Horúavy prichádzajú tento rok skôr, ako býva zvykom. Neúnavné slnko, vyháajúce ortu teplomera niekoko dní nad 30 stupov Celsia, vyháa aj udí k hociomu tekutému a studenému. Tak urobili aj oravskí rybári a - v druhej lige v love rýb ulovili tri medaily. Predchádzajúce výdatné zrážky a terajšie vysoké teploty sa stali hrozbou aj pre zemiakové porasty. Pre samosprávy sa zasa stávajú hrozbou oakávané kompetencie v oblasti školstva. Žiakom to nevadí. Zamávali vysvedeniami a hurá – na prázdniny. Oddýchnu si, o sa nedá poveda o ich rodioch, starých rodioch, záchrankách, policajtoch... Oddýchnu si aj tí, o nedeu o nedeu naháali na zelených trávnikoch loptu. Po letnej prestávke prestúpia do ligových súaží v jeseni nižnianski futbalisti. Myšlienka ponúknu oddych a relax návštevníkom Nového Ústia sa dostáva na verejný pranier. Novému striptízovému baru na okraji „dedinky“ totiž Oravania nedávajú zelenú. Kým všetci Slováci ešte len mysleli na voby, Zubrohlavania urny oprášili už v júni. Volili nového starostu. Ale všade inde sa už zvolebnieva. A aj sfolklórnieva – v Podbieli štartuje maratón folklórnych festivalov.

JÚL

Obce a mestá sú „bohatšie“. Pribudol im majetok – školské budovy. V mnohých prípadoch v dezolátnom stave. Zubereckí hraniiari zaisujú transport uteencov z Vietnamu, skupinka skautov z Kežmarku splavujúca Oravu objavuje telo niekoko mesiacov nezvestnej Veroniky, zberai lesných plodov z Brezovice namiesto uoriedok našli dva granáty z II. svetovej vojny... A úastníci odpustovej slávnosti v Oraviciach – kmene stromov na lúke pred kostolíkom sv. Anny. Naasovane ju menia Tvrdošínania na doasný sklad dreva, pretože vlani tam organizovala odpust Vitanová. Súaží sa, ale fér, aj v Habovke. Desiatky podomácky vyrobených traktorov si tu merajú technické schopnosti strojov i šikovnos ich výrobcov. Aj jedni aj druhí si vydobyli uznanie. To sa nepodarilo dobyvateom Oravského hradu. Poliaka s troma demi musia z vonkajších hradných múrov zachraova hasii. Naši tipéri Vašej tipovacej ligy si to rozdali s víazom I. triedy oravskej futbalovej súaže a – vyhrali. Zo športovo-spoloenského popoludnia si odnášali ceny i víazi tipovaky a missky mládežníckej strany v našom týždenníku POŠTA - M.

AUGUST

Všetky cesty vedú za tancom pod Roháe. Netrafili sa tam iba predvolebné letáky istej politickej strany, ktorá sa rozhodla oslovi návštevníkov Podroháskych folklórnych slávností zo vzduchu. Iní politici nelietajú, prichádzajú po zemi. Na kolesách dotiahli za nimi, hoci o týžde neskôr, i „chrobáky“ - slovenský VW klub totiž poriadal alší roník stretnutia vzduchom chladených volkswagenov. Aby tých podujatí v strede roka pre turistov i našich bolo viac, v Námestove sa stretávajú drevorubai na medzinárodných majstrovstvách a stínajú, pília, odvetvujú... A zatia o lesní chlapi súažili, lesní králi – medvede, nielen v lete, strhli desiatky oviec. Družstevníkov však ohromil i alší úder. Blesk na zákamenských pastvinách skolil pätnás kráv.

„Ke budeš ini dobro, pôjdeš do neba, ke zlo, tak do pekla“, - poúa babka vnuka. „Babika a o mám urobi, aby som sa dostal do vlády?“ Nuž všelio sa dá, ako sme sa presviedali v predvolebnej kampani ku blížiacim sa septembrovým komunálnym vobám. Z mnohého si však neberte príklad. „Jména hloupých na všech sloupech“ platí naalej.

