Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Deti chcú byť Šatanom, kandidáti primátorom (primátorkou)

Presne o tri týždne sa otvoria dvere volebných miestností v Trstenej, aby si tunajší občania v mimoriadnych voľbách zvolili novú vedúcu osobnosť mestskej samosprávy - primátora. Kým sa naplno rozbehne predvolebná kampaň ôsmich uchádzačov o tento post, rozhodli sme sa každého z nich osloviť otázkou, ako by riešil(a) jeden z ôsmich vybraných (bodaj by ich bolo len osem!) problémov mesta. Podľa pravidiel slušnosti prvá odpovedala dáma:

V Námestove či Dolnom Kubíne sa na ďalšom smerovaní mesta čoraz častejšie podieľajú ženy. Čo treba podľa vás urobiť v Trstenej, aby sa ženy viac angažovali vo veciach verejných?

Skryť Vypnúť reklamu

Ing. Mária Lucká: „Vo veciach verejných majú ženy právo a možnosť zapájať sa v rovnakom rozsahu ako muži. Ja sama som za to, aby sa ženy viac angažovali vo verejných veciach. Ale hlavne každá žena by sa mala sama rozhodnúť, či sa chce angažovať v prospech seba, rodiny či mesta. V Trstenej by som podporila organizovanie ženských klubov, združení a spolkov, ktoré sú iniciátormi nápadov a podporujú aktivity žien vo veciach verejných. Často býva rodina a deti hybnou pákou, ktorá ženu podporuje a podnecuje skrz svoje nápady, túžby. Práve potreby rodiny a detí nútia ženy k činom. Ďalej by som podporila realizovanie rôznych akcií, nielen kultúrnych, ale aj stretnutia s odborníkmi z rôznych oblastí – právnikmi, lekármi… Vo svojom volebnom programe mám zakotvenú činnosť pre ženy najmä v oblasti školstva, kultúry, služieb a v sociálnej oblasti. Myslím si, že hlavný podnet, impulz na podporu činnosti a angažovanosti žien vo verejných veciach by mala dať žena.„

Skryť Vypnúť reklamu

Cezhraničná spolupráca umožní mestám a obciam čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Aké možnosti má podľa vás v tomto smere Trstená, a do čoho by sa tu dala nasmerovať pomoc z EÚ?

Ing. Juraj Bernaťák: „Budem veľkorysý, keď odpoviem, že možnosti sú neobmedzené, ak nie sú v rozpore s verejným záujmom, územným plánom mesta, regiónu a s opatreniami konkrétneho operačného programu. Podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov bude kvalitne pripravený ten-ktorý projekt.

Ako budúci možný primátor mesta Trstená by som chcel pripraviť projekty a čerpať finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý podporuje rozvoj infraštruktúry a posilnenie miestneho rozvoja.

Trstená je predurčená na to, aby sa stala centrom cestovného ruchu, preto bude mojím zámerom vypracovať projekty na vybudovanie infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu, ale aj na výstavbu zariadení pre oddych, relax, zábavu a viacúčelové športoviská. Potrebné je aj informačné stredisko v meste, stredisko cestovného ruchu pri Oravskej priehrade, turistické chodníky a cykloturistické trasy. Nemenej dôležité sú však zároveň aj projekty na skrášľovanie a udržanie dobrého vzhľadu mesta (parkové úpravy, kvetinová výzdoba, výsadba stromov) a celkové zvyšovanie estetiky prostredia v strediskách cestovného ruchu. Som presvedčený, že k realizácii týchto zámerov musíme v meste vytvoriť tím odborne zdatných ľudí.„

Skryť Vypnúť reklamu

Zo skúsenosti, vyplývajúcej aj z vašej práce viete, aká je u nás situácia s mládežou, najmä v rizikovom veku okolo pätnástky. Policajné štatistiky čoraz častejšie zaznamenávajú požívanie alkoholických nápojov neplnoletými, žiaľ, aj na Orave sa začínajú rozmáhať ľahšie, zriedkavejšie tvrdé drogy. Existuje podľa vás spôsob, ako tento jav v Trstenej dostať pod kontrolu?

Ľubomír Drgáň: „Je to veľmi aktuálna otázka, tykajúca sa všetkých, bez rozdielu veku. Preto by sme mali všetci a na všetkých frontoch bojovať proti tomuto neduhu. Najzásadnejší vplyv na jeho riešenie má však podľa môjho názoru rodina. Ako kandidát na post primátora môžem iba sľúbiť, že v budúcnosti budem dbať na to, aby rodiny mali všetky podmienky na svoj slobodný rozvoj.

