Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Mýty o prvom lete, ale najmä o záhadnej smrti

V apríli 1961 sa po dvojronom výcviku stal Jurij

Po úspešných letoch pokusných zvierat do kozmu nebolo pochýb o tom, že let loveka za hranice atmosféry je len otázkou asu. Prví zaali s výberom kandidátov na kozmický let Ameriania. V roku 1957 podrobili prísnemu výberu 508 kandidátov. Museli ma najviac 40 rokov, titul bakalára vied a nalietaných minimálne 1500 hodín. Do konca apríla 1959 vybrali siedmich. Súasne s výberom prebiehal vývoj kozmickej lode a rakety, ktorá ju vynesie na obežnú dráhu.

AKO VZNIKOL GAGARINSKÝ ODDIEL

Rusi zaali vybera prvého kozmonauta až v novembri 1958. V halách Koroovovho experimentálneho závodu však v tom ase už stáli prvé atmosférické plášte budúcich Vostokov a nosná raketa mala za sebou tri a pol roka úspešných skúšok.

Skryť Vypnúť reklamu

Výber pilotov „špeciálneho urenia“ mal tieto kritériá: vek asi 30 rokov, výška do 170 cm, hmotnos okolo 70 kg, vzdelaný, disciplinovaný, profesionálne perspektívny, bez služobných priestupkov.

Z leteckých útvarov celého Sovietskeho zväzu prišlo do Moskvy vyše 3000 tipov na možných kandidátov. Po zohadnení požiadaviek konštruktérov sa poriadne preriedený zoznam dostal na stôl „komisie pre tému . 6“, ktorá si kandidátov pozvala na pohovor.

Nakoniec vybrali dvadsiatich. Bol medzi nimi aj Jurij Alexejevi Gagarin, povolaním zlieva, ktorý v roku 1957 absolvoval letecké uilište v Orenburgu a slúžil ako vojenský letec. Mal nalietaných 230 hodín a absolvoval pä zoskokov padákom.

Z rozhodnutia Ústredného výboru komunistickej strany z 11. januára 1960 sa zaalo budova Stredisko pre prípravu kozmonautov. Jeho náelníkom sa stal plukovník J. A. Karpov. Výcvik odšartoval 14. marca 1960. Prvé lekcie boli venované lekársko-biologickým aspektom letu loveka do kozmu. Na zásah hlavného konštruktéra Koroova sa však obsah rýchlo zmenil a budúci kozmonauti sa zaali venova praktickejším témam – raketovej technike, prírodným vedám a iným špecializovaným disciplínam. Adepti vesmírneho letu absolvovali aj nároné testy na centrifúge a v pretlakovej komore.

Skryť Vypnúť reklamu

Po dokonení kozmickej lode – trenažéra vesmírneho letu – sa však ukázalo, že výcvik kompletnej dvadsiatky pokrauje vemi pomaly. Preto Koroov s Karpovom skupinu zredukovali. Zostala šestica vyvolených: Varlamov, Kartašov, Nikolajev, Popovi, Titov a Gagarin. Zloženie gagarinského oddielu sa však oskoro zmenilo. Kartašov pri preažení 8 G v centrifúge dostal podliatiny na chrbte a lekári ho neodporuili na alší výcvik. Namiesto neho zaradili do oddielu ambiciózneho mladíka Nejubova. Smolu mal aj Varlamov. Pri kúpaní v Medvedích jazerách nealeko Hviezdneho mesteka narazil hlavou na plytinu a poškodil si krný stavec. Nahradil ho Valerij Bykovský.

ZVÍAZIL SLUŠNÝ CHLAPEC

Po doplnení gagarinského oddielu sa zaal o výcvik viac zaujíma aj hlavný konštruktér. astejšie chodil do Hviezdneho mesteka, besedoval s kozmonautmi. Bolo jasné, že pri výbere prvého bude ma hlavné slovo.

Skryť Vypnúť reklamu

Po dokonení pristávacích modulov budúcich Vostokov pozval Koroov kozmonautov do svojej konštruknej dielne, kde na podstavcoch stáli nenamaované gule pristávacích modulov. Koroov kozmonautom oznámil, že program prvého letu je vypoítaný na jeden oblet okolo Zeme.

Stáli tam v hlúiku a hadeli na kozmickú lo. Bolo im jasné, že let loveka do vesmíru už nie je len snom. Zrazu sa veselý Koroov spýtal: „No, kto si chce posedie v korábe?“ Predstúpil Gagarin: „Dovote mne!“ Rýchlo sa zohol, rozviazal si šnúrky, vyzul topánky a v ponožkách vykroil po schodíkoch k otvoru. Na Koroova to vemi zapôsobilo. Gagarin sa stal jeho favoritom. „Pái sa mi tento chlapec,“ povedal svojmu zástupcovi.

