Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Orava dostala v termálnej vode a prekrásnej prírode veľký dar. Ľudia ho majú právo užívať, nie zneuž

Peniaze, pôvod všetkých jedov a svárov, tentoraz v

Primátor Tvrdošína však, ako každoročne, keď sa priblíži čas platenia daní z nehnuteľností, využívajúc pritom rôzne demagogické praktiky, informuje verejnosť, že daň patrí mestu Tvrdošín. Zaujímavú iniciatívu, podporujúcu primátorove snahy, vyvinul koncom januára prednosta Katastrálneho úradu v Žiline, ktorý poslal list všetkým vlastníkom a užívateľom nehnuteľností na území Oravíc, aj štátnym orgánom, inštitúciám a organizáciám pôsobiacim v Žilinskom kraji, upozorňujúci ich, že „výkon samosprávy a prenesenej štátnej správy„ na území Oravíc „prislúcha Mestu Tvrdošín„. Podľa tohto „upozornenia„ dane teda treba platiť mestu Tvrdošín. „Keďže však podľa katastrálneho zákona katastrálne orgány nemajú právomoc rozhodovať o územných zmenách obcí, ani určovať príslušnosť pre výkon samosprávy na príslušnom území, konal prednosta Katastrálneho úradu v Žiline Ing. Ivan Gaža v rozpore s Ústavou SR„, informoval nás právny zástupca obce Vitanová JUDr. Roman Hošovský. Obec Vitanová preto podala na neho podnet na trestné stíhanie a domáha sa zrušenia vydaných aktov KÚ súdnou cestou. Právny zástupca Vitanovej žiada tiež prostredníctvom prokuratúry voči prednostovi Katastrálneho úradu v Žiline vyvodenie osobnej zodpovednosti u nadriadeného, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Skryť Vypnúť reklamu

Za nezaplatenie daní

aj exekúcia

Podľa informácií z Obecného úradu vo Vitanovej, k 20. februáru z približne osemdesiatky vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v Oraviciach zaplatilo daň do Vitanovej 21 vlastníkov, termín splnenia daňovej povinnosti je do 31. marca. „Mesto Trstená, ako vlastník nehnuteľnosti v tejto lokalite, priznalo daň do Vitanovej, povedal nám primátor Trstenej Ing. Juraj Bernaťák. „Upozornenie Ing. Gažu pokladám za dezinformáciu a neberiem ho do úvahy, pretože viem, pod ktoré katastrálne územie je zapísaná lokalita Oravíc,„ dodal primátor Trstenej. Poľnohospodárske družstvo Žiarec Tvrdošín tiež priznalo daň obci Vitanová. Predseda Ing. Anton Palider to zdôvodňuje takto: „Dane sme priznali v zmysle súčasne platného zákona, ktorý jednoznačne ukladá, že „správu dane z pozemkov, zo stavieb a dane z bytov vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.„ Teda, či sme chceli, alebo nechceli, ak sme mali konať v zmysle zákona, museli sme dane priznať obci Vitanová.„

Skryť Vypnúť reklamu

V Tvrdošíne vám vyčítajú, že ako tvrdošínske družstvo nechcete daň platiť „svojmu„ mestu. Platilo družstvo niekedy v minulosti dane do Tvrdošína?

„ Áno, rokoch 1993 až 2000, keď boli pozemky v Oraviciach evidované v obci Tvrdošín, sme daň odviedli mestu Tvrdošín. Rešpektovali sme teda zákon, hoci zápis týchto pozemkov bol nezákonný a určite bol takýmto zásahom spáchaný trestný čin. Chcem dodať, že nikdy predtým, nech si hocikto hovorí hocičo, nepatrili pozemky do katastrálneho územia mesta Tvrdošín, i keď vlastníkmi týchto pozemkov jednoznačne celú históriu boli a teraz sú vo väčšine občania Tvrdošína. „

Takže v prípade, žeby došlo k zmene evidovania územia Oravíc spod Vitanovej pod Tvrdošín, kde posmerujú dane z pozemkov, ktoré družstvo obhospodaruje v Oraviciach?