SEPTEMBER

Na železninú stanicu v Trstenej dorazil nízkoplošný vagón, ktorý sem dopravil z Maarska prvé štyri kamióny. Vodii dodriemali a pokraujú alej po svojich – kolesách. Bola to alšia skúšobná jazda pred oakávaným zavedením pravidelnej linky na prepravu kamiónov po železnici. Konene nebudú nii naše cesty. Párnický chotár rozorávajú orái z celého Žilinského kraja. Neniili ho – súažili v orbe. To, že aj Orava bola k Bratislave bližšie, platilo iba pred vobami. Politici prišli, usmiali sa, o-to súbili a – odišli. Po vobách už ostal iba vzdych: Ktovie kedy zasa uvidíme živého politika. Mnohí ale neodišli. Na stpoch ostali tí, ktorí sa nemuseli ponáha do parlamentu. Najviac hlasov dali Oravania HZDS, troška menej získalo na Orave KDH, alej SMER a SDKÚ. Oravania by však do parlamentu posadili i HZD, až za ním skonili SNS a ANO. Kým voby ovplyvnia budúcnos štyroch rokov, tradiný Hviezdoslavov Kubín pohladil koncom mesiaca duše milovníkov poézie a dobrý i horší pocit vyprchá ovea skôr.

OKTÓBER

- Pán Boh nám tohto roku doprial. Aj dos, aj pekné. Len to poasie mu nevyšlo,.. - letelo medzi družstevníkmi. Ktovie, i si policajti v Žilinskom kraji chceli vystreli z novinárov po tom, o v Suchej Hore vypálili niekoko varovných výstrelov voi pašerákom „ierneho“ alkoholu. Na informácie uvalili informané embargo, aj ke celoslovenský rozhlas a televízia o celej akcii hovorili na plnú ... Po tom, o si zavreli ústa slovenskí politici, otvorili si ich miestni. Oni však aj obecné pokladne. Rozkopali ulice, vyrastali nové stavby a stavbiky, cesty a cestiky... Zaala sa alšia predvolebná kampa. Je však pravda, že mnohým pomohli peniaze z predaja SPP, kedysi investované obcami do plynofikácie. Kým nedávne tragické povodne v Európe i na juhu Slovenska Oravu nezasiahli, veterná smrš prifuala od západu aj na Oravu. Strháva strechy niekokých domov, vyvracia stromy i stpy elektrického vedenia.

NOVEMBER

Mesto Námestovo získava už druhý stupe európskeho ocenenia. Jeho primátorka preberá estnú zástavu Rady Európy za mimoriadny prínos k zjednocovaniu národov najstaršieho svetadielu formou pestrej cezhraninej spolupráce. V Tvrdošíne straší „škrti“, v istej vasiovskej firme „zabávajú“ pracovníkov i políciu dvaja maskovaní ozbrojení lupii, zanechávajúci za sebou neskonalé množstvo stôp a chýb. V Tvrdošíne to bolo surovejšie. Zlodej zaútoil na policajta železnou tyou, ten, brániac sa, striea. alší zlodej tasí loveckú dýku... Aj túžba Slovenska po reformách už nahlodala všelio. Najnovšie plánované reformné kroky v oblasti zdravotníctva podkopávajú budúcnos dolnokubínskej ortopédie. Akoby nielen reformátori, ale aj súdy nemali o robi. Ten najvyšší - Najvyšší súd SR sa zase zaoberal Oravicami. Výsledok? Vláda SR musí zaplati primátorovi Tvrdošína trovy konania vo výške dvoch tisícok korún. O geotermálnom vrte už neuvažujú iba Vitanovania, ale celkom reálne aj Dolný Kubín.

DECEMBER

Kampa pred komunálnymi vobami vrcholí. Kde-tu hovoria i paragrafy, kde tu Mikuláš. Deom dareky, dospelým doniesol volebné urny. V 60-tich oravských obciach však budú musie prís voli ešte raz. V Pokryvái a v Štefanove nad Oravou nezvolili starostu, v Hornej Lehote jedného poslanca. Už pred vobami sa však zaalo i zvianonieva. Obchody zaplavili bohatí i chudobní, domácnosti stromeky i ryby, kostoly, na rozdiel od dní všedných, i sviatoní veriaci... Jedni doma, iní na námestiach, jedni smutne, iní veseliac sa, jedni hodnotiac, iní dávajúc si záväzky nové, i také o každý rok, oakávajú nový rok...