Poda priebehu výcviku bol však oficiálnym kandidátom na kozmonauta íslo jeden German Titov. Jeho náhradníkom sa snažil sta Grigorij Nejubov, ktorý vemi túžil by prvý. Titov bol priamy, ale impulzívny. Ak neuspel, ažko sa ovládal. Nejubov bol zase hviezdou, inteligentný, šikovný, zdatný, „duša kompánie“. Bol však privemi egocentrický, ažko vedel podriadi vlastné zájmy spolonej veci. Gagarin bol vo všetkých kritériách nadpriemerný, jednoducho „slušný chlapec“. A jeho prednosou bol oarujúci úsmev. Ako budúca mediálna hviezda ho vemi potreboval.

Nakoniec sa rozhodlo pri leteckej obhliadke miesta možného pristátia v stepi pod Saratovom. Gagarin sa len zaudoval: „Preo ja?“

MEDIÁLNA HVIEZDA

Vybrali teda Gagarina. V to slnené aprílové ráno si s ním sadol do autobusu aj v kombinéze obleený náhradník German Titov. Grigorij Nejubov, ako druhý náhradník, bol len v uniforme, viezol sa však v rovnakom autobuse a sprevádzal Jurija až po raketu.

V masívnej kombinéze, uložený v stiesnenom priestore kabíny prvej kozmickej lode, zavalený množstvom rádiových inštrukcií, si prvý kozmonaut zachoval chladnú hlavu i zmysel pre humor. Krátko pred štartom z neho vyhklo: „Pojechali!“

Dvanásteho apríla 1961 o 7.07 SE motory zaburácali a vyniesli mohutný koráb na jediný oblet Zeme. Po 108 minútach dosadol obhorený pristávací modul Vostoku 1 nealeko ureného miesta pristátia.

Zo zlievaa a vojenského pilota sa po najkratšom vydarenom lete v dejinách kozmonautiky stal prvý oban planéty. Úspešný let urobil z neho hviezdu. Stal sa atrakciou, ktorú ukazovali vo všetkých kútoch sveta. Triumfálne cesty, záplavy kvetov, medailí. V jeho prítomnosti strácali lesk všetci premiéri, prezidenti, králi a kráovné, s ktorými si potriasal rukou.

Po ase sa však na Gagarinovej tvári zaali objavova náznaky smútku. Chodil neustále po besedách, chýbalo mu lietanie. Vrátil sa k nemu až po siedmich rokoch. Na Vojenskej akadémii leteckého inžinierstva obhájil diplomovú prácu a bezprostredne po nej obnovil cviné lety. Povráva sa, že najväšou výzvou bol pre neho pripravovaný let loveka na Mesiac. Aj Rusi chceli vkroi na jeho povrch.

OSUDNÝ LET

Od 13. do 22. marca 1968 absolvoval Gagarin 18 letov na cvinej podzvukovej stíhake UTI MiG 15. Vo vzduchu strávil viac ako sedem hodín. V dvojmiestnej stíhake pod vedením skúseného inštruktora Vladimira Seriogina si poínal profesionálne. Nezaprel v sebe letca.

Let . 625 sa 27. marca 1968, presne pred tridsiatimi piatimi rokmi, zaal ako vždy predletovou prípravou. Po vykonaní všetkých predpísaných úkonov dostal o 10.19 h Gagarin povolenie na štart. Lietadlo sa rozbehlo po štartovacej dráhe a vzlietlo. Poda letovej knihy mal Gagarin vykonáva letové cvienie medzi dvoma vrstvami súvislej oblanosti. Nižšia vrstva oblakov sa pohybovala vo výške 500 až 1500 metrov, vyššia vo výške 4500 až 5500 metrov.

Po jedenástich minútach letu, o 10.30 h, Gagarin oznámil ukonenie letového cvienia v zóne. Dostal povolenie nabra kurz 320, teda na návrat. Po tomto spojení sa kontakt prerušil. Obnovi sa ho už nepodarilo. Let . 625 neodpovedal. Minútu po poslednom rádiovom kontakte sa lietadlo zaborilo do Zeme. Gagarin i jeho inštruktor zahynuli.

O SA STALO?