Skryť Vypnúť reklamu

„Opäť, ako to ukladá zákon, do mesta Tvrdošín, teda tak, ako to platilo v spomínaných rokoch. Pochybujem však, žeby niekto urobil takýto nezákonný zápis po druhýkrát, a to v čase, keď stojí Slovensko na prahu Európskej únie. Zákonnosť je totiž výsostnou zásadou tohto spoločenstva právnych štátov. „Obdivoval„ by som úradníka, ktorý by podobný zápis, ako v roku 1993 vykonal, pretože by jednoznačne spáchal trestný čin. „Obdivujem„ aj vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v Oraviciach, ktorí nepriznali dane, ako ukladá zákon, obci Vitanová. Obce ako správcovia daní totiž majú v tej súvislosti značné zákonné právomoci pri ukladaní pokuty za takéto konanie. Vyrubený platobný výmer za dane z nehnuteľnosti pri jeho nezaplatení tvorí priamo exekučný titul.„

„Zaujatá“ riaditeľka

Stav v zápise územia Oravíc do katastra obce Vitanová považuje za zákonný a odmieta ho prepísať pod Tvrdošín riaditeľka Správy katastra v Tvrdošíne Ing. Ľudmila Dzureková. Pre Našu Oravu v novembri minulého roka na margo toho povedala, že k zotrvaniu na pôvodnom rozhodnutí ju vedie „zodpovednosť zamestnanca štátnej správy konať len v súlade so zákonom„.

Dvakrát, vždy v čase platenia daní, podal na ňu primátor Tvrdošína podnet na trestné stíhanie za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Po preskúmaní prokuratúrou sa však tento čin ani v jednom prípade nepreukázal.

Keďže riaditeľka Správy katastra v Tvrdošíne zo svojho stanoviska neustúpila, na návrh mesta Tvrdošín vyhovel Katastrálny úrad v Žiline žiadosti mesta a kvôli „zaujatosti„ vylúčil Ľudmilu Dzurekovú z rozhodovania o príslušnosti katastrálneho územia Oravíc. Môže vraj ovplyvňovať aj zamestnancov tohto úradu v spomínanej veci, „za úlohu„ zmeniť súčasný stav v prospech mesta Tvrdošín to teda dostane katastrálny orgán v inom okrese. Dodnes nie je známe, ktorý. Je zábavné, že o vylúčenie z konania pred časom požiadala samotná Ľudmila Dzureková. Jej požiadavke však nadriadený vtedy nevyhovel.

Aquapark nám „zobral„

Poliakov

A tak kým sa pod Osobitou bojovalo o to, kde majú „tiecť„ dane z nehnuteľností v Oraviciach, a určite tiež o to, kto bude v nich môcť cez majetky neobmedzene „vládnuť„, na Liptove sa chytili rozumu, spojili sily a v priebehu niekoľkých mesiacov tu vyrástol nový komplex - Aquapark Tatralandia. Chýr o ňom ihneď obletel nielen slovenský svet a dnes v scenérii Tatier a Liptovskej Mary relaxujú denne tisícky ľudí v deviatich bazénoch, vyše desiatke sáun, parných, vodných a masážnych kúpeľov, deti s dospelými sa „bláznejú“ na osemnástich tobogánových dráhach a šmýkačkách, vyrástli tu ubytovacie zariadenia rôznych typov... Na Liptov prichádzajú najmä poľskí a českí turisti, aj tí, čo odišli z Oravíc. Ich početná prítomnosť svedčí o spokojnosti, veď stráviť čas v termálnom bazéne je iba jednou z množstva možností ako si oddýchnuť v príjemnom prostredí tohto zariadenia a okolitej prírode. Od leta 2004 tu má k bazénom a tobogánom pribudnúť vitálny svet, ďalšie bazény, tobogány s atrakciami, aké ešte na Slovensku nie sú, a úplne nové ubytovacie kapacity s komplexnými službami. Do leta sa tu preinvestuje 440 mil. Sk a dobudovaním ďalších ubytovacích kapacít investícia do konca roka 2004 dosiahne výšku 0,5 miliardy. Výstavba tohto nového komplexu s názvom Relaxpark Liptov sa má ukončiť v roku 2008 a investície sa vyšplhajú na úroveň 1,5 miliardy korún. Investori tu plánujú vybudovať ubytovacie mestečko prímorského typu s viac ako 800 lôžkami, gigantický športový komplex s raritou, otvárateľnou strechou, krytý aquapark, obrovský zábavný park. Chystajú aj prepojenie relaxparku vodnou cestou s Liptovskou Marou, kde budú ďalšie vodné atrakcie, informovali novinárov počas prezentácie aqaparku zastupcovia tohto zariadenia.