Mesto by malo vytvárať možnosti pre mimoškolské športové, kultúrne a duchovné vyžitie mládeže. Toto uľahči výchovu najmä rodičom, ktorí v ťažkej ekonomickej situácii nemajú toľko časových a možno ani finančných možností, aby sústavne dohliadali na výchovou svojich deti. Popri už existujúcich kluboch chcem vytvoriť aj ďalšie záujmové kluby, ktoré budú úzko spolupracovať so školstvom, cirkvou a inými dôležitými inštitúciami. Chcel by som natoľko aktívne vyplniť voľný čas mládeže, aby si v tomto čase pre drogy nenašla miesto. Vo svojom volebnom programe myslím aj na tento problém a som rozhodnutý venovať svoju ročnú mzdu na podporu práve mládežníckych aktivít, teda na zakúpenie rôznych potrieb pre činnosť klubov.„

Po prechode kompetencií v oblasti školstva na mestá a obce sa ukazuje, že do tejto kapitoly budú musieť samotné samosprávy čoraz viac investovať. Dá sa podľa vás školstvo v Trstenej ešte nejakým spôsobom zracionalizovať tak, aby neutrpela úroveň vzdelávania?

Ing. Ján Furdek: „Myslím si, že úroveň vzdelania detí, žiakov a študentov v Trstenej je na veľmi dobrej úrovni, pretože mnohí naši učitelia pracujú nad rámec svojich povinností. Dôkazom je napríklad aj to, že veľa žiakov z trstenských ZŠ pokračuje štúdiom na miestnom Gymnáziu M. Hattalu, ktorého absolventi dosahujú vysoké percento úspešnosti ukončenia vysokoškolského vzdelania.

Nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku, údržbu či nákup učebných pomôcok bol aj vtedy, keď boli školy pod správou okresných úradov, a bude aj vtedy, keď budú pod správou mesta. Viem o tom veľmi dobre, pretože som v minulom volebnom období bol poslancom MsZ. A tiež aj preto, že na zasadnutiach Predstavenstva PD Trsteník sme často v rámci možností odsúhlasovali finančnú alebo materiálnu pomoc pre školy či škôlky v meste. Prijatím zákona o financovaní škôl podľa počtu žiakov sa problém financovania škôl u nás celkom nevyrieši, pretože fixné náklady (napr. energie, údržba) budú na školách v oblastiach s horšími prírodnými podmienkami vyššie ako v školách z lepšími prírodnými podmienkami. Preto, ale aj kvôli zanedbanému technickému stavu bude musieť samospráva finančne prispievať z rozpočtu mesta na opravy, rekonštrukcie či dokončenie budov škôlok a škôl.

Na najväčšom sídlisku Trstenej, na Západe, nie sú ľudia právom spokojní s terajšou sieťou služieb. Akým spôsobom by ste riešili v najbližšej budúcnosti tento problém?

Ing. Miroslav Klokočka: „Pre Našu Oravu nebudem hovoriť nič. Nepáči sa mi, ako píšete.„

Napriek súčasnej výstavbe bytov na Západe zostane v Trstenej aj naďalej pomerne napätá bytová situácia, záujem o byty je takmer dvojnásobný. Mesto bude zo splátok nájomcov tri desaťročia splácať úver na budované byty. Vidíte ešte nejakú inú cestu na riešenie bytovej situácie mladých trstenských rodín?

Ing. Jozef Parec: „Pokiaľ som dobre informovaný, v bytovom dome, ktorý vyrastá na sídlisku Západ, bude k dispozícii 40 nájomných bytov. Ide o prvú fázu výstavby, ktorá je financovaná čiastočne z úveru a čiastočne zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V druhej fáze je projekčne pripravených ďalších 60 bytov, ale ich výstavba nie je zatiaľ finančne zabezpečená. Individuálna bytová výstavba sa rozbieha na Ďurdinovej i Ústí a práve pre tieto lokality treba naliehavo získať zdroje na základnú infraštruktúru. Najsľubnejšia cesta vedie cez štrukturálne fondy Európskej únie. Ale aj napriek tomu si myslím, že najnaliehavejšie je u nás riešenie nezamestnanosti. Je to uzavretý kruh. Keď budú mať ľudia prácu, budú mať aj peniaze. Keď budú mať peniaze, môžu si potom dovoliť aj hypotekárne úvery a stavať domy či byty.„

Mesto Trstená venovalo v minulosti veľa úsilia i financií na rozvoj tunajšieho hokeja. Napriek tomu zostal tento druh športu zabudnutý. Peňazí je stále menej a menej. Ako by malo mesto v najbližšej budúcnosti pracovať, aby oživilo hokejový klub v Trstenej?

JUDr. Milan Šramek: „V otázke je kus pravdy. Hokej je totiž veľmi náročný na financie, najmä ak sa hrá vyššia súťaž. A Trstená hrala II. ligu a reprezentovali ju nielen miestni hokejisti, ale aj odchovanci dorastu prvoligových klubov. Štyri roky žil trstenský hokej nie z mestských peňazí - len vďaka sponzorom. Ale tak to nešlo donekonečna. Trénovalo sa v Nowom Targu, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici - a to sú všetko peniaze. Na to doplatila Trstená aj Dolný Kubín, Pucov či Liesek. Na našej niekdajšej prírodnej ľadovej ploche dnes stojí supermarket. No hokej v Trstenej nezahynie. Už tento rok chceme začať pracovať nie so seniormi, ale s mládežou z tunajších škôl i z okolia. Veď stovky chlapcov dnes chcú byť Šatanom. Na nevyužitom futbalovom ihrisku na Západe už túto jeseň pripravíme novú prírodnú ľadovú plochu, materiálové vybavenie pre mládež klub vlastní - už treba len zorganizovať mládež. Máme aj podklady pre výstavbu umelej ľadovej plochy, tá by však mohla vyrásť len za pomoci štrukturálnych fondov EÚ. Išlo by to. Veď aj poľským hokejistom z prihraničných obcí bude výhodnejšie chodiť do Trstenej, než cestovať oveľa ďalej do Nowego Targu. Chod klubu sa dá zabezpečiť aj v spolupráci s OÚP, aby bol finančne čo najmenej náročný.

Dôležitú úlohu zohráva v meste podnikateľské prostredie a možnosti jeho ďalšieho rozvoja. Čo by mohlo podľa vás zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania v Trstenej?

Ing. Jozef Ďubjak: „Kompletnú predstavu je ťažké zhrnúť do limitovanej dĺžky. Za najdôležitejšie považujem ekonomický rozvoj mesta pri hospodárení s vlastným majetkom a investičnou činnosťou podľa zákonne vymedzených kompetencií. Výstavba bytov, individuálna bytová výstavba, ďalšia plynofikácia a výstavba inžinierskych sietí dávajú predpoklady na vytváranie pracovných príležitostí pre občanov mesta. Samozrejme za predpokladu, že tieto stavby budú realizované prostredníctvom miestnych podnikateľov. Druhou veľmi dôležitou oblasťou je získavanie finančných prostriedkov z predvstupových fondov EÚ SAPARD a PHARE. Už v súčasnosti mám pripravené podmienky na vznik poradenského centra v Trstenej, ktoré bude nápomocné pri realizácii myšlienok podnikateľov v podnikateľských projektoch. Poradenské centrum bude fungovať ako nezisková organizácia, v ktorej budú mať zastúpenie osoby s dlhoročnou skúsenosťou v získavaní prostriedkov z fondov EÚ. Momentálne máme rozpracované tri projekty. Z dlhodobého hľadiska bude veľmi dôležité pripraviť sa na získavanie finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré budú otvorené po vstupe Slovenska do EÚ.

Za veľmi dôležitý považujem rozvoj cestovného ruchu. Návštevníkovi nášho mesta musíme vytvoriť podmienky pre využitie voľného času. V tejto súvislosti budem vytvárať podmienky pre obnovu tradičných remesiel, hlavne hrnčiarstva s orientáciou aj na rekreačné využitie. Prírodné danosti mesta dávajú predpoklady na rozvoj letných a zimných športov, ktorých prevádzkou a kapacitným vybavením môžu vzniknúť nové pracovné miesta.

Podmienky pre zvýšenú spotrebu možno vytvoriť aj vďaka hľadaniu pracovných príležitostí pre nezamestnaných spoluobčanov zapojením sa do projektu samospráv ISOMI, ale aj spoluprácou s NÚP. To bude mať v konečnom dôsledku dopad aj na rozvoj podnikateľskej činnosti.„

Melánia Pastvová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. Vitajte v postapokalyptickom svete
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Úprava osobného motorového vozidla
 2. Important information for Brazilians living in Slovakia
 3. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. Päť chýb pri zateplení strechy
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 306
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 267
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 029
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 13 176
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 761
 6. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 767
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 631
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 620
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 362
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 152
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Príchod armády do Veličnej.

Už desaťročie si držia pozíciu najlepších

Slovenské vzpieranie spoznalo majstrov.

Dolnokubínski vzpierači vyhrali titul v extralige družstiev 10-krát za sebou.

Síce sa nehrá, ale mužstvo sa posilňuje

Dolnokubínsky hokejový klub ohlásil uplynulý týždeň novú brankársku posilu.

Do brány Dolného Kubína prichádza Erik Janek.

Na palubovke góly strieľa, na trávniku im zabraňuje

Martin Adamčík ťahá florbalový klub a hrá i futbal.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

Aktuálne: Dopravná nehoda na Balkáne

Vodič má zrejme ťažké zranenie.

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Už ste čítali?