Agentúrna správa o smrti prvého kozmonauta bola vemi strohá. Ruské tajnostkárstvo vyvolávalo dohady. Niektorí dokonca tvrdili, že Gagarin opä vyletel do kozmu a že tam lieta dodnes. Pravda však bola ovea prozaickejšia, hoci sme sa ju dozvedeli až 20 rokov po katastrofe.

V asoch vrcholiacej perestrojky sa v Sovietskom zväze otvárali mnohé zabudnuté témy. Jednou z nich bola aj zdanlivo tajomná smr prvého kozmonauta. Na jej vyšetrenie sa vytvorili dve nezávislé komisie. Z vyšetrovania vyplynulo, že sa nestalo ni nezvyajné. Napriek tomu sa cviné lietadlo dostalo do vývrtky a ke sa vynorilo zo spodnej vrstvy mrakov, letci už nestihli stroj vyrovna.

Takéto vysvetlenie však nikoho neuspokojilo a vyšetrovanie sa na nátlak verejnosti muselo obnovi. Komisia pod vedením profesora Belocerkovského znovu preverila všetky fakty a súvislosti. Podrobný opis tragickej udalosti priniesla moskovská Pravda 18. januára 1988. Zistili sa tri hlavné príiny, ktoré viedli k tragédii.

Po prvé: Pred letom bola posádka informovaná, že spodná hranica hustej oblanosti je vo výške 900 metrov namiesto skutoných 400 až 500 metrov na trase letu. Tento tragický omyl spôsobilo to, že poda údajov meteorologického radaru urovali hranicu oblanosti nad letiskom, nie na trase letu.

Po druhé: V kritickom období nefungoval pozemský rádiovýškomer. Vedenie letu nemohlo teda robi zo Zeme merania skutonej výšky lietadiel. Nefungovalo ani snímanie obrazoviek rádiolokaných staníc a údaje operátori zakresovali rune, o znane znižovalo presnos údajov.

Po tretie: Zlyhala organizácia a riadenie letov. Minútu po štarte Gagarina so Serioginom odštartovala aj dvojica nadzvukových migov 21. Pri naberaní výšky predbehli MiG 15, o bolo poda predpisov neprípustné. Navyše, v kritickom priestore sa ocitol ešte jeden stroj, alší MiG 15, ktorý letel na skúšobný let po oprave do susediacej letovej zóny.

Výsledkom tejto osudovej kombinácie bolo, že Gagarinov stroj sa pri obrate na domovský kurz dostal do vzdušného víru, ktorý zapríinil stratu výšky. Lietadlo sa dostalo do vývrtky, urobilo asi sedem obratov, o sažilo posádke orientáciu. Napriek tomu sa mig podarilo vyrovna do strmhlavého letu. Ke sa však lietadlo vynorilo zo spodnej vrstvy oblanosti, letcom už na vyrovnanie stroja nezostalo dos asu ani priestoru. Namiesto 900 metrov bola Zem o polovicu bližšie. Chýbalo 250-300 metrov, necelé dve sekundy letu.

NI SA NEDÁVA DO DARU

V roku 1967 zlyhal padákový systém novej kozmickej lode Voschod 1. Na jej palube zahynul Vladimir Komarov. Gagarin vtedy povedal: „Ni sa nedáva do daru. Ani jedno víazstvo nad prírodou nebolo bezbolestné. Zaali sme si však osvojova vesmír. Opä si sadneme do nových lodí a poletíme k novým obzorom.“ Jurij Alexejevi Gagarin chcel lietal k novým obzorom. Jeho túžba sa mu stala osudnou.

ROMAN PIFFL

S použitím dobových materiálov publikovaných v asopise Kozmos

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Úprava osobného motorového vozidla
 2. Important information for Brazilians living in Slovakia
 3. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. Päť chýb pri zateplení strechy
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 306
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 267
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 029
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 13 176
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 761
 6. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 767
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 631
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 620
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 362
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 152
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Príchod armády do Veličnej.

Už desaťročie si držia pozíciu najlepších

Slovenské vzpieranie spoznalo majstrov.

Dolnokubínski vzpierači vyhrali titul v extralige družstiev 10-krát za sebou.

Síce sa nehrá, ale mužstvo sa posilňuje

Dolnokubínsky hokejový klub ohlásil uplynulý týždeň novú brankársku posilu.

Do brány Dolného Kubína prichádza Erik Janek.

Na palubovke góly strieľa, na trávniku im zabraňuje

Martin Adamčík ťahá florbalový klub a hrá i futbal.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

Aktuálne: Dopravná nehoda na Balkáne

Vodič má zrejme ťažké zranenie.

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Už ste čítali?