Celý rok sme sa niekde náhlili a akali, kedy bude lepšie. Inak tomu

nebude ani v roku 2003. Istý pesimista sa vyjadril, že dobre

nám dospelým už bolo. Na piesku! Mama, tato alebo babka dávali pozor.

Vysmrkali nám nos, dali napi ajíka a prebalili plienku. Stailo sýte

brucho, suchá plienka a – kopec piesku. Ak nieo chýbalo, stailo

sa rozplaka a všetci skákali. Nebume však pesimisti. Bude dobre!

Len netreba plaka, ale kona.

Dvadsiate storoie oznaili psychológovia aj za storoie úzkosti.

Dvadsiateprvé za storoie depresie a skepsy. Veri? Neveri?

Najdôležitejšie bude zachova si vnútorný pokoj!

Lýdia VOJTAŠŠÁKOVÁ

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 2. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 4. Nová certifikovaná káva na vašich obľúbených čerpacích staniciac
 5. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 6. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 7. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Spravte si zásoby zdravia
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Nevedomosť poslancov opäť zhorší podmienky pre zamestnancov
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Na ropnej plošine sa len pracuje a spí
 6. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 10. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 191
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 468
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 299
 4. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 761
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 646
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 101
 7. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 639
 8. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 2 286
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 278
 10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 239

Blogy SME

 1. Symptomedica: Divertikuly hrubého čreva má v pokročilom veku 50% populácie.
 2. Alžbeta Szomolaiová: Hrad Divín
 3. Patrik Tulinský: § 353 TZ - Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Z čoho boli obvinení Monika Tódová a Konštantín Čikovský
 4. Ján Valchár: Horúčka, s ktorou nič nerobíme, vedie...k článku Renáty Zelnej
 5. Jozef Javurek: Ako sme našli Budzogáň
 6. Inštitút strategických politík: Koniec iránskej izolácie vďaka pripojeniu Teheránu k Šanghajskej organizácii spolupráce
 7. Tupou Ceruzou: 3. vlna
 8. Martin Dorčák: Náhradná výhra pre Zuzanu áno, pre záchranára v službe nie
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 764
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 236
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 946
 4. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 074
 5. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 620
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 4 401
 7. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 756
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 564
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Študentky Strednej zdravotníckej školy nemocnicu potrebujú na vzdelávanie.

Petíciu za Dolnooravskú nemocnicu podpísalo za deväť dní viac ako 22-tisíc ľudí.


22m
Policajti sa viac zamerajú na dodržiavanie protiepidemických opatrení v prevádzkach a na podujatiach.

Z hraníc sa presunuli do prevádzok a na podujatia.


25m

Fyzická odolnosť, zdatnosť a celkovo fyzické zdravie sa postupne vyvíjajú už od útleho veku, preto je dôležité včasné podchytenie nesprávnych návykov a nastavenie správnej terapie, ktorá ich odstráni.


1 h
Zľava Mário Košút, Martin Rusina a Pavol Bakoš.

Šiesty ročník sa netradične konal v sobotu.


4 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nad Horehroním sa už Nízke Tatry belejú.


20 h

Situácia sa zhoršuje, v nemocnici sú zakázané návštevy, výnimkou sú ťažko chorí pacienti.


22. sep

Nitriansky kraj od 27. septembra očervenie.


24 h

Podľa nemocnice ide o jediný a zatiaľ najbezpečnejší spôsob následnej identifikácie pacienta.


TASR 22. sep

Blogy SME

 1. Symptomedica: Divertikuly hrubého čreva má v pokročilom veku 50% populácie.
 2. Alžbeta Szomolaiová: Hrad Divín
 3. Patrik Tulinský: § 353 TZ - Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Z čoho boli obvinení Monika Tódová a Konštantín Čikovský
 4. Ján Valchár: Horúčka, s ktorou nič nerobíme, vedie...k článku Renáty Zelnej
 5. Jozef Javurek: Ako sme našli Budzogáň
 6. Inštitút strategických politík: Koniec iránskej izolácie vďaka pripojeniu Teheránu k Šanghajskej organizácii spolupráce
 7. Tupou Ceruzou: 3. vlna
 8. Martin Dorčák: Náhradná výhra pre Zuzanu áno, pre záchranára v službe nie
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 764
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 236
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 946
 4. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 074
 5. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 620
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 4 401
 7. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 756
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 564
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu