Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

I. Športovo-technická komisia

(predseda Ing. Martin Kahan)

1. Schvaľuje výsledky MFZ 24. kola I. triedy a 20. kola II. tried tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ II. tr. sk. A Babín – Brezovica, ktorý je v riešení komisie. Schvaľuje výsledok dohrávaného MFZ II. tr. sk. A 18. kola Zázrivá – Kraľovany tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku.

2. Kontumuje MFZ 20. kola II. tr. sk. A Babín – Brezovica v prospech TJ Babín, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: neoprávnený štart hráčov TJ Brezovica č.1 Kaník Michal, č. 10 Jendrášek Peter (čl.110, 113 SP)

Skryť Vypnúť reklamu

3. Oznamuje funkcionárom FK a FO, že aktív ŠTK a KM pred začiatkom nového súť. ročníka 2003/2004 sa uskutoční vo štvrtok 17. júla 2003 o 15.30 h v reštaurácii Kopačka v D. Kubíne.

4. Upozorňuje funkcionárov FK a TJ, aby k vyplňovaniu prihlášky družstiev do súťaží OFZ pristupovali zodpovedne (uzávierka prihlášok 26. 6. 2003, na poštovú poukážku /správa pre prijímateľa/ vyznačiť účel platby).

II. Komisia mládeže (predseda Bc. Ľubomír Hlatký)

1. Schvaľuje výsledky MFZ I. triedy dorastu sk. A a B 18. kola tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

2. Schvaľuje výsledky MFZ I. triedy SŽ sk. A 20. kola a sk. B 22. kola a 14. kola (dohrávka) tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Beňadovo – Breza, z ktorého nedostala zápis (R Kramarčík).

Skryť Vypnúť reklamu

3. KM po prerokovaní námietky z MFZ I. tr. SŽ 20. kola S. Dubová – O. Podzámok na štart hráča, pokladá námietku za bezpredmetnú.

4. KM po prerokovaní námietky z MFZ I. tr. dorastu sk. B 18. kola Novoť – O. Polhora na štart hráča, prípad postupuje na DK.

5. Schvaľuje výsledky turnaja MŽ sk. B – 8. kolo tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku okrem zápasov Trstená – Zuberec a Habovka – Trstená.

6. Kontumuje stretnutia turnaja MŽ sk. B 8. kola Trstená – Zuberec, Habovka – Trstená v prospech TJ Zuberec a TJ Habovka, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo FK Trstená sa na turnaj nedostavilo. KM akceptuje ospravedlnenie družstva FK Trstená.

7. Schvaľuje výsledky 7. kola turnaja MŽ sk. D tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku.

Skryť Vypnúť reklamu

8. Schvaľuje výsledky turnaja prípravky sk. B – 8. kolo tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku.

9. Záverečný turnaj o víťaza oravskej futbalovej súťaže MŽ sa uskutoční v sobotu 21. 6. 2003 na futb. štadióne MŠK Námestovo.

Turnaja sa zúčastnia víťazné družstvá skupín A, B, C, D (počet účastníkov 15 + 2/družstvo), strava a občerstvenie pre účastníkov turnaja je zabezpečené. Prezentácia všetkých účastníkov je o 8.30 h na futbalovom štadióne.

Pridelené čísla: 1. víťaz sk. A, 2. víťaz sk. B, 3. víťaz sk. C, 4. víťaz sk. D

Rozpis zápasov:

1. zápas A – D o 9.00 h

2. zápas B – C o 10.00 h

3. zápas D – C o 11.00 h

4. zápas A – B o 12.00 h

5. zápas B – D o 13.00 h

6. zápas C – A o 14.00 h

10. Kvalifikačný zápas víťazov I. tr. dorastu sk. A a B o postup do 5. ligy sa uskutoční v sobotu 21. 6. 2003 o 16.30 h na futb. štadióne MŠK Námestovo.

11. Záverečný turnaj prípraviek sa uskutoční v sobotu 21. 6. 2003 na futb. štadióne TJ Slovan Magura Vavrečka, začiatok o 9.00 h. Turnaj je spojený s výberom hráčov na medzinárodný turnaj Fragaria Cup Prešov.

Rozpis zápasov:

1. zápas o 7. – 8. miesto o 9.00 h

2. zápas o 5. – 6. miesto o 10.00 h

3. zápas o 3. – 4. miesto o 11.00 h

4. zápas o 1. – 2. miesto o 12.00 h

12. Termín, miesto a čas kvalifikačného zápasu SŽ o víťaza oravskej futb. súťaže bude uverejnený v nasledujúcom spravodaji OFZ.

III. Disciplinárna komisia

(predseda Ján Kysel)

D-I-143 Miroslav Holub 810131 TJ Krivá, 1 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-5a

D-I-144 Štefan Spišiak 890207 TJ Chlebnice, 1 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-5a

D-I-145 Ľubomír Baraniak 840719 TJ Vasiľov , 4 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-3b

D-I-146 Martin Zaťko 730706 TJ Liesek, 1 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-5a

D-I-147 Ľuboš Mordel 870414 TJ Zubrohlava, 1 MFZ nepodmienečne od 13. 6. 2003, podľa DP-1-5a

D-I-148 DK trestá kapitána družstva TJ O. Polhora Vnenčáka Ľubomíra 850722, zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva v MFZ na 1 mesiac nepodmienečne, podľa DP-1-9-2b za pokus o neoprávnený štart hráča v MFZ dňa 8. 6. 2003 (na základe výpovede R). Zaplatiť poplatok za prejednanie 150 Sk.

