Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

I. Športovo-technická komisia

(predseda Ing. Martin Kahan)

1. Schvaľuje výsledky MFZ 24. kola I. triedy a 20. kola II. tried tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ II. tr. sk. A Babín – Brezovica, ktorý je v riešení komisie. Schvaľuje výsledok dohrávaného MFZ II. tr. sk. A 18. kola Zázrivá – Kraľovany tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku.

2. Kontumuje MFZ 20. kola II. tr. sk. A Babín – Brezovica v prospech TJ Babín, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: neoprávnený štart hráčov TJ Brezovica č.1 Kaník Michal, č. 10 Jendrášek Peter (čl.110, 113 SP)

Skryť Vypnúť reklamu

3. Oznamuje funkcionárom FK a FO, že aktív ŠTK a KM pred začiatkom nového súť. ročníka 2003/2004 sa uskutoční vo štvrtok 17. júla 2003 o 15.30 h v reštaurácii Kopačka v D. Kubíne.

4. Upozorňuje funkcionárov FK a TJ, aby k vyplňovaniu prihlášky družstiev do súťaží OFZ pristupovali zodpovedne (uzávierka prihlášok 26. 6. 2003, na poštovú poukážku /správa pre prijímateľa/ vyznačiť účel platby).

II. Komisia mládeže (predseda Bc. Ľubomír Hlatký)

1. Schvaľuje výsledky MFZ I. triedy dorastu sk. A a B 18. kola tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

2. Schvaľuje výsledky MFZ I. triedy SŽ sk. A 20. kola a sk. B 22. kola a 14. kola (dohrávka) tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Beňadovo – Breza, z ktorého nedostala zápis (R Kramarčík).

Skryť Vypnúť reklamu

3. KM po prerokovaní námietky z MFZ I. tr. SŽ 20. kola S. Dubová – O. Podzámok na štart hráča, pokladá námietku za bezpredmetnú.

4. KM po prerokovaní námietky z MFZ I. tr. dorastu sk. B 18. kola Novoť – O. Polhora na štart hráča, prípad postupuje na DK.

5. Schvaľuje výsledky turnaja MŽ sk. B – 8. kolo tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku okrem zápasov Trstená – Zuberec a Habovka – Trstená.

6. Kontumuje stretnutia turnaja MŽ sk. B 8. kola Trstená – Zuberec, Habovka – Trstená v prospech TJ Zuberec a TJ Habovka, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo FK Trstená sa na turnaj nedostavilo. KM akceptuje ospravedlnenie družstva FK Trstená.

7. Schvaľuje výsledky 7. kola turnaja MŽ sk. D tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku.

Skryť Vypnúť reklamu

8. Schvaľuje výsledky turnaja prípravky sk. B – 8. kolo tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku.

9. Záverečný turnaj o víťaza oravskej futbalovej súťaže MŽ sa uskutoční v sobotu 21. 6. 2003 na futb. štadióne MŠK Námestovo.

Turnaja sa zúčastnia víťazné družstvá skupín A, B, C, D (počet účastníkov 15 + 2/družstvo), strava a občerstvenie pre účastníkov turnaja je zabezpečené. Prezentácia všetkých účastníkov je o 8.30 h na futbalovom štadióne.

Pridelené čísla: 1. víťaz sk. A, 2. víťaz sk. B, 3. víťaz sk. C, 4. víťaz sk. D

Rozpis zápasov:

1. zápas A – D o 9.00 h

2. zápas B – C o 10.00 h

3. zápas D – C o 11.00 h

4. zápas A – B o 12.00 h

5. zápas B – D o 13.00 h

6. zápas C – A o 14.00 h

10. Kvalifikačný zápas víťazov I. tr. dorastu sk. A a B o postup do 5. ligy sa uskutoční v sobotu 21. 6. 2003 o 16.30 h na futb. štadióne MŠK Námestovo.

11. Záverečný turnaj prípraviek sa uskutoční v sobotu 21. 6. 2003 na futb. štadióne TJ Slovan Magura Vavrečka, začiatok o 9.00 h. Turnaj je spojený s výberom hráčov na medzinárodný turnaj Fragaria Cup Prešov.

Rozpis zápasov:

1. zápas o 7. – 8. miesto o 9.00 h

2. zápas o 5. – 6. miesto o 10.00 h

3. zápas o 3. – 4. miesto o 11.00 h

4. zápas o 1. – 2. miesto o 12.00 h

12. Termín, miesto a čas kvalifikačného zápasu SŽ o víťaza oravskej futb. súťaže bude uverejnený v nasledujúcom spravodaji OFZ.

III. Disciplinárna komisia

(predseda Ján Kysel)

D-I-143 Miroslav Holub 810131 TJ Krivá, 1 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-5a

D-I-144 Štefan Spišiak 890207 TJ Chlebnice, 1 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-5a

D-I-145 Ľubomír Baraniak 840719 TJ Vasiľov , 4 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-3b

D-I-146 Martin Zaťko 730706 TJ Liesek, 1 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-5a

D-I-147 Ľuboš Mordel 870414 TJ Zubrohlava, 1 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-5a

D-I-148 DK trestá kapitána družstva TJ O. Polhora Vnenčáka Ľubomíra 850722, zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva v MFZ na 1 mesiac nepodmienečne, podľa DP-1-9-2b za pokus o neoprávnený štart hráča v MFZ dňa 8. 6. 2003 (na základe výpovede R). Zaplatiť poplatok za prejednanie 150 Sk.