Oravice zaspali

Na Liptove pochopili, že jeden nezmôže nič, sila je v spolupráci – v prospech regiónu i jednotlivcov. Oravice zaspali, lebo na Orave sa namiesto rozvoja tejto lokality približne sedem rokov „iba plánovalo a jedovalo„, Tvrdošín hľadal a umelo vytváral rôznych nepriateľov a satanášov. Sami zlí duchovia a „mafie„ lietali po meste a okolí... Primátor strašil Tvrdošínčanov, že všetci tí zlí ich idú okradnúť o majetky v Oraviciach. Mnohí tejto hlúposti verili, a ešte aj veria. Viesť Oravice v katastri Vitanovej, to nie je o okrádaní ľudí o majetky. Okrádať ľudí o majetky, to je skupovať od nich pozemky „za babku„, či získavať parcely ľudí rôznymi inými nadobúdacími metódami...

Teraz, alebo nikdy!, uvedomuje si mesto Tvrdošín a jeho vedenie. Vie totiž, že je najvyšší čas v Oraviciach konať. Cestovný ruch prehodil výhybku iným smerom a ten už z Tvrdošína nedobehnú, ani keby mu bežali oproti, ako sa hovorí v jednom vtipe.

Už vyklčovali

Tržby z bazénov nerastú, skôr naopak, a tak nečudo, že mesto Tvrdošín, vlastník oravických bazénov, po štyroch rokoch azda pochopilo, že rozvoj Oravíc cestou svárov nevedie. A tak svetlo sveta uzrel geometrický plán, ktorý si dala vypracovať firma TS Geotherm s.r.o, Dolný Kubín na parcely o rozlohe vyše dvoch hektárov, susediace so súčasnými termálnymi kúpaliskami smerom k Čistému grúňu. Začiatkom roka tu mechanizmy vyklčovali porasty, čo sa nepáčilo ochranárom prírody a tí na kompetentné miesta podali voči tomu sťažnosť.

Otázkou, či to bola firma TS Geotherm, čo realizovala terénne práce na pozemkoch neďaleko oravických bazénov a za akým účelom, sme telefonicky oslovili jedného z troch spolumajiteľov firmy, Juraja Chomu. Povedal nám: „Áno, robili sme tam gelogický prieskum, pretože tu chystáme výstavbu bazénov. Viem, že ochranári protestovali, ale šetrila to inšpekcia a všetko je v poriadku. Na práce sme dostali súhlas vlastníka pozemku – Urbárskych spolumajiteľov Tvrdošína.„

Ste presvedčený, že spomínané pozemky sú vlastníctvom urbáru? Predseda PD Tvrdošín zas tvrdí, že patria poľnohospodárskemu družstvu.

„V minulom roku sme si dali zhotoviť geometrický plán a správa katastra potvrdila, že pozemky sú vo vlastníctve tvrdošínskeho urbáru.„

Aké zámery má firma TS Geotherm s pozemkami?