D-I-149 DK trestá ved. mužstva TJ O. Polhora Miroslava Baleka zákazom výkonu funkcie ved. mužstva v MFZ dorastu na 2 mesiace nepodmienečne podľa DP-1-9-2b, za pokus o neoprávnený štart hráča v MFZ dňa 8. 6. 2003. Zaplatiť poplatok za prejednanie 150 Sk.

Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 ŽK od 13. 6. 2003:

Jendrášek Milan 750516 TJ Brezovica - zaplatiť poplatok 100 Sk

Kušnierik Bohuslav 730326 TJ Kraľovany – zaplatiť poplatok 100 Sk

Dudáš Milan 840321 TJ O. Poruba – zaplatiť poplatok 100 Sk

Neprerokované priestupky – poruš. DP čl. 16:

Kováč Martin 841023 ŠK Tvrdošín – chýba poplatok za ČK

Hucík Martin TJ Brezovica – chýba poplatok za ČK

D-II-43 DK na návrh HK v zmysle RS OFZ navyšuje poplatky a pokuty, ktoré neboli uhradené v termíne:

Babinský Ľubomír TJ Babín 300 + 300 Sk (D-I-123), Žuffa Peter TJ Vavrečka 150 + 150 Sk (D-I-128), Sklarčík Jozef TJ Vavrečka 150 + 150 Sk(D-I-129), TJ Or. Lesná 150 + 150 Sk (D-II-39). Na základe zistených skutočností HK, DK upúšťa od navýšenia pokuty FK Sl. Trstená DP-II-6 a TJ Krivá D-II-34.

Doklad o úhrade zaslať na OFZ, v prípade neuhradenia DK pristúpi k zastaveniu činnosti družstva. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji OFZ.

IV. Komisia rozhodcov

(predseda Mgr. Július Kubáni)

1. Náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 19. 6. 2003 o 16.30 h na štadióne MFK D. Kubín. Zúčastnia sa R: Badár Marián, Bukai Ján, Dibdiak Dušan, Masarovič Jinřich, Troják František, Volf Karol, Záhora Jozef, Podbrežný Vladimír. Účasť bezpodmienečne nutná.

2. Predpokladaný termín konania letného seminára je týždeň pred začiatkom nového súť. ročníka (2. 8. 2003).

3. KR žiada R, aby ihneď nahlásili zmeny tel. čísel (oproti minulému RS OFZ).

V. Hospodárska komisia

(Ľubomír Gerek)

HK upozorňuje FO a jednotlivcov na nezaplatené pokuty a poplatky: O. Podzámok 2000 + 300, Lomná 3000 + 300, TJ Brezovica M. Jendrášek 300 + 300 Sk. Doklad o úhrade zaslať na OFZ.

VI. Sekretariát OFZ

Opätovne oznamujeme FO, že na základe rozhodnutia Rady SsFZ počnúc súť. ročníkom 2003/2004 prechádza riadenie majstrovských súťaží žiakov IV. líg do kompetencií príslušných oblastných futbalových zväzov. Z uvedených dôvodov sa mení štruktúra súťaží SŽ. Počnúc ročníkom 2003/2004 zriaďujú sa v súťažiach starších žiakov nasledovné súťaže:

- I. trieda SŽ s počtom 14 účastníkov

- II. trieda SŽ s možnosťou vytvorenia skupín (záleží od počtu prihlásených družstiev)

Právo na zaradenie do súťaže I. triedy žiakov budú mať všetky družstvá Oravy, účinkujúce v tomto súť. roč. 2002/2003 v IV. lige SsFZ, s podmienkou riadneho dohratia súťaže. Počet účastníkov I.triedy bude doplnený do počtu 14, mužstvami terajšej I. triedy zo skupín A, B, podľa umiestnenia v konečnom poradí na záver súť. roč. 2002/2003.

V prípade, že do súťaže I. triedy bude potrebné doplniť nepárny počet družstiev, zohrajú kolektívy umiestnené v skupine A a B na rovnakom mieste jednokolové kvalifikačné stretnutie. Jeho víťaz sa stane účastníkom I. triedy. Upozorňujeme, že SsFZ bude v súť. roč. 2003/2004 i naďalej riadiť a organizovať dvojičkové súťaže žiakov (ml. a st. žiaci).

VII. Komisia delegátov

(predseda Ing. Jozef Kahan)

Hodnotenie výkonu R z MFZ hraných 8. 6. 2003:

Trstená – Leštiny 8,5 2/3, Habovka – O. B. Potok 8, /3, Zázrivá – Liesek 8, /3

V Dolnom Kubíne 12. 6. 2003

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 26 451
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 23 466
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 289
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 767
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 621
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 283
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 089
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 542
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 407
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 616
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

V Dolnom Kubíne otvoria nové miesta na antigénne testovanie

Zriadia ich v častiach Kňažia, Záskalie, Banisko, Medzihradné, Staré mesto, sídliská Brezovec a Bysterec.

Čaká nás ďalšie kolo testovania.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

Fotku na internete zverejnil neznámy autor.

Tipnite si, koľko je v meste detských a športových ihrísk

Z úspor vynovili deťom ihriská. V opravách budú pokračovať aj naďalej.

Nové hracie plochy.

Jeden zápas a sezóna je uzavretá

Stolnotenisový ročník 2020/2021 poriadne nezačal a už sa ani nezačne.

Oravský stolnotenisový zväz chce aspoň usporiadať majstrovstvá Oravy.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

V Trenčíne pribudne ďalšie záchytné parkovisko, bude bezplatné

Jeho kapacita nepresiahne 60 parkovacích miest.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Už ste čítali?