D-I-149 DK trestá ved. mužstva TJ O. Polhora Miroslava Baleka zákazom výkonu funkcie ved. mužstva v MFZ dorastu na 2 mesiace nepodmienečne podľa DP-1-9-2b, za pokus o neoprávnený štart hráča v MFZ dňa 8. 6. 2003. Zaplatiť poplatok za prejednanie 150 Sk.

Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 ŽK od 13. 6. 2003:

Jendrášek Milan 750516 TJ Brezovica - zaplatiť poplatok 100 Sk

Kušnierik Bohuslav 730326 TJ Kraľovany – zaplatiť poplatok 100 Sk

Dudáš Milan 840321 TJ O. Poruba – zaplatiť poplatok 100 Sk

Neprerokované priestupky – poruš. DP čl. 16:

Kováč Martin 841023 ŠK Tvrdošín – chýba poplatok za ČK

Hucík Martin TJ Brezovica – chýba poplatok za ČK

D-II-43 DK na návrh HK v zmysle RS OFZ navyšuje poplatky a pokuty, ktoré neboli uhradené v termíne:

Babinský Ľubomír TJ Babín 300 + 300 Sk (D-I-123), Žuffa Peter TJ Vavrečka 150 + 150 Sk (D-I-128), Sklarčík Jozef TJ Vavrečka 150 + 150 Sk(D-I-129), TJ Or. Lesná 150 + 150 Sk (D-II-39). Na základe zistených skutočností HK, DK upúšťa od navýšenia pokuty FK Sl. Trstená DP-II-6 a TJ Krivá D-II-34.

Doklad o úhrade zaslať na OFZ, v prípade neuhradenia DK pristúpi k zastaveniu činnosti družstva. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

IV. Komisia rozhodcov

(predseda Mgr. Július Kubáni)

1. Náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 19. 6. 2003 o 16.30 h na štadióne MFK D. Kubín. Zúčastnia sa R: Badár Marián, Bukai Ján, Dibdiak Dušan, Masarovič Jinřich, Troják František, Volf Karol, Záhora Jozef, Podbrežný Vladimír. Účasť bezpodmienečne nutná.

2. Predpokladaný termín konania letného seminára je týždeň pred začiatkom nového súť. ročníka (2. 8. 2003).

3. KR žiada R, aby ihneď nahlásili zmeny tel. čísel (oproti minulému RS OFZ).

V. Hospodárska komisia

(Ľubomír Gerek)

HK upozorňuje FO a jednotlivcov na nezaplatené pokuty a poplatky: O. Podzámok 2000 + 300, Lomná 3000 + 300, TJ Brezovica M. Jendrášek 300 + 300 Sk. Doklad o úhrade zaslať na OFZ.

VI. Sekretariát OFZ

Opätovne oznamujeme FO, že na základe rozhodnutia Rady SsFZ počnúc súť. ročníkom 2003/2004 prechádza riadenie majstrovských súťaží žiakov IV. líg do kompetencií príslušných oblastných futbalových zväzov. Z uvedených dôvodov sa mení štruktúra súťaží SŽ. Počnúc ročníkom 2003/2004 zriaďujú sa v súťažiach starších žiakov nasledovné súťaže:

- I. trieda SŽ s počtom 14 účastníkov

- II. trieda SŽ s možnosťou vytvorenia skupín (záleží od počtu prihlásených družstiev)

Právo na zaradenie do súťaže I. triedy žiakov budú mať všetky družstvá Oravy, účinkujúce v tomto súť. roč. 2002/2003 v IV. lige SsFZ, s podmienkou riadneho dohratia súťaže. Počet účastníkov I.triedy bude doplnený do počtu 14, mužstvami terajšej I. triedy zo skupín A, B, podľa umiestnenia v konečnom poradí na záver súť. roč. 2002/2003.

V prípade, že do súťaže I. triedy bude potrebné doplniť nepárny počet družstiev, zohrajú kolektívy umiestnené v skupine A a B na rovnakom mieste jednokolové kvalifikačné stretnutie. Jeho víťaz sa stane účastníkom I. triedy. Upozorňujeme, že SsFZ bude v súť. roč. 2003/2004 i naďalej riadiť a organizovať dvojičkové súťaže žiakov (ml. a st. žiaci).

VII. Komisia delegátov

(predseda Ing. Jozef Kahan)

Hodnotenie výkonu R z MFZ hraných 8. 6. 2003:

Trstená – Leštiny 8,5 2/3, Habovka – O. B. Potok 8, /3, Zázrivá – Liesek 8, /3

V Dolnom Kubíne 12. 6. 2003

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 7. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 10. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 1. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 4. Pomáhajte čítaním
 5. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 6. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 8. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 9. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 10. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 28 193
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 267
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 247
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 797
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 686
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 863
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 837
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 007
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 803
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 151
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

Tu sú výsledky víkendového testovania na Orave. Prečo ste boli vy?

Za tri dni otestovali odberové tímy 91 505 ľudí. Do karantény poslali 3 904 infikovaných.

Ulice a námestia stíchli.

Futbalisti Brezovice sa na jeseň bavili futbalom

Oravský Podzámok zimoval vlani na prvom mieste siedmej ligy. V aktuálnej sezóne sa nachádza na desiatom mieste.

Futbalisti Brezovice predvádzali na jeseň výborné výkony.

Dohrávať počas zimy je na Orave takmer nemožné

Názory klubov sa líšia. Umelú trávu však veľmi nepreferujú.

Na Orave máme dve ihriská s umelou trávou.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Tu sú výsledky víkendového testovania na Orave. Prečo ste boli vy?

Za tri dni otestovali odberové tímy 91 505 ľudí. Do karantény poslali 3 904 infikovaných.

Už ste čítali?