„V prvej etape tu chceme postaviť päť bazénov, tri z nich s geotermálnou vodou, dva vonkajšie bazény. V druhej etape hotel, samozrejme, ako nám to časovo dovolia finančné prostriedky. Už prebehlo územné konanie, do 15. apríla by sme mali dostať stavebné povolenie. S výstavbou začneme v máji, dokončenie prvej etapy výstavby predpokladáme v septembri.„ (Firma TS Geotherm, zrejme „oprášila„ projekt rozvoja Oravíc spred siedmich rokov, ktorý si dala vypracovať ešte ako Ekocentrum Dolný Kubín a jej spolupodieľnik Termál Oravice, a.s. Projekt verejne prezentovala vtedajšiemu guvernérovi Národnej banky Slovenska, tvrdiac, že na jeho realizáciu má zabezpečené prostriedky aj v Rakúsku – vtedy údajne 1 miliardu – a potrebuje iba štátnu garanciu. Pozn. aut.).

O stanovisko k vlastníctvu pozemkov v blízkosti bazénov sme požiadali predsedu PD Žiarec Ing. Antona Palidera.

„Dodnes vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy v uvedenej časti patrí nášmu družstvu zo zákona po jeho založení v roku 1957. V prípade, žeby niekto mal záujem o výstavbu v tejto lokalite, musel by začať konať zatiaľ s jediným vlastníkom a tým je družstvo Žiarec. Chcem dodať, že družstvo vždy, a rovnako aj teraz má záujem všetky pozemky, ktoré získalo po bývalých urbárnikoch, vrátiť v zmysle predchádzajúceho i súčasne platného reštitučného zákona. Musí sa to však diať len v zmysle zákona.

Vlastníctvo pozemkov, na ktorých pripravuje realizovať svoje stavebné aktivity TS Geotherm, sme si overovali na Správe katastra v Tvrdošíne. Ing. Dzureková Našej Orave potvrdila, že pozemky sú vlastníctvom PD Žiarec Tvrdošín.

O stanovisko k aktivitám TS Geotherm sme požiadali aj starostu obce Vitanová Štefana Ondríka. Povedal: „Keďže ide o pozemok v katastrálnom území Vítanová, územné a stavebné konanie sa podľa zákona musí konať na pôde nášho obecného úradu. Ak existuje rozhodnutie o výstavbe objektov, o ktorých hovoríte, je to v rozpore so zákonom.„

A tak, aj keď sa zdá, že rozvoj Oravíc sa konečne pohol dopredu, fundament objektov - pozemky - stále „nemajú pevnú pôdu pod nohami„. Takže, kým sa vykúpeme v nových oravických bazénoch, budovateľov diela ešte, zdá sa, premyje nemálo problémov. A o problémy, o sváry - aj tie pre peniaze - určite v regióne nestojí nikto. Orava v termálnej vode a prekrásnej prírode dostala veľký dar. Ľuďom patrí právo užívať, no nie zneužívať ho.

Anna Lajmonová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 28 980
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 26 302
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 810
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 683
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 256
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 904
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 443
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 349
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 278
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 102
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Naša ponuka pre školy: Toto máme pre menších školákov

V oboch pracovných zošitoch je veľa logických a zábavných úloh pre deti.

Mimoriadny projekt siete regionálnych týždenníkov MY.

Bolo síce krásne, ale mrazivo. Tu je pár fotiek

Fotovýlet okolo Oravskej priehrady.

Pohľad na stromy pod snehom.

Odberné miesta na antigénne testovanie na Orave

Zoznam miest pribežne dopĺňame.

Obce a mestá postupne zriaďujú miesta na testovanie na Covid-19.

V Dolnom Kubíne otvoria nové miesta na antigénne testovanie

Zriadia ich v častiach Kňažia, Záskalie, Banisko, Medzihradné, Staré mesto, sídliská Brezovec a Bysterec.

Čaká nás ďalšie kolo testovania.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

Prehľad: Kde sa môžete dať otestovať

Ľudia môžu využiť aj testovacie miesta v blízkom okolí.

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Koronavírus: Odberné miesta na Kysuciach (celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Kysuciach. Už aj v meste Čadca

Už ste čítali?